Historické, dříve okresní, středočeské město na významné železniční křižovatce leží východně od Prahy poblíž Poděbrad a dopravně se vyznačuje tím, že zde většina lidí po městě jezdí díky rovinatému terénu na kole. Většina z 15 000 obyvatel žije na pravém břehu Labe. Kromě historického centra a sídlišť na západě zde najdete také Bohumilem Hrabalem proslavený pivovar nebo obří seřaďovací nádraží. S okolím Nymburk spojuje hlavně železnice, která z Nymburka vyjíždí do čtyř hlavních směrů, ale také řada regionálních autobusových linek zapojených do systému Středočeské integrované dopravy. Nymburk má také jednu linku MHD. Od konce března 2017 přejde většina místních autobusů do systému PID.

MHD tu do doby začlenění pod Pražskou integrovanou dopravu funguje v podobě jedné linky s licenčním číslem 275001. Tato linka spojuje všechny významné nymburské lokality na obou březích Labe a také průmyslové oblasti na obou konečných (továrnu na matrace Vyrolat i nymburské Lokomotivní depo). Místní linka je v provozu pouze v pracovní dny cca do 15:30 a za posledních 15 let neprošla prakticky žádnou změnou (kromě přečíslování z 270985 v roce 2012 a zavedením závleku do místní části Drahelice pro vybrané spoje v roce 2009). MHD...
Odpolední špička na nymburském autobusovém nádraží. Většina vozidel dopravce OAD Kolín už je připravena na zapojení do PID od 26. března. Už to bude 10 let, co byla místní firma ČSAP začleněna pod hlavičku OAD Kolín.
Původní označníky na nymburském autobusáku u hlavního vlakového nádraží. Po 10 letech od zapojení Nymburska do Středočeské integrované dopravy přejde většina zdejších linek pod Pražskou integrovanou dopravu.
Několik nejstarších Karos ještě jezdí v barvách původního dopravce ČSAP. Nástupnická firma OAD používala jednoduchý bílý nátěr, který začal být narušován až požadavky pražského ROPIDu.
Na lince MHD se stabilně pohybuje tento vůz. Platí zde také zvláštní tarif MHD. Zde na nymburském náměstí Přemyslovců. Jediná linka MHD jezdí pouze ve všedních dnech a pouze do cca 15:30.
Jediná zastávka na zdejším náměstí. V protisměru bohužel na zastávku místo nezbylo. Linka místní MHD spojuje všechny významné nymburské lokality na obou březích Labe a také průmyslové oblasti na obou konečných (továrnu na matrace Vyrolat i nymburské Lokomotivní depo).
Autobus MHD na náměstí Přemyslovců před zdejší historickou radnicí. Kromě přečíslování z 270985 na 275001 v roce 2012 a zavedení závleku do místní části Drahelice pro vybrané spoje v roce 2009 neprošla linka MHD za posledních 15 let žádnou výraznější změnou. Její dny se však krátí – bude nahrazena linkami PID, ve kterých budou platit stejné jízdenky jako ve vlacích i ostatních autobusech. Vlastní Tarif MHD tu ale bude platit souběžně dál.
Dnes linka H41 mezi Nymburkem a Sadskou, která bude spolu s integrací do PID nahrazena prodlouženou linkou 443. Místní nymburský tarif bude nově platit na všech linkách PID na území Nymburka.
Ostatní regionální autobusová doprava je také v režii dopravce OAD Kolín, pod jehož název byla začleněna v roce 2007 zdejší firma ČSAP. V témže roce byly všechny zdejší regionální linky přečíslovány a zařazeny do systému Středočeské integrované dopravy, která bohužel nebyla nijak propojena s páteřní železnicí. Od té doby zde docházelo pouze k drobnějším úpravám jízdních řádů vyjma divočejšího období v roce 2011, kdy došlo vlivem omezení dotací ze Středočeského kraje k seškrtání části spojů ve všedních dnech...
Vybrané spoje jediné linky MHD (275001) zajišťují vozy z ostatních linek SID. Od 25.3. bude tato linka nahrazena novými nebo prodlouženými linkami PID, zejména 433 a 434.
Na spojnici autobusového nádraží a centra leží také zastávka ŽOS, které nově ponese název V Kolonii. Tento autobus je oficiálně vybaven pro PID, ale navenek má uvedeno pouze logo – evidenční čísla chybí.
Zastávka Pod nadjezdem na spojnici nádraží se sídlištěm na západě. Celá tato ulice slouží také pro odstavy autobusů na přestávkách.
Těsně před 15. hodinou je na nymburském autobusovém nádraží rušno – rozjíždějí se tu autobusy do všech směrů. Po většinu dne však plocha před vlakovým nádražím zeje prázdnotou.