15.12.2006

REBAG

183 106 Praha - Znojmo

jízdní řád
  • zřízena nová linka, jejíž trasa je kromě 5 zastávek navíc shodná s trasou linky 183 105 dopravce Zdeněk Fedorka - FEDOS
  • tyto dvě linky se vzájemně doplňují
  • rozsah provozu:
  • 1 pár spojů v SO Praha - Jemnice
  • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Znojmo