15.5.2008

Emil Elexa

820 903 Zlín - Praha - Mariánské Lázně

  • nová linka nového dopravce v této trase:
  • Otrokovice - Kroměříž - Vyškov - Brno - Velké Meziříčí - Jihlava - Praha, Florenc - Plzeň - Mariánské Lázně
  • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD, NE (ráno z Otrokovic a odpoledne z M. Lázní)
  • jízdní doba linky je 7:13 tam a 7:08 zpět
  • zastávka Zlín, aut.nádr. není obsluhována žádným spojem linky