8.10.2009

ASIANA

421 600 Karlovy Vary - Praha - Brno

  • obnovení provozu v úseku Praha - Brno:
  • nové spoje celotýdenně z Prahy v 8:00, 16:00 a z Brna v 7:00, 16:00
  • časové posuny části spojů v úseku Praha - Karlovy Vary
  • zrušen spoj v PO z Prahy v 8:00 a nový spoj v NE z Prahy v 19:00 do KV
  • nový spoj celotýdenně z Prahy v 15:00 do KV