František Dvořák

14.12.2003

220 202 Kladno - Slaný

  • linka v plném rozsahu (8 párů spojů v PD) zrušena a nahrazena prodlouženými linkami MHD Kladno č. 9 a 12
  • současně dochází k ukonční dopravní činnosti tohoto dopravce
  • 15.6.2003

    220 202 Kladno - Slaný

  • linka nově nejede o letních prázdninách

  • seznam linek tohoto dopravce