Moravská metropole žije v současné době věčnou otázkou – kam s hlavním vlakovým nádražím. Bouřlivé diskuze mezi zastánci zachování nádraží přibližně v dnešní podobě a příznivci odsunu poměrně daleko od centra do rozvojové lokality poblíž Zvonařky probíhají na politické i odborné úrovni. Verdikt pro tento pro Brno klíčový projekt má být již brzy vyřčen ze strany Ministerstva dopravy. Zatím to vypadá, že navzdory většinovému názoru obyvatel přijde Brno o nádraží ve strategicky výhodné poloze přímo v centru. Kromě této klíčové otázky ale postupně probíhá i vylepšování městské i příměstské dopravy, modernizují se vlakové i tramvajové koleje, za poslední rok přibyly nové kloubové autobusy, několik zmodernizovaných tramvají a horkou novinkou jsou parciální trolejbusy standardní délky.

V létě 2017 probíhala náročná železniční výluka brněnského hlavního nádraží. SŽDC zde opravovala pražské zhlaví a také 4. nástupiště. Kvůli tomu musely být vlaky od Blanska a Tišnova odkloněny do provizorního Dolního nádraží v rozvojové lokalitě poblíž autobusového nádraží Zvonařka. Sem bude možná jednou přesunuto nyní postupně opravované hlavní nádraží. Současní zástupci města i kraje v tom vidí prostředek k dalšímu rozvoji Brna i jeho mobility. Odpůrci tohoto záměru upozorňují na zhoršení dostupnosti nového nádraží pro většinu jeho uživatelů. Nicméně než bude tato věčná otázka vyřešena,...
V rámci rekonstrukce nástupišť zatím nejdůležitějších zastávek MHD v Brně – před hlavním nádražím - byly dosazeny i tyto užitečné stojany s velkou detailní mapou brněnského centra.
Jedna z nejnovějších velkých oprav, kterými procházejí postupně všechny již modernizované částečně nízkopodlažní obousměrně tramvaje KT8D5. Potkáte je hlavně na lince 8, kde se nedá v Líšni jinak obracet, a dočasně ale také na lince 4 kvůli dlouhodobé výluce v koncovém úseku do Obřan.
U hlavního nádraží najdete také novou experimentální podobu zastávkových jízdních řádů tramvají. Díky užšímu fontu písma se na jízdní řád ve formátu A4 vejdou také tarifní informace nebo schéma výluky.
Významné i poměrně malé přestupní uzly jsou standardně vybaveny mapkou okolí i schématem přestupního uzlu s vyznačením jednotlivých nástupišť. U hlavního nádraží je těchto informací pochopitelně nejvíce. Nechybí ani výlukové vývěsky nebo souhrnné info o tarifu IDS JMK.
Na nově opravených zastávkách u hlavního nádraží je pro informace využito maximum ploch, i tyto rozvodné skříně. O tyto plochy se rovnoměrně dělí místní dopravní podnik s organizátorem IDS – najdete zde jak informace o městské, tak i regionální dopravě. Bohužel zde přibylo i zbytečných bariér v podobě zábradlí.
Mediální masáž příznivců odsunutí nádraží dál od centra města najdete také v brněnských tramvajích. Zatím to vypadá, že i navzdory veřejnému mínění si místní politici prosadí investičně lukrativní, ale pro cestující méně praktickou variantu.
Postupná modernizace stávajícího hlavního nádraží přináší proměnu jak nástupišť, tak i podchodů. Během velké výluky v létě 2017, kde vlaky byly od severu odkloněny na Dolní nádraží poblíž Zvonařky, se kompletně zmodernizovalo 4. nástupiště a kolejový příjezd ve směru od Prahy.
Na páteřní vlakové lince S2 vedenou od Blanska skrz centrum Brna směrem na Břeclav stále potkáte i tyto legendární elektrické jednotky řady 560. Jihomoravský kraj už však poptává další jednopodlažní nové jednotky, které mu pomůže spolufinancovat EU. Nové nízkopodlažní jednotky budou ve vlastnictví kraje, který je bude pronajímat vybranému dopravci.
Nová grafika informačních materiálů se promítá i do informací o výlukách – právě započaté dlouhodobé výluce tramvají do Komárova je věnována mimořádná pozornost. Jedná se totiž o významnou přeložku tramvajové trati pro zlepšení místní obsluhy i zkapacitnění brněnských páteřních silnic.
V městské dopravě se v roce 2017 událo několik pozitivních změn, které posunuly brněnskou MHD zase o pár kroků kupředu. Zmodernizováno bylo několik tramvajových tratí a zastávek včetně nejdůležitější zastávky před hlavním nádražím. Přestupní uzly dostaly spolu s novou grafikou map, schémat a informačních materiálů obecně také přehledné mapky rozmístění zastávek v uzlu, zvláštní péče je věnována zastávkám u hlavního nádraží, kde se zkouší i nová podoba zastávkových jízdních řádů. Péče je věnována také zvýšení cestovní rychlosti – plynule se rozšiřuje počet zastávek na znamení a zavedena byla...
Kvůli dlouhodobé výluce v ulici Dornych, která přinese přeložení tramvajové trati do Komárova do sousední ulice Plotní, a přiblíží jí tak autobusovému nádraží Zvonařka, je tamní tramvajová linka 12 zkrácena do obratiště Zvonařka, kde se potkává se studentskou linkou 60 mířící ke kampusu Bohunice.
Největší akcí roku 2017 v obnově vozového parku byl bezesporu nákup 23 kloubových autobusů Iveco Urbanway s pohonem na stlačený zemní plyn. V roce 2018 bude dodáno ještě 21 takových vozidel.
Nové kloubové Urbanwaye jsou nasazovány také na páteřní linku 50 ukončenou na zastávce Úzká mezi Hlavním nádražím a nákupní galerií Vaňkovka. Kvůli tramvajové výluce do Komárova je nově takto linka vozově propojena s náhradní linkou x12, která zde začíná.
Jedno z nejstarších vozidel DPMB na výlukové lince x12 poblíž tramvajové konečné Komárov, je po předchozí rekonstrukci stále ve výborné kondici. Probíhající obnova vozového parku však i tyto autobusy časem z Brna vyžene.
Na polopříměstské lince 40 vedené kolem obchodního centra Avion, potkáte tyto relativně nové nízkopodlažní autobusy SOR NB12 s celovozovou reklamou na obchodní centrum. Tato linka končí již za hranicemi Brna v obcích Sokolnice a Újezd u Brna.
Zde se původní trasa linky 12 směr Komárov odkloní do Plotní ulice a přiblíží se tak autobusovému nádraží Zvonařka. Tramvaj bude jezdit nově zklidněnou Plotní ulicí a sousední ulice Dornych bude určena jako kapacitní výpadovka směrem na jih.
Interiér nově dodaných kloubových autobusů Iveco Urbanway z roku 2017. Plastovo-látkové sedačky se objevují ve všech posledních dodávkách autobusů do Brna. Tyto autobusy už jsou jako první plně klimatizované.
Nové Urbanwaye na konečné u Zoologické zahrady. Tato dlouhá tangenciální linka spojuje několik sídlišť na západě a jihu Brna s nemocničním areálem v Bohunicích a také s jihem centra Brna. Její oblíbenost podtrhuje nově zavedená rychlíková linka E50, která tuto linku částečně kopíruje a posiluje. Při nedávných změnách jízdních řádů byl zkrácen dopolední interval linky 50 na 15 minut.
Obousměrné tramvaje na trati přes náměstí Svobody nejsou příliš obvyklé. Kvůli dlouhodobé výluce linky 4 a jejímu ukončení na kolejovém přejezdu v Husovicích jsou však nyní „kátéčka“ na čtyřce nutností.
Obnova vozového parku městského dopravce DPMB probíhala v roce 2017 hlavně u autobusů, kdy bylo dodáno prvních 23 kloubových plynových autobusů Iveco Urbanway. Jedná se o první část kontraktu na celkem 60 vozidel s pohonem na zemní plyn, zbytek dorazí do Brna v průběhu roku 2018. Celkem bude nakoupeno 44 kloubových (Iveco) a 16 standardních (SOR) autobusů. Samozřejmostí se konečně stala i celovozová klimatizace. K tomu je nutné připočíst objednávku 10 dalších minibusů navazujících na stávající flotilu vozů Stratos. U trolejbusů byly v roce 2017 dodány a zmodernizovány ještě další ojeté...
Rekonstruovaná obousměrná tramvaj KT8D5N z roku 1998 na provizorní konečné v Husovicích. Dál už probíhá rekonstrukce ulic směrem do Obřan. Z celkem sedmi nově dodaných tramvají tohoto typu jsou po generálce už tři.
Od Hlavního nádraží vyjíždějí také dvě trolejbusové linky východním směrem. Příměstská linka 31 do Šlapanic byla v nedávné minulosti posílena. Trolejbusy Škoda 21Tr se mají v Brně dobře – postupně sem zamířilo mnoho již vyřazených vozů z jiných měst ČR, které zde chytly druhou mízu.
Rychlíková letištní linka 76 začínající také na Hlavním nádraží byla v rámci programu propagace expresních linek označena také písmenem E. Spolu s ní tak v Brně jezdí již 4 expresní autobusové linky.
Jeden z nejstarších trolejbusů standardní délky z roku 1989 už pomalu najíždí své poslední kilometry. V březnu 2018 byly totiž dodány první tři nové trolejbusy Škoda 26Tr s karoserií Solaris s pomocným bateriovým pohonem z celkové dodávky 10 vozidel pro rok 2018. Jedno z posledních měst v ČR s provozem „hranatých“ ostrovských trolejbusů se tak s nimi bude muset pomalu ale jistě rozloučit.
Letní tramvajové výluky přinesly v roce 2017 také novou podobu Křenové ulice, po které jezdí v hustém sledu tramvajové, trolejbusové i autobusové linky. Společný jízdní pás dostal nový asfalt i značení, MHD je zde preferována zas o něco lépe.
Nová podoba společných zastávek Vlhká pro tramvaje, trolejbusy i autobusy díky rekonstrukci Křenové ulice v létě 2017. Tato páteřní komunikace MHD je hlavní spojnicí centra s Juliánovem, Líšní či Slatinou.
Rekonstrukční činnost dodala novou lepší podobu také miniaturní tramvajové konečné v Juliánově pro linku 9. Ve směru z centra vznikla společná zastávka pro tramvaje a autobusy. Na lince 9 jsou zpravidla nasazovány kloubové nízkopodlažní tramvaje Škoda 13T.
Plynový Iveco Urbanway v nové společné zastávce Juliánov, kde lze pohodlně přestoupit z tramvajové linky 9, která zde končí. Zatímco v roce 2017 přibylo pouze 23 kloubových Urbanwayů, pro rok 2018 se plánuje obnova poněkud velkorysejší. Postupně brněnské linky obohatí nové minibusy (10), standardní (16) i kloubové vozy (21). Standardní vozy budou opět značky SOR, u minibusů se naváže na již poměrně početnou flotilu vozidel Stratos.
Jedna z nejnovějších tramvají 13T na nově opravené konečné v Juliánově. Poslední opravdu nové tramvaje do Brna byly dodány v roce 2016. Nyní se na tomto typu zavedlo automatické zavírání dveří, na což upozorňují velké žluté samolepky na dveřích.
Nově opravená smyčka Juliánov s jednou z nejnovějších tramvají 13T z roku 2016. Uprostřed miniobratiště najdete také malé parkoviště.
Nové kloubové trolejbusy Škoda s karoserií SOR nahradily v roce 2015 v počtu 30 kusů hranaté Škody 15Tr a rozšířily flotilu kloubových trolejbusů. Zde na páteřní lince 25.
Zajímavý je vývoj posledních dnů ohledně novostaveb tramvajových tratí – čerstvě probíhá dlouhodobá výluka trati do Komárova, linka 12 je zkrácena na Zvonařku. Původní trať v ulici Dornych bude totiž přeložena do sousední Plotní ulice a přiblíží se tak autobusovému nádraží Zvonařka. Ulice Dornych bude zkapacitněna pro auta a bude sloužit hlavně jako výpadovka z centra na jih. Další nová trať už se měla začít stavět v Líšni – jde vlastně o obnovu původně zrušené trati ze Stránské skály do Líšně. Kvůli vytrvalému odporu některých místních obyvatel se však zahájení stavby opět odkládá. Kdy bude...
Setkání nových kloubových trolejbusů na linkách 25 a 26 v přestupním uzlu Stará osada. Linky spolu obsluhují po průjezdu severní částí centra také sídliště Vinohrady a Líšeň na východě Brna. V obou směrech projíždějí tyto linky Starou osadou v téže stopě.
Schéma přestupního uzlu Stará osada. Většina přestupů z tramvají do trolejbusů a autobusů se odehrává systémem hrana-hrana. Celkovou revitalizací nyní prochází také přilehlý park mezi přestupním uzlem a křižovatkou.
A takto jsou v souladu s vyvěšenými schématy přestupního uzlu vyznačeny jednotlivé zastávky v uzlu Stará osada. Je tak prakticky vyloučeno se nejen zde, ale i na ostatních přestupních místech v Brně ztratit.
V rámci posledních trvalých změn byla tato minibusová linka v rámci zlepšení dopravní obsluhy prodloužena v jižní části centra až do obratiště Komárov. V roce 2018 by měly být pořízeny další nové minibusy podobného typu.
Spolu se začátkem turistické sezony jsou na vybrané spoje linek 55 a 57 nasazeny tyto autobusy umožňující přepravu většího počtu jízdních kol. Linka 55 začíná na Staré osadě a míří do turisticky atraktivního Mariánského údolí.
Další sezonní linkou je krátká minibusová linka 80 z České na hrad Špilberk. Při posledních trvalých změnách v prosinci 2017 byla tato linka zkrácena a nyní slouží výhradně pro obsluhu hradu nad centrem Brna.
Minibusy nasazované na sezonní minilince na hrad Špilberk jsou od června do října používány i pro vyhlídkové jízdy, pořádané místním Turistickým informačním centrem.
Nejmenší brněnská tramvajová linka 10 byla v rámci posílení provozu v oblasti jihozápadně od centra Brna prodloužena v špičkách pracovních dnů z Nových sadů až do bohunické smyčky Švermova. Na druhém konci za Stránskou skalou vázne obnova trati do původního dávno zrušeného úseku do Líšně kvůli protestům některých místních obyvatel.
I když původní tramvaje K2 a jejich různé modifikace jsou v Brně stále běžně k vidění, postupně jich díky pokračující modernizaci každoročně ubývá. V roce 2017 bylo v rámci modernizačního programu Vario takto obnovena 1 sólo tramvaj a 3 kloubové tramvaje, pro rok 2018 jsou v plánu 3 sólo a 3 kloubové.
V Brně se občas potkáte i s takovou celovozovou reklamou propagující individuální automobilovou dopravu. Ani žádné omezení reklamy na oknech tu patrně není aplikováno.
Nová grafika map a informačních materiálů produkovaných místním dopravním podnikem Brnu sluší. V Brně už přes rok funguje zlevněné roční jízdné. Předplatní kupony jsou k dispozici jak v papírové, tak elektronické podobě nahrané buďto na čipovou kartu nebo na vlastní platební kartu.
Jednotný informační plakát používaný na železničních stanicích a zastávkách v rámci celého IDS JMK. Ve vybraných železničních stanicích se objevily také tyto kapsy na letáky produkované místním organizátorem KORDIS JMK.
I zdánlivě malý přestupní uzel na okraji Brna může mít přehledné schéma jednotlivých zastávek. U vozovny Komín se protínají tramvajové linky směřující do sídlišť na západě s okružní linkou 44/84.
Brno je velmocí co do počtu trolejbusů Škoda 21Tr a 22Tr z tehdejší produkce ostrovské Škodovky. Postupně sem také doputovaly dosluhující trolejbusy z Jihlavy, Českých Budějovic nebo Hradce Králové.
Moderní trolejbusová vozovna Komín v sobě nově ukrývá také první nové trolejbusy s karoserií Solaris. Zatím se do provozu s cestujícími příliš nehrnou. V roce 2018 by mělo být postupně dodáno 10 nových parciálních trolejbusů, které budu zvládat část trasy bez trolejí.
Jeden z nejnověji modernizovaných původně jihlavských trolejbusů Škoda 21Tr na tangenciální lince 30. Celkem v Brně jezdí těchto trolejbusů z druhé ruky už 20.
Nejnovější expresní autobusová linka E56 Nemocnice Bohnice – Technologický park propojuje významné body na severozápadě Brna a využívá přitom městský silniční okruh včetně několika tunelů. Na trase, která trvá 20 minut, je pouze 7 zastávek. Linka jezdí ve špičkách každých 15 minut. Od prosince 2017 jezdí nově také v sedle pracovních dnů po půl hodině ale jen z Králova Pole, kde navazuje na vlaky od Tišnova.
Břeclavský dopravce BORS nasazuje o víkendech na páteřní lince do Brna také autobusy standardní délky – nově pořídil tyto částečně nízkopodlažní vozy SOR. Tudy těsně kolem autobusového nádraží Zvonařka povede po dokončení přeložky tramvajová linka 12.
Autobusové nádraží Zvonařka bude díky přeložce tramvajové trati pro linku 12 dostupnější. V případě rozhodnutí o přesunu hlavního vlakového nádraží do nové polohy dozná tato oblast výraznějších změn.