Hlavní město Pardubického kraje má nový terminál MHD u hlavního vlakového nádraží a také mnoho nových trolejbusů a autobusů. Výrazně se proměnilo také historické centrum, které protíná třída Míru nově přeměněná v pěší zónu se zachovaným provozem trolejbusů, byť jen ve zlomku jejich původního počtu. Díky nových parciálním trolejbusům se podařilo nasadit trolejbusy také na další linky. Stále se připravuje také nové autobusové nádraží pro regionální a dálkové spoje v blízkosti nádraží vlakového. A zpoždění má i soutěž na nové dopravce zajišťující regionální autobusovou dopravu v Pardubickém kraji.

V roce 2017 se zcela proměnila hlavní brána do Pardubic na zdejším hlavním vlakovém nádraží. Přímo před nádražní halou byl vybudován nový terminál MHD s 9 nástupišti co nejblíže nádražní budově, moderním digitálním informačním systémem i důstojnou odpočinkovou zónou. Cyklisté mají k dispozici novou parkovací cyklověž. Západně od terminálu MHD má vzniknout nový terminál B pro regionální a dálkové autobusy, který nahradí původní funkčně, místně i esteticky nevyhovující autobusové nádraží ležící na půli cesty mezi vlakovým nádražím a historickým centrem Pardubic. Tato důležitá stavba má však...
To nejlepší z pardubické MHD: jeden z pěti nejnovějších trolejbusů Škoda 32Tr na novém autobusovém terminálu u hlavního nádraží. Tyto nové trolejbusy s karoserií SOR NS12 byly dodány v roce 2019.
Už 22 trolejbusů Škoda 30Tr má karoserii typu NB12 ve třídveřovém provedení. Tyto trolejbusy byly dodávány v letech 2016-8. K novému terminálu MHD u Hlavního nádraží patří také digitální informační panely.
Pardubický DP koupil v letech 2008-12 také 10 velkokapacitních 15metrových trolejbusů Škoda 28Tr s karoserií Solaris. Vypravuje je na nejvytíženější linky 2, 3+33 a 13.
Z 20 trolejbusů s karoserií Solaris jich je 10 ve dvanáctimetrovém provedení. Dodány byly v letech 2012-4. Zatímco Hradec Králové pojmenovává své trolejbusy po pohádkových postavičkách, v Pardubicích jsou takto zvěčňováni slavní zvířecí vítězové Velké Pardubické.
Nejnovějším přírůstkem autobusové flotily pardubické MHD je těchto 10 Urbanwayů z roku 2019. Celkem má DP k dispozici už 16 autobusů tohoto typu. Po předchozích dodávkách plynových Citelisů se Pardubice opět vrátily k naftě.
Nový terminál MHD přímo před nádražní budovou funguje v této podobě od roku 2017. Kromě MHD je tu dost místa i pro pěší a cyklisty. Západně odtud má vyrůst nový autobusový terminál pro regionální a dálkovou dopravu, projekt má však zpoždění.
Ukázka jízdních řádů trolejbusových linek, z nichž většina se vyznačuje poměrně krátkými intervaly. Nejčastěji jezdí linky 1, 2, 5, 13 a dvojlinka 3+33. V době koronavirových omezení se i v Pardubicích jezdilo v prázdninovém režimu.
Jeden z deseti posledních vysokopodlažních autobusů v pardubické MHD na novém terminálu u Hlavního nádraží. Zatím je celá série těchto Karos z roku 2006 kompletní.
Z původních 36 Citybusů zbývá nyní provozních už jen 18. Dodávány byly v letech 1998-2005. Tento zachycený u Hlavního nádraží pochází z poslední dodávky.
Jeden z pětice nejnovějších trolejbusů Škoda 32Tr na severní koneční páteřní linky 13 v Ohrazenicích. Na rozdíl od předchozí dodávky bateriových trolejbusů tyto samostatně bez trolejí jet nemohou.
Interiér nejnovějšího trolejbusu s karoserií SOR NS12. Za povšimnutí stojí informační vývěsky vylepené na okně, i když je celá levá bočnice nad okny lemována prázdnými vitrínami.
Trolejbusy mají v Pardubicích tradici a tvoří velký podíl výkonů místní poměrně frekventované MHD i přes rovinatý terén a velký podíl cyklistické dopravy. Od poslední návštěvy zmizely z pravidelného provozu vysokopodlažní trolejbusy 14Tr a také skoro všechny starší nízkopodlažní vozy 21Tr. Místo toho bylo v posledních pěti letech pořízeno 27 nových dvanáctimetrových vozidel. Nové trolejbusy Škoda byly dodány s karoserií SOR. Nejnovější dodávka pěti vozů už je s novou karoserií SOR NS12. V roce 2018 byly dodány také první 4 parciální trolejbusy, díky kterým je možné elektricky provozovat také...
Nejnovější trolejbus na konečné Dubina na severovýchodním okraji Pardubic, kam na toto rozlehlé sídliště jezdí linky 5, 11 a 13.
V roce 2018 byly dodány 4 bateriové trolejbusy SOR 30Tr, které umí jezdit částečně i bez trolejí. Využíváno je toho na východních koncích linek 12 a 27. O víkendu je linka 12 propojená s linkou 2, takže potkáte tyto trolejbusy i tam.
V letech 2006-7 bylo dodáno 6 trolejbusů s karoserií Citelis. Jede z nich projíždí po hlavní spojovací Palackého třídě z centra k Hlavnímu nádraží kolem nového obchodního centra Atrium.
Alespoň na část zrekonstruované třídy Míru v historickém centru Pardubic zajíždí nová trolejbusová linka 4, která se pak vrací zpět do sídliště Polabiny. Tato linka jezdí jen jednou za půl hodiny. Původně tudy projížděla většina linek MHD, po přestavbě ulice a vzniku pěší zóny se sem už vrátil jen zlomek spojů.
Jeden ze čtyř bateriových trolejbusů na lince 27, která projíždí jako jediná přímo skrz historické centrum Pardubic po pěší zóně na třídě Míru v intervalu 30 minut. V opačném směru tudy jezdí jen od 7:30 do 13:30, jindy to objíždí stejně jako ostatní linky. Číslo 27 vybočuje z řady trolejbusových čísel díky tomu, že se vlastně jedná o propojení linek 2 a 7.
Nepříliš bohatá nabídka linek MHD na třídě Míru v historickém centru Pardubic, která je nově pěší zónou. Ostatní linky centrum objíždějí po Sukově třídě a přes náměstí Republiky.
Další z 10 provozních Karos v barvách DP na křižovatce u náměstí Republiky, kudy projíždí naprostá většina linek MHD. Všechny ostatní autobusy MHD jsou již nízkopodlažní.
Ač s různými karoseriemi, oba trolejbusy jsou značky Škoda. V současné době tu jezdí 5 typů trolejbusů s karoseriemi od 3 různých výrobců (nepočítáme-li již téměř historické 14Tr a 21Tr). Zde na konečné Dubina, sever.
V obratišti na sídlišti Polabiny v severozápadní části Pardubic je zachycen 15metrový trolejbus Škoda 28Tr. Tyto velkokapacitní trolejbusy dosud Pardubice neznaly – jezdí tu od roku 2008 na nejvytíženějších linkách 2, 3+33 a 13.
Z lesní smyčky UMA, točna pojmenované po zdejší továrně na plasty vyjíždí jeden ze spojů zde ukončených linek 7, 11 a 33, které sem zajíždějí jen ve špičkách. Jinak končí trolejbusy o pár zastávek dřív u Globusu. Po příměstské trati do Lázní Bohdaneč dál pokračuje linka 3.
Velkou změnou pro pardubickou MHD byla rekonstrukce třídy Míru v historickém centru a její proměna v pěší zónu, která byla dokončena v roce 2015. Po bouřlivých diskuzích zde došli k jakémusi podivnému kompromisu, kdy byl na této pěší zóně se zúženou vozovkou zachován provoz trolejbusů, ale jen ve zlomku původního počtu – zatímco ostatní linky nově centrum objíždějí po Sukově třídě a přes náměstí Republiky, přes třídu Míru jezdí pouze jediná linka 27 v intervalu 30 minut a ve východní části této ulice se ještě otáčí linka 4, taktéž v intervalu 30 minut, obě provozované jen ve všední dny. Není...
Nově opravená centrální křižovatka v Lázních Bohdaneč s příměstským trolejbusem 3. Na této lince se střídají krátké a 15metrové trolejbusy. Špičkový interval této linky je 15 minut a ve stejném intervalu ji na území Pardubic doplňuje souběžná linka 33.
Trolejbusový patnáctimetr na obratišti linky 3 v Lázních Bohdaneč. Na území Pardubic jsou zkrácené spoje označeny jako 33. Souhrnný interval ve špičce je v Pardubicích 7,5 minuty.
Další z dožívajících Citybusů projíždí na lince 10 kolem autobusového nádraží směrem vlakovému. Nejstaršímu provoznímu Citybusu v Pardubicích je už 22 let. Linka 10 mimo jiné zajišťuje také rychlé spojení sídliště Dukla s Hlavním nádražím po západním silničním nadjezdu železniční trati u podniku Paramo, kudy měla vést také trolejbusová trať.
Chátrající autobusové nádraží v Pardubicích už dávno nemělo plnit svůj účel, leč plánovaná výstavba nového autobusového nádraží blíže tomu vlakovému se stále odkládá. Problematický je také smluvní vztah s vlastníkem této plochy, kterou chce využít pro developerskou výstavbu.
Od poslední návštěvy se významně proměnil také vozový park městských autobusů. Dosud početná flotila Citybusů už prořídla z původních 36 na 18 kusů, stále tu ale ještě potkáte i 22 let staré autobusy. Jedinými vysokopodlažními autobusy je deset Karos z roku 2006. Po ukončení dodávek plynových Citelisů v roce 2014 bylo do Pardubic dodáno 16 naftových Urbanwayů, posledních 10 přišlo v roce 2019. Na linkách MHD se svezete také pěti částečně nízkopodlažními Crosswayi z roku 2015. Regionální doprava organizovaná Pardubickým krajem v systému IREDO na nové smlouvy a tudíž i novou kvalitu teprve...
Integrovaný systém IREDO v Pardubickém kraji: jízdní řády v klasickém formátu doplněné o schéma tarifních zón. Regionální autobusová doprava se snad již brzy promění díky nově vysoutěženým dopravcům a vyšším kvalitativním požadavkům. Původní výsledky soutěže jsou napadeny a regionální dopravu tak čeká nejméně roční provizorium.
Nízkopodlažní Crossway dopravce Arriva Východní Čechy přijíždí na dosluhující autobusové nádraží ležící na půli cesty mezi vlakovým nádražím a centrem Pardubic. Zatím nepravomocné výsledky soutěže na nové provozovatele regionálních linek: 6 z 8 oblastí vyhrálo ČSAD Ústí nad Orlicí, dvě oblasti (Chrudimsko a Přeloučsko) má získat Arriva Východní Čechy.
Trolejbusová pětka na sídlišti Dukla v jižní části Pardubic spojuje Duklu s centrem a sídlištěm Dubina. V Dukle se nachází také areál místního dopravního podniku. Pětka je jednou z páteřních linek – ve špičkách jezdí každých 10 minut.
Na letošek byly naplánovány oslavy 70 let pardubického DP, bohužel pandemie koronaviru tyto plány poněkud zhatila. Jako náhradní program připravuje místní DP jízdy historickými vozidly na pravidelných linkách o vybraných letních víkendech.
V areálu vozovny Dukla postává ještě několik provozuschopných trolejbusů Škoda 14Tr, používaných však již pouze při zvláštních příležitostech. Tento vůz pochází z roku 1991.
A zde jediný dosud provozní trolejbus Škoda 21Tr z roku 2003. V běžném provozu se s ním už také nesetkáte.
Zastávka nadjezd Paramo na hlavní silnici směrem na Hradec Králové již s přípravou na instalaci trolejového vedení. Tato plánovaná trať měla zkrátit cestu trolejbusům mezi Hlavním nádražím, místní vozovnou Dukla a stejnojmenným sídlištěm z 50. let minulého století.
Regionální dopravce CAR-TOUR používá na svých linkách mnoho ojetin. Pro účely zaměstnanecké dopravy si od olomouckého DP pořídil i tuto kloubovou městskou Karosu.
Jeden z RegioPanterů s obnoveným nátěrem, které zajišťují páteřní dopravu mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří. Aktuálně se chystá modernizace zdejší obrovské nádražní budovy.