Trutnov (16.3.2007)

Trutnov je bývalé okresní město na úpatí Krkonoš. Bydlí v něm asi 30 000 lidí a městem protéká řeka Úpa. Malebnému historickému centru vévodí kopcovité náměstí. Mezi centrem a řekou se nachází nové autobusové nádraží. Kombinace skla a oceli vytváří poměrně důstojný prostor pro nástup cestujících do regionálních autobusových linek.

Ukázka dvou typů vývěsných jízdních řádů integrovaných linek IREDO. Vpravo souhrnný jízdní řád s číslem linky (trasy) IREDO, vlevo běžné jízdní řády linek.
Trutnov je bývalé okresní město na úpatí Krkonoš. Bydlí v něm asi 30 000 lidí a městem protéká řeka Úpa. Malebnému historickému centru vévodí kopcovité náměstí. Mezi centrem a řekou se nachází nové autobusové nádraží. Kombinace skla a oceli vytváří poměrně důstojný prostor pro nástup cestujících do regionálních autobusových linek. Vedle autobusového nádraží je otočka se zastávkami linek MHD s názvem Horská, aut.nádr. Zde se sjíždějí všechny linky MHD a pro každý směr je určena jedna zastávka. Nedaleko autobusového nádraží, za mostem přes Úpu, leží také hlavní vlakové nádraží, jehož výpravní...
Trutnovské hlavní vlakové nádraží v plné kráse po rekonstrukci výpravní budovy.
I autobusové nádraží s lehkou sklo-ocelovou konstrukcí může být chloubou města.
Osídlení města je rozšířeno zejména v okolí historického centra a podél Úpy. Na západ od centra leží sídliště Horní Staré Město, na východ od centra zas čtvrť Poříčí. Takto je vedena i jediná pořádná linka MHD č.1. I když je v rámci MHD provozováno celkem 7 linek, ostatní linky jsou pouze doplňkové s několika málo spoji. Za slušnější by se snad dala považovat i linka 4, která zajišťuje obsluhu malých sídlišť, které neleží na lince 1. Linka 6 je svým víkendovým provozem pouhým doplňkem linky 1. I přes velikost města jsou na lince 1 provozovány kloubové autobusy a interval této linky je ve...
Starší SOR vrchlabského dopravce KAD ve firemních barvách.
Městská standardní Karosa B952E na dopoledním odpočinku na autobusovém nádraží.
Horská střediska Krkonoš jsou od Trutnova vzdálena cca 20 km, proto nepřekvapí provoz Skibusů.
Systém odbavování cestujících prošel radikální změnou. Byly zavedeny čipové karty a do vozidel byly instalovány odbavovací terminály shodného typu jako v Hradci Králové. Terminál je umístěn u každých dveří, čili nástup je povolen kromě večera a víkendu všemi dveřmi. Cestující bez čipové karty nastupují předními dveřmi, kde si zakoupí u řidiče jízdenku v hodnotě 9 Kč (pro jízdu do 5 zastávek) nebo 11 Kč pro delší cestu. Majitelé předplatních časových jízdenek po nástupu do vozidla nedělají nic, ti, kteří používají kartu jako elektronickou peněženku, přiloží po nástupu kartu k terminálu a hlas...
Malebné historické náměstí v centru Trutnova.
Otočka linky 1 v Horním Starém Městě na sídlišti.
Dopravce Viamont provozuje trať do Svobody nad Úpou pomocí vozů řady 810 pronajatých od Českýh drah.
Zastávkový označník MHD v Trutnově. Jízdní řády městských linek jsou na žlutém podkladu. Všechny jízdní řády jsou opatřeny odolnou fólií.
Autobusy bez elektronických displejů mají na předním čele ceduli s číslem linky a přibližnou trasou, na boku najdete pouze číslo linky a na zádi nenajdete nic. V autobusech ovšem funguje hlášení zastávek. Zajímavostí je oznamovací gong, který se používá při hlášení informací staničním rozhlasem v pražském metru. Nynější chlouba trutnovské MHD, kloubový Citelis má vnější digitální panely pouze na předním čele, na boku mezi prvními a druhými dveřmi a na zadním čele. Tímto autobusem však výčet autobusů na plyn nekončí. Pro regionální linky používá OSNADO také několik Ekobusů SOR CN12....
Interiér plynového kloubového Citelisu. Odbavovací terminály slouží zároveň jako informační displeje.
Jediný kloubový Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn přinesl díky nízkopodlažnosti novou kvalitu do trutnovské MHD.
A jak je to v Trutnově s integrovanou dopravou? Trutnov leží na území Královéhradeckého kraje, který má hned dva integrované systémy. Tím prvním je VYDIS, který řeší oblast mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří a integrace se týká pouze předplatních časových jízdenek. Druhý, novější IDS se jmenuje IREDO a zatím funguje ve dvou oddělených oblastech - Náchodsko a Rychnovsko. Obě oblasti se pomocí železničních tratí stýkají v Hradci Králové. Trutnov leží na okraji oblasti Náchodsko. Organizátor IDS, firma OREDO, vydává knižní jízdní řád všech linek pro každou oblast zvlášť. Základem IREDO...
Postarší Karosa zdejšího hlavního dopravce OSNADO na autobusovém nádraží.
Trutnov je město kruhových křižovatek. Dvě z nich mají uprostřed funkční vodotrysk.
OREDO tak označil všechny trasy čísly od 1 do 34. Každá trasa sdružuje jednu nebo více linek veřejné dopravy, které si ponechaly svá původní licenční čísla. Například linka 34 IREDO Teplice nad Metují - Trutnov sdružuje v jednom souhrnném jízdním řádu železniční trať 47 a autobusové linky 640116, 640123, 640204 a 690140 dopravců OSNADO, CDS Náchod a P-Transport. I když je takový souhrnný jízdní řád díky mnoha variantám trasy poměrně nepřehledný, výhodou je, že veškeré spoje máte na jednom papíru, nemusíte se tedy trápit hledáním spojů na mnoha linkách. Tento systém tak přináší některé prvky...
Vozový park autobusů na regionálních linkách obnovuje dopravce OSNADO plynovými nízkopodlažními SORy (Ekobusy).
Horší je to s jednotícími znaky systému a s tarifem. Na vozidlech ani zastávkách nepoznáte příslušnost k IREDO žádným způsobem. Jedinou výjimkou je železnice, kde nádražní hlášení upozorňuje na platnost jízdních dokladů IREDO. Tarifní systém není složitý na pochopení, ale je poměrně složitý na zobrazení aktuálních cen jízdného. Pro každou tarifní zónu, která zpravidla čítá jednu nebo několik blízkých obcí, je zpracována mapka cen jízdného, která by měla viset na každé zastávce. Z této mapky se tak jednoduše dozvíte, kolik zaplatíte za konkrétní cestu. Vydávána je také souhrnná matice cen mezi...
Plynový Citelis přejíždí most přes Úpu a kolem vlakového nádraží míří směrem do Poříčí.