Basilej (červenec 2011)

Basilej je třetím největším švýcarským městem, které je významnou dopravní křižovatkou již po staletí. Městem protéká řeka Rýn a uprostřed jejího toku se nachází trojmezí mezi Švýcarskem, Německem a Francií. Hranice města jsou tak zároveň hranicemi se dvěma sousedními zeměmi. A z těchto zemí sem také míří významné železniční tratě - na jedné straně z Německa ve směru od Bodamského jezera a na druhé straně francouzská trať od města Mulhouse.

Sedmičlánkové Combino od Siemensu se svíjí v zastávce Schifflände na levém břehu Rýna. Zelené tramvaje provozuje městský dopravce BVB.
Zato žlutočervené tramvaje jezdí v režii firmy BLT kantonu "Baselland", což je něco jako Středočeský kraj vůči Praze. Žlutočervené tramvaje překračují hranice Basileje jižním směrem.
Také linka 14 je příměstská, i když provozovaná městským dopravcem BVB. Všude se jezdí na úzkém metrovém rozchodu a Basilej je svědkem, že i staré tramvaje mohou vypadat dobře, jsou-li řádně udržované.
Stará tramvaj s vloženým nízkopodlažním článkem se na lince 14 prohání po příměstské trati z městečka Pratteln. Na přejezdech najdete klasické železniční závory. Zelený dopravce BVB má ve svém vozovém parku jak tyto obstarožní soupravy, tak i nová nízkopodlažní Combina.
Nádraží německých drah na pravém břehu Rýna sice leží uprostřed švýcarské Basileje, ale vstupem na jeho nástupiště se dostanete do Německa. Od německého nádraží jezdí tramvajové linky 1, 2, 6 a 21.
Město je zároveň samostatným kantonem a na švýcarské straně je obklopeno kantonem Baselland. Městská doprava tak často přesahuje kantonální hranice a s tím souvisí i více provozovatelů místní tramvajové dopravy. Tramvajová síť na metrovém rozchodu je v Basileji poměrně rozsáhlá - čítá přes 80 km a v provozu je 13 linek, z nichž některé jsou vzájemně propojené nebo tvoří pouze posily k jiným linkám. Ve skutečnosti tak lze hovořit o 10 plnohodnotných linkách.
Interiér těžkopádného nádraží DB v Basileji. Historická budova se dočkala renovace, přednádražní prostor patří jízdním kolům, taxíkům a tramvajím. Basilej je významnou železniční křižovatkou. Švýcarské nádraží však leží na opačném břehu Rýna.
Zastávkový jízdní řád tramvajové linky 14 na jedné z nejrušnějších křižovatek v centru města. Interval většíny linek je 7-8 minut po celý všední den. Nové tramvaje od Siemensu zde potkáte hlavně na lince 8.
Linky, které přesahují hranice města jihozápadním směrem, provozuje společnost BLT (Basel-Land Transport), tramvaje na nich jsou oblečeny do červenožlutého nátěru a kromě starších typů kloubových vozů můžete potkat také nízkopodlažní tramvaje Tango od Stadleru. Za projížďku stojí například linka 11, která vás odveze až na hraniční přechod s Francií.
Do centra Basileje jezdí i autobusy. Převládají Citara od Mercedesu. Většinu linek provozuje městský dopravce BVB a většinu autobusů pohání zemní plyn.
Zástupce menšinového tramvajového dopravce BLT - ten provozuje linky 10, 11, 11E a 17. Všechny tyto linky vedou za hranice Basileje do kantonu Baselland. Linka 11 končí na hranicích s Francií.
Zastávkový informační systém v centru na zastávce tramvajových linek 11 a 16. Část linek je v centru spojena a tvoří zde několik polookruhů. Z celkého počtu 13 čísel je tedy ve skutečnosti pouze 10 linek.
Ostatní vnitroměstské linky provozuje městský dopravce BVB - jeho jednotný nátěr je zelený a provozuje nejen tramvaje, ale i městské autobusy. Vozovému parku opět vévodí staré typy kloubových i nekloubových tramvají, některé mají vložený nízkopodlažní článek. I přes pokročilé stáří některých vozů jsou tramvaje udržovány v perfektním technickém stavu. Také dopravce BVB před několika lety obnovil svůj vozový park nízkopodlažními sedmičlánkovými stroji Combino od Siemensu.
Nejstarší typ tramvají jezdí mimo jiné na lince 15, která se v centru převléká na linku 16. Městský dopravce BVB provozuje linky 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16 a 21.
Intervaly většiny tramvajových linek jsou 7-8 minut během všedního dne i soboty a 10 minut v neděli. Jelikož má samotná Basilej téměř 200 000 obyvatel, jsou tramvaje i při krátkých intervalech a vysokokapacitních vozidlech hojně vytížené. I v centru jim pomáhají také autobusy, většinou poháněné zemním plynem a bez bariér při nástupu. Jelikož nádraží švýcarských a německých drah leží na opačných březích Rýna, jsou tramvaje významným pojítkem pro přestupující cestující.
Tramvajová konečná před nádražím DB ve východní části Basileje. Linka 2 spojuje nejen oba břehy Rýna, ale i nádraží německých a švýcarských drah.