Třetí největší švýcarské město ležící v jeho severozápadním cípu na hranicích s Německem a a Francií má velmi rozsáhlou síť tramvajové dopravy, která stále více zasahuje i na území okolních států. V závěru roku 2014 se podařilo prodloužit linku 8 do německého Weil am Rhein, na konec roku 2017 se připravuje prodloužení linky 3 do francouzského St. Louis. Basilej, mnohými přezdívaná jako dobře udržované tramvajové muzeum, se v poslední době dočkala také masivní obnovy vozového parku tramvají – velké dodávky nových vozidel plynuly k oběma zdejším dopravcům. Pozadu v modernizaci ale nezůstává ani autobusová doprava.

O Basileji je známo, že zdejší tramvajové linky zasahují poměrně daleko za město a díky přesahu některých tratí i do okolních států lze hovořit o mezinárodním tramvajovém provozu. K již existujícímu krátkému mezinárodnímu úseku v jihozápadní části příměstské linky 10 (kde trať na chvíli vstupuje na území Francie, kde má jednu zastávku), přibyla na sklonku roku 2014 tramvajová trať do Německa. Linka 8 zde projíždí celnicí, obsluhuje městečko Weil am Rhein a končí nad zdejším vlakovým nádražím. Podobně by se měla koncem roku 2017 prodloužit i stávající linka 3, a to pro změnu do francouzského...
Nejrušnější přestupní bod v Basileji je bezesporu hlavní švýcarsko-francouzské nádraží. Před ním se odehrávají přestupy nejen mezi tramvajemi, ale i autobusy. Basilej v posledních dvou letech zásadně omladila vozový park zelených městských tramvají o 44 kusů modelu Flexity od Bombardieru.
Na historickou budovu hlavního basilejského nádraží navazuje moderní nadzemní průchod do západní části centra s množstvím nových služeb a obchodů. Sem přijíždějí vlaky ze Švýcarska a Francie. Potkávají se tu tak švýcarský národní dopravce SBB-CFF-FFS s francouzským SNCF.
Přesunutím většiny služeb do nového nadzemního nádraží, které přemosťuje široké kolejiště, ztratila původní historická budova hlavního nádraží na významu, stále se ale přes ní dostanete k tramvajím a autobusům MHD.
Také v okolí Basileje funguje příměstská železnice v podobě S-Bahnu, který zde má podobu hlavně těchto jednopodlažních Stadlerů. Vlaky, autobusy i MHD jsou tu integrovány do tarifního svazu Severozápadní Švýcarsko (TNW), které spolupracuje i s návaznými systémy v sousedním Německu a Francii
Od hlavního nádraží vyjíždí také tento autobus č. 50 mířící ke zdejšímu opravdu mezinárodnímu letišti, které leží sice pár kilometrů od Basileje, ale již na území Francie.  Nové Mercedesy jsou oblečeny do nového městského nátěru, pro nějž je kromě tmavozelené barvy typický také bílý „úsměv“ na čele vozidel.
V centru Basileje najdete tramvajové koleje téměř všude a velmi často se mezi sebou složitě proplétají. Jezdí se na rozchodu 1000 mm. Nejnovější dodávkou nových tramvají je 44 těchto sedmičlánkových Flexity 2 od Bombardieru. Díky nim už začalo velké vyřazování starších vozidel a jejich prodej dále na východ.
Již poměrně raritní situace před hlavním nádražím: setkání historické tramvaje určené pro komerční využití se starší tramvají příměstského dopravce BLT. Tyto dvou- a tříčlánkové vozy z konce 70. let už úspěšně nahrazují nové tramvaje Tango od Stadleru. Nejstarší zástupci původních žlutočervených vozů jezdí už od roku 2016 v srbském Bělehradu.
Kolejovou spojku mezi přednádražím hlavního švýcarského nádraží a jihozápadní částí centra využívají příměstské tramvajové linky 10 a 11 dopravce BLT. Díky tomu mohou na své cestě od předměstí do předměstí obsloužit co nejvíce důležitých míst v centru.
Flotilu příměstských tramvají BLT obnovilo postupně od roku 2008 celkem  38 šestičlánkových tramvají Tango od Stadleru. Potkáte je na linkách 10, 11, 11E a 17. V rušném centru Basileje jezdí městské i příměstské tramvaje společně a lidé mezi nimi nedělají rozdíl.
Tramvajová síť v Basileji je zejména v centru města velmi spletitá a neuvěřitelně využívaná. Tramvaje zde jezdí jedna za druhou a návštěvník zvyklý na středoevropské normy žasne, kde všude se dá s tramvají zastavit pro výstup i nástup cestujících. Nad požadavky na přehnanou bezpečnost i bezbariérovost je tu jednoznačně postavena účelnost a blízkost přestupů. Nezřídka tramvaje zastavují přímo uprostřed křižovatky, aby to měli přestupující cestující co nejblíže, bez ohledu na existenci nástupního ostrůvku v celé délce vozidla nebo na existenci oblouků. Takovým zajímavým přestupním uzlem je...
Nová sedmičlánková tramvaj Flexity 2 v celé kráse při proplétání historickým centrem Basileje. 44 nových vozidel výrazně omladilo sice udržovaný, ale přestárlý vozový park. Plánuje se nákup dalších 17 takových tramvají v kratší verzi pro náhradu sólo vozů s vleky nebo samostatně provozovaných tříčlánkových tramvají.
Výluková tabule na jedné z nejrušnějších křižovatek – Aeschenplatz. Tramvaje zde přijíždějí ze všech směrů a někdy zastavují na naše poměry dost netradičně
Ukázka, že pro krátký přestup není v Basileji nic nemožné – tramvaj na křižovatce Aeschenplatz zastavuje přímo uprostřed křižovatky bez ohledu na existenci nástupiště a navíc ve vnějším oblouku.
Ve Švýcarsku standardní informační servis – informace v reálném čase o navazujících spojích – najdete také v nových tramvajích Tango na příměstských linkách. Kromě toho jsou obrazovky využívány pro klasické informace o trase i další provozní novinky.
Příměstská linka 10 míří jihozápadním směrem daleko za město a proto je část spojů ukončena v průběhu trasy, jako například zde v zastávce Ettingnen Bahnhof. Odtud dál už se jezdí v intervalu 15 minut.
Co nekratší přestupní vzdálenost – i to je případ zastávky Ettingen Bahnhof. Autobusová linka 68 přijíždí co nejblíže tramvajové zastávce v obou směrech.
Část autobusových linek na okraji Basileje provozuje také národní dopravce PostAuto. Taktový interval a promyšlené návaznosti umožňují využívat integrovaný tarif TNW naplno. I na těchto linkách se do autobusů nastupuje všemi dveřmi.
Další vzorný přestup mezi téže linkami o pár zastávek dál (Flüh Bahnhof) – zde končí další polovina spojů linky 10, koncový opravdu venkovský úsek je zajišťován v intervalu 30 minut.
Velký pokrok zaznamenala Basilej v poslední době v obnově vozového parku tramvají. Žlutočervený příměstský dopravce BLT provozující příměstské linky 10, 11, 11E a 17 v jihozápadní části aglomerace, již před delší dobou začal pořizovat šestičlánkové nízkopodlažní tramvaje Tango od Stadleru. Nyní jich má už 38. Díky tak výrazné obnově mohlo například dojít ke zkrácení špičkového intervalu na linkách 10 a 17 z 10 na 7,5 minuty. Nejstarší dvoučlánkové tramvaje i s vleky ze 60. a 70. let byly v roce 2016 prodány do srbského Bělehradu. I přes tak velkou obnovu vozidel se stále ve všední dny setkáte...
V Basileji najdete pouze jednosměrné tramvaje. I když tedy musí být na všech obratištích smyčky, tato (Flüh Bahnhof) se zahrádkou uprostřed je důkazem umění Švýcarů pracovat s prostorem.
Zde za úsekovou smyčkou Flüh Banhhof překračuje tramvajová linka 10 hranici s Francií, aby se po obsloužení jedné zastávky na jejím území opět vrátila do Švýcarska. Žádnou celní ani pasovou kontrolu tu ale nečekejte.
Setkání tramvají v půlhodinovém intervalu na již jednokolejném úseku v jediné zastávce na francouzském území: Leymen Station. Linka 10 dále pokračuje do konečné zastávky Rodersdorf, která leží již zpět ve Švýcarsku.
Jediná francouzská zastávka Leymen slouží zároveň jako výhybna na koncovém jednokolejném úseku linky 10. Nedávno byla tato trať zrekonstruována. Koncem roku 2017 by měly přibýt další 4 zastávky na francouzském území, ale v úplně jiné části aglomerace.
Zadní vyvýšený prostor v tramvaji Tango od Stadleru slouží jako společenský prostor i místo dobrého výhledu na zdejší zajímavou kolejovou síť. Čistotu a pořádek hlídá kamerový systém.
Další konečná zastávka žlutých tramvají daleko za Basilejí – v jižní čtvrti Aesch. Zajíždí sem linka 11, kterou v části trasy doplňuje posilová linka E11. O kus dál se pak připojuje jihovýchodní větev linky 10 a společně pak tyto linky vedou skrz hlavní nádraží do centra Basileje.
Na spojených linkách 15 a 16 můžete potkat také tyto sólo vozy Cornichon z druhé poloviny 80. let s vleky z přelomu 60. a 70. let. Zastávky kolem západní strany hlavního nádraží mají svůj název vyobrazen přímo na chodníku. Použité jsou také nové decentní a elegantní označníky.
Tramvajová síť v Basileji zasahuje v mnoha případě daleko za město a dvakrát dokonce překračuje hranice Švýcarska. Ještě v roce 2017 by měly basilejské linky překročit státní hranice potřetí.
Již téměř 50 let staré vlečné vozy byly ve střední části poněkud násilně bezbariérově upraveny, díky tomu jsou ale všechny spoje přístupné pro vozíčkáře i kočárky. S prastarými, ale dobře udržovanými vlečnými vozy se potkáte buďto za sólo vozy Cornichon nebo za tříčlánkovými tramvajemi  Guggummere.
Kopcovitá trať do čtvrti jižně od hlavního nádraží je používaná linkami 15 a 16, které se na konečné na kopci vzájemné převlékají. Oblouk při stoupání do prudkého svahu je zde také využit jako malá tramvajová smyčka a přestup na autobus. Žluté autobusy provozuje stejně jako žluté příměstské tramvaje firma BLT.
Zelený městský dopravce BVB si pro generační obměnu tramvají vybral model Flexity 2 od Bombardieru. Mezi lety 2014 a 2016 jich do Basileje přišlo 44. A plánuje se i dodání 17 vozidel stejného typu v kratší verzi pro kopcovité linky 15 a 16. Postupně se tak končí život původním tramvajím s vleky. Všechny původní tříčlánkové tramvaje z počátku 90. let v počtu 28 kusů nyní postupně putují do svého dalšího působiště – bulharské Sofie. Tyto vozy byly původně dvoučlánkové, postupně jim byl doplněn střední nízkopodlažní článek. Zanedlouho by tak měla Basilej pro naprostou většinu výkonů disponovat...
Tříčlánková tramvaj Guggummere od Schindleru z počátku 90. let v malebné zastávce Jakobsberg. Všech 28 těchto tramvají bude ještě v roce 2017 odesláno do bulharské Sofie.
Sólo tramvaj s vlečným vozem stoupá do malebné vilové čtvrti jižně od hlavního nádraží. Pro tyto linky se chystá dodávka 17 kratších tramvají Flexity 2. V boku vlečného vozu jsou patrná 2 okénka pro dodatečně vytvořenou střední nízkopodlažní část.
Nevejde se celá souprava do zastávky? Nevadí. Všechny dveře se zavírají automaticky s optickým čidlem. Bezpečnost také hlídají kamery i ve starších vozech. Ve Švýcarsku jsou zvykem tyto skládací dveře, které se otvírají ven. Často v kombinaci s výklopným schůdkem.
Severní konečná tramvajové linky 11 u státní hranice s Francií. Hned vedle tramvajové smyčky je celnice a za ní město St. Louis. Do konce roku 2017 by sem měla mířit prodloužená linka 3, která dnes končí západním směrem u hraniční zastávky Burgfelden. Nový úsek bude mít 4 zastávky a na rozdíl od linky 11 přímo obslouží St. Louis – dnes sem v souběhu s tramvajemi jezdí až z centra Basileje tyto modré francouzské autobusy na linkách 603 a 604.
Tango na severojižní příměstské lince 11 se otáčí těsně před státní hranicí s Francií, za kterou se už rozkládá město St. Louis, které s Basilejí prakticky srostlo.
Vlečný vůz se střední nízkopodlažní částí zapřažený za tříčlánkovou tramvají. Tento obrázek bude už v roce 2018 minulostí. Tříčlánkové tramvaje poputují do Sofie. Zde v zastávce Dreirosenbrücke se převléká linka 1 na 14 a obráceně a zároveň se zde kříží s linkou 8 mířící do Německa.
Nové Flexity 2 na mezinárodní lince 8, která od konce roku 2014 zajíždí na severu basilejské aglomerace na území Německa. Spolu s těmito tramvajemi také o něco ztmavl zdejší jednotný nátěr oproti prvním nízkopodlažním tramvajím Combino.
Švýcarsko-německá státní hranice. Touto celnicí projíždí od konce roku 2014 tramvajová linka 8 do německého města Weil am Rhein. Při průjezdu do Německa tramvaj na chvíli zastaví a celníci zvenku letmým pohledem zkontrolují tramvaj i cestující v ní.
Nový tramvajový most přes železniční trať již na území Německa vede ke konečné linky 8 u nádraží Weil am Rhein od konce roku 2014.
Některé menší opravy tramvajových tratí probíhají v Basileji za plného provozu. Na trase mezinárodní linky 8 v severní části Basileji je také tento úsek, kdy je každý směr veden jinou ulicí.
Autobusové dopravě obou hlavních dopravců (zeleného BVB i žlutého BLT) vévodí autobusy Mercedes-Benz, také státní dopravce PostAuto provozující část příměstských linek v okolí Basileje kupuje hlavně Mercedesy. Městský zelený dopravce BVB postupně změnil odstín svého nátěru na tmavší zelený a novým jednotícím prvkem na čele tramvají i autobusů je bílý pruh, který vozidlům dodává veselejší výraz. Postupně se do nového nátěru oblékají i nízkopodlažní Combina po větších opravách – první plně nízkopodlažní tramvaje sem byly dodány již v roce 2000.
Na křižovatce Messeplatz vznikl v předchozích letech unikátní objekt zdejšího veletržního areálu, který překrývá také tramvajovou trať vedoucí k německému vlakovému nádraží. Na této významné křižovatce v pravobřežní části Basileje se potkávají tramvajové linky ze čtyř směrů.
Nová podoba zastávky Messeplatz přímo v areálu veletržního areálu. Celý prostor je vyhrazen tramvajím, cyklistům a pěším. Trať dále pokračuje severovýchodním směrem kolem německého nádraží až k hranicím s Německem.
Siemens Combino před budovou německého nádraží v pravobřežní části Basileje. Těchto prvních plně nízkopodlažních tramvají v Basileji bylo dodáno od roku 2000 do 2002 celkem 28 kusů. Nyní už postupně procházejí většími opravami, kdy získávají tmavší a veselejší vzhled.