Berlín (říjen 2003)

Berlín - velkoměsto, ještě před pár lety rozdělené neprostupnou zdí na dva zcela odlišné světy. I dnes lze rozpoznat, kudy vedla hranice mezi západem a východem, i když se to Němci snaží mohutnými investicemi zakrýt a rozdíly vymazat. Jedním ze znaků, které zvýrazňují příslušnost k východu nebo západu města, je právě městská doprava. Západní styl života se v minulých letech podepsal na vymizení tramvají ze západního sektoru a nahrazení patrovými autobusy. Čili tam, kde jezdí tramvaje, najdeme i klasická východní sídliště a megalomanské třídy a budovy ve stylu socialistického realismu. Jakmile však překročíme pomyslnou čáru, kde kdysi stála hladová zeď, ocitneme se v jiném světě, který brázdí většinou patrové autobusy. Celý Berlín naštěstí spojuje metro a U-bahn, který se metru podobá víc než v jiných městech. Tarifně je Berlín rozdělen na tři pásma A, B, C. Pásmo A tvoří vnitřní Berlín, ohraničený železničním okruhem "Ring".

zastaralý vozový park S-bahnu, pamatující druhou světovou válku, byl obměněn těmito vozidly řady 481 a 482
klasický dopravní prostředek "západního" Berlína. Vynikající je vyhlídková jízda tímto autobusem na lince 100, spojující východ se západem
Metro, neboli U-bahn, má dvě tváře. Starobylé úzkoprofilové metro s častým vedením po nadzemních ocelových konstrukcích a modernější trasy o normální šířce, vedené většinou pod zemí a s přijatelnějšími a rychlejšími poloměry oblouků. Některé trasy ve východním sektoru jsou v neutěšeném stavu, a tak bývají v rekonstrukci třeba celé úseky o několika stanicích - v době návštěvy to byla například část trasy U5 pod centrem bývalého východního Berlína. Náhradní dopravu zajišťovaly kloubové autobusy. Vozový park metra se skládá jednak z letitých vozů a jednak z modeních průchozích souprav, jak na...
Centrum "východu" Alexanderplatz se soupravou modernizovaných tramvají KT4
úzkoprofilová linka U2 s letitými vozy a omšelým nástupištěm
náhradní dopravu za metro U5 zajišťuje mimo jiné kloubový Solaris
S-bahn je v Berlíně takové rychlejší metro, většinou vedené na povrchu, které vás zaveze i daleko za Berlín. Jádrem systému je veliký okruh "Ring", po kterém jezdí dokola proti sobě dvě linky v krátkém intervalu, proložené s několika dalšími linkami, které se rozbíhají do všech směrů. I když by se zdálo, že soupravy na okružních linkách S41 a S42 jezdí nepřetržitě bez přestávky stále dokola, po ujetí celého okruhu nebo jeho části je vždy souprava ukončena v některé z významnějších stanic. Soupravy U-bahnu, složené třeba i z osmi vozů, vypadají opravdu jak metro a napájeny jsou z...
historická souprava U-bahnu řady 477 ve stanici Alexanderplatz
takové využití našlo poměrně dost starých vozů S-bahnu
S-bahn není jen běžná přeprava cestujících, ale také vyhlídkové jízdy speciálním vozidlem s prosklenou střechou. Pro bližší poznání Berlína je právě projížďka po "Ringu" vhodným řešením. I když občas projíždíte staveništěm, teprve z okruhu si uděláte realistický obrázek o Berlíně. Středem Ringu vede páteřní železniční trať s pestrým provozem - na několika souběžných kolejích se tu setkávají S-bahny a běžné vlaky s rychlovlaky ICE. Na této ose také leží nejvýznamnější berlínská nádraží i právě budované hlavní nádraží, které bude svojí mohutnou prosklenou konstrukcí opravdu důstojným...
současná souprava S-bahnu projíždí Hlavním nádražím, budovaným "na zelené louce"
pantáctimetrové Citaro zastavuje u nepřehlédnutelného označníku
Do systému integrované dopravy v Berlíně patří neodmyslitelně také několik přívozů, chcete-li trajektů, bez nichž by doprava v jihovýchodní části Berlína, plné jezer, byla jen těžko představitelná. Lodní linky jsou označeny jako F10, F11 atd., mají klasické jízdní řády, v lodích klasické označovače, prostě dokonalá integrace. Nejdelší a největší přívoz najdeme na jihozápadně - linka F10 tu spojuje čtvrti Kladow a Wannsee. Autobusy, jak již bylo zmíněno, mají dvě tváře. Patrové autobusy tvoří páteř povrchové dopravy v západním sektoru, na východě díky existenci tramvají jsou autobusy pouze...
"zastávka" přívozu F12 v jihovýchodní části Berlína. Interval je 15-30 minut
patrové autobusy jsou jednou z rarit západní části Berlína. Z horního patra je výborný výhled na město
Historický autobus na víkendové rekreační lince
Jak bývá v Německu dobrým zvykem, veškerou dálkovou dopravu obstarává železnice, čili není potřeba stavět obrovské terminály dálkové autobusové dopravy. Proto vypadá místní ústřední autobusové nádraží, neboli "ZOB", docela skromně, protože jiné, než mezinárodní linky tu neuvidíte. Přesto by si tento terminál zasloužil lepší napojení na městskou dopravu. Tramvajový park je stále pod českou nadvládou s tramajemi ČKD několika typů (KT4, T6 A4), všechny tyto vozy jsou po modernizaci a v jednotném žlutém nátěru. Vozy KT4 jezdí spřažené ve dvojicích, tramvaje T6 také. Stále více je však...
nový typ metra se vyrábí jak v úzké, tak v široké verzi
nedělní provoz na lince do Strausbergu zajišťoval tento vůz spolu s obousměrným prototypem ČKD
Další samostatnou tratí je linka 88, kde jezdí jak stará článková tramvaj německé produkce, tak česká KT4, jako jediná široko daleko v nerekonstruovaném stavu. Další samostatnou tratí, jedoucí paralelně nedaleko linky 88, je spíše muzejní železnice s číslem 87 s vozy Gotha včetně vlečňáků a s jízdním řádem ve "schwabachu". Všechny výše popsané tratě provozují soukromí dopravci. Berlín má tři letiště a s jejich napojením na město je to podobně nešťastné jako v Praze. Jediné letiště Tempelhof je přímo napojeno na metro a S-bahn. Další letiště Tegel spojuje s centrem pouze autobus, i...
jediné původní nerekonstruované vozy KT4 v okolí Berlína lze vidět na "příměstské" lince 88
na lince 88 dosluhuje (a možná ještě dlouho bude) také toto vozidlo