Nejzásadnější novinkou roku 2016 ve veřejné dopravě je bezpochyby dlouho odkládané zprovoznění tramvajové trati přes Dunaj na sídliště Petržalka. Vysněný a mnohokrát přepracovávaný projekt kolejové dopravy na největší slovenské sídliště byl spuštěn první etapou, na kterou snad brzy naváže dokončení trati skrz celou Petržalku až na její jižní konec. Pokročila také integrace městské a příměstské dopravy, kdy začaly být uznávány v příměstské dopravě i papírové jízdenky a v podstatě dokončena je první velká obnova vozových parků tramvají, trolejbusů i autobusů v novodobé historii Bratislavy.

Dlouho odkládaná nová tramvajová trať na Petržalku je v provozu od července 2016, do třech nových zastávek jezdí linky 1 a 3. Jednička jezdí od Hlavního nádraží, trojka míří přes centrum na severovýchod do Rače. Kvůli ukončení nové trati formou kolejového přejezdu namísto původně plánované smyčky v zastávce Jungmannova se na linkách 1 a 3 svezete pouze novými obousměrnými tramvajemi Škoda 30T. Nejvýznamnější stavbou nové trati je nový Starý most s velkorysým prostorem i pro chodce a cyklisty. Zastávky na nové trati...
Bratislavské tramvajové koleje už brázdí všech 60 nových tramvají Škoda, 30 jednosměrných a 30 obousměrných. Linka 1 z Hlavního nádraží vede nově přes Dunaj na Petržalku a kvůli ukončení trati kolejovým přejezdem sem smějí pouze obousměrná vozidla.
První nová nízkopodlažní tramvaj v Bratislavě. S novými tramvajemi jsou tu spokojení, jedinou vadou na kráse je i nadále lepení informačních letáků a reklam zevnitř přímo na okna či chybějící předvolba u otvírání dveří vně vozu.
Rekonstrukcí prošla také tramvajová trať z centra k Hlavnímu nádraží. Kromě nových kolejí se cestující dočkali i nových zastávek a dynamických elektronických panelů na nich.
Elektronické informační panely se již staly standardem pro nově rekonstruované tramvajové zastávky. Díky nové trati na Petržalku mají cestující na linkách 1 a 3 garanci nízkopodlažních tramvají.
Dlouho odkládaná nová tramvajová trať na Petržalku je v provozu od července 2016, do třech nových zastávek jezdí linky 1 a 3. Jednička jezdí od Hlavního nádraží, trojka míří přes centrum na severovýchod do Rače. Šafárikovo náměstí se díky nové trati změnilo, na celkovou architektonickou proměnu celého prostoru však toto náměstí ještě čeká.
V tramvajové dopravě se podařily i jiné věci, než nová trať na Petržalku – spuštěna byla preference na světelných křižovatkách na dlouhé trati do Rače, zrekonstruovaná je i včetně zastávek trať spojující centrum s Hlavním nádražím, na Kamenném náměstí přibyla nová zastávka pro linku 3 ve směru na Petržalku (i když tento prostor by si zasloužil celkové zkulturnění a přidání další zastávky i pro linku 1 v jižním směru). Autobusová doprava se nadobro zbavila posledních Ikarusů, a to slavnostní jízdou...
Zastávky na nové trati jsou poměrně strohé s jednoduchým vybavením, nechybí ale dynamické informační panely a nové červené jízdenkové automaty. Zde se napojuje nová trať do Petržalky na původně jednokolejnou trať přes Šafárikovo náměstí.
Kvůli ukončení nové trati formou kolejového přejezdu namísto původně plánované smyčky v zastávce Jungmannova se na linkách 1 a 3 svezete pouze novými obousměrnými tramvajemi Škoda 30T. Snad na sebe plánované prodloužení až na konec Petržalky nenechá dlouho čekat.
Zastávka Sad Janka Kráĺa hned za novým Starým mostem. Na nové trase jsou v provozu celkem 3 zastávky. Každá z nich má také nový typ jízdenkového automatu.
Standardní vybavení nových zastávek v Petržalce. Elektronické panely zobrazují aktuální odjezdy včetně případného zpoždění.
Na vybraných místech (vlaková nádraží, bratislavská nákupní centra, nové tramvajové zastávky na Petržalce) jsou umístěny nové jízdenkové automaty, které jsou oproti původním žlutým červené. Část z nich provozuje bratislavský DP a část BID. Nové automaty umí prodat plný sortiment jízdenek včetně jejich dobití čipových karet a umějí také prodat jízdenku na vlaky ZSSK.
Podoba nového Starého mostu vychází z původní ocelové konstrukce již neexistujícího mostu. Dvojí rozchod má umožnit využití nové trati pro vlakotramvaje obsluhující okolí Bratislavy, v současnosti se však s touto možností integrace dopravy příliš nepočítá. Vozovka umožňuje průjezd také vozidlům integrovaného záchranného systému.
Nejvýznamnější stavbou nové trati je nový Starý most s velkorysým prostorem i pro chodce a cyklisty. I za tmy je díky různobarevnému osvětlení nový most výrazným vizuálním prvkem Bratislavy. Nový most myslí i na chodce a cyklisty, na mostě je také několik odpočívadel a vyhlídkových plošin.
Klesání od nového Starého mostu k Šafárikovu náměstí. Prodloužením nové trati došlo ke zkrácení autobusové linky 95, ušetřené výkony byly ale použity na posílení potřebných autobusových úseků.
Trolejbusová doprava byla zásadně inovována dokončením obří dodávky nových standardních i kloubových trolejbusů (celkem 120). V současnosti už je naprostá většina původních trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr odstavená nebo vyřazená, do provozu zasahují poslední provozní vozy pouze výjimečně. K avizovanému přečíslování trolejbusových linek z důvodu integrace dopravy však ještě nedošlo. V červenci 2016 však bylo změněno linkové vedení 4 trolejbusových linek a jedna linka (206) byla zrušena. Toto...
Kamenné náměstí v centru Bratislavy je významnou tramvajovou křižovatkou. Nepříliš intenzivní automobilový provoz umožnil zkušebně vypnout zdejší semafory, což pomáhá pravidelnosti tramvají i plynulosti pohybu chodců.
Na Kamenném náměstí přibyla nová zastávka pro linku 3 ve směru na Petržalku. Linka 7 však tuto zastávku projíždí a zastavuje až poměrně daleko za rohem. Tento prostor by si však zasloužil celkové zkulturnění a přidání další zastávky i pro linku 1 v jižním směru.
Trolejbusová doprava byla zásadně inovována dokončením obří dodávky nových standardních i kloubových trolejbusů (celkem 120). K avizovanému přečíslování trolejbusových linek z důvodu integrace dopravy však ještě nedošlo. V červenci 2016 však bylo změněno linkové vedení 4 trolejbusových linek a jedna linka (206) byla zrušena. Na lince 210 stále najdete koncový úsek bez trolejí, proto jí obsluhují pouze vozy s pomocným naftovým agregátem.
Zkulturnění se dočkalo také významné autobusové obratiště Most SNP pod jeho severním předpolím. Chodníky i betonové zdi byly vyčištěny a za tmy výrazně nasvíceny v souladu s celkovým nasvícením mostu SNP.
V současnosti už je naprostá většina původních trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr odstavená nebo vyřazená, do provozu zasahují poslední provozní vozy pouze výjimečně. Ve vozovně Jurajov dvor se nachází velký trolejbusový hřbitov.
Postupná integrace dopravy v Bratislavském kraji postoupila o úroveň výše a teprve nyní lze o zdejším systému hovořit jako o integrovaném. Díky dokončení opožděné instalace nového odbavovacího zařízení jsou kromě předplatných jízdenek vzájemně uznávány i jednorázové papírové jízdenky. Formát jízdenek přešel z úzkého na široký a kvůli tomu musely být upraveny všechny označovače i automaty. Jízdenkám MHD se také upravila časová platnost a nově lze využívat plný sortiment jízdenek podle zónové a časové platnosti od 15...
Autobusová doprava se nadobro zbavila posledních Ikarusů, a to slavnostní jízdou posledního vozu typu 435 v květnu 2016 (tedy po 20 letech po dodání těchto vozů). Dosavadní velká obnova autobusů však nebude stačit, již nyní se připravuje nákup dalších 88 vozidel. Nejstaršími vozy jsou nyní kloubové Karosy B741, kterých jezdí v Bratislavě ještě přes 30. Zbytek z původních 107 kusů už je ale také vyřazen.
Na všech jízdenkových automatech i ve všech vozidlech jsou vylepeny mapy tarifních zón, integrované vlakové linky jsou označeny písmenem S, integrované autobusy třímístným číslem. Až teprve nyní lze v Bratislavě hovořit o skutečné integrované dopravě.
S Bratislavskou čipovou kartou nebo i čipovou kartou autobusového dopravce Slovak Lines lze od září 2016 také zakoupit levnější jednorázové jízdné než papírové, a to i přímo ve vozidlech, kde je umístěn vždy nejméně jeden terminál, který umí označit papírovou jízdenku i nahrát jízdenku na čipovou kartu.
Nyní se společnost Bratislavská integrovaná doprava provozující systém IDS BK zaměřuje na zapojení dalších autobusových dopravců (v regionu je zatím zaintegrován pouze Slovak Lines, který však provozuje převážnou většinu zdejších linek) a také na dopravní optimalizaci, která zatím bohužel příliš neproběhla. Autobusy jsou už alespoň výrazně očíslovány.
Žluté autobusy dopravce RegioJet (původně Student Agency) už zaplavily také Slovensko. Nyní konkurují vlakům a původním autobusovým dopravcům třeba na trase mezi Bratislavou a Nitrou.
Na vybraných místech (vlaková nádraží, bratislavská nákupní centra, nové tramvajové zastávky na Petržalce) jsou umístěny nové jízdenkové automaty, které jsou oproti původním žlutým červené. Část z nich provozuje bratislavský DP a část BID. Nové automaty umí prodat plný sortiment jízdenek včetně jejich dobití čipových karet a umějí také prodat jízdenku na vlaky ZSSK. Spolu se zavedením integrace se na nádražích objevily také červené označovače papírových jízdenek. Na všech jízdenkových automatech i ve všech vozidlech jsou vylepeny...
Integrace příměstské dopravy proběhla tarifně, nikoli však dopravně ani informačně. Takto vypadají klasické linkové jízdní řády příměstské autobusové dopravy. Číslo integrované linky je ten nejmenší údaj u jednotlivých časů odjezdů.
Na nádraží Petržalka jsou ukončeny moderní příměstské jednotky Rakouských drah z Vídně. Původně plánovaný projekt tunelu výrazně urychlujícího železniční spojení Petržalky s centrem Bratislavy byl zavrhnut a evropské dotace místo toho plynuly do obnovy tratí i vozidel MHD na celém Slovensku.