Horní Slezsko - Bytom (duben 2012)

Bytom je jedno z nejstarších a také největších měst Horního Slezska, leží severozápadně od Katovic a má jedno z nejzachovalejších historických center v této průmyslové oblasti. Bydlí zde téměř 200 000 obyvatel. Tramvajová síť je zde poměrně hustá, na okraji centra se nachází také vlakové a autobusové nádraží.

Vlakové nádraží leží poměrně blízko historického centra. Nádražní budova vypadá, jako by se chystala na rekonstrukci nebo demolici. Vlakem se odtud dostanete například do Katovic, ve špičkách každých 30-60 minut a cesta bude trvat zhruba půl hodiny. Železniční doprava není bohužel do dopravního systému zdejší konurbace zaintegrována, a tak je spíš na okraji zájmu. Z Bytomi také vyjíždí turistická zajímavost - úzkorozchodná sezónní železnice do města Tarnowskie Gory, která je však bohužel kvůli výstavbě dálnice dočasně mimo provoz.
Tramvaje se proplétají historickým centrem úzkými ulicemi většinou po jednosměrných tratích. Linka 18 vede z Bytomi jihozápadním směrem do přestupního uzlu Chebzie.
Centrální tramvajová zastávka a zároveň konečná na náměstí Sikorskiego. Projíždí tudy nebo jsou zde ukončeny linky 5, 6, 9, 18 a 19.
Hlavní vlakové nádraží v Bytomi leží poblíž autobusového nádraží na jižním okraji historického centra. Před nádražím také leží pozůstatky po původní úzkorozchodné tramvaji. Nádražní budova by urgentně potřebovala opravit.
Jelikož vlaky nejsou integrovány a tramvaje jsou pro vzdálenější cíle pomalé, je hlavním dopravním uzlem autobusové nádraží, nacházející se hned vedle vlakového nádraží. Končí zde 42 linek, většina z nich má intervaly 30 nebo 60 minut. Linkové vedení podobně jako v jiných oblastech Horního Slezska je velmi nepřehledné. Do Bytomi zajíždějí rychlíkové linky 820 (z Katovic přes Bytom do města Tarnowskie Gory), 830 (z Katovic do Bytomi) a 850 (z Bytomi do Gliwic). Linky 820 a 830 spolu tvoří ve špičce desetiminutový interval směrem do Katovic, kam jedou souběžně s tramvajovou tratí.
Nevábný, až odpudivý interiér budovy hlavního nádraží v Bytomi. Člověk by nevěřil, že zde ještě jezdí vlaky.
Zatímco vlakové nádraží životem nehýří, vedlejší autobusové nádraží je opravdovým dopravním uzlem. Kvůli pomalým tramvajím a nezaintegrované železnici se tu po městě i okolí jezdí hlavně autobusem.
Z ostatních autobusových linek je možné vyzdvihnout linku 19, která vede spolu s linkou 820 do města Tarnowskie Gory na severu, a to ve špičce každých 10 minut. Linka 623 obsluhuje také v desetiminutovém intervalu sídliště Miechowice na severozápadě a další často jezdící linkou je 114 ve směru Pekary Slaskie. Pod číslem 607 se skrývá dlouhodobá náhradní linka za tramvaj č. 7 ve směru do čtvrti Lagiewniki. Zdejší trať byla v roce 2009 uzavřena a po kolejích tu již mnoho stop nezbylo. Zatím byla z evropských peněz opravena přilehlá silnice, finanční injekce z EU by se snad měla dočkat také...
Rychlíková linka 820 vede podél tramvaje z Katovic přes Chorzow až na severní konec Bytomi a dále do města Tarnowskie Gory, kam už tramvajové koleje nevedou.
Perla zdejšího města - dvounápravová tramvaj na zvláštní lince 38. Linka je vedena po jednokolejné trati bez smyček, takže je nutný provoz obousměrných tramvají.
Dvounápravové obousměrné tramvaji typu N je již přes 60 let.
Kromě trati do Lagiewniki byla zastavena tramvajová doprava také z Bytomi na východ do obce Dabrowka Wielka. Zde však přestaly jezdit v roce 2006 tramvaje už natrvalo. V Bytomi sice zůstalo ještě mnoho tratí v provozuschopném stavu, ale jejich technický stav se rychle zhoršuje, je tedy otázka, jak rozsáhlá bude zdejší síť za pár let. Světlou výjimkou je historické centrum Bytomi, kde byly opraveny koleje v hlavním přestupním bodě na náměstí Sikorskiego a také okolo zdejších pěších zón. Díky výstavbě nákupního centra uprostřed města byla zvelebena i přilehlá jednosměrná trať.
Severní konečná linky 38 uprostřed hřbitovního komplexu. V neděli se tu jezdí nejčastěji, na dušičky jezdí dokonce dvě tramvaje za sebou.
Severní konečná hřbitovní linky 38. Dveře tramvaje jsou ovládané ručně cestujícími.
Pohled z kabiny řidiče na zchátralou trať linky 38. Jízda dvounápravovou tramvají po takové trati není příliš komfortní.
Jeden z mnoha uhelných dolů se nachází také na konečné linky 6 "Politechnika Slaska". Budovy důlního komplexu jsou postupně srovnávány se zemí, jižně od tramvajové trati je však sídliště, které tramvaje naštěstí plní. Okolo trati i zde pomáhá mnoho autobusových linek.
V centru Bytomi jsou ukončeny linky 5 a 18, spolu s linkou 9 pak vedou podjezdem kolem hlavního nádraží a dále na jihozápad, kde se postupně větví do měst Ruda Slaska a Zabrze. Na všech těchto větvích mají velký podíl jednokolejné úseky a všechny tratě jsou ve zbídačeném stavu. Pojedete-li však z Bytomi kamkoli jinam, nebude to o mnoho lepší. Kromě zde ukončených linek projíždějí centrem Bytomi linky 6 a 19 ve směru od Katovic a Chorzowa, které dále pokračují na severozápad, linka 6 obsluhuje zdejší sídliště a bývalý důl ve čtvrti Karb, linka 19 pokračuje spolu s linkou 9 do vzdálené vozovny...
Konečná linky 6 "Politechnika Slaska" na západním okraji Bytomi. Linka 6 je jako jedna z mála obsluhována také nízkopodlažními tramvajemi.
A zde se linka 6 vedená nízkopodlažní tramvají Alstom-Konstal, vyrobenou v nedalekém Chorzowě, připojuje k linkám 9 a 19, aby přijely do centra Bytomi od severu.
Renovovaný Konstal na lince 19 přijíždí od severozápadu ze vzdálené čtvrti Stroszek.
Velkou dopravní zajímavostí je linka 38, která vede ze severního okraje centra Bytomi ulicí Piekarska ke zdejším rozlehlým hřbitovům. Linka je zcela oddělena od okolní tramvajové sítě a jezdí zde po jedné koleji obousměrné dvounápravové vozy typu N. Interval je 10-20 minut a linku využívají jak místní obyvatelé, tak návštěvníci hřbitovů. Není proto divu, že nejkratší interval je tu v neděli a vůbec nejsilnější dopravu zde zažijete na dušičky. Ve vozech starých přes 60 let jsou dřevěné lavice a těžké posuvné dveře si musíte otevřít i zavřít sami. Zdejší senioři šplhající z ulice do tramvaje...
Konec krátké jednokolejky vedoucí do Bytomi na dlouhé trati ze severozápadu od vozovny Stroszek.
Konečná zastávka Stroszek, kde jsou u vozovny ukončené linky 9 a 19. Toto je nejsevernější místo hornoslezské tramvajové sítě. Tramvaje však odtud vyjíždějí na většinu linek v oblasti Bytomi. Do centra Bytomi je to cca 20 minut jízdy.
Neutěšený stav putujícího oblouku u zastávky jižně od hlavního nádraží v Bytomi. V podjezdu pod železniční tratí se koleje v asfaltu doslova ztrácí.
V Bytomi se některé kolejnice postupem času stávají bezžlábkovými.
Nástupiště údajně nejstarší provozované úzkokolejky na světě vedoucí z Bytomi do města Tarnowskie Gory. Toho času ale není tato sezónní atrakce kvůli výstavbě dálnice severně od Bytomi v provozu.
Obecně je okolí Bytomi plné pozoruhodných jednokolejných tramvajových tratí v pozoruhodném technickém stavu. Nezačne-li se do zdejší rozlehlé sítě mohutně investovat, zbude z tohoto technického pokladu jen torzo, dále ohlodávané ze všech stran rychlou autobusovou a automobilovou dopravou.
Po této křivolaké trati přivážejí tramvaje č. 5, 9 a 18 cestující od jihozápadu do centra Bytomi. Kousek odtud je nádraží zdejší úzkorozchodné železnice.
Hned za podjezdem železniční trati u hlavního nádraží v Bytomi se odpojuje trať směrem do Swietochlowic. Trať byla pro neutěšený technický stav v roce 2009 uzavřena a nyní jezdí místo linky 7 autobus 607. Díky penězům EU by však měla být tato převážně jednokolejná trať obnovena. Zatím však byla zrekonstruována pouze přilehlá silnice.
Jedna z mála rekonstruovaných tramvají Konstal 105N na křižovatce Szombierki na jihozápadě Bytomi. Zde se od linek 5 a 18 odpojuje linka 9 směrem do Rudy Slaskie.
Podomácky vyrobená srdcovka na pokraji infarktu na křižovatce Szombierki. Chybějící kus hlavy kolejnice není zjevně žádný problém.