Hlavní město Skotska je s necelým půlmilionem obyvatel druhým jeho největším sídlem (po Glasgow) a leží v jeho jihovýchodní části na pobřeží zálivu Firth of Forth. Výškově členité město plné historických a kulturních památek je uprostřed rozděleno údolím, které vyplňuje kolejiště hlavní železniční trati a přímo mezi starým a novým městem leží hlavní nádraží Waverley. Od roku 2014 má Edinburgh tramvajovou linku, která vozí cestující ze vzdáleného letiště na západě do centra. V červnu 2023 byla tato linka prodloužena o úctyhodných 5 km severovýchodně k místnímu přístavu. Jinak obsluhují město téměř výhradně vínové autobusy místního městského dopravce Lothian, doplněné regionálními autobusy téhož provozovatele v zeleném nátěru. Veškerou dopravu koordinuje a jednotný tarif zajišťuje koordinátor Transport for Edinburgh. V minulosti tu měli také směrově vedené autobusy se speciální silnicí západně od centra, kterou právě nahradila tramvaj.

Tramvaje jezdí v Edinburghu od roku 2014. Tehdy a dodnes jediná linka začala spojovat místní letiště západně do města s jeho centrem. Od června 2023 se povedlo realizovat dlouho očekávané prodloužení trati severovýchodním centrem hustě zastavěnou částí nového Edinburghu, která pokračuje kolem místních přístavů až do zastávky Newhaven, jež se stala 23. zastávkou této linky. Ta jezdí každý den v intervalu 7 minut a potkáte na ní 27 sedmičlánkových obousměrných plně nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 3. Celá flotila byla dodána už v roce 2012, i když až do roku 2023 jich bylo pro zajištění linky...
Do centra přijíždí jediná tramvajová linka od západu po páteřní Princess Street, kterou využívá také množství autobusových linek. Tramvaje tu jezdí od roku 2014 a spojují místní letiště s centrem města.
Naprostou většinu autobusových linek provozuje firma Lothian vlastněná místními městy a krajem. Vínové autobusy jsou určeny pro městské linky, zelené pro příměstské. Jelikož má půlmilionový Edinburgh jen jednu tramvajovou linku, hlavní tíha dopravy spočívá právě na bedrech autobusů.
Tady, kousek od zastávky St. Andrew Square, byla až do roku 2023 konečná tramvajové linky z letiště. Nový úsek směrem na severovýchod odtud výrazně klesá až k místním přístavům.
Tramvajová linka má po celý týden stejné intervaly – přes den jezdí každých 7 minut a 42metrové tramvaje bývají dosti plné. Celou linku, která má po prodloužení délku 18,5 km, ujedete za necelou hodinu.
Centrum Edinburghu je rozdělené na dvě části dlouhým údolím ve východozápadním směru, které vyplňují koleje zdejší páteřní železniční trati. Mezi starým a novým městem leží zdejší hlavní nádraží Waverley.
Zatímco v údolí se nacházejí koleje a hlavní vlakové nádraží Waverley, na kopci jižně od něj se tyčí historické budovy starého města včetně místního impozantního hradu na vysokém skalním ostrohu.
Zastávku u hlavního nádraží Waverley obsluhuje jeden z regionálních autobusů dopravce Lothian, resp. jeho pobočky Lothian Counrty pro západní část aglomerace. Sem se sjíždí většina autobusových linek z okolí. Jen velmi malou část linek tu ale ještě provozují také soukromí dopravci, například First.
Díky tomu, že naprostou většinu autobusových linek provozuje dopravce vlastněný místními úřady, dá se koupit i jednodenní jízdenka, která platí jak v autobusech tak tramvajích. V centru Edinburghu je velmi rušno a páteřní východzápadní tepna Princess Street trpí kolonami autobusů, které se tu vzájemně dosti zdržují.
Edinburgh je důležitou železniční křižovatkou. Zhruba za půl hodiny se sem dostanete třeba ze sousedního Glasgow příměstskými i dálkovými vlaky. Ty tu provozuje skotský národní dopravce ScotRail.
Místní hlavní nádraží Waverley leží v údolí mezi severní a jižní částí centra. Dřív se sem více jezdilo autem, nyní tu patří  mnohem víc místa chodcům. Návazná autobusová a tramvajová doprava je o patro výše vedle nádraží.
Do Edinburghu zajíždějí také vysokorychlostní vlaky. Třeba z Londýna sem dojedete přes Newcastle za necelých 5 hodin. Na této trase jezdí dopravce LNER s těmito novými rychlovlaky Azuma.
Historické hlavní nádraží Waverley je v provozu už od roku 1846. Na přelomu 19. a 20. století bylo přestavěno a od té doby se postupně přizpůsobuje měnícím se nárokům cestujících. Nejvíce vlaků odtud jezdí do nedalekého Glasgow, destinací číslo dvě je Newcastle jihovýchodně od Edinburghu.
V tomto domečku najdete všechny potřebné informace o dopravě v Edinburghu. Celý systém organizuje společnost Transport for Edinburgh, sdružující oba veřejné dopravce provozující tramvaje (Edinburgh Trams) a autobusy (Lothian) a zajišťující možnost cestovat všemi dopravními prostředky na jednu jízdenku.
Jedna tramvajová linka samozřejmě MHD v půlmilionovém městě nespasí. Proto je tu množství autobusových linek, které jsou číslované od 1 výše a jak už to tak v Británii bývá, velký podíl tu mají patrové autobusy a většina linek zajíždí až přímo do centra města. Tady poblíž hlavního nádraží Waverley se tvoří časté kolony tvořené právě z autobusů. Městské autobusy provozuje firma Lothian, která je největším veřejným (městem vlastněným) autobusovým dopravcem v Británii. Ten zároveň před pár lety převzal i většinu příměstských autobusových linek, které provozuje pod dvěma názvy – Lothian Country...
Páteřní východozápadní železniční trať využívá údolí v centru, které je částečně využito i pro parky a budovy, zatímco koleje se schovávají v tunelu. Mezi Edinburghem a Glasgow vedou tři různé trati, po té nejkratší jezdí regionálních vlaky každých 15 minut.
Čilý ruch městských autobusů v centru. Před pár lety tu koupili čtyřicítku třínápravových dvoupodlažních autobusů Alexander Dennis s podvozky Volvo. Vozový park je obnovován autobusy s hybridním pohonem, čistě elektrických autobusů je tu zatím velmi málo.
Městský dopravce Lothian disponuje autobusy různých délek a výšek. Pro rok 2024 očekává dodávku 50 patrových elektrobusů Volvo. Také v autobusech už funguje londýnský způsob placení kartou pouhým přiložením při nástupu, kdy se jízdné zastrojuje na ceně denní či týdenní jízdenky.
Takto vypadají zastávkové jízdní řády místních autobusů pod vlajkou městského dopravce Lothian. V centru se potkává 32 městských linek, zajíždí sem také 9 regionálních linek a jeden letištní expres.
Jeden z nejnovějších autobusů Wright stoupá na lince 27 k místnímu hradu na kopci, kde leží staré město. Linka 27 spojující severní a jižní okraj Edinburghu tudy projíždí centrální část města.
Starší autobus na příměstské lince 113 mířící východně od Edinburghu. Východní pobočka veřejného dopravce Lothian má název East Coast buses, západní se jmenuje Lothian Country. U předního kola je patrný pozůstatek po bočním naváděcím kolečku, což bylo používáno na speciální autobusové silnici západně od Edinburghu, ještě než byla postavena tramvaj.
Během návštěvy sice ještě nebyl nový úsek tramvajové linky v provozu, už ale probíhaly zkušební jízdy bez cestujících. Vyvěšeny už byly také všechny potřebné informace na zastávkách, ovšem s patřičným upozorněním.
Nový úsek tramvajové linky vede z centra nejprve hustou zástavbou, kde muselo dojít ke kompletní rekonstrukci zdejších ulic. Někde je doprava vedena po kolejích, jinde mají tramvaje nově celou ulici pouze pro sebe.
Největší typ autobusu MHD v Edinburghu má kapacitu 100 sedících cestujících a jako jediný má dvoje dveře. Zde na páteřní severojižní lince 11, která jezdí přes den v intervalu 12 minut.
Většinu vozového parku autobusů tvoří patrové i jednopodlažní autobusy značek Alexander Dennis nebo Wright, elektrobusů tu zatím moc nejezdí, ale pro rok 2024 se očekává dodávka 50 patrových elektrobusů Volvo. K navýšení kapacity MHD přispěl místní dopravce před pár lety nákupem cca 40 třínápravových patrových autobusů Alexander Dennis s kapacitou 100 sedících cestujících a se zde neobvyklými dvěma dveřmi. Městský dopravce provozuje také 3 speciální letištní autobusové linky AirLink (100) a SkyLink (200 a 400). Je zajímavé, že nejfrekventovanější linka 100 vede skoro celá podél tramvaje až do...
Tady u zastávky The Shore opouští nový úsek starou kompaktní zástavbu a projíždí průmyslovou čtvrtí místních přístavů, která se postupně mění na moderní část města s novým využitím.
Zastávka Ocean Terminal už byla připravená na provoz i včetně digitálních informačních panelů. Zde je hlavní osobní přístav a také velké nákupní a zábavní centrum.
Část nové trati je zatravněná, ale tak, aby se v případě nouze dala pojíždět auty. Poblíž konečné zastávky Newhaven je opět obytná čtvrť včetně nové zástavby na místě již nevyužitých doků.
Městský dopravce Lothian provozuje také 3 letištní linky pod značkou SkyLink. Mají čísla 100, 200 a 400. Tato linka 200 spojuje letiště se severní částí města končí zde u čerstvé tramvajové zastávky Ocean Terminal u hlavního námořního trajektového terminálu. Na letiště se odtud dostanete za 50 minut.
Na nové trolejové vedení upozorňovaly výrazné růžové cedule, aby se předešlo poškození trati vysokými nákladními auty, které tu vzhledem k průmyslovému charakteru čtvrti často jezdí.
Konečná zastávka Newhaven s kolejovým přejezdem. Všech 27 tramvají CAF Urbos 3 je obousměrných.
Schémata trasy v tramvajích byla již připravená na prodloužení linky. Podél trasy je znázorněno množství důležitých bodů zájmu, neboť Edinburgh je město hojně navštěvované turisty z celého světa.
Interiér plně nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 3, které mají 7 článků a jsou dlouhé přes 42 metrů. Jízdenky zakoupíte na každé zastávce  automatu.
Jelikož ještě donedávna bylo hlavním posláním tramvajové linky vozit cestující na místní letiště, je tramvaj vybavena úložnými prostory pro zavazadla. V každé tramvají potkáte průvodčího, který svědomitě kontroluje jízdenky a radí, kam si dát kufr.
Po opuštění centra města vede tramvaj volnou krajinou směrem na letiště, kde umí vyvinout i slušnou rychlost (70 km/h). Zhruba v této části trasy dříve vedla speciální autobusová silnice s provozem směrově naváděných autobusů – stopy po této éře najdete na některých starších autobusech, které měly boční naváděcí kolečka u přední nápravy.
Rychlodrážní úsek kousek od letiště. V této části trasy se také nachází místní vozovna. Těchto tramvají tu pořídili už v roce 2012 celkem 27, což je počet potřebný k provozu i na novému úseku otevřeném až v roce 2023.
Z centra města se na poměrně vzdálené letiště díky rychlé tramvaji dostanete za 34 minut. Po cestě potkáte i záchytné parkoviště nebo velká nákupní a administrativní centra
Linka 2 na své západní koneční nedaleko letiště. Tady poblíž vedla od roku 2004 1,5 km dlouhá autobusová silnice s bočním naváděním pomocí přídavných koleček, než ji nahradila tramvajová trať.
Konečná zastávka u místního letiště, kam jezdí tramvaje každých 7 minut, v okrajových obdobích dne po 10 minutách. První tramvaj odtud jede v půl sedmé ráno a poslední před 11 večer.
Díky tramvajové lince přišel Edinburgh o jednu raritu – od roku 2004 provozoval speciální autobusovou silnici s bočním vedením vozidel pomocí naváděcích koleček, podobně jako mají třeba v německém Essenu nebo britském Manchesteru. O 10 let později ale tento 1,5kilometrový úsek poblíž letiště nahradila právě tramvaj. Ta nyní propojuje všechny 3 hlavní způsoby, jak se dostat z dalekého okolí do Edinburghu – letiště na západě, hlavní nádraží Waverley v centru i lodní přístav na severovýchodním okraji města. Z hlavního vlakového nádraží se dostanete jak do blízkého Glasgow, tak i třeba do...
U nástupní tramvajové zastávky na letišti najdete informační centrum v podobě makety tramvaje. Oproti ceně jednorázové jízdenky jsou velmi výhodné jednodenní lístky. Trasa z letiště je ale s příplatkem.
Interiér makety tramvaje sloužící jako informační centrum. Pro děti i ostatní lidské hračičky je tu také věrná kopie stanoviště řidiče.
Kapacitní dvoupodlažní kolosy jezdí na páteřní letištní lince Airlink číslo 100, která konkuruje tramvaji – jezdí totiž stejně často a v centru města poblíž hlavního nádraží je zhruba za stejně dlouho jako tramvaj. Na rozdíl od tramvaje ale jezdí i v noci. Tramvaj i letištní autobus přitom provozují městské dopravní firmy.