Halle (květen 2013)

Téměř 250 000 obyvatel žije v největším městě spolkové německé země Sasko-Anhaltsko. Není však jejím hlavním městem (tím je Magdeburg) a navíc leží jen 30 km od většího Lipska. Historické centrum je i přes několikeré válečné bombardování alespoň částečně zachovalé, na okrajích dominují velká paneláková sídliště. Hlavní slovo v městské dopravě mají tramvaje.

Tramvajová síť v Halle je docela rozsáhlá, čítá něco přes 50 km tratí o rozchodu 1000 mm. V trvalém stavu zde jezdí 12 linek, z nichž linka 5 je příměstská a míří daleko za město do stanice Bad Dürrenberg. Některé linky se vzájemně mezi sebou převlékají. Kvůli třem dlouhodobým výlukám fungovalo v době návštěvy odlišné linkové vedení. V centru je několik hlavních tramvajových zastávek ležících buď na významných křižovatkách (Marktplaz, Riebeckplatz, Franckeplatz, Am Steintor) nebo u Hlavního nádraží.
Nejnovější typ dvoučlánkových tramvají Bombardier (MGT-K) přijíždí po nové přeložce vedoucí okolo hlavního vlakového nádraží. Do roku 2005 bylo nutné jít na tramvajovou trať vedoucí na jih značný kus cesty.
Hlavní vstup do hlavního vlakového nádraží, které leží východně od centra. I zdejší nádraží prošlo modernizací a doplněním mnoha obchodů a služeb.
Vlaková doprava nemá pro samotné Halle až takový význam - po městě jezdí jediná linka S-Bahnu (S7) v půlhodinových intervalech. V Halle končí i linka S10 vedoucí z Lipska - tímto vlakem trvá jízda mezi oběma městy něco přes půl hodiny.
V roce 2005 se tramvaje přiblížily k hlavnímu nádraží díky nové přeložce trati, která směřovala na jih. Nyní lze nastoupit na tramvaje u hlavního nádraží na dvou různých místech, obě jsou však velmi blízko nádražní budovy. Nejinak je tomu s malým, ale moderním autobusovým nádražím. Nádraží v Halle slouží zejména pro dálkovou dopravu a pro spojení města s nedalekým Lipskem nebo s mezinárodním letištěm. Na území Halle funguje jediná linka S-Bahnu (S7), která jezdí v půlhodinových intervalech. Do Halle zajíždí také linka S10 z Lipska, také v intervalu 30 minut. Používány jsou dvoupatrové vozy DB...
Blízko hlavního vlakového nádraží se nachází i nové autobusové nádraží oplývající moderními tvary zastávkových přístřešků.
Na autobusovém nádraží poblíž hlavního vlakového jsou kromě příměstských linek ukončeny také 2 městské autobusy. Městské autobusové linky jsou číslovány od 21 výše. 16 linek však tvoří jen doplněk k rozsáhlé tramvajové síti.
Samozřejmostí na vlakovém nádraží je také informační tabule s aktuálními odjezdy spojů MHD v blízkosti hlavního nádraží. HAVAG je zdejší městský dopravce.
Nedávno rekonstruovaná křižovatka Riebeckplatz na půli cesty mezi městským centrem a hlavním nádražím. Tento typ tramvaje (Düwag-Siemens MGT6D) je v počtu 62 kusů nejrozšířenějším typem v Halle. Jedná se o zdejší první nízkopodlažní tramvaje - první kusy pocházejí z roku 1996.
Sobotní akce v centru města a také sportovní zápas byla příležitost pro zvláštní jízdy posilových tramvají - i o víkendu tak bylo možné spatřit československé tramvaje T4D i s vlečnými vozy B4D v třívozových soupravách.
Dvojice nových dvoučlánkových tramvají Bombardier postupně nahrazují trojice původních československých Tater (ČKD). Na zastávkových sloupcích jsou výrazně odlišeny linky, které jsou ve výluce.
Nízkopodlažní tramvaj Siemens-Düwag v typickém zdejším nátěru na křižovatce Franckeplatz. Všechny novější tramvaje jsou obousměrné.
Veřejná doprava v Halle a okolí je integrována do systému MDV, který mimo jiné pokrývá také Lipsko. Městskou dopravu v Halle provozuje městská společnost HAVAG. Ta vlastní téměř 200 tramvají a jen padesátku autobusů - z toho je poznat, jak malý význam zde mají autobusy díky rozsáhlé tramvajové síti. Ve všední dny se ještě často potkáte s českými tramvajemi T4D i s vlečnými vozy B4D (celkem je jich k dispozici ještě kolem 80). Tyto nejstarší tramvaje, které prošly výraznou modernizací, jsou často spřahovány do trojic. Od roku 1996 byly dodávány tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje Simenes-Düwag...
Setkání tramvají v centru - jezdí se na metrovém rozchodu a rozsáhlá cca 50kilometrová síť momentálně obsahuje 13 linek. Příměstská linka 5 navíc jezdí daleko za město.
Akce Červeného kříže na hlavním náměstí (Marktplatz) umožnila zachytit i tento netradiční pobyt trmavaje T4D na zdejší kusé koleji přímo před historickou radnicí.
Kompletní informace na zastávkách - nechybí leták o dlouhodobé výluce, která zamíchala linkovým vedením zdejších tramvají. Logo panáčka s lopatou se používá velmi důsledně.
Zastávková vitrína s jízdními řády - kvůli hned třem dlouhodobým výlukám najednou jezdí podstatná část linek jinak než obvykle. Z jízdních řádů lze také vyčíst jednotný 15minutový interval tramvajových linek.
Na půli cesty mezi Halle a Lipskem leží mezinárodní letiště pro tuto oblast a poměrně novou zastávku zde mají také regionální i dálkové vlaky. S-Bahn S10 spojující obě města v 30minutových intervalech však jede po jiné trati.