Karlsruhe - jihovýchod (duben 2007)

Na východ od Karlsruhe leží městečko Durlach, vlastně součást Karlsruhe. Vede sem jedna z nejstarších zdejších tramvajových tratí s linkou 1. Trať je ukončena ve středu městečka blokovou smyčkou. Ani zde nechybí průjezd pěší zónou po jednokolejné trati.

Bloková smyčka v Durlachu i s možností přestupu na autobusy.
Na východ od Karlsruhe leží městečko Durlach, vlastně součást Karlsruhe. Vede sem jedna z nejstarších zdejších tramvajových tratí s linkou 1. Trať je ukončena ve středu městečka blokovou smyčkou. Ani zde nechybí průjezd pěší zónou po jednokolejné trati.
Jednokolejná trať historickým jádrem Durlachu skrz pěší zónu.
Těsně vedle kolejí sedí usazeni kavárenští hosté a spokojeně popíjejí. Poblíž konečné se nachází kopec s malou pozemní lanovkou Turmbergbahn včetně rozhledny.
Propagační plakát s výchovným zaměřením (S ohleduplností se cestuje lépe).
Asi v polovině cesty mezi Durlachem a vlastním Karlsruhe se tramvaj mimoúrovňově křižuje s železniční tratí. Zde také leží nádraží Durlach a obě tratě jsou propojeny, aby zde mohly přejíždět vlakotramvaje linky S4 z tramvajových na vlakové koleje. Linka S4 pak pokračuje až daleko na východ do Heilbronnu.
Interiér nízkopodlažní tramvaje Düwag - Siemens. Míst k sezení je opravdu dost.
Před Durlachem se od hlavní tramvajové tratě odpojuje nová větev s linkou 2 do zastávky Wolfartsweier Nord. Trať vede zelení kolem nízké zástavby, občas otevřenou krajinou. Vybrané silniční přejezdy jsou zabezpečeny závorami. Tramvaj tak dostává absolutní přednost. Mezi touto větví a Durlachem jezdí jakási místní tramvajová linka 8, provozovaná pouze ve všední dny a sobotu. Vytíženost linky nás však o její potřebnosti příliš nepřesvědčila.
Tramvaj linky 2 přejíždí chráněný přejezd na nové trati do Wolfartsweier Nord.
Největším městem oblasti na jihovýchod od Karlsruhe je Pforzheim. Jezdí sem linka S5 z Karlstuhe, na kterou tu navazuje linka S6 do malebných lázní Bad Wildbad. Vlakotramvaje jsou tak i zde páteří regionu, i když už oblast Pforzheimu neleží v systému KVV. Zdejší integrovaný systém se nazývá VPE (obsluhuje asi 400 000 obyvatel) a zahrnuje jak železnici, tak vlakotramvaje, tak autobusovou síť včetně MHD Pforzheim. Regionální linky jsou číslovány řadou 700, MHD v Pforzheimu tvoří linky 1-10 a taková malá MHD existuje i v městečku Mühlacker, které má 4 linky 101 - 104.
Schéma regionální dopravy v okolí města Pforzheim (integrovaný systém VPE).
Hlavními přestupními body městské dopravy v Pforzheimu jsou hlavní nádraží v betonovém stylu 70. let a pěší zóna v centru s náměstím Leopoldplatz. Zde se potkávají všechny městské i regionální linky. Autobusové zastávky u hlavního nádraží jsou umístěny úsporně hned vedle výpravní budovy, zastávky na pěší zóně jsou rozprostřeny po celé ulici, kterou lemuje nové pětipatrové nákupní centrum s parkem na střeše.
Východ z nádražní budovy v Pforzheimu ve stylu 70. let.
Jedna ze zastávek v centru Pforzheimu. Městské autobusy jsou laděny do modré.
Autobusových linek MHD v Pforzheimu je 10 základních a také linky doplňkové (41-43 a 61-63). Základním intervalem ve všední den je 15 minut, část linek jezdí v intervalu delším. Linky řady 6 mají souhrnný interval cca 5 minut. Pozdní večerní spoje jedou jen o víkendových večerech a některé spoje jedou jen na zavolání.
Kloubové Citaro na jedné z hlavních linek MHD Pforzheim před hlavním nádražím.
Ukázka jízdních řádů autobusových linek systému VPE. Občas je vyvěšen souhrnný JŘ pro městské i příměstské linky jedním směrem.
Městskou dopravu provozuje firma SVP s modrými autobusy značek MAN a Mercedes-Benz. Svezete se tu jak standardními, tak kloubovými vozy, asi všechny již bez schodů. Nastupuje se předními dveřmi.
Kloubový MAN na městské lince v terminálu MHD u hlavního nádraží Pforzheim.
Asi nejhezčí vlakotramvajovou tratí v oblasti je linka S6 do lázní Bad Wildbad. Trať sevřená okolními kopci byla do lázní přivedena v roce 2002 a již v následujícím roce byla prodloužena skrz křivolaké uličky až na dnešní konečnou. Trať se proplétá lázeňskou hlavní ulicí podél potoka a místo je zde pouze pro jednu kolej.
Konečná stanice linky S6 v lázních Bad Wildbad.
Zastávka Uhlandplatz v lázních Bad Wildbad se zvýšeným nástupištěm. Odtud je to blízko k dolní stanici lanovky.
Vlakotramvaje končí poblíž lázeňské kolonády v pěkně zasazené stanici se zvýšeným nástupištěm s všudypřítomnými květinami. Vlakotramvaje tu jezdí pomalu, proto nejsou železničním provozem lázeňští hosté nijak znepokojeni. Naopak, přímé spoje z Karlsruhe až do samého srdce lázní sem určitě přivedly mnoho nových zákazníků. Poblíž předposlední stanice vlakotramvaje lze přestoupit na pozemní lanovku, která se šplhá na nejvyšší zdejší kopec.
I do tak těsného prostoru lze v Bad Wildbadu postavit koleje i zastávku s bezbariérovým nástupištěm.
Vlakotramvaj se proplétá centrem lázní Bad Wildbad podél minerální říčky.
Přímý spoj Bad Wildbad - Karlsruhe se proplétá lázeňskou ulicí.
Lanovka má proměnný sklon, který se spolu se vzrůstající výškou zvětšuje. Na jednokolejné trati s výhybnou uprostřed pendlují dva vozy v intervalu 15 minut. V době návštěvy však druhý vůz jezdil bez lidí i bez řidiče, zřejmě z úsporných důvodů.
Vůz pozemní lanovky v Bad Wildbadu v dolní stanici.
Lanovka stoupá vzhůru, zde ještě v mírném sklonu.
Lanovku hojně využívají i cyklisté, kteří pak sjíždějí kopec cestou necestou. I na zdejší lanovce platí síťová regionální jízdenka.
Koleje pozemní lanovky v Bad Wildbadu jsou se vzrůstající výškou strmější.
Pohled na vůz lanovky v horní stanici. Část oddílů vozu je upravena pro přepravu jízdních kol.
Z horní stanice lanovky jsou lázně Bad Wildbad jako na dlani.
Jižním směrem od Karlsruhe také vede nejstarší linka vlakotramvaje, kde kdysi jezdily běžné tramvaje Düwag. Trať se původně nazývala Albtalbahn podle souběžného údolí říčky Alb a byla označena písmenem A. Postupnou integrací linky do systému vlakotramvají byla přečíslována na S1 a vybudováním odbočné větve vznikla i linka S11. Na této trati jsou provozovány jednosystémové vlakotramvaje, neboť zde není souběh s železniční dopravou. Od tramvajové sítě Karlsruhe se linky S1 a S11 odpojují ve stanici Albtalbahnhof.
Nová mimoúrovňová odbočka linky S11 z původní tratě linky S1 u stanice Busenbach.
Původní větev - linka S1 vede překrásným údolím řeky Alb, kroutí se oblouky malých poloměrů a je jednokolejná. Některé zastávky jsou na znamení a mají velmi krátká nástupiště. Na konci linky leží lázně Bad Herrenbach, opět s pozemní lanovkou.
Názorná ukázka, jak vybočuje vlakotramvaj při stanicování ve smyčce Ittersbach (konečná linky S11).
Na linkách jsou provozovány jednosměrné vozy, proto jsou všechny úseky zakončeny smyčkami. Větev, po které jezdí linka S11, vede do kopce do obce Ittersbach. I zde se původní nevyužívaná železniční trať proměnila ve vlakotramvaj s početnými zastávkami a s kolejemi přikloněnými co nejblíže k zástavbě.
Stanice Busenbach, velkolepě zastřešená, kde se rozdělují linky S1 a S11.
Ve stanici Busenbach se linky S1 a S11 rozdělují a místo úrovňové odbočky zde vznikla mimoúrovňová s nadjezdem nad tratí S1 i nad souběžnou silnicí, čímž bylo odstraněno jedno z nebezpečných míst střetů vlakotramvají s auty. Odbočná stanice je zastřešena velkolepou dřevěnou konstrukcí.
Regionální vlaky označené písmenem R jezdí i ve formě motorvých vozů DB (Regiobus). Zde na trati do Pforzheimu.