Malé stotisícové přímořské, ale kopcovité severoitalské letovisko s velkou vojenskou základnou ležící přímo v zátoce italské riviéry nedaleko Janova je dopravně zajímavé svým malým trolejbusovým provozem. Na rozdíl od některých okolních měst zde trolejbusy fungují celoročně, tedy i během hlavních letních prázdnin. Na dvou linkách pokrývajících všechny hlavní části města se svezete jak zánovními Solarisy, tak i třicetiletými italskými vozy Breda.

Ve městě fungují aktuálně dvě trolejbusové linky, ostatní MHD zajišťují autobusy. Město je poměrně hornaté, i když se nachází na pobřeží moře. Necelých 100 000 obyvatel bohatě pokryje 7 páteřních linek s intervaly od 10 do 30 minut. Ostatní linky zajišťované místním dopravcem ATC jezdí méně často a obsluhují také některé příměstské oblasti nebo kopcovité čtvrti tohoto členitého města. La Spezii spojují s okolním světem především vlaky, které zastavují na hlavním nádraží umístěném severně od historického centra města. Od nádraží se dostanete po dlouhé pěší zóně za pár minut až do přímořského...
Severní konečná zastávka Chiappa na páteřní trolejbusové lince 3. Ta jezdí každých 10 minut a spojuje centrum s hlavním vlakovým nádražím a kopcovitými předměstími na severu a východě města.
Na páteřní trolejbusové lince 3 jezdí od roku 2014 osm nízkopodlažních trolejbusů Solaris Trollino s pomocným naftovým agregátem, kterého se vyžívá na nové východní konečné u nemocnice Felettino, kam už troleje nevedou.
Prostor náměstí Giuseppe Verdiho je věnován hlavně chodcům a veřejné dopravě. Je to také jedna z nejvýznamnějších zastávek v centru. Kromě dvou trolejbusových linek stojí za zmínku ještě 5 dalších autobusových linek s intervalem mezi 20 a 30 minutami.
Centrální autobusovo-trolejbusovou ulici v pravoúhlém centru města využívají spolu s „oranžovými“ městskými také „modré“ regionální autobusy. Nicméně i oranžové autobusy místního dopravního podniku zajišťují dopravu i do poměrně vzdálených měst v okolí, a to linkami označenými písmeny.
Klimatizovaný interiér 8 trolejbusů Solaris. Bohužel při jízdě na pomocný dieselagregát je klimatizace nefunkční. Trolejbusy zde pokrývají všechny hlavní části města a jsou opravdovou páteří MHD, která je nenahraditelná autobusy ani při velkých letních prázdninách.
Moderně pojatá přestavba náměstí Giuseppe Verdiho v pravoúhlém centru města, kudy projíždí obousměrně po jednosměrné ulici většina linek MHD včetně obou trolejbusových linek. Hned vedle je velké Evropské náměstí s moderní betonovou katedrálou z roku 1975.
Netradičně přestavěnému náměstí Guiseppe Verdiho, kudy projíždí také většina linek MHD, vévodí pěší zóna s barevnými sloupy, které jsou z druhé strany pokryty zrcadly, v nichž se odráží okolní historická zástavba.
Trolejbusová doprava se zde nesměle zkoušela už na začátku 20. století, hlavní slovo však dostaly až v roce 1951 po útlumu tramvají. Pak také nastal jejich úpadek a znovuvzkříšení trolejbusů proběhlo v roce 1988 s příchodem tehdy revolučních 14 standardních vysokopodlažních, ale klimatizovaných trolejbusů Breda se 4 dveřmi a velkou kapacitou díky minimu sedadel. Dodnes jich jezdí 5. Další ozdravnou injekcí do kolísavého života místních trolejbusů bylo pořízení 8 nízkopodlažních trolejbusů Solaris Trollino v roce 2013. Od té doby je místní provoz na dvou linkách 1 a 3 poměrně stabilní.
Ze 14 vozů Breda z roku 1988 jich dodnes zbylo 5 a jsou používány na trolejbusové lince 1, která jezdí ve dvacetiminutovém intervalu mezi jižním a severovýchodním okrajem města přes centrum společně s linkou 3. Zde vede po nábřeží pravoúhlého centra, kde byla mořská voda vyměněna za vojenskou základnu.
Třicetiletý čtyřdveřový trolejbus Breda na jižní kopcovité konečné Pegazzano. Na svou dobu byly tyto vozy výkřikem moderní techniky hlavně díky celovozové klimatizaci.
Typicky italský interiér trolejbusu Breda z roku 1988 s minimem sedadel a maximálním prostorem pro stojící cestující. Z původních 14 se jich dochovalo 5 a jezdí pouze na lince 1 (na linku 3 nemohou kvůli nové konečné bez trolejí).
Jižní konečná linky 1 Pegazzano. Obě konečné této linky jsou řešeny blokovými smyčkami. Druhá konečná leží ve čtvrti Bragarina na východním okraji města.
Jednou z páteřních linek MHD je také linka 14, která zajíždí spolu s trolejbusovou linkou 1 do jižní kopcovité čtvrti Pegazzano. Díky intervalu 20 minut odtud jezdí do centra MHD každých 10 minut. Malé město si může dovolit nasadit na páteřní linku také takto malý autobus. Ostatně s kloubovými vozy se v La Spezii také nepotkáte.
Označník autobusové zastávky poblíž hlavního vlakového nádraží na ulici o úroveň níže, než leží nádražní budova. Kromě trolejbusové linky 3 tudy projíždí také dvě páteřní autobusové linky (5, 13) a dvě příměstské (L, S).
Městský Citelis na příměstské lince S (linka La Spezia – Sarzana) v pravoúhlém centru města. Tato ulice je jednosměrná a pro MHD obousměrná. Projíždí po ní většina místních linek včetně trolejbusů. Linky označené písmeny spojují La Spezii s okolními městy za pomoci místního provozovatele MHD.  Jinak jsou linky MHD číslovány od 1 do 36, z nichž kratší intervaly má pouze 7 z nich.
V současné době tedy fungují dvě trolejbusové linky – 1 a 3. Ta páteřní má číslo 3, pod kterým jezdí v intervalu 10 minut nové Solarisy ze severní kopcovité čtvrti Chiappa kolem hlavního vlakového nádraží přes historické i novodobé centrum a obsluhuje také hustě osídlenou čtvrť na severovýchodě. Linka 3 je zde od roku 2014 prodloužena k místní nemocnici Felettino, kam už nevedou troleje a trolejbusy sem jezdí na pomocný naftový agregát. Druhá linka má číslo 1 (interval 20 minut) a jezdí spolu s linkou 3 po hlavní třídě Via Chiodo v centru a dále míří na jihozápad kolem vojenské základny do...
Budova hlavního vlakového nádraží, které leží severně od historického centra. Bohužel linky MHD vedou kousek stranou a níž po ulici pod nádražím a přímo k nádraží zajíždí jen velmi málo spojů. Do centra však dojdete po dlouhé pěší zóně za chvíli.
Hlavní nádraží v La Spezii. Železnice lemující pobřeží italské riviéry směřující severozápadním směrem do nedalekého Janova to tu nemá lehké, na cestě jsou samé mosty a tunely díky členitému mořskému pobřeží. Vlaky odtud pokračují dál na jihovýchod do Pisy.
Tento regionální elektrický vlak vyjíždí z La Spezie a pokračuje hornatou tratí na sever do Parmy, kde lze přestoupit na hlavní trať Milán – Boloňa.
Typická italská částečně nízkopodlažní elektrická jednotka na spěšném vlaku z La Spezie do Janova. Na této cestě jsou samé tunely a mosty, kochat se můžete také pohledem na mořské pobřeží a jedno malebné letovisko za druhým