Jeden z nejdříve obnovených tramvajových provozů v novodobé historii najdete v západofrancouzském Nantes. Tramvaje se ve městě s 300 000 obyvateli znovu rozjely už v roce 1985 s tehdy ještě vysokopodlažními vozy Alsthom TFS, které tu potkáte, byť s vloženým nízkopodlažním článkem, dodnes. Postupně se zdejší tramvajový provoz rozrostl na 3 dlouhé rozvětvené linky, k tomu přibyla jedna metrobusová linka a do okolí města se můžete svézt také vlakotramvajemi. Hierarchizovaný je i provoz ostatních autobusových linek, to vše pod hlavičkou systému TAN.

Tramvajová doprava je v tomto téměř 300tisícovém městě páteří života. Tři linky s krátkými intervaly se vzájemně protínají na centrální křižovatce Commerce, přičemž první byla východozápadní linka a k ní přibyly linky 2 a 3 v severojižním směru, jižně od centra využívají společnou trať. Všechny linky obsluhují i poměrně vzdálená nanteská předměstí. K dispozici je na francouzské poměry poměrně neobvyklý vozový park – základem je 46 částečně nízkopodlažních tramvají TFS (Tramway Francais Standard), které pamatují dávné začátky znovuobnoveních tramvají. K nim přibylo na počátku milénia 23...
Zástupci nejstarších provozních typů tramvají a autobusů se potkávají na centrální křižovatce Commerce, kde se kříží východozápadní linka 1 s ostatními dvěma tramvajovými linkami. Tramvaje TFS pamatují znovuobnovení provozu v roce 1985 a dodnes tvoří většinu vozového parku.
Přes uzel Commerce projíždí také značná část autobusových linek. Ty s nejkratšími intervaly jsou označeny jako Chronobus a potkáte na nich hlavně kloubové vozy – například tyto nejnovější Urbanwaye.
Tramvají TFS (Tramway Francoise Standard) jezdí v Nantes 46. Tvoří tak polovinu vozového parku. Dodávány byly mezi lety 1984 a 1994. Původně neměly střední nízkopodlažní článek.
Nejnovější typ nantské tramvaje – CAF Urbos 3 na dočasně zkrácené lince 1 u hlavního nádraží, kolem kterého probíhá rekonstrukce tramvajové trati. Linka 1 by normálně jela skrz centrum, takhle jezdí jen od nádraží na severovýchod a druhá část z centra na západ. Španělské tramvaje CAF tu jezdí v počtu 12 kusů od roku 2012.
Linky 2 a 3 spolu jedou z centra na jih, kde překonávají řeku Loiru a spolu tvoří souhrnný interval 2-3 minuty. V Nantes, ostatně jako v jiných francouzských městech, mají cyklisté mnoho prostoru.
Výborně značená výluka tramvají u hlavního nádraží, které také prochází přestavbou. Místo linky 1 tu jezdí kloubové autobusy na dvou trasách.
Přehledně značená letní tramvajová výluka – místo tramvají jezdí kolem hlavního nádraží autobusy, jedna linka končí na jeho severní straně, druhá na jižní. Řidiči autobusů jsou trpěliví a nenechají se zmatenými cestujícími nijak vykolejit.
Jednoduché schéma hlavních linek MHD v Nantes. Spolu se třemi tramvajovými linkami je stejně značená také linka 4, neboli metrobus BRT s provozem speciálních vozidel a téměř 100% mírou preference.
Standardní informační vitrína na zastávce MHD s mapou města i nejbližšího okolí, jízdními řády a dalšími potřebnými informacemi. Základem systému jsou tři tramvajové a jedna metrobusová linka.
Tramvajová síť v Nantes, která dnes dosahuje 44 km, se rozvíjela postupně. Nejnovějším přírůstkem je krátká větev linky 1 na severovýchodě, která byla zprovozněna v roce 2012 a jedná se o zárodek prodloužení této linky a jejího propojení se sousední linkou 2. Linka 1 má ze všech nejkratší intervaly- ve špičkách jezdí po 3-4 minutách. Linky 2 a 3 jezdí každá po 4-6 minutách, ve společném úseku se tak skládají do dvou- až tříminutového intervalu. Už více než 30letý vývoj tramvajové sítě je vidět na vzhledu zastávek a kolejovém svršku. Původní tratě a zastávky už dnes působí nemoderně a chudě,...
V tramvajích jsou nad každými dveřmi umístěna tato zjednodušená schémata páteřních linek MHD. Vyznačeny jsou přestupy na ostatní linky i záchytná parkoviště.
Severní konečná metrobusové linky 4 u zdejší katedrály. Linka funguje od roku 2006 a kvůli neustále rostoucí poptávce se budou místo dvoučlánkových autobusů pořizovat tříčlánkové.
Takto vypadá metrobusová linka 4 (Busway) skoro v celé její délce. Na 7 km trasy oddělené od ostatního provozu najdete 15 zastávek s vysokým standardem výbavy, podobně jako u tramvajových zastávek. Díky maximální preferenci dosahuje linka 4 průměrné cestovní rychlosti 20 km/h.
Na zastávkách metrobusové linky Busway najdete také on-line informace nebo možnosti přestupů na ostatní linky MHD. Interval ve špičkách dosahuje 2-3 minut a stejně to prý nestačí.
Na trase metrobusové linky 4 najdete i architektonicky zajímavě řešené veřejné osvětlení. K dispozici je 20 speciálně upravených kloubových autobusů Mercedes-Benz.
Další ze zastávek metrobusové linky 4, která je i zde vedena zcela oddělena od ostatního provozu. Linka spojuje centrum města s jižními předměstími.
Metrobusová linka vede z centra po jižní výpadovce, která má odvážně jen jeden jízdní pruh a druhý je určen právě pro metrobus. Dlouhé a pomalé kolony, které rychle předjíždí tento autobus, jsou tou nejlepší reklamou na veřejnou dopravu.
Jižní konečná linky 4 na kraji předměstí Vertou. Dál do centra této čtvrti vede navazující „expresní“ autobus E4. Tyto kloubové Mercedesy už kapacitně nestačí, a tak budou po 12 letech provozu nahrazeny dvoučlánkovými elektrobusy Hess s průběžným dobíjením.
Tudy přijíždí metrobusová linka 4 z jižní výpadovky dovnitř městské zástavby poblíž zastávky Bourdonniéres. I zde ale vede metrobus převážně ve vyhrazených jízdních pruzích.
Severně od centrální dopravní křižovatky na náměstí Commerce je další kolejové rozvětvení pro linky 2 a 3 směřující na kopcovitý sever města. V centru Nantes je ale také silný autobusový provoz, hojně zastoupeny jsou tu kloubové Urbanwaye.
Tam, kde nevedou tramvajové koleje, obsluhuje město autobusová doprava pod hlavičkou systému TAN. Jedna z autobusových linek se však vymyká – linka 4 je metrobusovou linkou BRT s vysoce segregovanou trasou od ostatní automobilové dopravy a v dopravních mapách je uváděna stejně významně jako tramvajové linky. Tento metrobus jezdící pod marketingovou značkou Busway funguje už od roku 2006 a dvacítka kloubových speciálně upravených Mercedesů bude již brzy nahrazena tříčlánkovými elektrobusy Hess, protože i tato linka se stala obětí vlastního úspěchu a stávající kapacita už nestačí. Linka vede z...
Linka 2 vede z centra směrem na sever po malebném nábřeží říčky Erdre, nedaleko se můžete svézt také jedním ze dvou přívozů zapojených do MHD.
Probíhající závěr mistrovství světa ve fotbale nenechalo místní obyvatele klidné. Nejen samotné oslavy, ale i probíhající zápas, byť se odehrával úplně jinde, kladl zvýšené nároky i na městskou dopravu.
V jižní části města je významný přestupní uzel Pirmil, kudy projíždějí tramvajové linky 2 a 3 a odkud se rozjíždí řada městských i regionálních linek. Právě regionální autobusy jsou tu pod názvem Lila.
Dalším přestupním terminálem mezi tramvajemi a autobusy je konečná zastávka Neustrie na jihozápadním konci linky 3. Na střeše terminálu je velké záchytné parkoviště. Autobusy Heuliez jezdící na plyn mají vepředu ochranné „kšilty“ kvůli nízkým podjezdům.
Skromné obratiště na konečné linky 3 Neustrie. Tyto německé tramvaje Adtranz Incentro byly do Nantes dodány mezi roky 2000 a 2006 v počtu 33 kusů.
Již víc než třicetileté tramvaje TFS prošly postupem času modernizací, doplněny byly nízkopodlažní články a vyměněn byl také informační systém. Vše je oděno v jednotném nátěru TAN.
Ukázka zastávkového jízdního řádu severojižní tramvajové linky 3 z její jihozápadní konečné. Špičkový interval linky je 4-6 minut, její nejvytíženější úsek v centru posiluje linka 2 do souhrnného 2-3minutového intervalu.
Nejstarší tramvaje TFS by měly dojezdit do roku 2021, chystá se velká objednávka cca 60 zcela nových tramvají. Na většině míst mají tramvaje v Nantes preferenci.
V terminálu Beauséjour na trase linky 3 severozápadně od centra se potkává starý městský Heuliez systému TAN a nový regionální Crossway systému Lila.
Plynový Heuliez na lince 11 vedené skrz historické centrum města. Sem běžná auta nesmějí, autobus si tak na dálku zasouvá zábranu v podobě kolíku, aby mohl projet.
Typický malý přestupní terminál, jakých je u tramvajových linek v Nantes mnoho – zde v severní části linky 2. Cílem je, aby většina cestujících vůbec nemusela při přestupu nikam přecházet.
Vzorně opečovávaná zatravněná trať na západním konci linky 3 s německou tramvají Incentro.
Skromná západní konečná linky 3 Marcel Paul, kde se také nachází jedna ze tří tramvajových vozoven.
Ostatních autobusových linek v systému TAN je v Nantes a jeho blízkém okolí je kolem 60. Devět z nich jezdí pod značkou Chronobus a je označeno kombinací písmene C a čísla. Jedná se o páteřní linky většinou s provozem kloubových autobusů, s krátkými intervaly (ve špičkch až 6 minut) a vyšší mírou preference i výbavy zastávek – první takové linky vyjely v roce 2012, nyní se chystá spuštění desáté linky z dnešní linky 10. K běžným linkám nutno připočítat ještě čtyři linky expresní (E1, E4, E5, E8) a jednu letištní. Na letiště, které by mělo být v budoucnu modernizováno a rozšířeno, jezdí...
Tramvaj Incentro na západní větvi linky 1 v její nejstarší části – svědčí o tom nejen již poměrně archaický zastávkový mobiliář, ale také otevřený kolejový svršek (mimo zastávky), který je v novějších úsecích již pečlivě zatravněn.
Od roku 2007 funguje jako součást MHD také linka „Navibus“, neboli přívoz, který v letní sezóně propojuje oba břehy Loiry západně od centra. I loď je oblečena to jednotného nátěru systému TAN. Druhý přívoz najdete na říčce Erdre severně od centra
Důležitý přestupní uzel Mendés France Bellevue v západní části linky 1. V této čtvrti se linka 1 větví na dvě části a obě jsou navíc propojeny jednosměrnou manipulační tratí. Původně totiž linka 1 vedla po jedné z větví a teprve při prodloužení dál na západ vznikla tato část i s přestupním terminálem.
Stará tramvaj TFS v plné kráse na západní konečné linky 1 „Francois Mitterrand. Kvůli větvení linky sem jede pouze část spojů. Střední nízkopodlažní díl byl do tramvají dodáván počátkem 90. let.
Interiér vysokopodlažní tramvaje TFS z 80. let. I přes svoje stáří je tato tramvaj velmi tichá a pohodlná i díky otočným podvozkům.
Manipulační kolej na obratišti na obecné linky 1 „Francois Mitterrand“. Bílé diodové informační panely byly do těchto tramvají dosazeny teprve před pár lety.
Konečná zastávka Francois Mitterrand, další vzorný přestupní terminálek. Do autobusů se nastupuje předními dveřmi. Autobusových linek je v Nantes cca 60, z toho 9 páteřních „Chronobusů“ s intervalem 6 minut ve špičce.
Součástí městské dopravy jsou i dva přívozy - jeden propojuje břehy řeky Loiry, druhý překonává její malý přítok, říčku Erdre. Významnou součástí příměstské dopravy je poměrně rozvinutá železnice, zajímavostí jsou už dvě linky vlakotramvaje, které postupně od roku 2011 vyrážejí z hlavního nádraží jihovýchodním a jihozápadním směrem. Jejich obojetnost měla být využita v rámci plánovaného napojení kolejové dopravy na zcela nově plánované letiště severně od Nantes. Z tohoto plánu ale bylo nedávno definitivně upuštěno a zvolena byla modernizace a rozšíření stávajícího letiště jihozápadně od...
Tramvajová vozovna východně od centra na lince 1, kde jsou uskladněny hlavně staré tramvaje TFS. Linka 1 tudy projíždí v těsné blízkosti železniční tratě, kterou nově využívají vlakotramvaje SNCF. Poměrně dlouho tak vedou oba dopravní prostředky v přímém souběhu.
25 čtyřčlánkových vlakotramvají Alstom Citadis Dualis obsluhuje postupně od roku 2011 dvě původně železniční tratě východně od Nantes. V roce 2011 byla spuštěna linka do města Clisson, v roce 2014 se přidala linka do Chateuabriand. Původně měly vlakotramvaje pokračovat spolu s tramvajemi na nově plánované letiště severně od města, z těchto plánů ale sešlo.
“Nádraží“ Haluchére Batignoles severovýchodně od centra, kde zastavují pod jednou střechou tramvaje linky 1 i vlakotramvaj do města Chateaubriand. Ani zde nemají tramvaje a vlakotramvaj společné koleje – linka 1 je ve směru od hlavního nádraží vedena v podstatě v podobné trase jako vlakotramvaj, akorát po jiných kolejích.
Nejnovější typ tramvaje CAF vyjíždí ze společného terminálu Haluchére Batignoles pro tramvaj i vlakotramvaj. Funguje zde od roku 2014.
Interiér dosud nejmodernější nanteské tramvaje od španělského výrobce CAF. Z celkového počtu 91 tramvají je těchto nových pouze 12.
Tramvaj Adtranz přijíždí do terminálu Haluchére Batignoles od severu, kde se linka větví na dvě části. Jedna z nich (do zastávky Ranzay) byla zprovozněna teprve v roce 2012, podél ní vede také vlakotramvaj.
Zajímavě řešené nové částečně dvoupodlažní elektrické jednotky od Alstomu jezdí na regionálních vlacích okolo Nantes.
V dopravním systému obsluhujícím cca půlmilionovou aglomeraci, jsou ale i ostatní regionální vlaky i autobusy. Veškerá veřejná doprava v Nantes a přilehlých městech a obcích je sdružena do systému TAN včetně 16 vlakových nádraží, autobusy do vzdálenějších lokalit jsou sdruženy do systému Lila objednávaném zdejší regionální vládou. Pod touto značkou jezdí 34 linek, vyjíždějících převážně z Nantes. Tarifní systém v Nantes je stále založen na papírových jízdenkách, které se označují u tramvajových linek na nástupištích, kde najdete i jízdenkové automaty. V autobusech se běžně označují ve...
A zde dvoupodlažní elektrická jednotka Bombardier na západním okraji Nantes, kudy vede hlavní trať od západu z přímořského letoviska St. Nazaire. Po této trati jezdí také rychlovlaky TGV.