Paříž a její postupně se rozrůstající aglomerace si vyžaduje neustálý rozvoj a zlepšování veřejné dopravy. I když už samotná Paříž ani nemá jak růst, její osídlení se velmi rychle rozšiřuje do předměstí, která jsou vzdálená i desítky kilometrů od původního města nad Seinou, se kterým mají už mnohdy pramálo společného. Takové mobilitě už proto ani tak nepomáhá metro s poměrně nízkou cestovní rychlostí, jako spíš příměstská železnice, která umí rychle odvézt obrovské množství lidí poměrně daleko. I přesto se pařížské metro nepatrně rozšiřuje a hlavně modernizuje, a tím pádem i zkapacitňuje.

Částečně povrchová linka M2 (severní část centrálního okruhu) již kompletně obnovila vozový park za klimatizované plně průchozí soupravy.
Na lince M13 byl zkrácen interval mezi jednotlivými spoji díky těmto dveřním stěnám, které na nejvytíženějších a zároveň nejstísněnějších stanicích umožňují rychlejší vjíždění vlaků do stanic.
Za poslední roky přibylo pouze několik málo nových stanic metra v koncových úsecích některých linek. Jádro obrovských investic ale putuje především do obnovy a zvýšení kapacity stávajících linek. Modernizace stanic, tratí i vozidel v této spletité kolejové džungli s sebou přináší nejen zvýšení komfortu nebo pocitu bezpečí, ale hlavně zvýšení kapacity a cestovní rychlosti. Asi nejviditelnějším příkladem je automatizace nejstarší a zároveň nejvytíženější linky M1, která probíhala za plného provozu a díky níž se podstatně zvýšila cestovní rychlost a zkrátily minimální intervaly (až na 85 s). Ve...
Také interiér části souprav z 80. let (k vidění např. na lince M13) prošel modernizací - byly vyměněny sedačky, tyče i obložení stěn. Vše, co prochází modernizací, získává svěží pestrobarevný nádech.
Zvýšení kapacity i spolehlivosti přinesla v roce 2013 automatizace nejstarší a zároveň nejvytíženější linky M1. Vlaky teď mohou jezdit v intervalu 85 vteřin. Ve stanicích byly za provozu instalovány tyto dveřní stěny a byly dodány nové automatické soupravy, vzhledově velmi příbuzné s těmi původními na lince M1. Ty se přesunuly na linku M4, kde se ale také plánuje automatizace.
Příjemně laděné jsou i prodejní terminály, kde si můžete dobít čipovou karu Navigo. Samozřejmě nechybí ani klasické jízdenkové automaty. Informovanost je ve spletitých chodbách pařížského metra velmi důležitá a nutno dodat, že velmi vydařená.
Tunikety najdete ve všech stanicích metra i železnice. Zde v nejnovější stanici automatické linky M14. Bohužel poměrně velká část cestujících jezdí bez jízdenky - turnikety buďto přeskočí, proleze a nebo se jednoduše protáhne za někým platícím.
I na té nejmenší stanici metra je k dispozici osobní prodej jízdného, podávání informací i kontrola tarifní kázně u turniketů (i když nepříliš důsledná).
V poslední době přibyly v prostorách metra, železnice i mimo ně LCD obrazovky s aktuálními informacemi o stavu jednotlivých linek nebo o aktuálních odjezdech.
Postupné rekonstrukce stanic metra zachovávají typické bílé kachličky, ale zároveň mění podobu stanic díky novému a mnohdy barevně pestrému osvětlení. Linka 4 s provozem vlaků na pneumatikách dostala novější vozy z linky M1, která přešla na automatický provoz.
Na částečně povrchové pneumatikové lince M6 se stále můžete svézt starými soupravami. Turisticky oblíbená linka je neustále v obležení nejen cestujících, ale i přivydělávajících si muzikantů různých kvalit.
Pařížské podzemí je protkáno linkami metra, které jsou vzájemně různě propojeny. Velmi zajímavé je podzemní kolejiště linky M6, která má na obou koncích průjezdnou tunelovou smyčku včetně mnoha odstavných kolejí.
Modernizací si také prošla část velmi vytížené linky M13, kde v nejproblémovějších stanicích vyrostly opět dveřní stěny. Vlaky, i když ne automatické, tak mohou do těchto mnohdy křivolakých stanic vjíždět vyšší rychlostí. I část původních souprav na lince M13 je modernizována, výrazně byly zvětšeny sedačky i když na úkor jejich počtu a celkové obsazenosti vlaků. Modernizací prochází také automatické vlaky na lince M14. Postupně se proměňují i jednotlivé stanice metra, díky rekonstrukcím je všude více světla i barev. Další linkou určenou k plné automatizaci je linka M4, velmi oblíbená...
Nejkratší linka pařížského metra má označení M3b a tvoří odbočku z kmenové linky M3. Má jen 4 stanice a jezdí na ní tyto třívozové soupravy.
Poblíž linky M3b najdete na severovýchodním okraji centra Paříže také zajímavou linku M7b, která je vlastně polookružní s několika jednosměrnými stanicemi. Jezdí na ní tyto zvláštní soupravy s jednonápravovými podvozky.
RER - síť pařížské příměstské železnice - sahá daleko za hranice Paříže a je nepostradatelnou spojnicí metropole s jejími rozrůstajícími se předměstími. Na lince B, kterou společně s francouzskými drahami provozuje pařížský dopravní podnik RATP, se používají tyto jednopatrové soupravy. Linka B spojuje Paříž také se dvěma největšími letišti - Charles de Gaulle na východě a Orly na jihu.
Většinou se ale na linkách RER svezete dvoupatrovými elektrickými jednotkami. Tyto jezdí kromě linek C a D také na linkách Transilien, což je jakási dálkovější nadstavba linek RER - linky Transilien jsou rychlejší než RER, jezdí dál a jsou označeny písmennou řadou navazující právě na základní linky RER. Linky Transilien nejsou na rozdíl od RER průjezdné skrz Paříž.
Jak již bylo uvedeno, naprosto klíčová pro rozvoj mobility pařížských předměstí je železnice. Již od konce 90. let tu státní železniční dopravce SNCF buduje značku Transilien, pod kterou se skrývají všechny vlaky příměstské železnice v regionu Ile de France. Dopravu zde organizuje a objednává společnost STIF, která se dostává stále více i do vědomí cestujících, například výrazným označováním vozidel při pořizování nových nebo modernizaci stávajících. A investice do železnice jsou znát. Nyní probíhá dodávka 180 jednopodlažních elektrických jednotek s širší skříní pro jednotlivé linky...
Pro rozrůstající se příměstské linky Transilien objednaly francouzské státní dráhy SNCF společně s organizátorem STIF 180 těchto moderních jednopodlažních průchozích jednotek. Novým dopravním prostředkům dominuje logo objednatele a organizátora integrovaného systému STIF.
Barevný interiér nových jednotek pro rychlou příměstskou železnici Transilien. Výrobcem je společnost Bombardier. Vlaky mají ještě širší skříň než jejich předchůdci díky kratším článkům.
Železniční stanice Saint-Denis s přestupem na tramvaje i autobusy má i přes svůj velký význam pouze tyto dva úzké podchody k jednotlivým nástupištím. Kvůli své šířce jsou jednosměrné.
Na nejvytíženější lince RER A a také na nejkratší lince RER E, jezdí tyto prapodivné dvoupodlažní soupravy. Část z nich již prošla renovací a řádným obarvením interiéru.
Na většinou dvoupatrové vlaky s obrovskou kapacitou pak navazují v jednotlivých stanicích autobusové linky, z nichž zejména některé projekty se zvláštním označením vozidel a vyhrazením samostatných jízdních pruhů (T-Zen nebo TVM) do vlaků pumpují mnoho dalších cestujících. O něco blíže Paříži se také rozrůstá počet tramvajových linek a i nadále se plánuje velký kolejový okruh kolem Paříže, i když už se nemluví o metru, ale spíš o lehčím kolejovém systému. Zkrátka stále se tu něco děje, ale stále více se toho děje vně samotné Paříže.
Na některých příměstských vlacích Transilien můžete potkat ještě tyto staré jednopodlažní jednotky tažené lokomotivou. Postupně jsou ale nahrazovány novými jednotkami od Bombardieru. Odtud, z nádraží Montparnasse, se cca minutu před odjezdem vlaku rozezní hlasitý signál, aby mohli dobíhající běžet ještě rychleji.
Také zelená linka RER D je na předměstích bohatě rozvětvena (jednotlivé varianty jsou označeny čtyřpísmennými kódy). Na jedné ze vzdálených stanic je přestup na autobusy i na zvláštní linku T-Zen 1, neboli futuristický autobus na vlastním tělese. I na vlacích RER se stále častěji objevuje logo organizátora dopravy STIF.
Z letiště Orly je nejrychlejší odjet tímto automatickým vláčkem "Orlyval" k nejbližší stanici vlakové linky RER B. Ze všech druhů veřejné dopravy je ale tento způsob také nejdražší.
Automatická dráha Orlyval obsluhuje oba hlavní terminály letiště Orly na jihu města. Nově se odtud do Paříže dostanete také tramvají T7.