Varšavská tramvajová síť se za poslední roky rozrostla o nové úseky na severu a západě města. Na severu to byla trať do sídliště Tarchomin, kam jezdí linka 2 v páteřních intervalech od nejsevernější stanice metra M1 Mlociny a od roku 2015 také linka 17 z centra. Krátký, ale důležitý úsek propojil oddělené části sítě na severozápadě města ve čtvrti Bemowo a díky tomu vznikla nová linka 11, která navazuje na novou linku metra M2 a je ukončena u její nejzápadnější stanice poněkud netradičně na kolejovém přejezdu na širé trati.

Nejvíce zastoupeným typem tramvají ve Varšavě je jednosměrná nízkopodlažní Pesa Swing v počtu 180 kusů. Bezbariérové tramvaje tak už převažují nad původními vysokopodlažními Konstaly, i když ty ještě ve Varšavě také potkáte často. V centru města se pravoúhle křižují rovné tramvajové tratě na širokých bulvárech, často i bez propojovacích oblouků.
Rozsáhlá síť tramvají (133 km) se dočkala také mnoha rekonstrukcí tratí včetně modernizace zastávek. Na sídlišti Brodno na severovýchodě byl zprovozněn první ucelený úsek s absolutní preferencí pro tramvaje (jezdí zde spolu 5 linek). Jinak to s preferencí ve Varšavě moc slavné není. V roce 2015 byla provedena také důležitá organizační změna – sjednocení intervalů linek po vzoru Prahy. Páteřním linkám byl zkrácen špičkový interval na 4 minuty (linky 2, 9, 17), některé hlavní linky jezdí ve špičce po 6 minutách (linky 1, 33) a všechny ostatní (až na drobné výjimky) mají interval ve špičce 8...
ZTM se prostřednictvím vysoutěžených firem stará i o veškerou zastávkovou infrastrukturu. Město vybralo v architektonické soutěži 3 druhy nových přístřešků, které pomocí soukromých firem, jež si na jejich stavbu vydělají provozováním reklamy) rychle instaluje na zastávkách (i tramvajových). Toto je jeden z nich, který se používá především v centru a integruje do sebe jak značku zastávky, tak i veškeré potřebné informace.
Obě délkové varianty nových tramvají reprezentuje tento obrázek zastávky Stare Miasto v těsné blízkosti nevelkého historického centra. Tramvajová trať tu podjíždí centrum krátkým tunelem a pokračuje dále po mostě přes řeku Vislu do čtvrti Praga. V dálce je vidět národní stadion, používaný poprvé pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2012.
Druhý typ nového zastávkového přístřešku v centru města. Soukromé firmy, které se starají o zastávkové přístřešky, po 8 letech jejich provozování včetně reklamy na nich tyto odevzdají do vlastnictví města. Těchto moderních přístřešků stojí již kolem 900. Externí zastávková služba se stará o vývěs jízdních řádů na autobusových zastávkách a jiné externí formy zajišťují úklid zastávek.
Vozový park byl v předchozích letech výrazně omlazen: staré vysokopodlažní tramvaje Konstal už tvoří méně než polovinu vozového parku. Převažují nové nízkopodlažní polské tramvaje od firmy Pesa, a to buďto staršího typu Swing (přes 180 tramvají) nebo novějšího Jazz (50 obousměrných pětičlánkových a 30 jednosměrných tříčlánkových). Nové obousměrné tramvaje se používají hlavně pro linku 11 a pro zkrácené linky během výluk, v budoucnosti se plánují nové tratě bez obratišť, takže jejich potřeba bude ještě narůstat. Krátké tříčlánkové tramvaje postupně nahrazují původní sólo vozy Konstal na...
Krátký tunel, kterým podjíždějí tramvaje a autobusy historické jádro Varšavy. Po reformě tramvajových intervalů jsou denní linky rozděleny do tří skupin. Páteřní linky jezdí ve špičce každé 4 minuty, další hlavní linky jezdí ve špičce po 6 minutách (linky 1, 33). Všechny ostatní (až na drobné výjimky) mají interval ve špičce 8 minut, v sedle 12 a o víkendech 15 minut.
Na frekventované trati vedoucí k historickému jádru a dále přes řeku do čtvrti Praga najdete i tyto zdařilé společné zastávky pro tramvaje i autobusy. Radost přestupovat je třeba na zastávce Metro Ratusz Arsenal, kde nechybí ani velkorysé zastřešení nástupišť.
Cca 75 % městských autobusů (cca 1400) provozuje městská firma MZA na základě dlouhodobé smlouvy s organizátorem ZTM. Velký podíl autobusů tvoří nízkopodlažní vozy, najdete tu i turecká Conecta. Samozřejmostí je klimatizace. Autobusové linky často zajíždějí až do centra města.
Cca 75 % městských autobusů (cca 1400) provozuje rovněž městská firma MZA na základě dlouhodobé smlouvy se ZTM. Zbylý podíl městských autobusů se soutěží a momentálně je provozují 4 soukromí dopravci, z nichž největší je Mobilis (přes 200 autobusů). Nově soutěžené autobusy musí splňovat přísná kritéria, jako jsou 100% nízkopodlažnost, klimatizace pro cestující, kamerový systém, wi-fi, měkké látkové sedačky, jízdenkový automat či LCD monitory pro jednotné informace pro cestující (mimochodem úplně stejné najdete i v metru, tramvajích či městských vlacích). Pro část vozů je povinné také zařízení...
Nově soutěžené autobusy musí splňovat přísná kritéria, jako jsou 100% nízkopodlažnost, klimatizace pro cestující, kamerový systém, wi-fi, měkké látkové sedačky, jízdenkový automat či LCD monitory pro jednotné informace pro cestující (mimochodem úplně stejné najdete i v metru, tramvajích či městských vlacích). Vedle centrálního vlakového nádraží najdete také malé nádraží autobusové pro městské linky.
Rušná křižovatka u stanice metra Centrum v pozadí s palácem kultury. Vozový park tramvají byl v předchozích letech výrazně omlazen: staré vysokopodlažní tramvaje Konstal už tvoří méně než polovinu vozového parku. Převažují nové nízkopodlažní polské tramvaje od firmy Pesa, a to buďto staršího typu Swing (přes 180 tramvají) nebo novějšího Jazz (50 obousměrných pětičlánkových a 30 jednosměrných tříčlánkových).
Nová linka 11, která navazuje na novou linku metra M2, je ukončena u její nejzápadnější stanice Rondo Daszynskiego poněkud netradičně na kolejovém přejezdu na širé trati, po které jezdí ještě linka 10, se kterou je koordinována. Klade to tak vysoké nároky na přesnost provozu a jedenáctka se tu musí do protisměru otočit poměrně rychle.
Varšava je velkým inovátorem v oblasti elektrobusů – městský podnik MZA již provozuje 10 dvanáctimetrových elektrobusů Solaris pro provoz na lince 222, která jezdí z historického centra do jižní části města. V příštích letech by mělo do Varšavy přijít dalších 120 elektrobusů, a to i v kloubové verzi. Určeny mají být pro provoz zejména v historickém centru, kde jezdí po severojižní ulici v krakovském předměstí mnoho autobusových linek. A všechny mají mít v budoucnu bezemisní provoz. Za zmínku stojí i fakt, že všechny autobusy v systému ZTM jsou již bezbariérově přístupné a průměrné stáří...
Nové obousměrné tramvaje se používají hlavně pro linku 11 a pro zkrácené linky během výluk, v budoucnosti se plánují nové tratě bez obratišť, takže jejich potřeba bude ještě narůstat. Druhou konečnou jedenáctky je přestupní uzel Mlociny na severu města, kde je také ukončena linka metra M1. Toto místo se oproti původní konečné sloužící zejména pro dělníky přilehlých hutí změnilo k nepoznání.
Mlociny je konečnou pro páteřní tramvajovou liku 2 jezdící do nového úseku do čtvrti Tarchomin. Zároveň tu proti sobě končí linky 6, 11 a 33. Odstavné koleje pro tramvaje tu tvoří takové malé tramvajové nádraží.
Schéma přestupního uzlu Mlociny, kde končí kromě tramvají i autobusové linky. Zároveň je tu obří záchytné parkoviště P+R. Původní poměrně nehostinnou podobu uzlu plánovaného ještě pro intenzivní provoz přilehlých hutí se podařilo předělat až na poslední chvíli, proto dobrý dojem z multimodálního terminálu trochu kazí přebujelá nadzemní stavba s nevyužitým nadchodem propojujícím jednotlivé části terminálu, i když lidé přirozeně chodí spíše po povrchu.
Autobus expresní linky vyčkává na odjezd z terminálu Mlociny. Autobusy jsou do nástupních zastávek přistavovány dlouho před odjezdem, displeje tak umí zobrazovat čas zbývající do odjezdu. Expresních linek řady E je už pouze 5 a jezdí především ve špičkách. Nové autobusy jsou vybavené nejmodernější technikou - pro část vozů je povinné zařízení pro automatické sčítání cestujících. Soutěžené autobusy musejí být na začátku smlouvy nové a musejí mít jednotný varšavský nátěr. Ve Varšavě nejčastěji narazíte na autobusy Solaris, dále polský Solbus, Mercedes-Benz, MAN či Scania.
ZTM jako pořádný organizátor spravuje také jednotný odbavovací i informační systém. Vysoutěžené byly dvě firmy provozující jízdenkové automaty, kterých je v celé síti už přes 600, Všechny akceptují platební karty a většina i hotovost včetně bankovek. Každá firma však má odlišný vzhled těchto automatů. Automaty regionálního železničního dopravce umějí prodávat také integrované jízdenky ZTM. V tramvajích a povinně i v nových autobusech najdete rovněž jízdenkové automaty (už cca 1600), zároveň ale zůstává zachován i doplňkový prodej jízdenek u řidičů a to i včetně tramvají. ZTM také provozuje 21...
Varšavská tramvajová síť se za poslední roky rozrostla o nové úseky na severu a západě města. Na severu to byla trať do sídliště Tarchomin, kam jezdí linka 2 v páteřních intervalech od nejsevernější stanice metra M1 Mlociny a od roku 2015 také linka 17 z centra. V přípravě je prodloužení tratě dál na sever do sídliště Nowodwory, kam dnes podél tramvaje jezdí ve velmi krátkém intervalu a s kloubovými vozy řada běžných i zrychlených linek, dokonce i jedna expresní (E8).
Z dosavadní tramvajové konečné v sídliště Tarchomin je to do sídliště Nowodwory pár zastávek. Linky řady 500 jsou zrychlené s celotýdenním provozem a ve Varšavě jich jezdí cca 20. Co se týče složení vozového parku, tak výrazně převažují kloubové autobusy nad ostatními délkovými variantami (podíl kloubových autobusů přesahuje 60 %). Za zmínku stojí i fakt, že všechny autobusy v systému ZTM jsou již bezbariérově přístupné a průměrné stáří vozového parku činí 6,6 roku. Naprostá většina už je plně klimatizovaná, má kamerový systém a je vybavena jízdenkovým automatem.
Jeden z nejstarších reprezentatnů varšavských autobusů – částečně nízkopodlažní Jelcz na běžné autobusové lince – ty mají přiděleny číselné řady 100 a 200. Tyto vozy provozuje městský dopravce MZA.
ZTM se prostřednictvím vysoutěžených firem stará i o veškerou zastávkovou infrastrukturu. Město vybralo v architektonické soutěži 3 druhy nových přístřešků, které pomocí soukromých firem, jež si na jejich stavbu vydělají provozováním reklamy) rychle instaluje na zastávkách (i tramvajových). Soukromé firmy pak po 8 letech provozování přístřešků a reklamy na nich tyto odevzdají do vlastnictví města. Těchto moderních přístřešků stojí již kolem 900. Externí zastávková služba se stará o vývěs jízdních řádů na autobusových zastávkách a jiné externí formy zajišťují úklid zastávek. Na tramvajových...
Krátký, ale důležitý úsek propojil oddělené části sítě na severozápadě města ve čtvrti Bemowo a díky tomu vznikla nová linka 11, která navazuje na novou linku metra M2 a je ukončena u její nejzápadnější stanice poněkud netradičně na kolejovém přejezdu na širé trati.
Tramvajová smyčka Boernerowo na západě města, kde končí linka 20. Jedná se o jedinou trať s jednokolejným provozem v části západního úseku, proto a také kvůli nedostatečné kapacitě místní měnírny má linka 20 atypické (delší) intervaly ve špičce.
Pro zvýšení atraktivity byl také na některých linkách o víkendu zkrácen interval za současného použití kratších tramvají. Sólo vozy jezdí například na tangenciální lince 28 vedené od západu na východ přes sever města. I zde se ale stále více objevují kvůli čím dál větším kapacitním problémům tříčlánkové tramvaje Pesa.
Mezi midibusy potkáte třeba polské Solbusy nebo Jelczy. Nejstaršími vozy jsou částečně nízkopodlažní autobusy Jelcz. Velkou část těchto doplňkových linek provozují soukromí dopravci, v tomto případě největší varšavský soukromník Mobilis.
Také na lince 14 najdete sólo vozy, zajišťované původními nebo moderzinovanými Konstaly. Čtrnáctka doplňuje páteřní radiální linky v jižní části Varšavy a propojuje tyto jižní tratě bez nutnosti zajíždění do centra.
V roce 2015 byla provedena také důležitá organizační změna – sjednocení intervalů linek po vzoru Prahy. Páteřním linkám byl zkrácen špičkový interval na 4 minuty (linky 2, 9, 17). ZTM se stará také o záchytná parkoviště P+R (kde lze zaparkovat zdarma, když si pořídíte jízdenku), nejčastěji umístěná u stanic metra. Ve Varšavě jich najdete už 14. Zde u konečné linky 9 na jihu města je P+R uvedeno přímo v názvu zastávky. Je to jedno z parkovišť která nenavazují na metro, ale na tramvaje.
Celé území spravované ZTM je rozděleno do dvou zón – jedné městské a jedné příměstské. Kvůli vysokému stupni deregulace příměstské dopravy (vojvodství, neboli obdoba našich krajů dotuje pouze příměstskou železnici a autobusy nechává zcela volné ruce trhu nebo jednotlivým městům a obcím), se daří integrovat jednotlivé příměstské autobusové linky jen velmi pomalu. Ale i tak zaznamenal ZTM za poslední roky velký pokrok i za hranicemi Varšavy. Stále však najdete i v centru Varšavy zcela soukromé autobusové linky, které vedou dlouhé kilometry podél tramvají, metra či městských autobusových linek.
Rozsáhlá síť tramvají (133 km) se dočkala také mnoha rekonstrukcí tratí včetně modernizace zastávek. Na sídlišti Brodno na severovýchodě byl zprovozněn první ucelený úsek s absolutní preferencí pro tramvaje (jezdí zde spolu 5 linek). Jinak to s preferencí ve Varšavě moc slavné není. Zde je po rekonstrukci i konečná pro většinu linek na této trati (Annopol), dál do průmyslové zóny už pokračuje pouze linka 4.
Na tramvajových zastávkách spravovaných dopravcem Tramwaje Warszawskie najdete velmi často také elektronické informační panely s aktuálními příjezdy nejbližších spojů.
Malebná konečná Kaweczynska-Bazylika pro linky 7 a 13 na východě města. Poblíž se také nachází tramvajová vozovna Praga. Nejvíce linek provozovaných sólovozy najdete právě ve čtvrti Praga.
Krátké tříčlánkové tramvaje postupně nahrazují původní sólo vozy Konstal na některých méně vytížených linkách (6, 13, 14, 27, 28). Samozřejmostí u nových vozidel je klimatizace nebo jednotný digitální informační systém. Další vysoce kvalitní zastávku najdete na trati vedené ze čtvrti Praga přes Vislu do centra města.
Kromě příměstské železnice, kde se kombinují linky S provozované červenými vlaky SKM a linky R provozované zelenožlutými vlaky KM, zasahuje mimo území Varšavy také řada příměstských autobusových linek. Z města ven jezdí 45 linek číselné řady 700 a 800, zcela mimo Varšavu pak navazuje na tyto linky nebo na vlaky 31 lokálních linek L, provozovaných ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Příměstskou autobusovou dopravu vojvodství nijak nedotují, záleží tedy plně na obcích a jednotlivých dopravcích, jaké linky a jak často budou provozovat. V praxi to na zaintegrovaných linkách funguje tak, že na...
Raritou v tramvajové síti je linka 31, která obsluhuje čtvrť Sluźewiec na jihu města s množstvím pracovních příležitostí a tak zde ve špičkách jezdí v intervalu 4 minuty třívozové soupravy a o víkendech po 15 minutách sólo vozy. Zde vyčkává třívozová souprava Konstalů na výjezd z vozovny Woronicza.
Sólo čtrnáctka propojující tratě na jihu Varšavy v modernizované podobě legendárního vozidla Konstal. V této části Varšavy se rapidně mění počet cestujících ve všední dny a o víkendu, takže ve špičkách tu potkáte i třívozové soupravy a o víkendu sóla.
ZTM jako pořádný organizátor spravuje také jednotný odbavovací i informační systém. I když jsou ve všech nově dodávaných autobusech již standardní elektronické informační panely, starší autobusy stále používají kombinaci digitálních panelů a bočních tištěných cedulí. Každý typ linky má svoji barvu i číselnou řadu. Žlutá značí výlukovou trasu.
Varšava je velkým inovátorem v oblasti elektrobusů – městský podnik MZA již provozuje 10 dvanáctimetrových elektrobusů Solaris pro provoz na lince 222, která jezdí z historického centra do jižní části města. Zde poblíž mateřských garáží Woronicza.
V příštích letech by mělo do Varšavy přijít dalších 120 elektrobusů, a to i v kloubové verzi. Určeny mají být pro provoz zejména v historickém centru, kde jezdí po severojižní ulici v krakovském předměstí mnoho autobusových linek. A všechny mají mít v budoucnu bezemisní provoz. V garážích se vozy během odstávky dobíjí kabelem.
Městský provozovatel autobusů MZA má jednu z garáží ve čtvrti Mokotow na jihu města, hned vedle je i vozovna tramvají (najdete ji pod názvem Woronicza). O čistotu i technický stav autobusů je tu velká péče. Bydlí tu také všechny varšavské elektrobusy.
V tramvajích a povinně i v nových autobusech najdete rovněž jízdenkové automaty (už cca 1600), zároveň ale zůstává zachován i doplňkový prodej jízdenek u řidičů a to i včetně tramvají.
Vozovna Woronicza ukrývá kromě všech typů provozních tramvají také malé tramvajové muzeum včetně tohoto Konstalu, který byl ještě před 10 lety neodmyslitelnou součástí MHD. Se zdejšími historickými vozy se vyjíždí jak při různých oslavách a výročích tak, pro komerční účely.
Tramvaje kvůli stále nedostatečné síti metra přepraví mnoho cestujících a zejména páteřní linky jsou velmi vytížené, možná i proto nenajdete ani v nových vozech mnoho sedaček. Nedostatkem sedaček trpí především obousměrné tramvaje.
Zástupci třech nejtypičtějších typů varšavských tramvají. Vlevo je tříčlánková Pesa, která postupně nahrazuje kapacitě nevyhovující sólo vozy. Prostřední Konstal už prošel i vzhledovou modernizací.
Integrovat jednotlivé příměstské autobusové linky se daří jen velmi pomalu. Ale i tak zaznamenal ZTM za poslední roky velký pokrok i za hranicemi Varšavy. Stále však najdete i v centru Varšavy zcela soukromé autobusové linky, které vedou dlouhé kilometry podél tramvají, metra či městských autobusových linek. Asi nejtypičtějším a zároveň nejkřiklavějším příkladem jsou tyto autobusy dopravce Minibus Karczew zajíždějící podél tramvají a železnice až k centrálnímu vlakovému nádraží.
Autobusové nádraží pro dálkovou dopravu najdete poblíž Západního vlakového nádraží. Mnoho nikým příliš neregulovaných autobusových liek ale zajíždí až přímo před centrální vlakové nádraží, i když bez jakéhokoli zázemí.
Zbylý podíl městských autobusů se soutěží a momentálně je provozují 4 soukromí dopravci, z nichž největší je Mobilis (přes 200 autobusů). Mimo území Varšavy zasahuje také řada příměstských autobusových linek. Z města ven jezdí 45 linek číselné řady 700 a 800, zcela mimo Varšavu pak navazuje na tyto linky nebo na vlaky 31 lokálních linek L, provozovaných ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Příměstskou autobusovou dopravu vojvodství nijak nedotují, záleží tedy plně na obcích a jednotlivých dopravcích, jaké linky a jak často budou provozovat.