Ženeva (červenec 2011)

Ženeva je druhé největší švýcarské město a hlavní francouzsky mluvící švýcarské město ležící poblíž hranic s Francií. Jeho dopravní význam určuje poloha při ústí Ženevského jezera do řeky Rhony, která pokračuje dál do Francie směrem k Lyonu. Ženeva je tedy významnou branou do Francie a díky své poloze důležitou dopravní křižovatkou. Přitom obyvatel má pouze necelých 200 000.

Městská doprava, to jsou tramvaje, trolejbusy a autobusy. Ještě po druhé světové válce bylo v Ženevě 65 km tramvajových tratí. O dvacet let později už jen 8. Tramvaje byly po vzoru většiny francouzských měst téměř zapuzeny a částečně je nahradily aspoň trolejbusy. Po roce 1990 však přišla renesance tramvajové dopravy a v té době jedinou linku 12 začaly doplňovat další tratě a linky.
Sedmičlánková nízkopodlažní tramvaj Bombardier na hlavní trati uprostřed pěší zóny. Tramvajím jsou vyhrazena čísla 12 - 18.
Starší trolejbus NAW na pěší zóně ve společné zastávce s tramvajemi. Trolejbusových linek je v Ženevě celkem 7. Toto je starší ženevský nátěr, který už se dnes nepoužívá.
A to se děje i dnes - vloni byla zavedena linka 18 po nové trati k vědecko-výzkumnému středisku CERN a letos v prosinci bude tramvajová síť významně rozšířena jihozápadním směrem do čtvrti Bernex. Tramvaje zde nahradí trolejbusy - nová tramvajová linka 19 dokonce převezme číslo po své trolejbusové předchůdkyni. Spolu s ní sem má být prodloužena linka 18.
Velkorysé zastávové označníky v centru města. Nechybí kvalitní mapa ani aktuální digitální zobrazovač odjezdů. Na první pohled z jízdního řádu nepoznáte, co je tramvaj, autobus či trolejbus.
Starší nenízkopdlažní Mercedes na lince ozačené písmenem. Takto označené linky většinou vyjíždějí za hranice Ženevy. Jinak se ale chovají jako klasické městské linky. Na jedné z nich dokonce jezdí dvoukloubové autobusy.
Tramvaj Düwag na rušné křižovatce v centru. Tyto vozy byly vyrobeny v letech 1987 - 1989 v dvoučlánkové a tříčlánkové verzi v celkovém počtu cca 50 kusů. Dvoučlánkové tramvaje jezdí vždy spřažené do dvojic.
Ještě počátkem 90. let byly po útlumu tramvají páteří městské dopravy trolejbusy. Dnes tu jezdí celkem 7 linek (2, 3, 6, 7, 10 a 19). Všechny linky se potkávají v centru a jezdí na nich pouze kloubové trolejbusy, na letištní lince 10 dokonce dvoukloubové. Starší oranžové trolejbusy NAW jsou postupně nahrazovány modrobílými nízkopodlažními Hessy. Určitého útlumu se dočkají trolejbusy letos v prosinci, kdy bude trať do Bernexu nahrazena tramvajemi.
Novější trolejbus Hess v novém ženevském nátěru. Trolejbusy jsou tu pouze kloubové a vyjíždějí do všech hlavních směrů ve městě. V druhé polovině minulého století nahradily většinu tramvajových tratí. Nyní se karta pomalu obrací.
Doplňkem elektrické trakce jsou samozřejmě autobusy očíslované postupně od 1 do 57 (s mezerami pro trolejbusy a tramvaje). Dále je tu síť linek označených písmeny od A až do Z, což jsou v podstatě příměstské linky vyjíždějící za hranice Ženevy do bohatě osídlené aglomerace. Potkáte tu hlavně kloubové autobusy, ty nejstarší ještě nenízkopodlažní. Na lince E jedoucí podél Ženevského jezera na východ jezdí dokonce dvoukloubové autobusy VanHool.
Dopravní bonbonek v podobě dvoukloubového trolejbusu Hess na letištní lince 10. Těchto "megatrolejbusů" tu jezdí celkem 19 a pouze na lince 10.
Postarší trolejbus NAW na lince 19 míří do čtvrti Bernex na jihozápadě města. Z centra už se sem však postupně staví tramvaj, a linka 19 se stane od prosince 2011 linkou tramvajovou.
Tramvajových linek je v Ženevě celkem 7 pod čísly 12-18. Všechny mají ve špičkách všedního dne zvláštní interval 10-11 minut, v sedle se jezdí po 12 minutách a o víkendu po 15-16 minutách. Kromě posilové linky 14 jezdí všechny celotýdenně. Tramvaje jezdí na metrovém rozchodu a potkáte tu celkem tři typy vozidel. Dvou- a tříčlánkové Düwagy z konce 80. let a sedmičlánkové nízkopodlažní Bombardiery z let 2004-2010. Spolu s novou tramvajovou tratí by měly do Ženevy dorazit již letos první švýcarské tramvaje Tango od Stadleru. Celkem jich je objednáno 32.
Kloubové Citaro na lince K projíždí vesničkou kousek za Ženevou blízko francouzských hranic. Zde je kontrast mezi pojetím dopravní obslužnosti Francie a Švýcarska obzvláště patrný.
Rychlovlak TGV míří z Francie do Ženevy po mostě kousek od francouzsko-švýcarských hranic. I lokální francouzské vlaky tady jezdí přes hranici poměrně často a v poměrně moderní a důstojné podobě.