Co je a co není integrovaná doprava?

         Integrovaný dopravní systém znamená propojení všech dostupných druhů veřejné dopravy do jednoho celku s jednotnými přepravními podmínkami, jednotným tarifem a jednotným jízdním řádem, čili dopravní koordinace jízdních řádů různých linek, návazností mezi jednotlivými spoji, garantované přestupní vazby, jednotný informační systém včetně propagace a jednotná podoba navigačních prvků v síti.

Jedna jízdenka na všechno. Propagace IDS ve švýcarském Zürichu (foto: ZVV)

         V integrované dopravě dochází k odstranění neefektivností zrušením souběhů různých druhů dopravy. Koordinací jízdních řádů je možné za stejné peníze nabídnout větší rozsah provozu. Páteřním druhem dopravy by se v IDS měla stát kapacitní kolejová doprava (metro a tramvaje ve městech a železnice v regionech).

Toto je vlak. Propagace IDS v německém Lipsku (foto: autor)

         IDS je forma spolupráce jednotlivých dopravců a poskytovatelů dotací, čili krajů, měst a obcí. Prostředníkem mezi nimi by měl být nezávislý koordinátor IDS, který se stará o organizaci a smluvní zajištění provozu IDS včetně jeho financování a dohlíží nad dodržováním smluvených podmínek.

Můj vlak, můj autobus, moje tramvaj. Propagace IDS v německých Drážďanech (foto: autor)

         V současné době můžeme sledovat vznik některých IDS, které však nesplňují některá základní kritéria pro integrovanou dopravu. Jsou jimi často systémy integrované dopravy jednoho druhu dopravy či dokonce jednoho dopravce. Často také vznik IDS znamená pouze změnu tarifu a zavedení plateb čipovými kartami. Toto nepochopení základní myšlenky integrované dopravy pak vede k malým efektům z jejího zavedení a k nízké atraktivitě pro cestující.

Autor: Filip Drápal