Jihomoravské okresní město těsně u hranic se Slovenskem má cca 24 000 obyvatel. I když je Hodonín zhruba stejně velký jako sousední Břeclav, díky své kompaktnosti má ale mnohem menší MHD. Vlakové i autobusové nádraží totiž leží v ideální poloze zhruba uprostřed města a i největší hodonínská sídliště (Bažantnice na severozápadě i sídliště Jihovýchod) leží poměrně blízko centra i obou nádraží. Přesto tu najdete 4 autobusové linky MHD, z nichž za páteřní lze ale považovat pouze jednu ve všední dny (901) a jednu o víkendu (904). Hodonín leží na hlavní železniční trati z Břeclavi do Ostravy, ze které se odpojují tratě do Veselí nad Moravou a do Čejče. S okolními městy ho spojují také regionální autobusy včetně páteřní linky 109 do Brna.

Autobusové linky MHD jsou v Hodoníně očíslovány 901 až 904 a od roku 2008 jsou součástí jihomoravského integrovaného systému. Ve všední dny je hlavní linkou 901, která vyjíždí od místního vlakového nádraží jednak ve směru do nedalekého historického centra a sídliště na jihovýchodě včetně místní nemocnice a hřbitova, a jednak na severozápad do největšího hodonínského sídliště Bažantnice. Tato linka jezdí ve všední dny ve špičkách po 20 a mimo špičky po 30 minutách. O víkendech ji nahrazuje velmi podobná linka 904, která jezdí v základním hodinovém intervalu, občas s vloženými spoji...
Starší 10,5m SOR u vlakového nádraží. Pro linky MHD je vyčleněno celkem 5 vozů tohoto typu. 2 jsou z roku 2017 a 3 z roku 2020. MHD stejně jako velkou část regionálních linek tu provozuje ČSAD Hodonín.
Zastávka MHD před hodonínským vlakovým nádražím. Od roku 2008 je MHD součástí IDS JMK a zdejší 4 linky mají čísla 901-4. Všechny se potkávají zde. Páteřní linka 901 jezdí ve všední dny a obdobná 904 o víkendech.
Intervaly MHD v Hodoníně. Většinu místních částí včetně obou velkých sídlišť a historického centra obsluhuje ve všední dny linka 901 se špičkovým intervalem 20 minut a o víkendech linka 904 s hodinovým intervalem. Linka 902 zajíždí k místnímu zemědělskému podniku v Nesytu a polokružní linka 903 doplňuje ve špičkách páteřní linku 901 pro obsluhu jihovýchodního sídliště.
Jeden ze tří nejnovějších SORů pro MHD v nástupní zastávce u nádraží. Předchozí generace vozidel pro MHD byla delší, jezdily zde hrbaté dvanáctimetrové SORy. Jízdné v MHD je levné – základní jízdenka stojí 10 Kč.
Páteřní linka 901 v historickém centru na Masarykově náměstí. MHD tu jezdí ve špičkách každých 20 minut, dopoledne po 30 minutách a o víkendu každou hodinu. Město je velmi kompaktní – z nádraží se do historického centra dostanete pěšky zhruba za 5 minut.
A ještě jednou vozy místní MHD před hodonínským vlakovým nádražím. 5 vozů o délce 10,5 ještě doplňuje záložní dvanáctimetrový hrbáč. Díky krátkému intervalu regionálních linek se lze po městě vozit také těmito linkami, které mají význam hlavně pro oblast nemocnice na východě a nákupních center na západě města.
Linka 902 má pouze vybrané spoje ve všední dny a jezdí k farmě do místní části Nesyt. Polookružní linka 903 jezdí z nádraží přes centrum a více obsluhuje zastávky v jihovýchodním sídlišti. Ale jezdí v podstatě jen ráno v intervalu 30 minut a odpoledne jen vybrané spoje. Jízdné v Hodoníně je poměrně levné – základní jízdenka stojí 10 Kč, zlevněná pouze 2 Kč. Pro tuto nevelkou MHD má místní dopravce ČSAD Hodonín k dispozici 5 částečně nízkopodlažních autobusů SOR BN10,5 (dva z roku 2017 a tři z roku 2020) a k tomu ještě jeden záložní dvanáctimetrový hrbatý SOR. Ostatně před poslední obnovou...
Místní dopravce ČSAD Hodonín provozuje většinu místních regionálních linek včetně dlouhé páteřní 109 do Brna. Pro ni pořídil v roce 2022 deset velkokapacitních vozů Iveco Crossway LE o délce 14,5 metrů. Linka 109 jezdí ve špičkách po půl hodině, mimo špičky každou hodinu a o víkendech je interval 120 minut.
ČSAD Hodonín sází hodně na autobusy SOR – v roce 2021-2 jich pro Hodonínsko koupil 38, již v novém jihomoravském nátěru. Místní regionální linky mají čísla 910-3, linka 910 zajíždí také na sousední Slovensko do Holíče a Skalice. Jezdí tu ale také další linky jiných číselných řad do sousedních měst.
Velkokapacitní autobusy na páteřní lince 109 do Brna – jízdní doba této linky je cca 90 minut. Spojuje také Hodonín s Čejčí, Klobouky a Újezdem u Brna. Místní autobusové nádraží leží kousek od nádraží vlakového, o něco blíže historickému centru.
Na regionálních linkách do okolních měst (Břeclav, Kyjov, Veselí nad Moravou) se místní ČSAD Hodonín potkává s dopravci ČSAD Kyjov Bus a BDS-BUS. Největší frekvence je mezi Hodonínem a Kyjovem, kde jezdí linky 663 a 664 v souhrnném intervalu 10-15 minut ve špičkách.
Regionálních autobusových linek napočítáte v Hodoníně celkem 9 a všechny se potkávají na klasickém autobusovém nádraží ležícím nedaleko nádraží vlakového i historického centra. Devítkové číslování místní MHD se odráží i v lokálních regionálních linkách (910-913) a také v páteřní lince spojující Hodonín s Brnem (109). Páteřní linky s krátkým intervalem ale spojují Hodonín také s Břeclaví, Kyjovem nebo Veselím nad Moravou. A linka 910 zajíždí i na sousední Slovensko do Holíče a Skalice.
Jediný velkokapacitní Crossway u dopravce ČSAD Kyjov Bus zavítal do Hodonína na páteřní lince 664 z Kyjova. Jinak standardně jezdí mezi Kyjovem a Brnem. Podle barev je znát, že vůz byl odkoupen od dopravce ZDS Psota. Pro regionální linky na jihu Moravy ale kyjovský dopravce pořídil v poslední době 70 Crosswayů již v novém nátěru IDS JMK.
Nový hodonínský SOR ve společnosti starších kyjovských autobusů. Část regionálních spojů zajišťuje i BDS-BUS, který pro základnu v Čejči nedávno koupil 14 Crosswayů a 6 SORů v nových jihomoravských barvách.
Třívozová Regionova na hodonínském nádraží vyráží na místní linku S91 do Veselí nad Moravou. Z Hodonína se od hlavní trati Břeclav – Ostrava odpojuje ještě trať přes Čejč do Zaječí (S52). Na hlavní trati jezdí v pravidelném hodinovém intervalu linka S9 doplněná rychlíky R13 po dvou hodinách.
Také v Hodoníně už potkáte převážně pouze nové autobusy v jednotném jihomoravském nátěru. Nejvíc jich tu provozuje místní ČSAD Hodonín, který pořídil v letech 2021-2 celkem 38 vozů SOR BN12 a také 10 velkokapacitních 15metrových Crosswayů na páteřní linku 109 do Brna. Tento dopravce mimochodem provozuje od roku 2017 i regionální autobusy na Znojemsku. Část regionálních linek provozuje také ČSAD Kyjov Bus (ten pořídil pro více oblastí celkem 70 nových Crosswayů) a BDS-BUS, pro jehož místní základnu v Čejči koupil nedávno 14 nových Crosswayů a 6 hrbatých dvanáctimetrových SORů.
Rovinatý Hodonín přeje cyklistické dopravě, o čemž svědčí i tato parkovací cyklověž na hodonínském nádraží. I proto tu místní MHD i díky častým regionálním linkám nemá takový význam.