Hlavní město kraje Vysočina od poslední návštěvy v roce 2013 vyrostlo do krásy nejen v oblasti městské dopravy. Nové trolejbusy i autobusy, nové trolejbusové tratě i nové zastávky. To vše nabízí dnešní Jihlava. Novou podobu má také regionální doprava, nově označovaná zkratkou VDV (Veřejná doprava Vysočiny). Stále se však čeká na výstavbu nového dopravního terminálu poblíž dnešního nádraží Jihlava město, který by propojil železniční, autobusovou i městskou dopravu. Chystá se ale další rozšíření elektrické MHD v podobě využití bateriových trolejbusů i na dnešní autobusové linky 3 a 12.

Jihlavská MHD oslavila v roce 2020 už 111 let svého fungování. A její páteřní dopravní prostředek – trolejbusy – se tu stále rozvíjejí. V roce 2017 to bylo dlouho očekávané zatrolejování Vrchlického ulice na západě Jihlavy a obnovení trolejbusové obratiště u vlakové zastávky Staré Hory (s názvem Na Dolech). Tím nastala revoluce v linkovém vedení trolejbusů. Dosavadní okružní dvojlinka B a BI byla zjednosměrněna a nově využívá pod označením B novou trať kolem nemocnice i novou konečnou Na Dolech. Místo ní nově obsluhují oblast Žižkovy ulice a Krajského úřadu na jihozápadě Jihlavy dvě...
Jede ze sedmi zbrusu nových parciálních trolejbusů Škoda 32Tr na Masarykově náměstí. Tyto bateriové trolejbusy potkáte na lince C, která byla čerstvě prodloužena polovinou spojů ze sídliště Březinova ke Kauflandu, kde právě využívá možnosti jízdy bez trolejí.
Další z nových bateriových trolejbusů vyjíždí z horní zastávky na Masarykově námětí. Sedmi bateriovým trolejbusům předcházely na jaře 2020 ještě tři „normální“, ale se stejnou karoserií SOR NS12.
Číslo 91-93 mají první tři trolejbusy dodané v roce 2020 ještě bez pomocného bateriového pohonu. Jedná se o první nové vozy po 9 letech od dokončení obří dodávky 23 nových trolejbusů s karoserií Solaris.
Setkání dvou nejnovějších typů jihlavských trolejbusů, které od sebe dělí cca 10 let. V září 2020 proběhly oslavy 111 let jihlavské MHD a místní nové trolejbusy si toto výročí připomínají slogany na střeše a všechna vozidla mají a bocích také menší samolepky.
Předvolební kampaň se nevyhnula ani jihlavským trolejbusům. Část starších vozidel pak vozí i celovozové reklamy včetně polepení oken. Díky sjednocení intervalů páteřních trolejbusových linek A, B a C se v jednom čase potkávají na Masarykově náměstí vždy dva trolejbusy, díky čemuž se lze pohodlně dostat prakticky odkudkoli kamkoli bez dlouhého čekání.
Po prodloužení trolejbusů v roce 2017 kolem nemocnice až k nádraží Staré Hory byly přetrasovány tehdejší linky B a BI. Místo nich teď obsluhují oblast Žižkovy ulice a Krajského úřadu dvě nové protisměrné polokružní linky D a F. Jedna končí na Hlavním nádraží, druhá u Dopravního podniku.
Další novinkou bylo vybudování trolejbusového obratiště přímo na Masarykově náměstí pro možnost otáčení doplňkové linky E vedené k Motorpalu. A zatím poslední změnou bylo prodloužení linky C ze sídliště Březinova do zastávky Kaufland, kde jsou poprvé využity nové bateriové trolejbusy díky absenci trolejového vedení na křižovatce. Na mnoha místech vyrostly také elektronické zastávkové označníky zobrazující příjezdy nejbližších spojů. A dále se chystá elektrifikace části autobusových linek 3 a 12 – místo nich by měly jezdit směrem k průmyslové zóně Pávov (Bosch Diesel) a do Antonínova Dolu nové...
Na Masarykově náměstí byl zachycen také jeden ze dvou minibusů Iveco Rošero, které zajišťují doplňkové linky MHD již od roku 2012.
Typický jihlavský nátěr se dobře vyjímá i na nejnovějších trolejbusech Škoda 32Tr. Pro rok 2021 se počítá s dodáním dalších 6 parciálních trolejbusů – výběrové řízení tentokrát vyhrál ukrajinský Bohdan. Díky novým bateriovým trolejbusům by měly být částečně elektrifikovány i dnešní autobusové linky 3 a 12.
Standardizovaný interiér karoserie SOR NS12, kterou vozí desítka nových trolejbusů Škoda 32Tr. Nechybí ani celovozová klimatizace.
Doplňková linka E z Motorpalu nově končí přímo na Masarykově náměstí díky nové manipulační smyčce. Těchto trolejbusů z roku 2006 s karoserií Citelis je k dispozici pouze 5, aktuálně provozní však byly pouze dva. Spolu s nákupem nových trolejbusů lze očekávat jejích brzký konec.
Základem jihlavských trolejbusů jsou páteřní linky A, B, a C v jednotném 15minutovém intervalu. Doplňkové jsou linky D, E a F. V noci pak jezdí linka N. Od poslední návštěvy v roce 2013 se podařilo intervaly linek výrazně učesat a zpřehlednit.
Na mnoha zastávkách již potkáte tyto elektronické označníky, které vám jednoduchým, ale přesto výrazným způsobem prozradí nejbližší příjezdy spojů.
Páteřní linka A ve své dlouholeté stabilní trase z Hlavního nádraží k Dopravnímu podniku. Základem vozového parku jihlavského DP je těchto 23 trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris.
Trasa linky B obsluhuje po jejím prodloužení severozápadním směrem ještě větší území Jihlavy než dříve. Dostanete se s ní skoro všude. Dříve byla linka protisměrně polokružní a označena jako B a BI.
Stranou zájmu snad nezůstane jihlavské městské nádraží už na dlouho. V roce 2021 by měla začít jeho rekonstrukce a na to by měla navázat výstavba nového multimodálního terminálu. Zastavovat by to mělo také více vlaků a dojet by sem měly i trolejbusy či dálkové autobusy.
Jihlavský dopravní podnik se v poslední době po delší pauze modernizoval jak v trolejbusové, tak i autobusové trakci. Po obří obnově trolejbusů 23 vozy s karoserií Solaris v letech 2009-2011 přicházejí nová vozidla až nyní. V roce 2020 to bylo 10 trolejbusů Škoda 32Tr s karoserií SOR NS 12, z nichž 7 je s pomocným bateriovým pohonem a zatím jsou nasazovány na prodlouženou linku C ke Kauflandu. Pro rok 2021 se počítá s 6 dalšími parciálními trolejbusy, které by měl dodat ukrajinský Bohdan. Tím by se měla otevřít možnost nasadit trolejbusy i na stávající část linek 3 a 12 směrem do Pávova, kde...
Stávající jihlavské autobusové nádraží by se mělo v budoucnu přesunout blíže centru k dnešnímu městskému vlakovému nádraží. Regionální dopravě (nově pod hlavičkou VDV) tu stále vévodí koncern ICOM se svými modrobílými Mercedesy a Setrami. Jemu také dnešní autobusové nádraží patří.
Od března 2020 jsou veškeré linky objednávané krajem Vysočina zapojeny do nového systému VDV (Veřejná doprava Vysočiny). Kupovat lze zatím pouze jednorázové nebo jednodenní papírové jízdenky. S nimi lze však přestupovat i mezi autobusy a vlaky.
Logo kraje Vysočina se objevilo na všech jím objednávaných regionálních linkách. Integrovaný tarif VDV však zatím neplatí ani v MHD ani ve spojích, které jsou objednávané jednotlivými městy či obcemi.
Konečná trolejbusů A, B a D u Hlavního vlakového nádraží, které leží poněkud vzdáleno od centra Jihlavy. Nový multimodální dopravní terminál by měl právě proto vyrůst u dnes opomíjeného nádraží Jihlava město.
I taková je podoba železnice v kraji Vysočina. K tomu extrémně pomalé rychlíky Brno – Jihlava – České Budějovice. Není proto divu, že velký podíl tu mají autobusy. Po vybudování vysokorychlostní trati Praha - Brno se zastávkou poblíž Jihlavy by ale mělo být vše jinak.
V roce 2017 byla obnovena trolejbusová smyčka u vlakové zastávky Staré Hory, která je dnes vzorně zrekonstruována. O nevalné snaze o integraci tu svědčí i to, že nová trolejbusová konečná pro linku B dostala název Na Dolech.
Nové trolejbusové obratiště Na Dolech a další z nesmělých pokusů o integraci veřejné dopravy – společný označník MHD Jihlava a VDV. Tarifně ale zatím tyto systémy propojeny nejsou.
Na této křižovatce odbočuje linka B z původní trati do Horního Kosova na novou trať ve Vrchlického ulici, která vede kolem místní nemocnice. Díky novým trolejím mohla být linka B prodloužena až k místní vlakové zastávce Staré Hory.
Tradiční konečnou linky C je Horní Kosov na západě Jihlavy. Kvůli nedávnému prodloužení poloviny spojů ke Kauflandu na opačném konci trasy jsou na linku C nasazovány nové bateriové trolejbusy.
Dlouholetá snaha o integraci regionální dopravy zatím vyústila ve spuštění jakéhosi zárodku integrovaného systému VDV (Veřejná doprava Vysočiny) v březnu 2020. Na linkách objednávaných krajem Vysočina začal platit jednotný tarif a na autobusech i vlacích se objevila nová loga kraje. Zatím je však možné kupovat pouze jednorázové nebo maximálně jednodenní jízdenky. A tarif VDV neplatí na spojích, které jsou objednávané jednotlivými městy nebo obcemi, tedy i včetně všech MHD v kraji. Alespoň lze tedy při cestách regionem na jednu jízdenku cestovat jak autobusem, tak i vlakem. Snad alespoň o něco...
Zde v sídlišti Březinova končí už jen polovina spojů linky C. Druhá půlka je od září 2020 prodloužena do zastávky Kaufland, kde se otáčí na kruhovém objezdu bez pomoci trolejí díky bateriovému pohonu. 7 nových parciálních trolejbusů by ale mělo být využito i při elektrifikaci linek 3 a 12 směrem do Pávova.
Na vícepruhových komunikacích v Jihlavě jsou nově namalovány vyhrazené pruhy pro MHD. S podporou veřejné dopravy to tu zjevně myslí vážně. MHD jde také s dobou – pro novou průmyslovou zónu v Hruškových Dvorech byly v roce 2019 zavedeny dvě expresní autobusové linky 41 a 42.
V roce 2020 obnovilo autobusovou flotilu MHD 5 nových plynových Solarisů. Jeden z nich byl zachycen v průmyslové zóně Pávov při výjezdu z konečné Bosch Diesel na lince 3. Ta by měla být v brzké budoucnosti elektrifikována spolu s linkou 12. Vzniknout by tak měly další dvě trolejbusové linky G a H.
Autobusy linek 3, 31 a 32 vyčkávají příchodu pracovníků z ranní směny na zastávce Bosch Diesel. Celkem odtud odjíždí po 14. hodině 5 autobusů do všech směrů. Expresní charakter linek 31 a 32 bohužel brzdí dlouhá kolona vozidel vyjíždějících z této zóny stejným směrem.
V roce 2018 nakoupil jihlavský DP celkem 9 plynových Urbanwayů. Byly to první nové autobusy od dokončení větší dodávky Citelisů v roce 2012. Tento vůz se otáčí u brány Bosch Diesel před výkonem na expresní lince 31, která spojuje průmyslovou zónu Pávov přímo se sídlišti na západě Jihlavy.
Jeden ze starších trolejbusů dělá reklamu na obchodní dům Prior přímo před obchodním domem Prior, který specifickým způsobem změnil kolorit historického Masarykova náměstí.