Třicetitisícové město na východě Středočeského kraje je významnou dopravní křižovatkou ležící na hlavní železniční trati z Prahy do Olomouce, která se zde křižuje s dalšími tratěmi. Kolínem protéká řeka Labe a kromě historického jádra na jeho levém břehu zde najdete i velká sídliště zejména v jeho jižní části. Kolín má vlastní systém 11 linek MHD, který provozuje dopravce Arriva Východní Čechy s dvacítkou autobusů (ve všední dny jich nasazuje cca 17, o víkendu 4). MHD obsluhuje kromě vlastního Kolína také jeho předměstí i některé okolní obce. Jedna linka zajíždí také do průmyslové zóny na severovýchodě, jejíž hlavní součástí je automobilka TPCA. Čerstvou novinkou je zcela nové autobusové nádraží hned vedle nádraží vlakového.

Naprostá většina linek MHD i regionálních spojů z okolních měst a obcí se potkává u vlakového nádraží v Kolíně. Přednádražní prostor už dlouho neodpovídal požadavkům na pohodlný a kvalitní přestup a konečně v roce 2018 se podařilo vybudovat před vlakovým nádražím důstojné autobusové nádraží, které se může pyšnit nejen výraznou úsporou místa oproti tomu původnímu, ale také svébytným designem hlavního zastřešení odjezdových stání. Celkově neutěšený přednádraží prostor se tak podařilo výrazně zkultivovat, zkrátit přestupní vzdálenosti mezi vlaky a autobusy a ještě zbylo místo na záchytné...
Přednádražní prostor v Kolíně získal v roce 2018 zcela novou podobu, která výrazně zkultivovala původní neutěšenou plochu bez potřebného zázemí pro přestupující cestující z vlaků do městských i regionálních autobusů. Z 20 autobusů pro MHD Kolín už jen 3 nejsou nízkopodlažní – mezi nimi i poslední dvě Karosy z roku 2004.
Jedno ze dvou Citar od Mercedesu na novém odjezdovém stání pro linky MHD přímo před vlakovým nádražím. Mimochodem se jedná o nejstarší provozní autobus v MHD Kolín z roku 2000.
Spolu s novým zastřešením odjezdových stání autobusů zde vyrostly také elektronické informační panely s informacemi o aktuálních odjezdech včetně případného zpoždění. Na rekonstrukci přednádraží naváže v roce 2018 také rekonstrukce vlakového nádraží.
Elegantní vstup do vlakového nádraží přes nové autobusové nádraží, které nově sdružuje na výrazně menší ploše než dosud linky MHD i regionální spoje.
Podoba výlepu zastávkových jízdních řádů MHD na reflexní dopravní značku snad není finálním způsobem, jak na novém autobusovém nádraží zveřejňovat papírové informace. Přes nádraží projíždí naprostá většina linek MHD včetně páteřních linek 1, 2 a 3.
Některá odjezdová stání pro regionální autobusy jsou umístěna dál od nádražní budovy, přesto výrazně blíže než na původní ploše, ze které je nyní pouze odstavná plocha pro autobusy a záchytné parkoviště.
Na novém autobusovém nádraží společném pro linky MHD i regionální spoje najdete také elektronické panely zobrazující aktuální odjezdy spojů. Některá odjezdová stání jsou umístěna v širším okolí nádraží, i tak se ale podařilo celkové vzdálenosti na přestup z páteřních vlaků na autobusy zkrátit. Za posledních 10 let se kolínská MHD poměrně výrazně proměnila. Po celkové reorganizaci v roce 2009 se rozšířil počet linek na úkor přehlednosti, postupem času však byly některé málo využívané linky opět zrušeny. Páteřními linkami jsou čísla 1, 2 a 3, které jezdí ve všední dny celodenně v základním...
Jeden ze dvou nízkokapacitních midibusů SOR ve společnosti jednoho ze dvou nízkopodlažních Crosswayů – tento z roku 2010 byl dodán v roce 2017 jako ojetý z Finska. Dopravce Arriva Východní Čechy disponuje pro potřeby MHD Kolín dvacítkou vozů, z nichž 15 je standardní délky.
Největší zastoupení v kolínské MHD mají tyto hrbaté autobusy SOR. V různých délkových verzích jich tu jezdí 11. Zde se potkaly oba méněkapacitní autobusy BN 10,5 z let 2014 a 2015.
V reklamním nátěru jezdí jeden ze dvou Crosswayů LE, který byl pořízen pro MHD Kolín v roce 2015. Nejkratší intervaly má ve všední dny linka 1 (15 minut), další páteřní linky (2, 3) jezdí po celý den po půl hodině. O víkendu jezdí v hodinovém intervalu linky 1, 2, 10 a 30.
Mezi druhou a třetí hodinou odpoledne je na kolínském nádraží rušno – kromě základních spojů MHD se rozjíždějí do všech okolních obcí i školní a dělnické spoje městských i příměstských linek. V rámci MHD jsou takovými špičkovými linkami čísla 5, 6, 9 a 22. Do průmyslové zóny na severovýchodě Kolína jezdí linka 6, a to i o půlnoci.
Tyto základní 3 linky jsou doplněny linkami 4, 5 a 6 pro obsluhu méně osídlených částí Kolína i jeho předměstí nebo některých okolních obcí. Linka 6 zajišťuje hlavně dopravu do průmyslové zóny na severovýchodě Kolína a také obsluhu obce Ovčáry. Linky 5, 9 a 22 jsou doplňkové a v provozu jen ve špičkách pracovních dnů (linka 22 je variantou páteřní linky 2). O víkendu zajišťují provoz celkem 4 linky (1, 2, 10, 30), každá v intervalu 60 minut. Linka 10 je kombinací všednodenních tras linek 1, 3 a 4, linka 30 je obdobou všednodenní linky 3. Za zmínku stojí i půlnoční spoje linky 6 do a z...
Nízkokapacitní autobusy SOR jsou používány pro doplňkové linky i pro novou okružní linku 13, která od roku 2013 vyjíždí z historického Karlova náměstí. K dispozici jsou celkem 2 takové vozy. Jeden z roku 2010, druhý z roku 2013.
Dalším z řady hrbatých SORů je i tento dvanáctimetr z roku 2013 původně jezdící v Polsku, nyní v nové verzi korporátního nátěru Arrivy. V Kolíně jezdí od roku 2018.
Jedním ze zbylých tří nenízkopodlažních autobusů v MHD Kolín je tento SOR B 10,5 z roku 2003, který během svého života putoval po různých východo- i středočeských MHD, až nadobro zakotvil v roce 2014 v Kolíně.
Kolínské Citaro na příjezdu do nového dopravního terminálu. Plně nízkopodlažních autobusů má kolínská MHD k dispozici pouze 3 kusy. V prosinci 2018 došlo konečně k přejmenování zastávek „Aut.st.“ a „Žel.st.“ na „Nádraží“.
V kolínské MHD najdete také čtyřdveřové autobusy. Tyto 2 SORy z roku 2008 původně jezdily nějaký čas u pražského dopravního podniku. V Kolíně jsou od roku 2010.
Novinkou od roku 2016 je minibusová linka 13, která začíná i končí na historickém Karlově náměstí a ve všední dny cca mezi 8. a 16. hodinou obsluhuje ve dvou variantách trasy jak nejhustěji osídlenou oblast na jihu, tak i několika spoji tzv. Zálabí na opačném břehu Labe. V průběhu let docházelo k drobným úpravám linkového vedení i rozsahu provozu, výrazněji se proměnila obsluha průmyslové zóny na severovýchodě, kde kromě TPCA vyrostly zastávky IR a Gefco. Větších změn se v poslední době také týkala obsluha Zálabí. Jízdní řády jsou vyvěšeny v zastávkové podobě, zdejší systém má licenční...
Zde hned u vstupu do nádražní budovy se nachází výstupní zastávka. Využívá ji ale pouze část autobusů, většina regionálních linek „vyhazuje“ své cestující různě jinde.
I Kolín se chce zařadit na seznam chytrých měst. Nutno uznat, že proměna kolínského přednádraží v roce 2018 je opravdu výrazná a hodná následování.
Zadní odjezdová stání pod hlavním zastřešením kolínského terminálu patří regionálním spojům, které tu většinou zajišťuje dopravce OAD Kolín. I sem už sahá také několik autobusových spojů Pražské integrované dopravy ve směru od Kouřimi.
Nedostatek provozních vozů, nedostatečnou obnovu vozového parku i několikrát odkládanou další integraci do systému PID v poslední době, dokresluje několik ojetých autobusů Karosa Récréo, které snad jen dočasně doplnily již poměrně monotónní vozový park dopravce OAD Kolín, sestávající většinou z autobusů SOR.
Namísto velké odstavné plochy s orezlým zábradlím a zbytečně mnoha označníky pro regionální autobusy vyrostlo v rámci rekonstrukce přednádraží i toho záchytné parkoviště.
Tento již historický obrázek z roku 2016 z historického Karlova náměstí, konečné zastávky minibusové linky 13, která sem byla zavedena v roce 2016. Nyní zde už tento minibus nenajdete, místo něj se na lince 13 objevuje minibus SOR.
V regionální dopravě došlo v poslední době k integraci některých dalších linek dopravce OAD Kolín do systému PID (ve směru Kouřim), naprostá většina okolních linek provozovaných dopravci OAD Kolín Arriva Východní Čechy však stále patří do systému SID. Vlakem do Prahy na jízdenky PID už ale dojedete, a to i rychlíkem. Pro rok 2019 se připravuje také modernizace vlakového nádraží, po dokončení všech prací i dopravní integrace se z Kolína může stát vzorový dopravní uzel nadregionálního významu.