Severočeský Most je se sousedním Litvínovem propojen legendární tramvajovou rychlodráhou, která už po létech používání přestala být tak rychlá, proto se připravuje její zásadní modernizace. S tím souvisí nejen příprava na dlouhodobou výluku a pořízení několika starších kloubových autobusů z Prahy pro náhradní dopravu. Na této meziměstské trati konečně nastala také větší modernizace vozového parku tramvají. Po éře pořizování sólo tramvají hlavně pro městskou linku 2 v Mostě přišly na řadu i kloubové tramvaje, a to hned tři, určené právě pro meziměstské linky mezi Mostem a Litvínovem. Regionální doprava v podobě systému DÚK si také prošla proměnou týkající se hlavně dopravců včetně těch železničních.

Mostecko-litvínovský dopravní podnik čerstvě pořídil tři dvoučlánkové nízkopodlažní tramvaje EVO2, které nahradily nejstarší vozy T3. Předtím přibyly ještě 4 sólo tramvaje Vario, a to konkrétně po jedné každé dva roky, z nichž poslední byla dodána v roce 2018. K nim se do Mostu dostal ještě prototyp sólo vozu EVO1. Celkem tak má zdejší tramvajový provoz včetně dvou Aster z let 2001-2 již 10 nízkopodlažních vozidel. A další dvě kloubové tramvaje EVO2 by měly dorazit ještě v roce 2020. Hlavně ve špičkách však stále potkáte dvojice klasických tramvají v různých formách modernizace, 6 z celkových...
Jedna ze tří nejnovějších dvoučlánkových tramvají EVO2 míří na meziměstské lince 4 centrem Mostu směrem k areálu DP. Tyto tři plně nízkopodlažní tramvaje by měly brzy doplnit další dvě stejného typu.
A zde nejnovější EVO2 zezadu na třídě Budovatelů v centru nového Mostu. Linka 4 jezdí celodenně v intervalu 15 minut mezi Mostem a Litvínovem. Ve špičkách ji doplňuje linka 1.
U areálu mosteckého DP se potkávají linky 1, 2 a 4. Čtyřka zde končí a dvojka se špičkovou jedničkou pokračují dál na jih na Velebudickou. Na mostecké lince 2 jezdí pouze sólo tramvaje.
První mostecké Vario LF+ z roku 2012 projíždí na mostecké lince 2 kolem nejvyšší budovy Ústeckého kraje – bývalého ústředí Severočeských hnědouhelných dolů.
Sólotramvaj na meziměstské lince 4 v centru Mostu. Ve špičkách jsou na linky mezi Mostem a Litvínovem zpravidla nasazovány pouze kloubové tramvaje nebo dvouvozové soupravy. Tento vůz je z roku 1987 z poslední desetikusové dodávky tramvají T3SUCS do Mostu a v roce 2001 prošel modernizací na typ T3M.3.
Další z modernizovaných tramvají T3 na rozlehlé konečné Most, Velebudická jižně od největšího mosteckého sídliště Kahan. Standardně sem jezdí linka 2, ve špičkách ji doplňuje linka 1 z Litvínova. A dostanete se sem i v noci linkou 40.
Výjezd z obřího obratiště Velebudická. Z 35 provozních tramvají T3SUCS z let 1982-1987 jich je 29 modernizováno na typ T3M.3.
Interiér jedné z modernizovaných tramvají T3M.3. Najdete zde nejen jízdenkový automat, lístek si můžete koupit také u řidiče. Tramvaje byly dovybaveny také elektronickým informačním systémem včetně panelu pro číslo linky na levém boku i vnitřním bočním LCD panelem.
Další rozlehlá tramvajová smyčka se nachází u mosteckého vlakového nádraží. Pravidelně sem jezdí linka 2, v ranní špičce sem míří také linka 3 z Litvínova. A v noci tudy projíždí linka 40.
Moderní přístřešky i elektronické označníky, to je nová tvář mostecké MHD a již skoro standardní vybavení mosteckých zastávek. Takto vypadají dvě nástupiště u mosteckého vlakového nádraží, přičemž to krajní se využívá pouze v noci a v ranní špičce pro linky směr Litvínov.
Linkové vedení tramvají je od velké změny v roce 2012 stabilní – páteřní linku 2 v Mostě a meziměstskou linku 4 doplňují už jen linky 1 a 3 (jednička jezdí jako posila linky 4 mezi mosteckým jihem a litvínovským severem, trojka jezdí jen v ranní špičce mezi Litvínovem a mosteckým nádražím. V noci slouží tramvajová linka 40, která obsluhuje celou tramvajovou síť. Zatímco na mostecké lince 2 jezdí stabilně sólo vozy, na meziměstských linkách potkáte buďto právě nové dvoučlánkové tramvaje, a nebo ve špičkách také dvojice starých tramvají T3. Špičky jsou tu velmi krátké a pokrývají hlavně potřeby...
Taková je aktuální nabídka tramvajových spojů na meziměstské trati mezi Mostem a Litvínovem. Jediná pravidelná linka je čtyřka, ostatní linky pomáhají ve špičkách a linka 40 je noční. Jak je vidět, špičky jsou tu stále velmi ostré.
Na špičkovém výkonu na meziměstské lince projíždí plnou rychlostí zastávku na znamení Záluží, Důl Julius IV souprava tramvají T3M.3 s pozůstatky reklamního nátěru. I tyto tramvaje byly v roce 1997 modernizovány z původního typu T3SUCS.
Nejnovější Vario LFR.S z roku 2018 na špičkové lince 1 projíždí obří manipulační smyčku u Chemopetrolu. Mimo špičky jezdí tato tramvaj na lince 4. Pro meziměstskou trať jsou určena dvě nejnovější Varia, zbyla dvě jezdí na mostecké lince 2.
Částečně nízkopodlažní Vario na meziměstské rychlodráze, která by měla projít v letech 2021-2022 velkou rekonstrukcí. Aktuálně má místní dopravní podnik celkem 10 bezbariérově přístupných tramvají.
Dvoučlánkové EVO2 projíždí smyčkou u Chemopetrolu na lince 4. Spolu s nimi má zdejší dopravce ještě prototyp sólo tramvaje EVO1, také plně nízkopodlažní. A další dvě EVO2 mají dorazit záhy.
Na špičkové lince 1 jedí většinou sólo tramvaje převlečené z linky 4, kam se na špičku nastěhují dvouvozové tramvaje. Zastávka u Chemopetrolu, kde se koncentruje nejvíce cestujících na této meziměstské trati.
Vnitropodniková doprava v rozlehlém areálu litvínovského Chemopetrolu je zajišťovna autobusy místního DP, které pak pokračují na běžných linkách MHD. Hlavní branou závodu však projíždějí bez cestujících.
Další zastávka s kapacitním zastřešením je Petrochemie v severní části areálu zdejších petrochemických závodů. Potřebná a dlouho odkládaná rekonstrukce zdejší meziměstské trati si vyžádá zvýšené nároky na autobusovou dopravu.
Na litvínovské konečné Citadela se sluní jedna z tří nejnovějších tramvají EVO2. Do konce roku 2020 by jich dopravní podnik měl mít celkem pět.
Prostorný a plně nízkopodlažní interiér tramvaje EVO2, byť s částí sedadel na podestách, zaujme také výrazně zbarvenou podlahou dle místních zvyklostí. Součástí nových tramvají jsou také informační LCD obrazovky, na kterých najdete i číslo řidiče.
Konec odpolední špičky cca v 16:30 znamená, že dvouvozové soupravy odjedou do mostecké či litvínovské vozovny a na hlavní meziměstskou linku 4 se z linky 1 vrátí sólo tramvaje. Zde na litvínovské konečné Citadela.
Během návštěvy byla v provozu také první ze dvou mosteckých Aster z roku 2001. Druhá je aktuálně mimo provoz a je otázka, jestli tu budou mít tyto tramvaje po dodání nových vozů EVO2 ještě nějakou perspektivu.
Ani v autobusové dopravě se nezahálelo – po dokončení obří dodávky 47 autobusů SOR NB12, z nichž posledních pět dorazilo počátkem roku 2018, pořídil místní DP v roce 2019 celkem 5 nových dvanáctimetrových autobusů SOR NS12, vyřazeny tak byly už i nejstarší plynové MANy. Nejen pro chystanou tramvajovou výluku, ale i jako doplnění stávajícího stavu vozidel na páteřních mosteckých linkách, bylo z pražského DPP dodáno devět dožívajících kloubových Citybusů z let 2002 a 2004, jež v Praze v roce 2020 jako typ úplně dojezdily. Tady dostaly všechnu potřebnou výbavu a k červenobílému nátěru byla...
Jednou z „horských“ linek MHD je linka 23, která vyjíždí z litvínovské zastávky Poliklinika do zajímavého hornicko-hutnického sídliště Meziboří obklopeného lesy vysoko v kopcích a Litvínovem. Meziboří vyrostlé na místě prakticky zrušené obce Schönbach je samostatným městem. Tato polookružní linka navazuje na tramvaje a jezdí každých 15 minut.
U litvínovského nádraží fungují garantované přestupy mezi tramvajemi od Mostu a autobusovou linkou 13 směr Janov. Stejně jako linka 23 do Meziboří, jezdí i páteřní litvínovská linka 13 každých 15 minut.
Konečná autobusové linky v obávaném sídlišti Janov, které leží západně od centra Litvínova. I zde najdete téměř výhradně autobusy SOR NB12, kterých pořídil místní dopravní podnik mezi roky 2012 a 2018 celkem 47.
Linka 13 projíždí nechvalně známým sídlištěm Janov také kolem několika vybydlených panelových domů. Většina zdejších paneláků je už ale opravena do obyvatelné podoby.
Nejnovějšími autobusy v Mostě je těchto pět autobusů SOR NS12 z roku 2019. Ani tyto výkřiky moderní techniky však nejsou vybaveny celovozovou klimatizací.
Na konečné u mosteckého nádraží odpočívají také dva Citelisy. Vozů tohoto typu z roku 2008 tu jezdí 7. V Mostě už díky dodávkám nových SORů nepotkáte ve své době typické plynové MANy. Tři z nich jsou ještě dočasně odstaveny a připraveny na velkou tramvajovou výluku mezi Mostem a Litvínovem.
Jeden ze sedmi městských Citelisů oblečený v celovozové reklamě před mosteckým hlavním nádražím. Jeho typická výšková budova by měla již brzy projít rekonstrukcí. Linka 12 slouží hlavně pro dopravu pracovníků místních dolů v okolí Komořan.
Vzorná výbava zastávek před mosteckým hlavním nádražím. Elektronický informační systém se postupně rozšířil i na významné autobusové zastávky MHD. Zde u nádraží najdete také kontaktní centrum dopravního podniku i DÚK.
Nejvíce zastoupený typ autobusu – SOR NB12 projíždí největším mosteckým sídlištěm Kahan na polookružní lince 17, která je jednou z hlavních linek - ve špičkách jezdí každých 15 minut.
Pro potřeby plánované velké tramvajové výluky mezi Mostem a Litvínovem odkoupil mostecký DP z pražského DP 9 starších kloubových Citybusů. Některé z nich už po částečném přebarvení vypravuje i na stávající linky MHD.
V garážích mosteckého DP čeká na rekonstrukci tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem 9 kloubových Citybusů z let 2002 a 2004, které již v Praze jako typ dojezdily, ale zde budou určitě ještě pár let sloužit. Kromě nich je v Mostě k dispozici z kloubových autobusů už jen jeden dočasně odstavený MAN z roku 2006.
Nově opravené zastávky, elektronické odjezdové panely nejen na tramvajových, ale i na některých autobusových zastávkách, to jsou další výsledky velkého modernizačního programu. Jeho pokračováním bude kompletní obnova odbavovacího systému, který umožní uznávat i elektronické jízdenky krajského systému DÚK a také třeba platbu kartou. Krajský regionální systém spolupracuje s mostecko-litvínovskou MHD zatím jen částečně, a to od září 2018, kdy jsou na linkách MHD uznávány papírové jízdní doklady DÚK. Zelené autobusy tu potkáte na 7 linkách do okolí Mostu a 7 linkách do okolí Litvínova. Na...
Ani vozidlům MHD v Mostě se nevyhýbají celovozové reklamy navíc propagující individuální automobilovou dopravu. Zastávkou Kahan uprostřed zdejšího největšího sídliště projíždí kromě 6 linek MHD včetně páteřní linky 30 také některé dálkové autobusy do Prahy.
Superpáteřní linkou MHD je 30, která jezdí přes den každých 7-8 minut. Vyjíždí od hlavního nádraží a přes největší sídliště Kahan pokračuje přes centrum nového Mostu k místní nemocnici.
Z dob převzetí regionálních linek na Mostecku místním dopravním podnikem v letech 2008-2014 zůstala v provozu řada regionálních autobusů Iveco Crossway LE, které se nyní používají i na městské linky. K dispozici jich je 12 z let 2008 a 2010. Mostecko-litvínovský DP provozuje také několik linek s příměstských charakterem, na kterých se finančně podílí Ústecký kraj, plně ale do systému DÚK zapojeny nejsou.
Nová Scanie krajského dopravce DSÚK z bílinské provozovny projíždí centrem Litvínova na jedné ze 7 místních regionálních linek DÚK. Kromě nových Scanií potkáte na zdejších linkách také starší vozy pronajaté od dopravce ČSAD Slaný, který část linek DÚK provozoval původně od roku 2015.
Tento záložní vůz dopravce Autobusy Karlovy Vary z roku 2011 vypomáhá na regionálních linkách DÚK na Mostecku. Původně byl provozován v chomutovském dopravním podniku. Zde si zatím tento dopravce drží jízdní řády pod svým jménem. Z Mostu vyráží do okolí celkem 7 linek DÚK, například do Chomutova, Žatce, Loun nebo Lovosic.
Jeden z deseti mosteckých SORů CN12 dopravce Autobusy Karlovy Vary z roku 2014 projíždí na lince 733 do Žatce kolem tramvajové smyčky u DP Most. Autobusy Karlovy Vary zatím provozují 7 linek DÚK na Mostecku a Litvínovsku, které vyjíždějí například do Žatce, Loun či Chomutova.
Opuštěné autobusové nádraží, odkud odjížděly regionální autobusy ještě za dob původního dopravce DPÚK. Po roce 2008 převzal většinu regionálních linek na Mostecku místní dopravní podnik a po roce 2014 v rámci výběrových řízení dopravce Autobusy Karlovy Vary. Nyní vše postupně přechází do rukou nového krajského dopravce DSÚK. Díky integrovanému systému DÚK se regionální spoje vejdou na zastávky MHD přímo před nádražní budovou.
Jeden z osmi Regiosprinterů dopravce Die Länderbahn, který od prosince 2019 nově provozuje v Ústeckém kraji linky U12 Osek – Most - Rakovník a U14 Jirkov – Žatec – Lužná u Rakovníka. Na nádraží v Mostě se nově potkává 5 železničních dopravců.
Již v roce 2016 začal provozovat část rychlíkové linky z Mostu do Plzně dopravce GW Train Regio s těmito staršími německými jednotkami řady 628. Postupně přebral i zbylé rychlíky na této lince od Českých drah. Vlaky GW Train Regio potkáte i na Karlovarsku, kde zajišťují provoz na trati do Mariánských Lázní s Regiosprintery.
Železničním nováčkem na Ústecku je také dopravce RegioJet ÚK, který v okolí Mostu provozuje linky U5 přes Úpořiny do Ústí nad Labem a U13 do Žatce. V Ústeckém kraji zatím používá tyto starší motorové jednotky řady 628 od DB, připravuje se však dodávka zcela nových elektrických vlaků od polské Pesy. Z Mostu nově jezdí do Lovosic a Litoměřic také dopravce AŽD Praha na lince U10 (Švestková dráha) s motorovými jednotkami Regiosprinter.