Čtvrté největší město České republiky se na rok 2015 stává zároveň evropským hlavním městem kultury. I proto se Plzeň snaží zvelebit tvář své městské dopravy, neboť očekává zvýšený příliv zahraničních i tuzemských návštěvníků, pro které je právě veřejná doprava důležitou spojnicí jednotlivých kulturních akcí.

Čerstvě zrekonstruovaný vstup do historického jádra města za zastávkou Anglické nábřeží. Zdejší tramvajová trať si už opravu opravdu zasloužila. V tomto prostoru se nachází i manipulační smyčka, tramvajová trať se zde větví do samostatných směrů, které dále pokračují přes hlavní plzeňské náměstí.
Čtvrté největší město České republiky se na rok 2015 stává zároveň evropským hlavním městem kultury. I proto se Plzeň snaží zvelebit tvář své městské dopravy, neboť očekává zvýšený příliv zahraničních i tuzemských návštěvníků, pro které je právě veřejná doprava důležitou spojnicí jednotlivých kulturních akcí. Novinkou, která je vidět na první pohled, je samozřejmě obnova vozového parku žlutých tramvají, zelených trolejbusů i červených autobusů. Zatímco u tramvají pokračuje výměna původních tramvají T3 za různé modifikce tramvají Vario, nejnověji ve dvoučlánkové obousměrné verzi, u trolejbusů...
Jedna ze dvou obousměrných dvoučlánkových tramvají Vario LF2/2 IN je k vidění na lince 1. Obousměrnosti lze využít například při výlukách. Délkově tyto tramvaje navazují na své tříčlánkové předchůdkyně Astry.
Významnou infrastrukturní stavbou, která na první pohled není vidět, bylo v roce 2014 zprovoznění zcela nového technického zázemí pro všechny trolejbusy a autobusy PMDP. Celý areál dílen a garáží vybudovalo konsorcium firem v čele se škodou Transportation, na jejímž pozemku také nové haly a odstavné plochy leží. PMDP si budou nový areál včetně kompletního servisu pronajímat po následujících 30 let za zhruba 12 miliard Kč. Poté přejde do vlastnictví PMDP. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), který však vzhledem k okolnostem budí některé...
Další částečně nízkopodlažní Vario LF je oblečeno v celovozové reklamě na Plzeňskou kartu. Ta je základem odbavovacího systému plzeňské MHD i vznikající Integrované dopravy Plzeňska (IDP)
Plzeň jde už dlouhá léta cestou modernizace stávajících vozidel, velká část vozů tak již byla "papírově" rekonstruována na tramvaje se střední nízkopodlažní částí. Postupně byly klasické "wany" s původním vzhledem čel následovány vozy typu Vario. Nízkopodlažní předělávky původních vozů T3 už převažují nad vozy se standardní výškou podlahy.
Doménou plzeňské "metrolinky" 4 jsou však tříčlánkové tramvaje KT8D5, modernizované na částečně nízkopodlažní. V Plzni jezdí v počtu 12 kusů.
Tramvajové tratě procházejí postupnou obnovou, snad nejhorší úsek mezi hlavním nádražím a náměstím Republiky již byl čerstvě zrekonstruován i s přilehlým uličním prostorem. Další výluky nyní probíhají na sídlištních tratích, tvořených z velké čísti velkoplošnými panely BKV. Možná i proto byly v poslední době pořízeny čtyři nové obousměrné dvoučlánkové tramvaje Vario LF, které svojí délkou navazují na tříčlánkové Astry, provozované zejména na lince 1. Výrazně se také mění tvář plzeňského hlavního vlakového nádraží, které má za sebou již opravu hlavní historické odbavovací haly a výstavbu zcela...
Plzeňská karta umožňuje nahrávat předplatní kupony, ale slouží také jako elektronická peněženka, kterou lze platit jednorázové jízdné v těchto terminálech umístěných ve všech vozdech MHD. Stále však souběžně fungují i papírové jízdenky s klasickými mechanickými znehodnocovači.
Přestupní zastávka Bory a setkání SORu s kloubovým Solarisem na tangenciální lince 30. Vozový park plzeňských autobusů byl výrazně obnoven právě těmito dvěma typy.
Sídliště Bory na jihu Plzně je dobře obslouženo jak páteřní trolejbusovou linkou 16, tak tangenciální linkou 30, která rováží cestující prakticky po celém obvodu Plzně.
A zde konečná Sídliště Bory. Obnova trolejbusového parku pokračuje jak jinak než plzeňskými vozy Škoda, s karoserií Solaris.
Příměstská železniční doprava dostala i v Plzni číselné linkové označení. Zde je řídící vůz "sysel" zařazen na lince S70. Integrované jízdenky zde ale platí pouze omezeně.
Trochu nešťastně i v roce, kdy je Plzeň evropským městem kultury, se mohutně staví na zdejším hlavním vlakovém nádraží. Po rekonstrukci hlavní nádražní budovy přicházejí na řadu nástupiště a přídavné zastřešení hlavního nádražního prostoru.
Zcela nový podchod propojující hlavní nádražní budovu s okolními ulicemi již funguje a postupně se stává hlavní spojnicí nádražních cestujících se světem. Z podchodu lze přímo vystoupat na jednotlivá nástupiště.
Koncem dubna 2015 bude ve vybraných vozidlech MHD spuštěn zkušební provoz placení jízdného bezkontaktními platebními kartami. Dveře, u kterých se nachází upravený platební terminál "Cardman", jsou označeny touto samolepkou.
V rámci obřího projektu spolupráce soukromého a veřejného sektoru bylo vybudováno zcela nové zázemí pro trolejbusy a autobusy plzeňských dopravních podniků. Konsorcium firem, jehož hlavní součástí byla plzeňská škodovka, postavilo zcela nové depo včetně opraven. Provozovat ho bude následujících 30 let.
Nové depo pro trolejbusy a autobusy leží v areálu plzeňské škodovky a slouží mimo jiné také pro renovaci historických vozidel i jako zkušebna pro nové vozy ze sousedního výrobního závodu. Zde kloubový trolejbus Škoda 15Tr v původních barvách.
Vývojem prošel také plzeňský odbavovací systém, jehož základem je již poměrně dlouho tzv. Plzeňská karta, která slouží nejen jako nosič předplatního jízdného, a to včetně integrovaných kuponů IDP, ale i jako elektronická peněženka, přičemž Plzeňskou kartu si lze dobít například ve všech bankomatech České spořitelny. Novinka usnadňující placení jízdného i bez Plzeňské karty, se v těchto dnech chystá v autobusech, kdy bude možné ve vybraných terminálech "cardman" platit jízdné také bezkontaktní platební kartou, což pomůže především návštěvníkům Plzně i těm, kteří u sebe nemají...
A ještě jeden klenot skrývá nové plzeňské depo - historický trolejbus Škoda 9Tr. Hned vedle stojí další výrobek Škodovky - nový kloubový trolejbus s karoserií Iveco s atypickým čelem pro italskou Boloňu.
Kryté haly slouží pro opravy a deponaci trolejbusů. Autobusům je určena venkovní odstavná plocha. Nové depo má kapacitní rezervu 30 % pro možný budoucí rozvoj plzeňské MHD.
A ještě jeden obrázek z nového dílenského zázemí PMDP. Celý areál má rozlohu přes 11 hektarů. Součástí je také moderní myčka, lakovna nebo krytá zkušební trolejbusová trať.
Trolejbusovou vozovnu obývají i generálkované plzeňské trolejbusy určené původně pro bulharský trh. Z obchodu díky dodávkám nových vozů do Bulharska sešlo, a tak jsou tyto trolejbusy momentálně bezprizorní.