Teplice (9.6.2011)

Severočeské lázeňské město v podhůří Krušných hor má nejen velmi příjemnou atmosféru, ale i kvalitní městskou dopravu, jejímž základem jsou trolejbusy. Hlavním a vlastně i jediným provozovatelem městské dopravy je Veolia Transport Teplice, která je nástupcem původního Dopravního podniku. I když je tedy provoz MHD v režii soukromé společnosti, například vlastníkem trolejbusů je i nadále město Teplice.

Zastávka Nemocnice, jedno z nejrušnějších míst v Teplicích kromě centra. Ve všední den tu souhrnný interval činí cca 5 minut. Ukončeny jsou zde linky 2 a 12, které se obracejí na nedaleké kruhové křižovatce.
Severočeské lázeňské město v podhůří Krušných hor má nejen velmi příjemnou atmosféru, ale i kvalitní městskou dopravu, jejímž základem jsou trolejbusy. Hlavním a vlastně i jediným provozovatelem městské dopravy je Veolia Transport Teplice, která je nástupcem původního Dopravního podniku. I když je tedy provoz MHD v režii soukromé společnosti, například vlastníkem trolejbusů je i nadále město Teplice. Trolejbusy tvoří základ veřejné dopravy a díky masivní obnově vozového parku v poslední době je téměř jisté, že tomu tak zůstane i v budoucnu. Kvalitativní skok zažila v posledních letech také...
Otočka Šanov II. uprostřed stejnojmenného sídliště na východě města. Zde ukončená pětka je nejsilnější trolejbusovou linkou - ve všední dny jsou na ní nasazovány kloubové nebo patnáctimetrové trolejbusy a jako jediná linka má i o víkendu interval 20 minut.
Škoda 24Tr na lince 12 projíždí křižovatkou ve směru od Panoramy. Linka 12 jezdí pouze ve všední dny a míří k Nemocnici. O víkendu jezdí místo ní třináctka.
Zavlečením autobusů do centra města došlo k zefektivnění dopravy a k úspoře zejména v obdobích slabšího provozu, kdy příměstské linky nahrazují v některých případech i trolejbusy (naštěstí nijak zásadně). V centru Teplic jsou sice zastávky ověšeny hrozny čísel autobusových linek, pozitiva však převažují - původně totiž linky končily na autobusovém nádraží, které podobně jako nádraží vlakové není spojeno s centrem města i s okolními sídlišti nijak slavně.
Jeden z nejnovějších trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris. V Teplicích jich jezdí už 6. Linka 3 jezdí jen ve všední dny a obsluhuje oblast Panoramy, sídliště Šanov i městských lázní.
Jeden ze tří patnáctimetrových trolejbusů Škoda 28Tr projíždí malebnou vilovou čtvrtí v Šanově. Kapacitní trolejbusy jsou provozovány hlavně na lince 5 od Šanova do Řetenic.
Otočka na sídlišti Nová Ves na jihozápadním okraji Teplic. Podobně jako na většině koncových úseků trolejbusové sítě v Teplicích se tu ve všední dny jezdí cca každých 10 minut, o víkendu je souhrnný interval dvojnásobný. V pracovní dny sem jezdí linky 1 a 10, o víkendu linky 10 a 13.
Ale zpět k trolejbusům. Původně konstantní vozový park stárnoucích trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr začal být výrazně omlazován nízkopodlažními trolejbusy. Nejdříve šlo o standardní i kloubové vozy Škoda 24Tr a 25Tr s karoserií Iveco Citelis, poté tvořily dodávky trolejbusy Škoda 26Tr (12 m) a 28 Tr (15 m) s karoserií Solaris a s příjemně prostorným interiérem. Všechny nové trolejbusy dostaly městský modrožlutý nátěr. Linkové vedení trolejbusů může na první pohled vypadat chaoticky, po bližším prozkoumání zde však najdete propracovaný systém, jehož základem jsou jednotné intervaly a vzájemné...
Jeden ze 7 trolejbusů Škoda 24Tr šplhá do sídliště Nová Ves umístěného na kopci jihozápadně od centra.
Z Ostravy zapůjčený prototyp trolejbusu SOR jezdil na lince 2 od Angeru k Nemocnici.
Zastávka Kamenné lázně, přes kterou jezdí trolejbusy pouze ve všední dny. O víkendu je obsluha lázní zajištěna příměstskými autobusovými linkami. Ostatní trolejbusové tratě v Teplicích jsou však pojížděny celotýdenně (kromě úseku v ulici Libušině a Jateční, kudy jezdí pouze nostalgická linka 11).
Zastávkové jízdní řády v zastávce Zámecká zahrada, kudy projíždí kromě trojky všechny standardní teplické trolejbusové linky. Základní interval je ve všední dny 20 minut, o víkendu 40. Jediná linka 5 jezdí o víkendu také po 20 minutách.
O co kvalitnější jsou informace na zastávkách (co do formy i obsahu jim snad nelze nic vytknout), o to chudší je informační systém ve vozidlech - zastávky se nehlásí ani v nejnovějších trolejbusech a digitální panely jsou využity jen naprosto minimálně. Také způsob odbavování je vadou na kráse jinak kvalitní MHD. I když pravidelní uživatelé mají většinou čipovou kartu a nástup předními dveřmi zas tolik nezdržuje, pro ty, kteří čipovou kartu nemají, je tu bariéra ve formě nutnosti platit přesným obnosem mincí do pokladny u řidiče (cena základní jízdenky při platbě v hotovosti je 16 Kč). Pokud...
Jeden ze dvou kloubových trolejbusů Škoda 25Tr na lince 5 poblíž centra Teplic.
Centrální zastávka Benešovo náměstí, kde se potkávají všechny trolejbusy a většina městských i příměstských autobusů. Díky integraci příměstské dopravy v okolí Teplic již nejsou regionální autobusy ukončeny na autobusovém nádraží, ale většinou jsou protaženy skrz městské centrum.
Městská autobusová linka 128 křižuje celé město a obsluhuje také několik obcí poblíž Teplic. Zde na nové kruhové křižovatce uprostřed řetenického sídliště.
Příměstská linka 139 do Krupky odjíždí od Nemocnice. Ani na příměstských autobusech nejsou výjimkou tato kapacitní vozidla.
Nízkopodlažní městský SOR na příměstské lince do Hrobu odjíždí ze zastávky před Hlavním nádražím. Kromě autobusů zajíždí před Hlavní nádraží pouze trolejbusová linka 3.
Po ukončení éry příměstské dopravy v podání dopravce DPÚK v roce 2006 teplické autobusové nádraží osiřelo a chátrá. Končí zde jen dálkové linky a několik málo regionálních. Většina příměstských linek, kterou provozuje Veolia Transport Teplice, je protažena skrz centrum Teplic.