MHD v lázeňských Teplicích se od poslední návštěvy v roce 2011 stačila již dvakrát změnit. Poprvé to bylo v roce 2013, podruhé zpočátku roku 2015 v souvislosti se spuštěním integrované dopravy Ústeckého kraje. Za 4 roky se také dále omlazoval vozový park trolejbusů i autobusů a zlepšení se dočkali cestující rovněž na páteřní železnici, která spojuje Teplice s nedalekým Ústím nad Labem.

V roce 2013 pořídilo město Teplice tři nízkopodlažní trolejbusy Škoda 30Tr s karoserií SOR v třídveřovém provedení. Reorganizací prošlo v souvislosti s integrací regionálních linek také linkové vedení trolejbusů. Zrušeny byly linky 9, 12 a 13, zavedena byla linka 4. Na linky 2, 5 a 7 jsou nasazovány ve všední dny velkokapacitní kloubové nebo patnáctimetrové trolejbusy.
MHD v lázeňských Teplicích se od poslední návštěvy v roce 2011 stačila již dvakrát změnit. Poprvé to bylo v roce 2013, podruhé zpočátku roku 2015 v souvislosti se spuštěním integrované dopravy Ústeckého kraje. Za 4 roky se také dále omlazoval vozový park trolejbusů i autobusů a zlepšení se dočkali cestující rovněž na páteřní železnici, která spojuje Teplice s nedalekým Ústím nad Labem. V září 2013 došlo k reorganizaci linkového vedení trolejbusových linek. Jednotný interval 20 minut ve všední dny byl prodloužen na 24 minut, zvýšil se však podíl linek s velkokapacitními autobusy. Kromě linky 5...
Zastávkový označník teplické MHD integrovaný i s regionálními spoji. Od 1.1.2015 došlo k oddělení městské a příměstské dopravy, Teplice mají však jako zatím jediné velké město v Ústeckém kraji městskou dopravu integrovánu s krajskou příměstskou. Nicméně došlo k přečíslování všech autobusových linek číselné řady 1xx. Vyloženě městské dostaly městská jedno- až dvouciferná čísla, ostatním byla přidělena číselná řada 481 a výše.
Přelomovým datem se však stal 1. leden 2015, kdy byl spuštěn nový systém integrované dopravy nazvaný Doprava Ústeckého kraje. I zde to znamenalo vyjetí zcela nových autobusů a na některé linky i nových dopravců. Nový odbavovací systém spolu s novou organizací provozu znamenal zpočátku značné komplikace, které byly hojně medializovány. I když na většině linek zůstal původní dopravce Arriva Teplice, linkové vedení doznalo podstatných změn. Původní autobusové linky v okolí Teplic číselné řady 1xx byly rozděleny na čistě městské linky a na příměstské linky v režii Ústeckého kraje. Městské linky...
Na Benešově náměstí se potkávají trolejbusové i autobusové linky. Veškerou MHD v Teplicích provozuje společnost Arriva Teplice, přejmenovaná v září 2013 z Veolie Transport Teplice. Ke stejnému datu byla provedena také reorganizace trolejbusových linek a byl na nich prodloužen jednotný všednodenní interval z 20 na 24 minut.
Většinu trolejbusů v Teplicích tvoří tyto vozy s karoserií Solaris. Dvanáctimetrových jezdí 6 a patnáctimetrových 7 (v roce 2015 byl dodán zatím poslední kus).
Některé trolejbusy jsou opatřeny celovozovou reklamou. Trolejbusů s karoserií Citelis tu jezdí 9 (z toho 2 kloubové). V pracovní dny jsou v provozu linky 1-5, 7 a 10 v jednotném intervalu 24 minut, o víkendech jezdí linky 1, 2, 4, 5, 7 a 10 v intervalu 40 minut. Linky 6, 8 a 9 jsou autobusové a pokrývají zbytek města, o víkendech nahrazují i některé trolejbusové linky.
Pro příměstské linky zapojené v systému Ústeckého kraje zakoupil teplický dopravce celkem 15 autobusů SOR CN12,3, které používá kromě pěti páteřních linek na všech regionálních spojích v okolí Teplic. Jednotný zelený nátěr se v případě libchavského výrobce nepodařilo trefit zcela přesně.
Na lince 3, která jezdí pouze ve všední dny, je u zastávky Divadlo zachycen prototyp trolebusu SOR, který ač původně zapůjčen z Ostravy, už v Teplicích zůstal asi natrvalo. O víkendech jezdí místo linky 3 autobusy č. 8 a 9.
I na Benešově náměstí lze vidět zelené příměstské autobusy. Teplická Arriva provozuje linky 481-495 a také dvě noční linky 802 a 803. Většina příměstských linek má ve špičce interval 60 minut, o víkendech 120-240 minut. 4 páteřní linky jezdí ve špičkách každých 30 minut a o víkendech zpravidla po hodině.
Zelené regionální autobusy mají čísla od 481 výše a většinu z nich provozuje teplický dopravce. Do Teplic také zajíždějí některé linky ze sousedních oblastí, které vysoutěžili dopravci ČSAD Slaný a BusLine. Většina příměstských linek má ve špičce interval 60 minut, o víkendu se jezdí po 2-3 hodinách. Čtyři páteřní linky mají intervaly ve špičce půlhodinové a o víkendech jezdí každou hodinu. Na pěti linkách se můžete svézt patnáctimetrovými Solarisy, ostatní linky Arrivy Teplice jsou v podání SORů o délce 12,3 metru. Do Teplic zajíždí také tři noční autobusové linky číselné řady 8xx. Teplice...
Další z nových trolejbusů Škoda-SOR. Původní vozidla Škoda 14Tr už v Teplicích prakticky nepotkáte. Kromě příměstských autobusů jezdí v Teplicích po integraci od roku 2015 jen 3 typicky městské autobusové linky - 6, 8 a 9. Všechny mají intervaly stejné jako trolejbusy. Výjimku tvoří nákupní linka 12 jezdící v půlhodinovém intervalu zdarma k obchodnímu centru Olympia.
Na rušné křižovatce poblíž centra města projíždí linka 3, která jako jediná jede také těsně kolem Hlavního nádraží. Reorganizace linkového vedení od začátku roku 2015 znamenala také zrušení trolejbusové linky 13, která jezdila jen o víkendu.
Pro 5 vytížených příměstských linek využívá dopravce Arriva Teplice od roku 2015 celkem 18 částečně nízkopodlažních patnáctimetrových autobusů Solaris Urbino. Většina příměstských spojů jede také okolo teplického hlavního nádraží. Páteřní linka 486 spojuje Teplice se sousední Krupkou, Duchcovem a Osekem. Ve špičkách jezdí každých 30 minut.
U Hlavního nádraží v Teplicích je ukončena také linka 498 (Teplice - Bílina - Louny) dopravce ČSAD Slaný, který zakoupil pro integrované linky Ústeckého kraje částečně nízkopodlažní autobusy Mercedes-Benz.
Osiřelé autobusové nádraží využívá také několik málo spojů dopravce DP CITY, což je následovník kdysi celokrajského dopravce DPÚK. Většina příměstských linek je vedena stejně jako před rokem 2015 přes centrum města.
Již 7 RegioPanterů zajišťuje provoz na páteřní lince U1 mezi Děčínem, Ústím nad Labem, Teplicemi a Mostem. Od prosince 2014 byl zkrácen interval na trase do krajské metropole z 60 na 30 minut.