Severočeské lázeňské město na úpatí Krušných hor investovalo v poslední době mnoho peněz i energie do modernizace zdejší MHD. Od poslední návštěvy v roce 2015 byly pořízeny nové trolejbusy včetně bateriových a v plánu je dostavět některé trolejbusové tratě. V kombinaci s možností jezdit s trolejbusem i bez trolejového vedení směřují Teplice k nahrazení zbylých autobusových linek trolejbusy. Teplická MHD také po přečíslování linek více zapadá do integrovaného systému DÚK. Provozovatel MHD i regionálních linek v okolí Teplic také zavedl expresní dálkovou linku do Prahy.

Teplice zamířily cestu k plně bezemisní městské dopravě. V rámci obnovy vozového parku bylo od roku 2018 pořízeno 13 nových trolejbusů, z toho 10 s pomocným bateriovým pohonem. To umožňuje nasadit trolejbusy i na linky, které nejsou plně pokryty trolejovým vedením. Příkladem je linka 104 do Hudcova na západě Teplic, kam troleje nevedou, nebo víkendová linka 113, kde chybí trolejová spojka z Prosetic do Nových lázní. Postupně tak ubývá autobusových linek, které nyní jezdí včetně jedné nákupní linky pouze 4. A do budoucna prý vymizí autobusy z teplické MHD úplně.
Jeden z prvních pěti bateriových trolejbusů v Teplicích typu Škoda 30Tr ve společnosti staršího trolejbusu 26Tr s karoserií Solaris na obratišti Panorama na kopcovitém sídlišti na východě Teplic.
Díky novým bateriovým trolejbusům je možné kombinovat zatrolejované a nezatrolejované úseky a téměř všechny linky MHD provozovat elektricky. Jako například o víkendu u linky 113, která kombinuje všednodenní linky 103 a 106. Aktuálně mají Teplice již 10 bateriových trolejbusů.
Bateriové trolejbusy jsou požívány také na lince 104, která vede do okrajové části Hudcov již bez trolejí. Těchto prvních 5 bateriových trolejbusů Škoda 30Tr bylo pořízeno v roce 2018.
Bateriový trolejbus na konečné v Proseticích. O víkendu odtud jede také linka 113, která zajíždí lázeňské zóny v Šanově místo linky 103. Teplice plánují doplnit několik dosud nezatrolejovaných úseků a propojek, aby na těchto linkách mohly jezdit i klasické trolejbusy. To se týká hlavně oblasti sídliště Trnovany.
V roce 2019 byly pořízeny první dva trolejbusy Škoda 32Tr již s karoserií SOR NS12. Ty však pomocný bateriový pohon nemají. Dalších 5 kusů dodaných v roce 2020 stejného typu však už ano. A na rok 2021 se plánuje nákup dalších 5 vozů.
Jeden ze dvou klasických (nebateriových) trolejbusů s novou karoserií SOR z roku 2019 na Benešově náměstí, kde se potkává většina linek MHD. Standardně jsou nová vozidla dodávána s panelem pro číslo linky i na levém boku.
Trolejbus Škoda 32Tr na plně zatrolejované lince 108 ze sídliště v Nové Vsi přes centrum do Proboštova na konečnou Anger. Od roku 2017 jsou linky MHD očíslovány stovkovou řadou, aby lépe zapadaly do integrovaného systému DÚK.
Kromě nových bateriových trolejbusů přispěje k plně bezemisní MHD stavba nových trolejbusových tratí. Zcela nová trať vznikne na sídlišti Trnovany poblíž stávající konečné Anger, kde trolejbusy budou projíždět středem sídliště, nikoli jeho okrajem. Vzniknout má taky propojka dvou tratí u Nových lázní, kde se dosud otáčí linka 103 a o víkendech sem zajíždí linka 113 bez možnosti přímého napojení na trať směr Šanov. Nutno dodat, že od poslední návštěvy byly přečíslovány linky MHD většinou zvýšením o 100. Číslování tak zapadá do systému krajské dopravy DÚK.
Konečná trolejbusů Nová Ves v jednom z nejvyšších bodů v Teplicích. I zde byla velká sídliště budována na kopcích. Na toto sídliště jezdí linky 101, 106 a 108.
Do průmyslové zóny v Řetenicích jezdí hlavně kapacitní trolejbusy, neboť se jedná o nejvytíženější trať kolem zdejšího nemocničního areálu. Teplická Arriva má k dispozici 10 velkokapacitních trolejbusů, z toho jeden nejnovější Škoda 33Tr s karoserií SOR NS18 je vůbec první svého druhu.
Početná je také flotila patnáctimetrových trolejbusů Škoda 28Tr s karoserií Solaris – těch bylo pořízeno v letech 2009 až 2015 celkem 7. Zde setkání s nejnovějším kloubovým trolejbusem ve smyčce v Řetenicích.
Teplice mají už 9 trolejbusů s novou karoserií SOR NS, z toho 8 standardních a 1 kloubový. Čerstvě bylo na jaře 2020 dodáno pět bateriových standardních vozů.
Detail prvního kloubového trolejbusu s novou karoserií SOR ve společnosti stejného typu v krátké verzi. I nadále patří všechna elektrická vozidla městu, Arriva jako provozovatel si je pronajímá.
A ještě jednou nejnovější kloubový trolejbus na Benešově náměstí na jedné z nejvytíženějších linek z Řetenic do Prosetic. Prázdninový provoz znamenající jednotný půlhodinový interval po celý všední den byl kvůli koronaviru nasazen mnohem dříve než obvykle. Jednotný interval 40 minut o víkendu platí i během koronavirových omezení. Dočasně však nejezdí nákupní linka 112.
Provozovatel teplické MHD Arriva změnil v roce 2017 název – místo Arrivy Teplice tu MHD i část regionálních linek provozuje Arriva City – u trolejbusové MHD stále funguje praxe, kdy město vlastní vozidla i infrastrukturu a Arriva je pouze provozovatel. Autobusy pak patří Arrivě. I když od roku 2019 přibylo 13 nových trolejbusů, stále je k dispozici pro teplickou MHD 15 autobusů, které jsou nezřídka nasazovány i na trolejbusové linky. K 7 původně pražským vozům SOR BN12 z roku 2008 je to ještě 8 menších autobusů SOR BN10,5 z roku 2010.
Interiér kloubového trolejbusu Škoda 33Tr s novou karoserií SOR NS je oproti svým předchůdcům o něco prostornější.
Detail zadní části zatím jediného trolejbusu s karoserií SOR NS vůbec. Podobně vypadají i standardní vozy tohoto typu, u bateriové verze je část zádi vyhrazena bateriím.
Teplická Arriva provozuje také dva kloubové trolejbusy s karoserií Citelis z roku 2008 a 5 vozů ve standardním provedení – první dva nejstarší trolejbusy s karoserií Citelis z roku 2006 již byly vyřazeny.
Do Řetenic míří z centra Teplic jeden ze 6 trolejbusů Škoda 26Tr z let 2009-10. Teplice v poslední době hodně investují do obnovy a rozšíření trolejového vedení, které umožní v kombinaci s bateriovými trolejbusy provozovat MHD plně bezemisně.
I na trolejbusových linkách, a to i o víkendu, se občas objeví naftové autobusy, kterých má pro potřeby MHD Arriva k dispozici 15. Těchto vozů SOR BN10,5 z roku 2010 má 7.
Nedostatek provozuschopných trolejbusů suploval jeden z 8 původně pražských čtyřdveřových SORů z roku 2008, které se kdysi objevovaly i na letištním expresu AE. Po dobu koronavirových omezení je dočasně zrušena bezplatná autobusová linka 112 k OC Olympia.
Typický teplický označník a jízdní řády MHD i regionálních linek tvořené místní Arrivou. V roce 2017 byly linky MHD přečíslovány, většinou dostaly o 100 vyšší číslo.  Regionální linky řady 4xx jsou prakticky nezměněné od roku 2015, kdy vznikla integrovaná doprava DÚK.
Vozový park teplických trolejbusů byl v roce 2018 doplněn o prvních 5 bateriových trolejbusů Škoda 30Tr, v roce 2019 následovaly dva vozy Škoda 32Tr již s novou karoserií SOR NS12 a 1 kloubový prototyp téhož druhu s označením Škoda 33Tr. Na jaře 2020 pak bylo zprovozněno dalších 5 bateriových trolejbusů s karoserií SOR NS12 a ještě dalších 5 vozů je plánováno pořídit v roce 2021. Naopak vyřazeny jsou již všechny vysokopodlažní trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr a také první dva vozy Škoda 24Tr s karoserií Citelis z roku 2006.
Stejně jako MHD vypadají i jízdní řády regionálních linek provozovaných teplickou Arrivou, dnes už však jen jako subdodávka pro nového krajského dopravce DSÚK.
Jeden z 22 teplických dlouhých Solarisů provozovaných na páteřních linkách DÚK. Zastávka přes Hlavním nádražím je jednou z nejvýznamnějších pro regionální spoje. Od roku 2019 provozuje i na Teplicku regionální linky krajský dopravce DSÚK, který si zde najímá původně vysoutěženou Arrivu.
Další z regionálních 15m Solarisů na páteřní lince 486 z Oseka přes Duchcov a Teplice do sousední Krupky.  Regionální spoje většinou projíždějí skrz Teplice a lze je využít i pro cesty po městě. Tato linka jezdí každou hodinu i o víkendu, ve šičkách o 30 minutách.
Osiřelé původní autobusové nádraží slouží již jen jako odstavné parkoviště. Dokonce i nová dálková linka Teplice – Praha, provozovaná místní Arrivou, odjíždí od zastávky Celní  jeho blízkosti, nikoli přímo odtud. Po cestě zastavuje také na Benešově náměstí.
Nové autobusy Scania krajského dopravce DSÚK. Těchto částečně nízkopodlažních vozů má nový dopravce celkem 71. Většinu linek na Teplicku ale stále provozuje Arriva City, byť pod licencí DSÚK.
Regionální spoj na páteřní trase od západu na východ skrz Teplice zastavuje i ve všech zastávkách MHD po trase. Cestující na vytížené východozápadní ose tak mají vyšší nabídku bez nutnosti posilování MHD.
A ještě jeden patnáctimetrový jezevčík v centru Teplic na regionální lince. Pro zelené linky DÚK má teplická Arriva celkem 41 autobusů.
V regionální dopravě posílil svoji pozici integrovaný systém DÚK, plně byla zapojena železnice. Na autobusových linkách došlo ke změně provozovatele, i když v okolí Teplic jen papírově. Licence na regionální linky sice již drží nový krajský dopravce DSÚK, ale většinu linek v okolí Teplic pro něj stále provozuje teplická Arriva, buďto s patnáctimetrovými Solarisy nebo s dvanáctimetrovými SORy BN. V roce 2016 také vznikla expresní dálková linka z Teplic do Prahy, která zastavuje poblíž Hlavního nádraží a jede také přes Benešovo náměstí v centru. Od svého zavedení byla linka několikrát...
Před zastávkou Hotel de Saxe v centru Teplic projíždí regionální linka zajišťovaná teplickou Arrivou s jedním ze 17 SORů s nepovedeným odstínem zeleného laku.
Z Teplic se dostanete pohodlně až a vrcholky Krušných hor i s kolem. Teplická Arriva provozuje také cyklobusy v rámci běžných linek, jako například zde na Komáří hůrku, kam vede i sedačková lanovka z Krupky.