Barcelona - Montserrat (říjen 2010)

Turisticky velmi navštěvovaný klášter položený vysoko ve skalách severozápadně od Barcelony spojuje s údolní úzkorozchodnou železnicí jednak ozubnicová železnice, zvaná "Cremallera de Montserrat" a jedna visutá kabinová lanovka "Aeri de Montserrat". U samotného kláštera a zároveň horních stanic lanovky i zubačky pak navazují dvě pozemní lanové dráhy, jedna směrem nahoru do stanice "Sant Joan" a druhá směrem dolů do stanice "Santa Cova".

Přestupní stanice Monistrol de Montserrat, kde navazuje zubačka na vlaky R5 od Barcelony.
Most přes řeku Llobregat o délce necelých 500 m, kudy se zubačka odpojuje od údolní železnice směrem ke skalám s klášterem.
Dvojitá souprava elektrických jednotek Stadler klesá po okraji svahu do údolí.
Po celou dobu jízdy se z ozubnicové železnice nabízejí uchvacující výhledy na hornatou a vyprahlou krajinu.
Na zubačku i visutou lanovku lze zakoupit integrovanou jízdenku již v Barceloně. Lanovka i zubačka totiž navazují na vlaky linky R5 vedené z centra Barcelony ze stanice "Espanya" (souběžně s linkou metra L8). Již samotná úzkokolejka vedoucí údolím řeky Llobregat je zážitek, postupně se před vámi otevírají výhledy na vysoké skalní útvary a údolí řeky je stále užší a užší. I když se trať klikatí, jízda je rychlá a pohodlná.
Autovláček, který pomáhá zejména starším návštěvníkům překonat vzdálenost mezi parkovištěm pro autobusy a vchodem do kláštera Montserrat.
Vůz pozemní lanovky přijíždí do horní stanice Sant Joan, odkud se dá pokračovat na vrchol skalního masivu nad klášterem.
Informační tabule znározňují, co dokázala napáchat povodeň v roce 2000. Obě pozemní lanovky se ale z pohromy vzpamatovaly.
Základní interval je 60 minut a dispozici je 5 částečně nízkopodlažních švýcarských souprav Stadler. V turistických špičkách jsou soupravy spřahovány do dvou. Moderní soupravy s panoramatickými okny a klimatizací umějí vyvinout rychlost až 4 km/h v úseku bez ozubnice a 30 km/h na ozubnici. Horní stanice je jen pár desítek metrů od proslulého kláštera.
Nástupní stanice pozemní lanovky směřující dolů k poutnímu místu Santa Cova. Na této lanovce se lidmi obsazuje pouze jeden vůz.
Zážitek ze strmé jízdy umocňuje prosklená střecha vozu lanovky.
Od této horní stanice vedou dvě pozemní lanovky, obě provozované stejně jako zubačka katalánskými železnicemi (FGC). Jedna lanovka vás vyveze na vrchol zdejších skal, odkud jsou uchvacující výhledy široko daleko. Jedná se o nejstrmější lanovku ve Španělsku (maximální sklon 65%). Lanovka funguje od roku 1918, nynější vozy na ní jezdí od roku 1997.
Alternativou k ozubnicové železnici je visutá lanovka "Aeri de Montserrat".
Pozemní lanovka "Funicular de Santa Cova" pomáhá překonat výškový rozdíl při cestě do kaple Santa Cova.
Ozubnicová železnice "Cremallera de Montserrat" byla znovuzprovozněna v roce 2003 a je nástupnicí původní zubačky fungující od roku 1892 do roku 1957. 5 km dlouhá železnice překonávající výškový rozdíl 550 m je vedena na rozchodu o šířce 1000 mm a zhruba první kilometr do jediné mezistanice je veden bez zubů, kdy během cesty překonává řeku Llobregat po impozantním mostu. U mezistanice se nachází kapacitní parkoviště pro auta a autobusy. Dále už šplhají vlaky ve strmém stoupání (až 15,6%) k montserratskému klášteru.
Vlak ozubnicové železnice přijíždí do konečné stanice pod klášterem Montserrat. Základní interval je 60 minut.
A ještě jeden pohled na konečnou stanici u kláštera - těsně vedle navazují dvě pozemní lanovky - jedna vede nahoru a druhá dolů.
Druhá lanovka pomáhá turistům sklesat ke skalnímu poutnímu místu Santa Cova. Tato lanovka funguje od roku 1929 a až do ničivé povodně v roce 2000 zde jezdily původní dřevem obložené vozy. Nyní jsou na obou samostatných lanovkách provozovány totožné vozy s prosklenou střechou a lze na ně zakoupit samostatné síťové jízdenky. Na lanovce Santa Cova přepravuje cestující pouze jeden vůz, druhý slouží jako protizávaží a pro přepravu se používá jen v případě velkého zájmu turistů.
Pohled z kabinové lanovky do údolní stanice Montserrat-Aeri. Tato lanovka doplňuje zubačku již od roku 1930.
Alternativní možností, jak navštívit montserratský klášter, je použít visutou lanovku Aeri de Montserrat, kterou tvoří dvě žluté kabiny, každá o kapacitě 35 osob. Lanovka funguje již od roku 1930 a představuje nejrychlejší možnost cesty z údolí ke klášteru (cesta trvá pouhých 5 minut).
Kabinová lanovka překoná vzdálenost 1,5 km a výškový rozdíl cca 500 metrů za necelých 5 minut.
Vlaky linky R5 jezdí údolím řeky Llobregat až do centra Barcelony každou hodinu, ve špičkách častěji. Jízda od lanovky z Montserratu trvá do Barcelony necelou hodinu.