Hlavní město Švýcarska není zdaleka jeho největší metropole – má jen 140 000 obyvatel. Přesto v jeho ulicích panuje čilý ruch a městská doprava tu jezdí velmi často a velmi plná. Zdejší vlakové nádraží je po Curychu druhé nejvytíženější ve Švýcarsku. Bern je krásné historické město, jehož centrum se nachází vysoko nad údolím řeky Aare, a s okolím ho spojují velkolepé mosty, používané také místní městskou dopravou. Základem MHD jsou tramvaje na 5 linkách, doplněné 3 linkami trolejbusů a 18 linkami autobusů. Své místo tu má také místní S-Bahn a svézt se můžete rovněž dvěma pozemními lanovkami. Především centrální přestupní uzel u hlavního nádraží bere dech rušným provozem, ale hlavně obrovským množstvím lidí na tak malé město.

Tramvaje jsou základem MHD v Bernu. Všechny linky se potkávají v centru u hlavního nádraží a v jeho okolí projíždějí spolu s trolejbusy a autobusy několika pěšími zónami. V provozu jsou linky 3, 6, 7, 8 a 9. Linka 6 je vlastně příměstská tramvaj, která vede východním směrem daleko za Bern do městečka Worb. Po městě jede tato linka spolu s ostatními tramvajemi, jen nezastavuje tak často. Ostatní linky jsou běžné pouliční tramvaje s provozem buďto starších částečně nízkopodlažních tramvají švýcarské provenience z konce 80. let a nebo dvou generací plně nízkopodlažních tramvají Siemens Combino...
U hlavního nádraží je luxusní centrální přestupní zastávka s velmi rušným provozem tramvají i autobusů. Potkávají se zde všechny tramvajové linky. Jednou z nich je i šestka, příměstská tramvaj vedená do městečka Worb. Jezdí na ní tyto modročervené tramvaje z roku 1987.
Na přelomu let 1989 a 1990 pořídil Bern 12 těchto částečně nízkopodlažních tramvají švýcarské produkce, které byly na svou dobu velmi pokrokové. Dnes už však tvoří kromě příměstské linky 6 to nejstarší, co bernská tramvajová doprava v běžném provozu nabízí.
Centrální přestupní zastávkou projíždí také trolejbusová linka 12, jedna ze tří v Bernu. Obrázek dokazuje, že flotila 20 trolejbusů je nedostatečná – na část výkonů jsou nasazovány autobusy. To by se mělo změnit v roce 2018, kdy se očekává dodávka 23 nových trolejbusů.
Dnes tvoří většinu vozového parku tramvají nízkopodlažní vozy Combino od Siemensu. Mezi lety 2002 a 2004 bylo pořízeno 15 vozidel první generace, část z nich byla v roce 2009 prodloužena o 2 články. Na to navázalo 21 dalších tramvají druhé generace. Tato fotka je důkaz, že Combina jezdí i na příměstské lince 6 – kvůli tomu byla na jejím „vesnickém“ konci zřízena smyčka.
V Bernu fungují také tři trolejbusové linky č. 11, 12 a 20 a všechny mají velmi krátké intervaly, někde ve špičce i 2 minuty. Bohužel stávající počet 20 vozidel je pro pokrytí všech spojů na těchto linkách nedostatečný.
Další zástupce původní neprodloužené verze tramvají Combino ve středu města na nejhezčí pěší zóně Bernu. Tramvaje tu jezdí na metrovém rozchodu.
Příměstská tramvaj č. 6 se proplétá uličkami historického centra. Původně tříčlánkové vozy podobné těm v Curychu, byly v roce 2010 doplněny o čtvrtý nízkopodlažní článek. Na rozdíl od městských tramvají je provozuje dopravce úzkorozchodného S-Bahnu, firma RBS.
Již dvacetiletý trolejbus švýcarské produkce z roku 1997 na lince 12, která vede spolu s tramvajemi pěší zónou v historickém jádru, kam je vjezd ostatním vozidlům zapovězen. Většina linek projíždí také kolem legendárního orloje Zytglogge.
A tudy už jezdí pouze trolejbusy. Historické jádro Bernu leží na příkrém srázu nad korytem řeky Aare. 20 těchto současných trolejbusů bude již v roce 2018 nahrazeno 23 novými Hessy, z nichž 7 by dokonce mělo být dvoukloubových.
Takto vypadá označení jednotlivých zastávek v rámci přestupního uzlu Zytglogge v centru u stejnojmenného historického orloje. A historickým jádrem projíždějí nejen tramvaje a trolejbusy, ale také autobusy. Nejnovější dodávku vozidel z roku 2016 tvoří tato hybridní Volva.
V Bernu pomáhají tramvajím také 3 trolejbusové linky s čísly 11, 12 a 20. Všechny se potkávají v historickém centru a na všech jezdí trolejbusy v intervalu 4-6 minut, nejvytíženější linka 20 jezdí v části trasy ve špičce dokonce každé 2 minuty. Vozový prk je poměrně jednotvárný, tvoří ho 20 kloubových trolejbusů švýcarské produkce z konce 90. let. Nezřídka však trolejbusům pomáhají autobusy a poslední obnova autobusového parku preferující luxusní hybridní kloubové vozy Volvo alespoň částečně vynahrazuje aktuální absenci dostatečného poštu trolejbusů. Na rok 2018 se však připravuje dodávka 23...
Bern pořídil v roce 2016 celkem 21 kloubových hybridních autobusů Volvo, které nahradily starší naftové vozy z let 2002 a 2003. Bern tak má aktuálně největší flotilu hybridních autobusů v celém Švýcarsku.
Částečně nízkopodlažní tramvaj Vevey / ABB / Düwag, dnes již 28 let stará, ale stále velmi komfortní.
Combino druhé generace s ďábelským evidenčním číslem na mostě přes hluboké koryto řeky Aare. Mezi roky 2009 a 2010 jich bylo dodáno 21.
Autobusová linka 19 projíždí spolu s tramvajemi po jednom ze tří mostů, které spojují historické centrum s okolím, a které se odvážně klenou nad hlubokým údolím řeky Aare. Nové hybridní autobusy výrazně omladily zdejší vozový park.
Krátkou, ale užitečnou pozemní lanovku Marzilibahn najdete přímo v historickém jádru, které spojuje s hlubokým korytem řeky Aare, kousek od Hlavního nádraží. Na této lanovce platí také jízdenky MHD.
Aktuální podoba lanovky Marzilibahn je z roku 1974. Do té doby byla poháněna také pomocí vyvažovacích vodních nádrží. Z horní stanice lanovky je výhled na bílé vrcholky Bernských Alp.
Jižně od centra Bernu najdete druhou pozemní lanovku Gurtenbahn mířící na kopec s výborným výhledem na město, Alpy i s možností mnoha sportovních aktivit. Na lanovku lze dojet S-Bahnem do stanice Wabern a nebo tramvají č. 9 do zastávky Gurtenbhn. Honí oddíl je vyhrazen pro cyklisty.
Pozemní lanovka Gurtenbahn je oděna do žluté barvy a není zařazena na rozdíl od své kolegyně v centru do systému městské dopravy.
Sedmičlánkové Combino druhé generace v zastávce Gurtenbahn, kde se přestupuje na pozemní lanovku na zdejší rekreační kopec. Všechna vozidla městského dopravce, s marketingovým názvem Bernmobil, jsou vínová.
A ještě jednou nejnovější Combino v reklamním polepu. Všechny tramvajové linky jezdí v intervalu 10 minut a sjíždějí se z obou stran u hlavního nádraží.
Vkusný a zároveň praktický označník na tramvajové zastávce. Linky mají jednotný interval 10 minut, v centrálním úseku tak jezdí tramvaje každé 2 minuty. V Bernu je provozováno 5 linek čísel 3, 6, 7, 8 a 9.
Křižovatka na pěší zóně před staroměstským orlojem. Na velmi omezeném prostoru se odehrává většina cest měst městskou dopravou.
K vlakovému nádraží Wankdorf na severovýchodě Bernu jezdí nejen trolejbusová linka 20, ale vede sem také nejnovější tramvajová trať v Bernu, která byla otevřena v roce 2012 pro linku 8. Linka 20 jezdí v části trasy dokonce v intervalu 2 minuty – vydatně tak musejí do doby dodání nových dvoukloubových trolejbusů pomáhat autobusy.
Firma RBS provozuje také některé příměstské autobusové linky v okolí úzkorozchodných železničních linek S7, S8 a S9, na které tyto autobusy vzorně navazují.
Autobusy Volvo mají v Bernu tradici. Plynový pohon pomalu střídá hybridní. Tudy projíždí spolu s městskou tramvají 7 a 8 také příměstská linka 6, u ní je dobré být ve střehu, neboť některé zastávky projíždí.
V Bernu a okolí funguje také místní regionální železnice v podobě S-Bahnu provozovaného dvěma společnostmi. Normálněrozchodné vlaky provozuje společnost BLS – zde se můžete svézt moderními nízkopodlažními zelenošedými elektrickými jednotkami, úzkorozchodné linky S7, S8 a S9 provozuje firma RBS se staršími vysokopodlažními oranžovými vlaky například do městečka Worb, kde se potkávají s příměstskou tramvají č. 6. Zdejší S-Bahn je druhý největší ve Švýcarsku a zaveze vás jednou ze 13 linek poměrně daleko od hlavního města – například zajíždí také do Fribourgu, Solothurnu, Thunu či Biel/Bienne....
V úseku mimo centrum Bernu zastavuje příměstská linka 6 pouze v některých zastávkách. Základní interval této tramvaje je 10 minut a příměstský úsek je z velké části jednokolejný. Do roku 2004 byla linka označena písmenem G.
Konečná příměstské linky 6 v městečku Worb, kde se potkává s vlakovou linkou S7. V roce 2005 zde byla zřízena smyčka, aby na lince 6 mohly jezdit i městské tramvaje Siemens Combino.
V Bernu a okolí funguje také místní regionální železnice v podobě S-Bahnu provozovaného dvěma společnostmi. Firma RBS provozuje 3 úzkorozchodné linky severovýchodně od Bernu, linka S7 zajíždí do městečka Worb, kde se v centru potkává s příměstskou tramvají č. 6.
Na úzkorozchodné lince S7 jezdí tyto starší vysokopodlažní jednotky. Bernský S-Bahn je druhý největší ve Švýcarsku a zaveze vás jednou ze 13 linek poměrně daleko od hlavního města – například zajíždí také do Fribourgu, Solothurnu, Thunu či Biel/Bienne.
Letité logo bernského S-Bahnu a všechny potřebné informace na zastávce pod novou krytou halou nástupiště na konečné v městečku Worb. Hned vedle končí také příměstská tramvaj č. 6.