Chemnitz (březen 2011)

Chemnitz, dříve Karl-Marx-Stadt, nyní česky Saská Kamenice, je asi dvousettisícové město obklopené poloopuštěnými panelákovými sídlišti, z nichž některé se nevkusně prosadily až do samotného centra. Hlavními tepnami městské dopravy jsou tramvaje, i když jen v jižní části města. Hlavní vlakové nádraží leží trochu stranou od městského centra a nebýt tramvají, pěšky by to trvalo asi 15 minut svižné chůze. Předimenzované nádraží prochází rekonstrukcí, po které snad ubude přebytečných kolejí a přibude života. Přestavba má také umožnit propojení železnice s tramvajovou sítí.

První vlakotramvajovou vlaštovkou je linka 522, která vozí lidi od hlavního nádraží společně s linkou 6 do stanice Altchemitz a dál pokračuje po bývalé železniční trati jednokolejně do městečka Stollberg. Nebýt červeného nátěru, nepoznali byste, že to není obyčejná místní tramvaj. Vozidlo je na první pohled dokonale zaintegrováno mezi ostatní tramvajovou flotilu.
Souprava tramvají T3D přijíždí jako linka 6 k hlavnímu nádraží. Přední vůz inzeruje nostalgické jízdy a muzeum MHD, proto je také oblečen v prapůvodním nátěru.
Hlavní nádraží je od centra města poněkud odstřiženo a dvěma tramvajovým linkám pomáhá pro spojení s centrem také autobusová linka 32. Dvojka na konci znamená, že špičkový interval je 20 minut.
Před hlavním nádražím jsou proti sobě ukončeny linky 4 a dvojlinka 6+522, která jezdí spolu do čtvrti Altchemnitz. Dál už pokračuje jen linka 522 po železničních kolejích do Stollbergu.
Další linky kategorie "City Bahn" už nic zajímavého nenabízejí - buď jde o klasické regionální motoráky nebo dokonce o autobusovou linku. V příštích pár letech však místní optimisté slibují nové vlakotramvaje, jejichž vzorem je německé Karlsruhe. Nechme se překvapit, jestli se tato odvážná myšlenka ujme.
Setkání starého s novým, rekonstruovaná tramvaj T3D a plně nízkopodlažní Variobahn. Toť úplné složení vozového parku tramvají v Chemnitz.
Reklamní dvojice T3D pózuje před kostelem na Divadlením náměstí v nevelkém historickém centru.
Symbolické místo u zastávky Roter Turm naznačuje, že tramvajová doprava se dochovala pouze v jižní části města. Severní sídliště obsluhují modrožluté autobusy.
A ještě jednou stará tramvaj před typickým panelákem s hlavou Karla Marxe.
Centrální přestupní stanice, kde se po večerech a o víkendech konají pravidelná setkání všech zdejších tramvajových i autobusových linek. Všechna nástupiště jsou vzorně vybavena aktuálními informacemi a po celý den tu panuje čilý dopravní ruch.
Klasické tramvaje jezdí na čtyřech linkách a všechny se potkávají v centrální přestupní zastávce. Pouze dvě z nich pokračují na hlavní nádraží. Tratě o klasickém rozchodu jsou kvalitní a umožňují rychlou jízdu i tramvajím s pevnými podvozky, které tu již převažují. Původní české T3D, které počátkem devadesátých let prošly omlazovací kúrou, tu doplňují a nahrazují vizuálně široké a prostorné celonízkopodlažní tramvaje Variobahn v jedno- i obousměrné verzi.
Setkání staré a nové generace autobusů. Většina městských autobusů je kloubových, nejčastěji potkáte Mercedesy a MANy. Na obrázku můžete srovnat starší i současný jednotný nátěr dopravního podniku CVAG.
Opět hlavní nádraží a opět Variobahn. Červené vozy jsou určeny pouze pro příměstskou linku 522 a jezdí pod hlavičkou frmy City Bahn.
Autobusové linky pomáhají tam, kam nevedou tramvajové koleje, tedy zejména severně od centra. Tangenciální linky také propojují okrajová sídliště mezi sebou. Sofistikovaný systém číslování linek prozrazuje, v jakém intervalu autobusy jezdí - linky s jedničkou na konci jezdí po deseti minutách, linky s šestkou na konci jen jednou za hodinu. Některé okrajové autobusové linky jsou obsluhovány soukromými dopravci, občas potkáte i mikrobus či dodávku. Hlavním autobusovým dopravcem je samozřejmě místní dopravní podnik CVAG, v jehož majetku jsou jak nejnovější Citara od Mercedesu či kloubové MANy,...
Příměstská "tramvaj" přijíždí do stanice Klaffenbach Haltepunkt. Zde už se jezdí po upravené jednokolejné železniční trati v intervalu 30 minut. Závory na přejezdech naznačují, že už se nejedná o klasickou tramvaj. Na lince 522 jezdí pouze obousměrné vozy Variobahn v červeném nátěru.
Tramvajová křižovatka u zastávky Morgenleite, kde se sjíždějí linky 4 a 5 mířící do sídliště Hutholz jihozápadně od města. Linka 4 je v centru asi o 6 minut dříve než linka 5, každá linka má však svůj význam.
Konečná zastávka Hutholz na konci stejnojmenného sídliště. Linky 4 a 5 se sice opět sjedou v centru města, ale po celou dobu jedou po různých trasách, proto snad nevadí, že ze sídliště odjíždějí vždy těsně po sobě. Uprostřed smyčky je také malý autobusový terminál.
A zde další konečná, tentokrát pro linku 2 (Bernsdorf). Samozřejmostí je vyčkávání v obratišti i s cestujícími. Přední vůz soupravy T3D má vždy jednodílné přední dveře, zadní vůz dvoudílné, neboť stanoviště řidiče je tam skromnější.
Systém městské dopravy je alespoň na první pohled organizován kvalitně a díky tarifní i dopravní integraci s okolním světem (VMS) se dá poměrně jednoduše cestovat po celé oblasti. Tramvajová doprava má dobrý základ v podobě udržovaných tratí a kapacitních vozidel, ve večerním období se dá spolehnout na propracovaný systém návazností v centrální přestupní stanici. Jen to hlavní vlakové nádraží by mohlo být dostupnější - snad tomu již brzy pomohou slibované vlakotramvaje.
Vlakotramvaj č. 522 není jedinou linkou systému City Bahn Chemnitz. Například z hlavního nádraží míří do městečka Burgstädt tento nízkopodlažní motorák označený jako linka 525 a jezdící v hodinovém taktu. Právě probíhající přestavba hlavního nádraží by měla za pár let umožnit propojení regionálních tratí s městskou tramvajovou sítí a tudíž rozvinout systém vlakotramvají po vzoru nynější linky 522.
Informační nástěnka na tramvajové zastávce u hlavního nádraží. Vše podstatné na jednom místě. Ve schématu sítě jsou zajímavě vyznačeny autobusové linky - barva značí, zda jedou přes centrální zastávku a ve které její části zastavují (modrá nebo zelená barva). Tloušťka čáry značí interval linky.