Drážďany - 2.díl (říjen 2006)

Drážďany byly po mnoho let výsadou českých tramvají T4D. Tyto užší tramvaje T3 tu jezdily ve dvojicích a dokonce i ve trojicích s vlečnými vozy B4. Dny českých tramvají jsou už pomalu sečteny, i když se s nimi můžete ještě poměrně často setkat. Poslední dvojice budou do roka a půl nahrazeny novými kloubovými nízkopodlažními tramvajemi.

Poslední provozní české tramvaje jsou po rekonstrukci, mají digitální panely, poptávkové otevírání dveří, ve druhých vozech byla odstraněna řidičská stanoviště a vůz zevnitř prosvětlují reklamní a informační panely. Tramvaje jsou, stejně jako drážďanské autobusy, číslovány železničním způsobem, tedy šestimístným číslem s kontrolní číslicí. Takové číslování městských vozidel je, pokud vím, raritou. Nové nízkopodlažní tramvaje z Bautzenu jsou již označeny čtyřmístným číslem. Jako první přišly pětičlánkové tramvaje řady 2500, jedno i obousměrné. Tyto vozy typu NGT6 DD jsou dlouhé 30 metrů, jsou...
Českých tramvají T4 tu již mnoho nenajdete, ale svézt se s nimi můžete i v sobotu.
Interiér tramvaje T4. Osvětlení vozu slouží zároveň jako informační a propagační plochy.
Dalším typem jsou sedmičlánkové tramvaje řady 2700 stejného vzhledu a podobného uspořádání rovněž s neotočnými podvozky, nahrazující trojice T4. Zatím nejnovějším typem je tehdy nejdelší tramvaj na světě, 45 m dlouhá pětičlánková tramvaj s otočnými podvozky číselné řady 2800. Je tedy delší než její sedmičlánková předchůdkyně, což je dáno velmi dlouhým druhým a čtvrtým článkem vždy se dvěma podvozky. Nejnovější tramvaje také nesou jména po okolních městech. Tyto elegantní jednosměrné vozy jsou kulatější a mají užší čela kvůli průjezdnému profilu. Podobné budou jejich kratší sestry,...
Druhý vůz T4 v soupravě má odmontované řidičské stanoviště. Nová smyčka Kaditz.
Obousměrná tramvaj linky 4 na jednom z mostů přes Labe míří na příměstskou trať do Weinböhly.
Nejdelší drážďanskou tramvaj je obtížné nasoukat do záběru celou.
Tramvajových vozoven bylo v Drážďanech mnoho a mnoho jich také bylo zrušeno. Z původních jedenácti jich do dnešních dnů zůstaly pouze 4. Nyní se na místě jedné ze zrušených vozoven staví zcela nová, na východ od centra ve čtvrti Reick. Některé zrušené vozovny již byly zbourány, jiné slouží jako skladiště vyřazených vozů T4 a B4. Jednu takovou vozovnu s asi padesáti vyřazenými vozy jsme našli na pravém břehu Labe, na kopcovité trati linky 11 do Bühlau. Tato byla v provozu do roku 2003.
Nové tramvaje u skleněné továrny Mercedesu, odkud vyjíždí také nákladní tramvaj.
Pozemní lanovka na výhybně uprostřed trati.
Autobusový park je poměrně rozmanitý a celý nízkopodlažní. Po éře Ikarusů je to pro cestující jistě velká úleva. Minimálně 50% vozového parku tvoří kloubová vozidla. Ostatní autobusy jsou dvanáctimetrové, někde se můžete svézt minibusem, jako například na kopcovité lince 84 k horní stanici visuté lanovky. Autobusy jsou různých značek: MAN, Mercedes-Benz (i Citara, těch je ale málo) a nejnovější Solaris (standardní i kloubový). Kloubové vozy bývají třídveřové, standardní mají dvoje nebo troje dveře. Všechny městské autobusy jsou ve žlutém kabátě. A to i vozy některých dopravců mimo DVB, třeba...
Zrušená vozovna slouží jako skladiště vyřazených vozů T4 a B4.
Starší MAN na tangenciální lince 61 na konečné linky 11.
Solaris ve staré průmyslové čtvrti pohledem ze zastávky S-Bahnu Rathaus Plauen.
Podoba zastávkových jízdních řádů. Výluka je zvýrazněna oranžovou barvou.
Kromě vozidel je žlutě laděno i vybavení zastávek, vzhled označníků a informační materiály DVB. Vše, co se týká výluk, je oranžové. Většina zastávek je vybavena digitálními panely s aktuálními odjezdy spojů, aktuální polohu vozu si můžete vyhledat i mobilem. Na některých uzlových zastávkách jsou multimediální infostojany, informační střediska, rozesetá v centru nabízejí mnoho informačních materiálů včetně plánku sítě a jízdních řádů jednotlivých linek zdarma. Jednotlivé jízdní řády obsahují kromě výčtu spojů a zastávek také velkorysou mapu linky i s okolními zajímavostmi a fotografiemi. Možná...
Propagace MHD na zádi dvoudveřového Solarisu na konečné tramvají v Prohlisu.
Nová vozidla jsou místo vnitřních digitálních panelů vybaveny LCD displeji, vždy dvěma vedle sebe. Jedna obrazovka je vyčleněna pro provozní informace o trase a času, druhý displej ukazuje různé další dopravní informace včetně propagace.
LCD obrazovky informují také v nových nízkopodlažních tramvajích.
V celém systému VVO platí přísná pravidla pro používání loga sytému, které vidíte na zastávkách, ve vozidlech i v informačních materiálech. Logo dopravce musí vždy doprovázet také logo VVO. Asi největším dopravcem příměstských linek okolo Drážďan je společnost RVD se stříbrnými autobusy. Jedna z linek, číslo 398 dokonce zajíždí až do českých Teplic. Ještě pár slov k hustotě provozu. Tramvajové linky jezdí většinou v desetiminutovém celodenním taktu, jednotnost však nabourávají některé linky, jedoucí po 15 minutách. Obecně platí, že v sobotu se jezdí téměř tak často jako ve všední den, v...
Loga integrovaných systémů na meziregionálním vlaku DB.
Další tramvajovo-autobusová zastávka poblíž hlavního nádraží s ruským kolem v zádech.
Kapacitní linkou je 61, která tangenciálně objíždí celé Drážďany z jihu a je důležitým spojením k vysokoškolským kolejím. V nedávné době proběhla malá, ale významná změna linkového vedení autobusů. Původní linky 75 a 82, které se dotkly centra, ale vzájemně nepotkaly, byly nově překříženy a potkávají se na modernizované tramvajové zastávce Prager Strasse. Záměna poloviny tras linek umožnila lepší spojení s centrem i lepší přestupy. Tato změna je dosud mohutně propagována. Mnoho autobusových linek má několik variant, až do konců v mnoha případech jezdí jen polovina spojů. Některé linky se také...
I regionální autobusy firmy RVD propagují zdejší integrovaný systém VVO.
Jedno z mála Citar v Drážďanech je majetkem soukromého dopravce. To však nebrání jednotnému městskému nátěru.
Některé autobusové linky se také štěpí na dvě větve. Zejména večer a v neděli ráno, kdy je frekvence cestujících minimální, jsou některé autobusové spoje nahrazeny linkovým taxi na zavolání (ALITA), kde samozřejmě také platí tarif VVO. Večer po osmé hodině se do autobusů nastupuje pouze předními dveřmi. Jinak tarif je zónový a časový, celý kraj Oberelbe je rozdělen na několik velikých zón, Drážďany jsou v zóně 10. Asi nepřekvapí, že velmi výhodné jsou tu celodenní a rodinné jízdenky. Platí na všechny zmíněné dopravní prostředky vyjma obou lanovek.
Tramvaj, co vypadá jako vlak, autobus a tramvaj dohromady je jednou z forem propagace veřejné dopravy.
Přívoz F14 slouží nejen pěším, ale i automobilům.
Na přívoz F14 přímo navazuje autobusová linka 88.
Přívozy přes Labe jsou v Drážďanech tři. F16 a F17 jsou pouze pro cestující a pro přepravu slouží menší loďky. Přívoz F14, na který přímo navazuje autobus 88 na levém břehu a nepřímo autobus 83 na pravém břehu, přepravuje i auta a kola a jezdí v intervalu 15 minut. V tak krátkém intervalu má loď co dělat, aby to stihla. Na pravém břehu Labe v kopcovitém terénu se nacházejí dvě lanovky. Jedna pozemní a jedna visutá. Pozemní lanovka jezdí v intervalu 15 minut a během asi tříminutové jízdy projede dvěma tunely, na výhybně uprostřed trati se potká s druhým vozem a má proměnný sklon. Druhá lanovka...
Pozemní lanovka v dolní stanici. Na trase jsou dva tunely.
Z horní stanice pozemní lanovky se sjíždí opět do krátkého tunelu.
Dolní stanice visuté lanovky Schwebebahn.
Ve vozech, kde každý oddíl má své dveře, lze přepravovat v krajním oddílu i kola. Velké panely v koncových stanicích zobrazují počet volných míst a čas odjezdu. Během jízdy na vás nepřetržitě mluví hlas z reproduktoru. V Drážďanech se také hojně vyskytují okružní vyhlídkové linky s patrovými autobusy MAN, z nichž některé provozuje také DVB. Pro podporu turistického ruchu vydává DVB průvodce drážďanskými hospodami s možností využití MHD. VVO ve spolupráci s turistickými organizacemi vydává propagační materiály s tipy na výlety do pestrého okolí Drážďan.
Vyhlídkové jízdy po Drážďanech provozuje několik dopravců, například tento s červenými patrovými MANy.