Elblag (květen 2013)

Elblag leží v severovýchodní části Polska, na půl cesty mezi Gdaňskem a ruským Kaliningradem. Bydlí zde asi 130 000 obyvatel, z nichž velká část přišla z východu při přesouvání polských hranic v první polovině 20. století. Po ničivém bombardování na konci 2. světové války nezůstal v Elblagu kámen na kameni. Historické centrum povstalo z trosek znovu, i když v omezené formě - na levém břehu řeky Elblag již ze starého města zbyl jen vodní příkop kolem bývalých hradeb.

Elblag je druhým nejstarším elektrickým tramvajovým provozem v Polsku. Na tak malé město má poměrně rozsáhlou síť, i když v době návštěvy byla většina kolejí uzavřena kvůli rekonstrukci. Z původních 5 linek jezdily v době návštěvy pouze 2 (linky 1 až 5 byly nahrazeny náhradními tramvajovými linkami 200 a 400 a také náhradními autobusovými linkami T3 a T4). Příčinou tak rozsáhlé výluky byla jednak celková rekonstrukce hlavní trati v centru města a také velká oprava trati severně od tramvajové vozovny.
Hlavní nádraží leží poněkud stranou, jihovýchodnícm směrem od centra. S městem ho spojuje hlavní tramvajová trať, toho času ve výluce.
Elektrické jednotky EN57 jezdí do Elblagu z trojměstí Gdaňsk - Sopoty - Gdynia.
Hned vedle vlakového nádraží je také přívětivé autobusové stanoviště městských i příměstských linek.
V Elblagu je poměrně velký podíl jednokolejných úseků, jezdí se po kolejích o rozchodu 1000 mm. Teprve nedávno (2002 a 2006) bylo na tramvajovou síť napojeno velké sídliště na severu města spolu s rychlou tratí do centra, kdy vznikly nové linky 4 a 5. Jinak jsou tramvajemi obslouženy všechny významné městské lokality včetně vlakového i autobusového nádraží, které leží poněkud stranou, jihovýchodně od městského centra. I přes výše uvedené skutečnosti se v centru staví další nová trať, která by měla být alternativou trati v ulicích Pocztowa a 1. maja. Dále je v plánu propojit nejnovější trať na...
Městský dopravce MZK Elblag provozuje množství různých typů autobusů v jednotném zelenožlutém nátěru. Některé nové autobusy pocházejí též z Polska (Solbus nebo Autosan).
V době návštěvy byla tramvajová síť z velké části uzavřena kvůli rozsáhlým rekonstrukcím tratí. V provozu byly pouze náhradní tramvajové linky 200 a 400. Převážnou většinu vozového parku tvoří polské tramvaje Konstal 805N.
Kompletní rekonstrukce tratí v centru města - zde ulice Pocztowa, umožnila pouze omezený jednokolejný provoz na části tratí. Zřejmě také díky evropským dotacím zde vzniká prakticky nová tramvajová síť.
Křižovatka ulic 3. Maja a 1. Maja v centru města je již po rekonstrukci, v těsné blízkosti se staví nová trať vedená ulicí 12 Lutego.
Zde je třetí rameno křižovatky u kostela Sv. Jerzego, odkud bude pokračovat nová trať do ulice 12 Lutego. Ta odlehčí dnešní jediné trati v centru a zároveň zrychlí cestu ze severních sídlišť směrem k nádraží.
Částečně nízkopodlažní midibus Autosan na náhradní lince T4 za dvě uzavřené tramvajové tratě vedoucí východním směrem.
Elblag zakoupil v roce 2006 šest tříčlánkových nízkopodlažních tramvají Pesa 121N, které jezdí zejména na linkách po hlavní trati do konečné zastávky Ogólna na severu města. Tato tramvaj má pouze dva podvozky.
Křižovatka v centru na ulici Pocztowa dostává zcela novou podobu. Pro kolejový svršek je použita metoda betonových pražců v kombinaci s prefabrikovanými panely.
Nová tramvaj poblíž dočasné konečné u tramvajové vozovny - dál už smí jen bagry a buldozery. Také okolí stávající trati vypadá v době výluky (a možná i mimo ní) značně nehostinně. Zde byly v době návštěvy ukončeny obě tramvajové linky 200 a 400.
Tramvajová vozovna ležící v ulici Browarna v severozápadní průmyslové části města. Kvůli rozsáhlým výlukám byl vypravován jen malý podíl vozového parku.
Neblahý stav městské dopravy byl v době návštěvy umocněn rozsáhlými výlukami. Nic na tom ale nemění poněkud špatnou dostupnost jízdních dokladů (nemáte-li městskou čipovou kartu), nepříliš přívětivé a sdílné informace na zastávkách a poměrně neudržovaný vozový park autobusů i tramvají. Tramvaje jsou v Elblagu reprezentovány nejvíce vozy Konstal 805N z 80. let (21 kusů), od roku 2006 je vozový park omlazen a bezbariérově zpřístupněn šesti tříčlánkovými dvoupodvozkovými tramvajemi Pesa 121N. Byly tu i ojeté tramvaje Düwag GT6, od roku 2013 je už ale nepotkáte. V plánu je další nákup...
Křižovatka v centru, kde se stýkají trati ze severu (ulice Pl. Dabka) a ze severovýchodu (ulice Królewiecka). Výluková linka 400 v desetiminutovém intervalu nahrazuje část linek 4 a 5.
Zajímavá trať vede ulicí Królewiecka severovýchodním směrem do obratiště Marymoncka, které je utopené v zeleni. Nedaleké sídliště je však stávajícími zastávkami obslouženo dosti nevhodně - místo zastávek v lese by se více hodily zastávky poblíž panelových domů.
Zatravněná přírodní trať z obratiště Marymoncka, kde v trvalém stavu končí linka 2, v době výluky linka 200.
Na výlukové lince 400 jezdily sólo vozy Konstal i tříčlánkové Pesy. Obratiště Ogólna na okraji severního sídliště bylo zprovozněno teprve v roce 2006.
Odbavovací systém ve vozidlech umí číst městské čipové karty. Papírové jízdenky se prodávají u řidiče a neoznačují.
Vitrína pro jízdní řád na starším zastávkovém označníku je odolná nejen vůči vandalům, ale trochu i proti cestujícím, kteří chtějí získat nějaké informace.
Částečně nízkopodlažní midibus Autosan na náhradní lince T4. Tato polookružní linka nahrazuje jak tramvaje na trati kolem nádraží, tak na převážně jednokolejné trati do zastávky Saperów.
Autobusová doprava, pokud zrovna nenahrazuje tramvaje, má své centrum na autobusovém nádraží, které leží hned vedle nádraží vlakového. Zdejší dopravní podnik MZK provozuje v zelenožlutém nátěru různé typy autobusů od minibusů až po autobusy standardní délky (značky Solbus, Jelcz, Autosan, Volvo, MAN, Neoplan). Nejvýraznějším prvkem na autobusech je jejich tří- až pětimístné evidenční číslo. Informace o čísle linky a o trase jsou zde podružné. Nezbývá než doufat, že poměrně mohutný příliv investic do městské dopravy bude dobře zužitkován.
Na městských linkách se můžete svézt také zánovním nízopodlažním Volvem nebo Neoplanem. Preferuje se tu pohon zemním plynem.
Autobus Solbus, licenční výroba českého SORu na náhradní lince za tramvaj, ukončené v centru města, kde je přestup na dvě náhradní tramvajové linky. Léta provozu a nedostatečné údržby se na tomto autobusu již dokázala projevit, i když na první pohled to tak nevypadá.
Toho času osiřelé obratiště Druska na konci hlavní trati z centra kolem nádraží jihovýchodním směrem. Obratiště již rekonstrukcí prošlo.
Déletrvající výluka trati do obratiště Druska umožnila zdejší flóře poněkud vybujet. Příčinou výluky byla rekonstrukce tratí v centrální části města.