Malé pohraniční německé město na pravém břehu řeky Odry sousedí s polským městečkem Slubice. Frankfurt má jen 66 tisíc obyvatel a leží na páteřní železniční trase Berlín – Poznaň cca 70 km východně od Berlína. Na svou velikost má neobvykle rozvinutou tramvajovou síť, po které jezdí 5 linek. Nejnovější tramvaje jsou z roku 1995, převážnou většinu vozového parku zde ale zastupují české KT4D z druhé poloviny 80. let. Chystá se ale jejich dlouho odkládaná náhrada v podobě tříčlánkových tramvají Škoda. Tramvajovou dopravu doplňuje 8 městských autobusových linek číselné řady 980 . Flotilu plynových MANů tu nedávno osvěžilo 10 hybridních autobusů stejné značky.

Frankfurt nad Odrou provozuje celkem 5 tramvajových linek čísel 1 až 5. 3 linky jezdí celotýdenně, 2 linky jen ve všední dny. Základní interval je 20 minut, v okrajových obdobích 30. Tramvajové tratě jsou většinou odděleny od okolního provozu a linky se potkávají v centru města a zajíždějí i do jeho nevelké historické části. Důležitým dopravní uzlem je hlavní vlakové nádraží, které leží jižně od historického centra. Všechny linky se ale potkávají na křižovatce Oderturm v centru města. Najdete tu také sídlištní tratě v klasickém východoněmeckém stylu. Tramvaje tu jezdí na metrovém rozchodu.
Nejpočetnějším typem tramvají ve Frankfurtu jsou stále české KT4D, kterých tu jezdí ještě 15. Část z nich byla modernizována a v roce 2023 by je měly nahradit nové nízkopodlažní tramvaje od škodovky. Linka 2 byla zachycena v zastávce Centrum v pozadí s místní výškovou dominantou Oderturm.
Nízkopodlažní tramvaje jsou ve Frankfurtu zastoupeny těmito již skoro 30letými vozy AEG z let 1993-5, kterých bylo dodáno 8. Většina je polepená reklamou. Zde na konečné linky 4 Markendorf Ort, která zakončuje místní nejdelší trať do vzdálených předměstí na jihozápadě.
Tramvaj KT4D v novém jednotném nátěru MHD ve Frankfurtu, kterou tu provozuje dopravní podnik SVF. Krátká linka 2 spojuje místní výstaviště a vilovou čtvrť na západě s centrem města, kde je linka zakončena blokovou smyčkou.
Konečná linek 2 a 3 Europa – Universität, neboli velká bloková smyčka přímo v centru města poblíž břehu řeky Odry. Většina tramvají KT4D má tento červenokrémový nátěr. Linka 3 doplňuje ve všední dny základní linku 4 na dlouhé jihozápadní trati.
Velké sídliště jižně od centra obsluhují linky 1 a 5. Poblíž konečné Neuberesinchen se nachází také místní vozovna. Kvůli letní výluce trati kolem hlavního nádraží sem ale během návštěvy jezdily čtyřka.
Česká tramvaj KT4D projíždí křižovatku západně od centra, kde najdete zastávku Kleist Forum bez nástupního ostrůvku. Pro nástup do tramvaje musíte překonat dva jízdní pruhy pro auta, která tu jezdí poměrně intenzivně.
Západní konečná linky 2 u místního výstaviště opět se zástupcem nejstarších tramvají KT4D. Ty byly dodány v letech 1987 a 1990 v počtu 34 kusů, dodnes jich jezdí 15. Kromě této trati a krátkého úseku k místnímu stadionu jsou na každé trati dvě linky zaručující ve všední dny souhrnný interval 10 minut.
Jedna z prvních nízkopodlažních tramvají AEG GT6M z roku 1993 na jižní sídlištní trati poblíž zastávky Johann-Eichorn Strasse.
Další dvoučlánková tramvaj jako typický zástupce východoněmeckých provozů už má i zde namále – už příští rok by měla začít dlouho odkládaná dodávka 13 nových tříčlánkových tramvají Škoda ForCity Smart. Tendr na nové tramvaje uspořádal Frankfurt společně s dalšími dvěma východoněmeckými městy – Cottbus a Brandenburg.
Vozový park tramvají ve Frankfurtu je poměrně starý a jezdí zde dva typy. Nejstarší a zároveň nejpočetnější jsou dvoučlánkové české tramvaje KT4D z let 1987 - 1990, kterých tu jezdí ještě 15. Všechny dosud provozní z původních 34 prošly větší modernizací. Nejnovějšími tramvajemi jsou tříčlánkové částečně nízkopodlažní jednosměrné vozy AEG z let 1993-5 v počtu 8 kusů. Pro rok 2023 se konečně plánuje dodání 13 nových tramvají Škoda ForCity Smart v tříčlánkovém provedení. Společný tendr realizoval Frankfurt s východoněmeckými městy Cottbus a Brandenburg an der Havel. Celkem má být pro tato města...
Interiér klasické české tramvaje KT4D, která byla hojně rozšířená hlavně ve východoněmeckých městech. 15 z 23 provozních tramvají je stále vysokopodlažních.
Jedna z mála nízkopodlažních tramvají bez reklamního celopolepu odbočuje na křižovatce poblíž jižní konečné Neuberesinchen. Odtud je krátká odbočka do místní vozovny. Tato trať je typická východoněmecká sídlištní se samostatným tělesem a okolními nízkými paneláky ve velkých rozestupech.
Ukázka jízdního řádu i propagačních kampaní místního dopravce. Tramvaje tu jezdí v jednotném intervalu 20 minut ve všední dny, o víkendech jezdí po 30 minutách. 2 z 5 linek jezdí jen v pracovní dny. Během letní návštěvy probíhala rekonstrukce trati kolem hlavního nádraží, linkové vedení tak doznalo velkých změn.
A zde důvod letních změn jízdních řádů – rekonstrukce vytíženého úseku kolem hlavního nádraží, kudy normálně projíždějí linky 1, 3, 4 a 5. Část tramvají tak nahradily autobusy.
Autobus náhradní dopravy za tramvaje u hlavního nádraží v podání jednoho z nejnovějších hybridních MANů – těch koupil místní dopravní podnik v letech 2021-2 deset, z toho 6 v kloubové verzi.
Ve vozidlech MHD si můžete koupit jakýkoli jízdní doklad a zaplatit hotovostí i kartou. MHD ve Frankfurtu je součástí integrované dopravy VBB, která zahrnuje obrovské území Berlín-Braniborsko.
Hlavní vlakové nádraží leží jižně od centra a vlaky tu jezdí poměrně často hlavně díky páteřní trati Berlín – Poznaň. Na vlaky tu navazují městské i regionální autobusy. Ty regionální zde potkáte nejčastěji ve formě českých hrbatých SORů.
Jeden ze šesti nejnovějších kloubových hybridních MANů v zastávce Zentrum na páteřní městské lince 981, která jezdí z jihozápadního sídliště přes centrum na severozápad, v nejvytíženějším úseku každých 10 minut.
Součástí nejnovější dodávky autobusů pro linky MHD byly i 4 standardní MANy rovněž s hybridním pohonem. Autobusům se lvem ve znaku je Frankfurt věrný už dlouho – zbytek autobusů je rovněž od tohoto výrobce, jen v plynové verzi. Ve Frankfurtu jezdí celkem 8 denních linek MHD číselné řady 980.
Autobusové linky MHD ve Frankfurtu jsou stejně jako tramvaje provozovány místním dopravním podnikem SVF a jsou číslovány od 980 výše. Ve dne je k dispozici 8 linek, v noci dvě. Jedna z městských linek (983) zajíždí po mostě přes Odru do polského města Slubice, které leží na dohled od Frankfurtu. Na městských linkách tu potkáte starší plynové MANy ve standardní i kloubové verzi, v letech 2021-2 byla flotila obnovena 10 hybridními autobusy MAN nejnovější generace, z toho 6 v kloubové verzi.
Most přátelství přes řeku Odru spojuje německý Frankfurt s polskými Slubicemi a jezdí po něm i městská linka 983. Obě města, rozdělená po druhé světové válce, mají dnes společné nejen logo.
První zastávka frankfurtské městské linky 983 na polském území ve Slubicích, které byly kdysi také Frankfurtem, za mostem přes Odru. Kromě nejnovějších MANů potkáte na městských linkách tyto plynové MANy ve standardní i kloubové verzi, přičemž kloubové vozy zde mírně převažují. Celkem je pro linky MHD vyčleněno cca 30 vozidel.