Historické univerzitní město v severozápadní části Belgie má cca 250 000 obyvatel a leží cca 55 km severozápadně od Bruselu. S mořem ho pojí vodní kanál, takže je zde na severu města i významný přístav a samotné centrum je malebně prošpikováno malými vodními kanály. Také v Gentu je rozvinutá tramvajová doprava, která na rozdíl od jiných belgických měst jezdí pouze po povrchu, a to i v historickém centru. Vystačí si tu se třemi linkami, které jsou však poměrně dlouhé a v centru se vzájemně proplétají. Všechny také vedou kolem místního hlavního nádraží Sint-Peters ležícího na jihu města, které nyní prochází zásadní modernizací. V Gentu jezdily 20 let také trolejbusy na jediné lince v Belgii, která dřív byla linkou tramvajovou a v budoucnu by se na ní měly tramvaje zase vrátit.

Hlavním dopravním bodem je vlakové nádraží Sint-Peters ležící jižně od centra. Před ním můžete přestoupit na všechny tři zdejší tramvajové linky 1, 2 a 4 a hned vedle je také autobusové nádraží pro městské i příměstské linky. Toto hlavní nádraží nyní prochází modernizací a nad jeho kolejištěm vzniká zcela nová nádražní hala. V rámci přestavby se přesunou tramvaje ze severního přednádraží na jižní okraj vlakových nástupišť. Tramvaj odtud jezdí jak na sever do historického centra, tak i na jih po dvou hlavních tratích. Veškerou MHD i příměstské autobusy tu provozuje národní vlámský dopravce De...
Gent si vystačí se třemi tramvajovými linkami, které se vzájemně potkávají zde u nejvýznamnějšího vlakového nádraží Sint-Pieters jižně od centra. V rámci velké přestavby nádraží by se tramvaje měly přesunout na novou trať jižně od nového nádraží.
Původní budova největšího gentského nádraží Sint-Pieters. Před ním je velké náměstí, kde je mnoho prostoru pro kola i tramvaje. Poblíž je také hlavní autobusové nádraží. Jižně od původního nádraží se nyní staví úplně nové nádraží, kam se přesunou i tramvaje.
Stísněný interiér původní odbavovací haly hlavního nádraží Sint-Pieters. Tramvají je to odtud do historického centra ještě asi 10 minut jízdy. Nyní už částečně fungují nová vlaková nástupiště, kam se přesouvá hlavní dopravní ruch.
Vedle vlakového nádraží Sint-Pieters leží autobusové nádraží i administrativní budovy s velením zdejší dopravy.
Tramvaje jezdí v Gentu na úzkém rozchodu. 3 dlouhé linky (1, 3 a 4) spojují centrum s předměstími. Na lince 1 jezdí tyto nejdelší a nejnovější sedmičlánkové tramvaje Bombardier Flexity 2, kterých bylo v letech 2014-17 dodáno celkem 26.
Moderní a kompaktní autobusové nádraží ležící vedle vlakové stanice Sint-Pieters, odkud odjíždějí do všech směrů městské i příměstské autobusové linky. I zde na ně má monopol vlámský dopravce De Lijn. Vozový park se skládá hlavně z belgických autobusů Van Hool a nizozemských VDL.
Vizualizace nového vlakového nádraží Sint-Pieters, které už se postupně dokončuje jižně od původní historické nádražní budovy. Tramvaje se poté přesunou ze severní strany nádraží na jih, kde bude přímý přestup na vlaky.
A takto už vypadá nová podoba hlavního nádraží Sint-Pieters z jihu – velká zasklená plocha pokrývající nová nadzemní nástupiště. Tady budou také jezdit všechny tramvajové linky, které dnes zastavují severně od původní nádraží budovy.
Z jižní strany nádraží už dnes jezdí páteřní tramvajová linka 1, která po projetí podjezdem pod nádražím od severu směřuje dál na jih k místnímu výstavišti. Na ní jezdí zdejší nejdelší sedmičlánkové tramvaje v intervalu 6 minut.
Na rozdíl od jiných belgických měst jezdí v Gentu tramvaje pouze na povrchu a zůstaly také v jeho historickém centru, které je plné zachovalých památek. Zde kolem středověkého hradu Gravensteen projíždí páteřní linka 1.
Nejstarší typ nízkopodlažních tramvají Siemens MGT6 na lince 4, která spojuje oběma svými konci jižní předměstí s centrem, jež projíždí po několika malebných tratích. Tyto tramvaje známé i ze sousedních Antverp byly do Gentu dodávány v letech 1999-2007 v počtu 41 kusů.
U místní katedrály v historickém centru se potkávají jak všechny 3 tramvajové linky, tak i hlavní městské autobusové linky. Tudy už tramvaje nejezdí, ale v budoucnu by se sem opět měly vrátit v trase dnešní autobusové linky 3. Na ní jezdily v krátké éře v letech 1989-2009 trolejbusy.
Páteřní linka 1 se proplétá historickým centrem po složitých tramvajových křižovatkách, které jsou zhusta pojížděné i kloubovými autobusy. Tramvajové koleje v minulosti vedly i na mnoho dalších míst, vrátit by se snad měly na dnešní autobusovou linku 3 a také k druhému nejdůležitějšímu nádraží Dampoort, které leží východně od centra.
Na nejsilnější tramvajové lince 1, která má také nejkratší intervaly (6 minut) jezdí nejdelší a nejnovější sedmičlánkové tramvaje Bombardier Flexity 2, které sem byl dodány v letech 2014-7 v počtu 26 kusů. Na zbylých dvou linkách 2 a 4, které jezdí na několika místech v souběhu, se svezete kratšími pětičlánkovými tramvajemi Siemens MGT6 z let 1999-2007, kterých tu jezdí 41. Gent má také ještě pár sólo tramvají PCC. Všechny tramvaje jsou obousměrné a jezdí se zde na úzkém metrovém rozchodu.
Jedna z nejdůležitějších přestupních zastávek MHD Korenmarkt přímo v historickém centru před místní katedrálou. Tady se také odehrávají večerní a noční přestupy.
Tramvajová linka 4 se proplétá historickým centrem a na jeho severním okraji plném vodních kanálů tvoří jednosměrnou smyčku přes zastávku Muidebrug, kudy projíždí v obou směrech.
Po otočném mostě Muidebrug severně od centra projíždí i páteřní autobusová linka 6, která objíždí historické centrum Gentu od severu, východu a jihu.
Konečná linky 4 „UZ“ u místní fakultní nemocnice jižně od centra, kam byly tramvaje prodlouženy v roce 2016. Kromě jedné konečné jsou všechny řešeny pouhým kolejovým přejezdem, proto jsou všechny tramvaje v Gentu obousměrné. Základní interval linek 2 a 4 je 7,5 minuty.
Jižní konečná nejvytíženější linky 1 u místního výstaviště na jihozápadním okraji Gentu.
Nejnovější a nejdelší typ tramvaje na jižní konečné linky 1 u místního výstaviště, která je dimenzována na nárazově vysoký počet cestujících.
Interiér nejnovějších tramvají Bombardier Flexity 2. Poslední vozy tohoto typu byly dodány v roce 2017.
Schéma tramvajové sítě v Gentu, která si vystačí se třemi, byť dlouhými linkami. Nejvýznamnějšími přestupními body mezi tramvajemi a autobusy jsou hlavní nádraží Sint-Pieters, pak zastávky v centru i terminál Zuid na jihovýchodním okraji centra.
Tramvajové linky 2 a 4, které jezdí na několika místech spolu, mají stejné intervaly – 7,5 minuty ve všední dny a 10-15 minut o víkendech.
Jihovýchodní jednoduchá konečná linky 2 Melle Leeuw. V této části města jezdí i linka 4, kvůli rekonstrukci kolejí byla ale výrazně zkrácena.
Ve čtvrti Ledeberg jihovýchodně od centra se poblíž trati linky 2 nalézá místní tramvajová vozovna. V jejích útrobách by snad kromě moderních tramvají mělo být ještě pár obousměrných sólovozů PCC.
Kloubové autobusy na příměstských linkách na autobusovém nádraží vedle vlakového nádraží Sint-Pieters. Autobus Jonckheere vlevo patří mezi to nejstarší, s čím je možné se v Gentu svézt.
Iveco Crossway LE ve čtvrti Ledeberg na náhradní autobusové lince za tramvaj č. 4 do čtvrti Moscou, kde se nacházejí místí železniční opravny a depo.
A ještě jednou postarší model Jonckheere na příměstské lince skrz Gent. Kloubové vozy v Gentu potkáte ale i na páteřních městských linkách, většinou v podobě modelů Van Hool.
Skoro již 15letý kloubový Van Hool na jedné z páteřních autobusových linek 9, která projíždí kolem hlavního nádraží Sint-Pieters. Tato linka jezdí v intervalu 24 minut, ale například páteřní linka 3, kde dříve jezdily trolejbusy, jezdí ve špičkách každých 10 minut.
Městských autobusových linek tu jezdí také poměrně dost, jednou z nejsilnějších je linka 3 jezdící přímo přes historické centrum v intervalu 10 minut, která dříve bývala linkou trolejbusovou, jedinou v Belgii. Na její trase jsou ještě pozůstatky tramvajových kolejí a v budoucnu se zde s tramvajemi opět počítá. Na páteřních městských i příměstských linkách jezdí kloubové autobusy, jinak standardní. Většinou tu potkáte místní značky VDL a Van Hool. Elektrobusy zde zatím příliš zakotvené nejsou, testují se první tři kusy bateriových autobusů. Hlavními přestupními uzly jsou nádraží Sint-Peters,...
Druhé největší gentské nádraží Dampoort leží východně od centra, se kterým ho spojují pouze autobusové linky včetně páteřní kdysi trolejbusové linky 3. V budoucnu by sem snad opět měla jezdit tramvaj.
Dosud nevyužitý tramvajový most z centra na sever do předměstí Wondelgem, kam sice také jezdí páteřní tramvaj 1. Ta se zde ale poměrně hodně klikatí a mnohem rychlejší je do centra použít jednu z často jezdících příměstských autobusových linek.
Starší i novější belgické vlaky na hlavním nádraží Sint-Pieters, nad jehož nástupišti už se klene konstrukce nové obří nádražní haly.