Gmunden je malebné rakouské okresní město s asi 13 000 obyvateli ležící na severním břehu Traunského jezera v turisticky oblíbené oblasti zvané Solná komora. Gmunden je také nejmenším, ale zároveň nejstarším tramvajovým provozem v Rakousku. A nedávno se jeho zdejší jediná dvoukilometrová linka významně rozšířila, a to propojením s místní úzkorozchodnou elektrickou regionální železnicí směrem do 14 km vzdáleného městečka Vorchdorf. Od té doby se dá vlastně hovořit o zcela novém provozu vlakotramvají. Propojení obou drah skrz historické centrum Gmundenu budí dodnes vášně mezi místními, kteří nejčastěji poukazují na zbytečnost a megalomanství tohoto projektu.

Původně vedla zdejší krátká 2,5 km dlouhá tramvajová trať pouze od vlakového nádraží Gmunden na hlavní trati projíždějící okolo města. Tramvaj pak strmě klesala k pobřeží Traunského jezera, kde končila na okraji historického centra Gmundenu u jeho nábřežní kolonády. Proti tomu se do Gmundenu v roce 2014 přiblížila místní regionální úzkorozchodná elektrická železnice z městečka Vorchdorf, a to prodloužením o jednu stanici blíž historickému jádru Gmundenu. K propojení tak zbýval už jen několikasetmetrový úsek přes zdejší most přes řeku Traun včetně projetí skrz zdejším městským domem. Po...
Jedna z 8 vlakotramvají Vossloh na tramvajové lince na začátku nového úseku skrz městské centrum, který propojil původní městskou linku s regionální železnicí. Tyto tramvaje nahradily původní 50 let staré sólo vozy. Původně jich bylo objednáno 11.
Nová sdružená tramvajovo-autobusová zastávka náměstí Franze Josefa včetně moderního zastřešení poblíž pobřežní promenády. Kousek odtud původně městská tramvajová linka od nádraží končila.
Od náměstí Franze Josefa pokračuje nová tramvajová trať po zdejší hlavní třídě přes náměstí Franze Schuberta vstříc nejužšímu hrdlu zdejší dopravy před mostem přes řeku Traun.
Vlakotramvaj od roku 2018 zastavuje i přímo na centrálním náměstí Franze Schuberta poblíž přístaviště lodí na břehu jezera Traun. Právě turisté zde tvoří většinu příjmů města a ti měli naplnit výrazně zvýšenou kapacitu zdejšího provozu.
Elektronický infokiosek s nepříliš dobře viditelnými odjezdy nejbližších spojů sdružený se zastávkovým označníkem na náměstí Franze Schuberta.
I přes četné protesty místních proti vedení tramvají skrz tento dům v historickém centru Gmundenu se to v roce 2018 podařilo a dnes jsou tramvaje přirozenou součástí proudu vozidel po hlavní městské třídě. Jezdí se tu v intervalu 10-20 minut. Oproti očekáváním je však počet cestujících poměrně nízký.
Vlakotramvaj přijíždí po mostě přes řeku Traun do úzkého průjezdu skrz historický městský dům a dále pokračuje vstříc původní tramvajové trase k místnímu vlakovému nádraží na kopci nad městem.
Spolu s tramvajemi projíždí po hlavní třídě přes historické jádro města také několik regionálních autobusových linek v barvách integrované dopravy OÖVV.
Pohled z druhé strany od mostu přes řeku Traun na nejkritičtější, ale vlastně bezproblémové místo zdejšího tramvajového provozu. Řeka Traun v těchto místech vytéká ze stejnojmenného jezera, jehož severní břeh okupuje právě město Gmuden.
V roce 2018 tak začala naplno fungovat vlakotramvajová linka o délce 18 km z Vorchdorfu přes centrum Gmundenu až k místnímu nádraží. A původní sólo tramvaje Düwag a Lohner z 50. a 60. let byly nahrazeny 8 novými nízkopodlažními pětičlánkovými vozidly Vossloh o délce 30 metrů, které provozuje místní regionální dopravce Stern-Hafferl s hlavním sídlem ve Vorchdorfu. Nyní jezdí vlakotramvaj v celé trase ve všední dny a v sobotu každou půlhodinu a v městském úseku přes Gmunden doplňují tento takt vložené spoje, které vytvářejí interval 10-20 minut. V neděli se v celé trase jezdí jednou za hodinu,...
Zastávka Klosterplatz, kam byla původní elektrická regionální železnice prodloužena o jednu zastávku v roce 2014. Odtud pak pokračuje tramvaj po novém propojovacím úseku s původní městskou tramvajovou dráhou.
Zastávka Seebahnhof, kde původně dlouhá léta končila regionální elektrická úzkokolejka z Vorchdorfu. V roce 2014 byla prodloužena o jednu zastávku vstříc centru Gmundenu a v roce 2018 propojena s místní tramvají.
Tady už vede vlakotramvaj nezastavěnou krajinou z Gmundenu pryč směrem k městečku Vorchdorf. Sem do zastávky Engelhof ale jezdí všechny spoje, dál už jen cca každý druhý. V pozadí je hora Grünberg, kam vede od Traunského jezera velká kabinová lanovka
Nádraží Engelhof, kde končí vložené spoje vedené pouze na území Gmundenu. Dál do venkovského úseku směrem na Vorchdorf už se jezdí po půl hodině, v neděli po hodině.
Jízdní řády jsou na některých zastávkách zveřejněny formou tohoto e-papírového displeje s možností tlačítkem si přepínat jednotlivé obrazovky. Zdejší vlakotramvajová linka má číslo 161.
Kapacitní interiér nízkopodlažní vlakotramvaje Vossloh Tramlink nabízí až příliš volného místa, což je oprávněným terčem kritiky, která upozorňuje na megalomanství zdejšího projektu. Původně bylo objednáno 11 vozidel, aktuálně jich ale jezdí pouze 8.
Konečná zastávka původního tramvajového úseku u vlakového nádraží Gmunden na hlavní severojižní trati. V době návštěvy probíhala na prvních několika zastávkách výluka.
Regionální i spěšné vlaky a hlavní severojižní trati jsou zajištěny novými i o něco staršími elektrickými jednotkami ÖBB. Na vlaky tu na nádraží Gmundem na kopci nad městem navazují vlakotramvaje do centra Gmundenu.
Minibus Solaris dopravce Stern-Hafferl jako náhradní doprava za tramvaj v jejím počátečním úseku od gmundenského vlakového nádraží. Velikost náhradního autobusu svědčí o skutečné poptávce po zdejším tramvajovém provozu.
Propojení obou místních drah smysl určitě má, otázka je, jak do tramvají přilákat více cestujících, neboť zejména ve venkovském úseku jaksi chybí obyvatelstvo (na trase bohužel chybí i výrazněji osídlená místa). Jednou z cest by možná bylo protažení těchto vlakotramvají až do městečka Lambach, kam teď z Vorchdorfu jezdí původní elektrické vozy a jednotky, které před příchodem nových vlakotramvají jezdily až do Gmundenu. Dnes na tomto zbylém úseku jezdí zpravidla jednou za hodinu. V Lambachu je pak návaznost na páteřní železniční trať z Lince do Salcburku.
Zastávka Tennisplatz, kam byly v době návštěvy v rámci výluky vlakotramvaje zkráceny. Směrem do města pokračuje dráha strmým klesáním k Traunskému jezeru. Kousek odtud se nachází také místní tramvajová vozovna.
Hlavní depo vlakotramvají i zbylých vozidel pro původní úzkokolejku se nachází zde v městečku Vorchodrf, kde vlakotramvaj od Gmundenu končí a dál pokračuje původní regionální železnice.
Na původním úseku elektrické úzkokolejky z Vorchodrfu do Lambachu jezdí tyto prastaré elektrické sólo i dvoučlánkové vozy Westwaggon z roku 1953. Dopravcem je stejně jako u nové vlakotramvaje Stern-Hafferl.
Ve stanici Vorchdorf uprostřed venkovské krajiny severně od Gmundenu se setkávají původní elektrická úzkokolejka s novou vlakotramvají. Stále provozní vozidla od sebe dělí více než 60 let věku.
Elektrický vůz Rastatt z roku 1956 původem z okolí Salzburgu jezdí stále v běžném provozu na zbylém úseku místní úzkokolejky z Vorchdorfu do Lambachu. Zde na konečné v Lambachu, kde je návaznost na páteřní železniční trať do Lince.
Zachovalý, ale spíše již historický interiér elektrického vozu z roku 1956 zajišťuje spolu s ostatními ještě staršími vozidly dopravu na minimálně vytížené lokálce z Lambachu do Vorchdorfu. Základní interval je hodina, v špičkách se nabízejí i vložené spoje.
Místní doprava v Gmundenu a okolí, to nejsou jen tramvaje, ale také lodní linky přes Traunské jezero a regionální autobusové linky v rámci zdejší integrované dopravy OÖVV, ať už v podání dopravce Postbus nebo místního dopravce Stern-Hafferl. Ten provozuje asi 80 linek a také místní tramvaj a některé lokální železnice včetně jedné lokálky z Lince i jedné úzkokolejky z Zell am See. Regionální autobusy zapojené do hornorakouské integrované dopravy mají jednotný červenobílý nátěr a potkáte zde nejčastěji české nízkopodlažní autobusy Iveco Crossway LE.
Nádraží Attnang-Puchheim nedaleko Gmundenu s příkladným autobusovým nádražíčkem, kde se sjíždějí k vlakům hlavně regionální autobusy v systému OÖVV. Tady se od páteřní východozápadního rakouského koridoru odpojuje trať směrem ke Gmundenu a na jih Rakouska.
Na páteřní trati z Vídně nebo Lince do Salcburku jezdí kromě rakouských drah také soukromý Westbahn, který modernizuje svou flotilu dvoupodlažních elektrických jednotek těmito od Stadleru. Při cestě z Gmundenu je nejbližší možný přestup na tuto rychlodráhu na nádraží Attang-Puchheim.