Největší a donedávna i hlavní město Malajsie najdete v jihovýchodní Asii ve vnitrozemské nížině zhruba uprostřed malajského poloostrova. Žijí zde skoro 2 miliony obyvatel a zejména aglomerace, čítající dnes už 7 milionů lidí, se i nadále rychle rozrůstá. V rámci ní vyrostlo na zelené louce také zcela nové hlavní město Malajsie nazývající se Putrajaya. Kuala Lumpur zejména v poslední době velmi rychle rozvíjí systém rychlé kolejové dopravy, nové úseky automatického nadzemního metra sahají daleko za hranice samotného města. Náročnou přestavbou prochází i příměstská železnice, rychlý vlak nově spojuje také Kuala Lumpur s odlehlým mezinárodním letištěm. Nad věčně ucpanými ulicemi městského centra se můžete povznést díky lince nadzemního monorailu a pro ty, kteří mají více času, je tu bezpočet autobusů, v centru města bezplatných.

Je vidět, že Kuala Lumpur na tom bylo ohledně dopravy ještě poměrně nedávno dost bídně. Jediná kolejová doprava před rokem 1996 byla pouze celostátní úzkorozchodná železnice. Teprve poté začaly přibývat první městské kolejové systémy – v roce 1996 to byla první nadzemní linka lehkého metra, která má dnes dvě větve a je očíslována jako 3 a 4 (původní příměstská železnice a její dvě diametrální linky jsou označeny jako 1 a 2). V roce 1998 se mohli místní obyvatelé poprvé svézt automatickým metrem – dnešní linka 5 sahá daleko za hranice města. Linky 6 a 7 vznikly v roce 2002 jako zcela nové...
Schéma sítě kolejové dopravy v aglomeraci Kuala Lumpur. Část linek je provozována formou připomínající metro, část jsou příměstské vlaky. Linky metra, ať už lehkého (LRT) nebo normálního (MRT), jsou většinou nadzemní a většinou automatické. Do sítě kolejové dopravy spadá také monorail v centru a expresní letištní železnice. První linka lehkého metra vyjela v roce 1996, výrazné expanze se městská aglomerace dočkala v posledních dvou letech.
Od roku 2003 funguje v centrální části Kuala Lumpur tento nadzemní monorail, na trase dlouhé přes 8 km leží 11 stanic a provozovány jsou zde tyto dvouvozové malajské soupravy s kapacitou přes 200 lidí. Bohužel jejich čtyřvozoví nástupci jsou opět mimo provoz z bezpečnostních důvodů.
Linka monorailu začíná u hlavního nádraží a míří severovýchodním směrem skrz živoucí centrum města plné turistů, nákupních center a dalších atrakcí. Díky své trase a zajímavým výhledům je tato linka permanentně přetížená, o to více, když se stále nedaří uvést do běžného provozu čtyřvozové nástupce těchto již dožívajících malajských souprav.
Interiér původní dvouvozové soupravy monorailu s neobvyklým uspořádáním sedadel umožňujícím výhled z vozu ven. Bohužel díky neustálému přetížení je tento způsob sezení spíše na škodu. Interiéru i exteriéru vozů vládne reklama.
Souhrnná informace o aktuálním provozu všech tří lehkých městských kolejových linek – jak je vidět, monorail má kvůli odstavení nových čtyřvozových souprav velmi omezený provoz – jezdí pouze původní dvouvozové soupravy, k tomu ještě v prodlouženém intervalu – dopravce tak nabízí náhradní posilové autobusy. Čtvrtou linkou je nejnovější linka MRT mající znaky těžšího metra, systému rychlé kolejové dopravy v Kuala Lumpur však tato linka co do rychlosti a použitelnosti vévodí. V plánu jsou ještě dvě další takové linky.
Pro centrum města má velký význam zvláštní dopravní prostředek – monorail. Zelená linka, v pořadí osmá kolejová linka v Kuala Lumpur, funguje od roku 2003, proplétá se hustě zastavěným centem města a propojuje jednotlivé dopravní i nedopravní městské uzly. Její jižní konec najdete na novém hlavním nádraží. Celkem 11 nadzemních stanic je okupováno především turisty, kteří se chtějí za jízdy kochat výhledy na mrakodrapy i starší městské čtvrti. Bohužel se mohou nyní kochat spíš jeden druhým, protože kvůli technickým problémům s nasazováním nových čtyřvozových souprav jezdí v omezeném režimu...
Bezradní cestující po dlouhých minutách čekání na monorail zjišťují, že je dvouvozová souprava nepojme a další nepřijede dříve než za 10 minut. Nové čtyřvozové jednotky jsou zprovozňovány už od roku 2014. Bohužel kvůli přetrvávajícím problémům musely být už poněkolikáté odstaveny z provozu a jezdí tak pouze dvouvozové jednotky v prodlouženém intervalu.
I přes dlouhé čekání a velký nával je jízda monorailem v centru Kuala Lumpur zážitkem, o který by neměl být žádný návštěvník této malajské metropole ochuzen. Vozy sice nejedou nijak rychle a ve stanicích jsou poměrně dlouhé prodlevy při odbavení, ale i tak je to výrazně rychlejší, než popojíždět autobusem ve věčně ucpaných ulicích centra města.
Příjezd monorailu do severní konečné stanice Titiwangsa. Obě konečné poskytují možnost přestupu na další kolejovou dopravu i na autobusy. Zde se buduje také další linka těžkého metra MRT, která povede skrz celé město a jeho okolí od severu na jih.
Reklama na monorail pod jeho severní konečnou stanicí. Bohužel zde vyobrazené čtyřvozové jednotky jsou opět z bezpečnostních důvodů odstaveny z provozu a v současné době není bohužel příliš taktické tuto linku jakkoli propagovat.
Ještě jeden pohled z ptačí perspektivy na vedení monorailu v centru Kuala Lumpur. Všech 11 stanic si je velmi podobných, výška oproti okolnímu terénu je také konstantní. Depo se nachází poblíž jižní konečné u hlavního nádraží KL Sentral.
Detail zakončení monorailu na severní konečné Titiwangsa. Po příjezdu soupravy přejde řidič na opačný konec a hned odjíždí zpět. V omezeném provozu bylo na celé lince v provozu pouze 5 jednotek, interval se pohyboval mezi 10 a 15 minutami.
Atraktivní trasa monorailu vede hustě zastavěnou centrální částí Kuala Lumpur, většinou nad souběžnými ulicemi, které jsou ve špičkách plné aut. Jediná linka, označená číslem 8, měla být prodloužena a rozdvojena, z plánů ale nakonec sešlo a místo toho se rozvíjí mnohem rychlejší automatické metro.
Jižní část trasy monorailu už vede méně hustou zástavbou a míří do konečné stanice KL Sentral, neboli nového hlavního nádraží, které funguje od roku 2001 a kde se potkávají jak linky metra, příměstské železnice, tak i dálkové dopravy včetně letištního expresu. Nové nádraží bylo postaveno jižně od původní historické budovy, která dodnes částečně funguje jako železniční stanice.
Od roku 2001 funguje namísto historické a honosné budovy původního hlavního vlakového nádraží nové nádraží schované uvnitř nákupních center a výškových budov, ale oproti původní poloze nabízející přestupy z příměstských a dálkových vlaků i na letištní expres, dvě linky metra i monorail. Hlavní nádraží je symbolem provázanosti zdejší veřejné dopravy – každá linka je tak trochu oddělená, i když na všech lze použít čipovou kartu, byť jen formou odečítání jednotlivého jízdného z nahraného kreditu. Užší provázanost funguje pouze v rámci městského provozovatele Rapid KL, pod jehož hlavičkou fungují...
Původní honosná budova hlavního vlakového nádraží už dnes slouží svému účelu jen částečně – cca o kilometr jižněji bylo v roce 2001 otevřeno nové hlavní nádraží, skryté ve spleti výškových budov a obchodních center. Oproti této okázalé historické budově nabízí nové nádraží mnohem více možností přestupů na jiné kolejové linky.
I v centru Kuala Lumpur najdete takovéto nadzemní stanice metra – jednou z nich je Pasar Seni ležící nedaleko původního historického hlavního nádraží. Pod touto stanicí leží (poněkud roztroušený a nepříliš přívětivý) jeden z hlavních autobusových terminálů v centru města.
První linkou městské kolejové dopravy byla v roce 1996 tato lehká dráha směřující ze severu centra města na jih, kde se dělí do dvou větví. Původní jednotky AdTranz zde nedávno vystřídaly tyto nové čínské šestivozové soupravy CSR. Tato dvojlinka se dnes jmenuje Sri Petaling / Ampang Line a má čísla 3 a 4.
Bílý interiér nových čínských jednotek pro dvojlinku 3 a 4 (Ampang + Sri Petaling Line). Těchto šestivozových jednotek bylo od roku 2015 dodáno celkem 50. Interiér je klimatizovaný (často až příliš), sedačky jsou v nerez provedení. V porovnání s automatickými linkami lehkého i těžkého metra je tento dopravní prostředek poměrně pomalý, zejména v jeho původním úseku z let 1996 a 1998.
V centrální části Kuala Lumpur jsou linky 3 a 4 vedeny společně zpravidla po nadzemní estakádě. Souhrnný interval je 3-5 minut. V roce 1996 se jednalo o první městskou kolejovou dopravu v této rychle rostoucí malajské metropoli.
Linka 3 vede do jihovýchodní části města do stanice Ampang a tento úsek je zpravidla povrchový. Soupravy řízené strojvedoucím odebírají proud z postranní kolejnice. I tento úsek byl zprovozněn již před 20 lety.
První opravdovou městskou kolejovou dopravou byla v roce 1996 nadzemní linka LRT, která se postupně rozrostla do dvou větví a od posledního velkého prodloužení v roce 2016 zasahuje i daleko za hranice vlastního města. V centru vede od severu na jih, kde se rozděluje do dvou větví (Ampang Line – č. 3 a Sri Petaling Line – č. 4). Hlavně v původních úsecích je tento dopravní prostředek poměrně pomalý, i když zde jezdí už druhá generace vozidel – šestivozové čínské jednotky CSR. Před jízdou se však dobře oblečte, uvnitř bývá poněkud překlimatizováno – to ostatně platí občas i pro další dopravní...
Na konečné stanici linky 3 (Ampang Line) se nachází také jedno ze dvou dep pro nové čínské jednotky CSR. Tyto linky stejně jako zbylé městské kolejové linky včetně monorailu provozuje společnost Rapid KL.
Severní úsek dvojlinky 3 a 4 vedoucí do stanice Sentul Timur vede také kolem těchto výškových budov, které vyčnívají z okolní nízké zástavby. Každá ze dvou linek jezdí v maximálním intervalu 10 minut. Po dodání nových čínských jednotek v letech 2015 a 2016 byla také zvýšena kapacita, neboť do té doby byla část souprav pouze čtyřvozová.
V roce 2016 byla linka č. 4 (Petaling Line) významně prodloužena do jihozápadních předměstí a dvojlinka 3+4 tak dosáhla délky 45 km. V této nové části jsou už stanice velkorysejší a i cestovní rychlost je tu vyšší. Okolní zástavba teprve roste – výškové budovy střídá roztroušená nízká zástavba i zcela neosídlené oblasti.
Přestupní stanice Titiwangsa, kde se potkávají linky LRT č. 3 a 4 s monorailem i s mnoha autobusovými linkami, provozovanými městskou firmou Rapid bus pod hlavičkou Rapid KL. Díky tomu zde funguje i částečně integrované jízdné – platit lze čipovou kartou, kdy se pokaždé odečítá jízdné, nižší oproti platbě v hotovosti. Pro místní pravidelné cestující jsou tu pak dlouhodobé předplatní jízdenky na čipové kartě.
Vstup do stanice nejnovější linky metra (MRT) č. 9. Zelená automatická linka funguje teprve od roku 2016, podjíždí centrum města od západu na východ a obsluhuje velmi vzdálená předměstí Kuala Lumpur. U přehledně označených vstupů do stanic najdete i praktickou mapu okolí.
V Kuala Lumpur mnoho pozemních stanic nenajdete – většina úseků je povrchových nebo nadzemních. Ve všech podzemních stanicích jsou dveřní stěny umožňující automatickým vlakům nerušený a poměrně svižný provoz. Intervaly nebývají ani ve špičkách příliš krátké a proto se na metro čekají poměrně dlouhé, ale velmi ukázněné fronty.
Automatické vlaky na linkách 5 a 9 nabízejí kromě slušné rychlosti také výhled na trať. Většina jejich úseků je nadzemních, pouze v centru se obě linky noří na pár stanic pod zem. Zatímco první automatická linka č. 5 byla zprovozněna již v roce 1998, druhá a zároveň nejnovější linka 9 přibyla až v roce 2016.
První pořádnou městskou kolejovou dopravou je automatická linka č. 5, tzv. Kelana Jaya Line. Funguje již od roku 1998 (u asijských městských tygrů tedy již skoro prehistorie) a svého času byla nejdelším automatickým metrem na světě. To již dnes neplatí, i když po posledním velkém prodloužení v roce 2016 má její trasa délku 46 km. Při cestě touto linkou si můžete vybrat mezi dvouvozovými a čtyřvozovými soupravami (ve špičce lze doporučit spíše ty delší). Zatímco na severovýchodním konci uvidíte kopce a lesy (což není v nížinatém okolí Kuala Lumpur příliš obvyklé), na novém jihozápadním úseku...
Původní úsek linky č. 5 (Kelana Jaya Line) vede z centra na severovýchod do stanice Gombak. I zde se střídá nízká a nová vysoká zástavba. Původně zde jezdily pouze dvouvozové soupravy, postupně byly dodány také čtyřvozové. V plánu je do 5 let provozovat již jen čtyřvozové, protože poptávka zejména v centrálním úseku neustále roste.
Severní konečná stanice linky č. 5 Gombak na úpatí zdejších kopců, které jsou v Kuala Lumpur vzácností. Těchto starších souprav Bombardier Innovia je k dispozici 35 dvouvozových a 35 čtyřvozových. K nim nedávno přibyly i vozy nové generace.
Nový typ soupravy Siemens Innovia na lince 5 posílil zdejší flotilu v roce 2017 v počtu 17 čtyřvozových jednotek. Do roku 2022 by jich mělo dorazit dalších 27. Nové soupravy byly potřeba jednak pro posílení stále rostoucí poptávky a jednak pro významné prodloužení této linky jihozápadním směrem v roce 2016.
Starší čtyřvozová souprava projíždí nadzemní úsek vedený z nového hlavního nádraží severním směrem, teprve pak se linka 5 noří na 5 stanic pod zem. Tato již téměř 20 let fungující linka bývá zejména ve špičkách velmi přeplněná, obzvlášť když vám přijede pouze dvouvozový vlak.
Západní úsek linky 5 už vede volnější krajinou poté, co se protáhne skrz shluky moderních výškových budov jihozápadně od centra města. Původní západní konečnou byla stanice Kelana Jaya, podle které se také tato linka jmenuje.
A takhle vzletně už vypadají stanice v nejnovějším úseku linky 5, kde se jezdí teprve od roku 2016. Tehdy přibylo na lince č. 5 celkem 13 nových stanic zakončených přestupní stanicí Putra Heights zatím uprostřed ničeho. Cestou se můžete kochat třeba nekonečnými lány nízkých řadových domů.
Setkání nové a starší generace vozidel Innovia od Bombardieru. Nyní je k dispozici pro linku 5 celkem 84 automatických souprav, které obsluhují 46 km dlouhou linku. Po trase jsou občas odstaveny záložní soupravy, v části nejnovějšího úseku pak jezdí pouze každý druhý vlak.
Zástupce nejnovější dodávky souprav z roku 2017 na novém západním úseku linky 5. Celkem monotónní nízkou zástavbu řadových domů zde umocňují názvy stanic jako SS18 či USJ7. Na této prapodivné periferii najdete také zajímavou autobusovou linku BRT využívající samostatnou nadzemní  estakádu.
V nové konečné stanici Putra Heights na jihozápadním předměstí Kuala Lumpur se od roku 2016 potkává automatická linka 5 s prodlouženou linkou 4, kde jezdí manuálně řízené čínské šestivozové soupravy. Sem byla linka 4 prodloužena ve třech fázích od listopadu 2015 do června 2016 celkem o 11 stanic. K tomu je nutné uvést ještě dvě stanice, které na novém úseku nebyly zatím otevřeny a kterými se jen projíždí.
Setkání linek 4 a 5 v konečné stanici Putra Heights, kde mezi nimi lze přestoupit v rámci jednoho ostrovního nástupiště. Automatická linka 5 je oproti manuálně řízené lince 4 o poznání rychlejší a pohodlnější. Čínské jednotky na lince 4 také bývají často velmi přechlazené.
Zde je patrná poněkud monstrózní výška přestupní stanice Putra Heights zatím uprostřed ničeho na jihozápadní periferii Kuala Lumpur. Do centra metropole odtud dojedete ať už linkou 4 nebo linkou 5 zhruba za necelou hodinu.
Jedno z nejvýznamnějších rozšíření kolejové dopravy v Kuala Lumpur proběhlo v červnu 2016, kdy byly prodlouženy linky 4 a 5 do jihozápadních předměstí metropole a obě se potkaly v novém přestupním terminálu Putra Heights. Délka sítě tehdy narostla o úctyhodných 35 km (část nového úseku linky 4 byla otevřena již o pár měsíců dříve).
Prapodivnou a jedinou vyšší formu autobusové dopravy mají v Kuala Lumpur na jednom západním předměstí. Od roku 2015 tu funguje speciální autobusová linka vedená na nadzemní estakádě a zcela oddělená od okolního světa. Po ní jezdí v nepříliš krátkém intervalu nepříliš kapacitní elektrobusy BYD s velmi pomalými dveřmi, ale na zdejší poptávku to stačí. Spolu s poměrně vysokým jízdným asi tento projekt zcela nenaplňuje představu o kapacitní a rychlé autobusové dopravě. Nicméně autobusy jezdí celkem spolehlivě a na jednom konci můžete přestoupit na automatické metro č. 5, na druhém konci na...
Na západním předměstí daleko od Kuala Lumpur se nachází tento samostatný autobusový systém BRT – po 5 km dlouhé zcela oddělené estakádě jezdí mezi 7 stanicemi až 15 čínských elektrobusů BYD. Podle jména čtvrti se místní systém nazývá BRT Sunway.
BRT Sunway funguje od roku 2015 a spojuje zdejší obytnou čtvrť, univerzitní areál a obchodní centrum jednak se stanicí LRT (linka 5 – Kelana Jaya Line) a jednak s linkou příměstské železnice. Původně tudy měl být prodloužen zdejší krátký monorail, ten však fungoval pouze v letech 2000 až 2007.
Elektrobusy na lince BRT Sunway jedou po zcela samostatné silnici na estakádě, jedinou odbočkou je tato do depa elektrobusů. Špičkový interval jsou 4 minuty a vozidlo objede celou trasu tam a zpět za půl hodiny. Elektrobusy jsou normálně řízené, mají pouze jedny dveře zhruba uprostřed vozu a poměrně velký prostor zabírají baterie a místo pro řidiče. Vozidla však příliš plná nejezdí – možná za to může příliš vysoké jízdné, možná nepříliš vysoká hustota okolní zástavby.
Nástupiště do elektrobusu na lince BRT Sunway – vozidla mají pouze jedny dveře a nástupiště jsou od okolí oddělena turnikety. Na obou konečných jsou malé smyčky, vozidla se po příjezdu na konečnou prakticky hned vracejí zpět. Jinak tichá a celkem svižná čínská vozidla BYD mají bohužel neuvěřitelně pomalé dveře.
Nejnovější linkou kolejové dopravy v Kuala Lumpur a hlavně v jeho širokém okolí je automatické metro MRT značené číslicí 9. Vede rozvojovým územím ze západních předměstí skrz centrum Kuala Lumpur dále na jihovýchod. Nejnovější 30 km dlouhý úsek na jihovýchod do konečné stanice Kajang byl otevřen teprve nedáno – v červnu 2017.
Elegantní interiér nových čtyřvozových jednotek Siemens Inspiro pro linku MRT č. 9. Celkem jich na nejnovější a také nejdelší lince metra v Kuala Lumpur jezdí 58. Linka 9 má úctyhodnou délku 51 km. První, západní úsek byl otevřen v prosinci 2016, druhý, východní, o půl roku později.
Nejnovější linka 9 vede na předměstích Kuala Lumpur často na velmi vysokých nadzemních estakádách a jednotlivé stanice tvoří dominanty rozvojového území. Kolem nich pak rostou nové výškové budovy i obří záchytná parkoviště. Často se ve špičce naskytne pohled na ucpané dálnice, motivující k využití tohoto rychlého metra.
Ukázkou dopravního pokroku a důstojným završením dvacetiletého rozvoje městské kolejové dopravy je nejnovější linka, tentokrát už těžkého metra MRT. Má číslo 9 a je první ze tří takových linek pro uspokojení potřeby rychle rostoucí aglomerace. I když byl první úsek otevřen v roce 2016 a druhý půl roku na to, je tato velmi rychlá linka dlouhá úctyhodných 51 km a spojuje centrum města (kde vede pod zemí) s dalekými předměstími na západě i na jihovýchodě. Zvlášť působivý je nadzemní kopcovitý úsek západně od centra, kde se trasa proplétá již poměrně hustou zástavbou výškových budov, a zároveň...
Automatická linka 9 s celkem 31 stanicemi je vedena převážně nad zemí, pod centrem Kuala Lumpur se však nachází 7 podzemních stanic s elegantní výzdobou podzemních prostor i vkusnou architekturou nadzemních výstupů. Nástupiště jsou v celé délce oddělena dveřními stěnami, na povrchu v poloviční výšce.
Západní konečná stanice linky MRT č. 9 Sungai Buloh, kde se dá přestoupit na příměstský vlak i místní napaječové autobusy. Velkolepá nadzemní přestupní stanice tu funguje od roku 2016. Už se sem staví další linka těžkého metra MRT – celkem mají být tyto opravdové linky metra tři.
Speciálně označené napaječové autobusové linky na linku MRT č. 9 na konečné stanici Sungai Buloh. I tyto linky provozuje dopravce Rapid KL. Nové napaječe umožňují zvýhodněný nebo zcela bezplatný přestup při cestě metrem.
I kolem západní části nové linky MRT č. 9 rostou výškové budovy, většinou ale vede estakáda volnou a neobydlenou krajinou. U některých stanic se nacházejí obří a velmi zaplněná záchytná parkoviště a není divu – rychlé automatické metro s velkými mezistaničními vzdálenostmi úspěšně konkuruje při cestách do centra přetíženým dálnicím a radiálám.
Dvoupatrová stanice metra poblíž depa v západní části nové trasy 9. Velké mezistaniční vzdálenosti si tato rychlá linka udržuje i v již hustě zastavěném území západně od centra Kuala Lumpur.
Stanice linky MRT jsou výrazné nejen díky tomu, že jsou nad zemí, ale i díky velkorysému zastřešení stanic. Základní interval linky 9 je se čtyřvozovými soupravami cca 3 minuty. Čím blíže vede nadzemní trasa centru, tím více je kryta protihlukovými stěnami a pokud stěny nebrání výhledu, o to impozantnější je výhled na rychle rostoucí malajskou metropoli i obří zácpy na silnicích pod kolejovým viaduktem.
Nové automatické soupravy od Siemensu pro linku 9, podobné například novému metru ve Varšavě, umožňují výhled na cestu z čela vozu. Vnitřní informační systém je nejen vizuální, ale též akustický, některá osvětová, bezpečnostně-preventivní a výchovná videa jsou na evropské poměry poměrně brutální.
Nejstarší kolejovou dopravou v Kuala Lumpur a její aglomeraci je síť dvou diametrálních linek příměstské železnice, využívajících původní úzkorozchodné trasy celostátní sítě, které byly elektrifikovány a nyní procházejí dlouhodobou rekonstrukcí včetně zdvojkolejňování některých ještě jednokolejných úseků. Toto je vstup do stanice příměstské železnice KTM Komuter na hlavním nádraží, kde se obě linky sjíždějí do společného centrálního úseku, který má 4 stanice.
Příměstské vlaky, byť s velkým potenciálem, jsou v Kuala Lumpur píše takovým ošklivým káčátkem, o které je potřeba se ještě hodně starat, aby z něj něco vyrostlo. Bohužel železniční infrastruktura je velmi zanedbaná a doplácejí na to obě příměstské linky, využívající úzké koleje celostátní železniční sítě. Obě linky vedou skrz centrum města po společném úseku se 4 stanicemi, cestou vedou přes nové i staré hlavní nádraží a rozdělují se na okrajích vždy do dvou větví. Každá linka má interval 20-40 minut, jezdí zde už převážně jen nové čínské šestivozové elektrické jednotky CRRC, které mají vozy...
Možná nejen probíhající rekonstrukce tratí dělá ze zdejší příměstské železnice KTM Komuter velmi nespolehlivou a neoblíbenou, a to i přes pořízení nových moderních souprav. Tyto čínské soupravy CRRC byly dodány od roku 2012 v počtu 38 šestivozových souprav. Kromě nich tu občas potkáte i starší soupravy z Jihoafrické republiky nebo z Jižní Koreje z druhé poloviny 90. let.
Čínská souprava národního dopravce KTM v provizorní konečné stanici Sentul – kvůli rekonstrukci tratě je tato krátká severní větev vedoucí ke světoznámým jeskyním Batu Caves ukončena zde a dál do centra už musíte za pomoci náhradních autobusů. Jezdí se v intervalu 20 mnut ve špičkách a 40 minut mimo špičky.
Uprostřed příměstských vlaků KTM Komuter najdete vždy jeden nebo dva vozy vyhrazené pouze pro ženy. Nové čínské soupravy z roku 2012 jsou pohodlné, bohužel ale trpí celá příměstská železnice velkou nespolehlivostí a zpožděními. To vše v kombinaci s dlouhými intervaly.
Čínská šestivozová jednotka na příměstské lince vjíždí do stanice Setia Jaya na západním předměstí, kde lze přestoupit na speciální elektrobusovou linku BRT Sunway. Příměstské vlakové linky jsou díky postupné elektrifikaci a zdvojkolejňování tratí prodlouženy i velmi daleko za aglomeraci Kuala Lumpur a jezdí zde v souběhu s nepříliš frekventovanou dálkovou dopravou.
Jedinou opravdu rychlou železnicí v aglomeraci Kuala Lumpur je tento letištní expres označený zkratkou KLIA, což je zároveň i zkratka pro zdejší mezinárodní letiště, kam tato linka z centra Kuala Lumpur vede od roku 2002.
Moderní čtyřvozové jednotky Siemens Desiro pro expresní i zastávkovou linku KLIA (č. 6 a 7) zvládnou urazit 57 km dlouhou trasu z letiště do centra Kuala Lumpur za necelou půlhodinu. Souběžně s touto expresní linkou (KLIA Ekspres) vede i zastávkový vlak (KLIA Transit) se třemi stanicemi navíc. I ten je ale velice rychlý, bohužel ale také dost drahý v porovnání s ostatními druhy veřejné dopravy v aglomeraci.
KLIA Expres projíždí také významným přestupním terminálem Bandar Tasik Selatan v jižní části Kuala Lumpur, kde se také nachází jeden z nejvýznamnějších autobusových terminálů dálkové dopravy. Na rozdíl od národní sítě železnice je tato nová linka na normálním rozchodu.
Pohodlný interiér jednotky Siemens Desiro na linkách KLIA Ekspres a KLIA Transit. Zastávková linka vedená z letiště do centra města slouží také pro obsluhu nového hlavního města Malajsie Putrajaya, které je budováno na zelené louce od konce 90. let minulého století.
Dálková doprava v Malajsii je převážně v režii autobusů, které provozují různí menší i větší dopravci. Dobře však funguje celostátní informační i prodejní systém – u jedné přepážky si tak můžete ve velkých terminálech koupit jízdenku na libovolného dopravce. O významu autobusové dopravy v Malajsii svědčí návštěva velkého autobusového nádraží Bandar Tasik Selatan na jihu Kuala Lumpur, kde si připadáte spíš jak na letišti. Cestování dálkovými autobusy je velmi pohodlné, sedačky mají zpravidla uspořádání 2+1 s velkými rozestupy, navíc jízdné je poměrně nízké. Už méně lichotek lze použít pro...
Obří autobusové nádraží v přestupním uzlu Bandar Tsik Selatan na jižním okraji Kuala Lumpur. Z dálkových linek z celé Malajsie tu můžete přestoupit na lehké metro v podobě linky č. 4 směr centrum nebo na KLIA Transit směr hlavní nádraží.
Odjezdová tabule na autobusovém nádraží Bandar Tasik Selatan. Autobusy tu jezdí do všech koutů Malajsie i do Singapuru, jízdenku zde jednoduše zakoupíte v centrálních pokladnách na všechny dopravce. Funkční systém dálkové autobusové dopravy je v ostrém kontrastu s železnicí, která nabízí pouze pár vlaků denně s dlouhými dojezdovými časy.
Dálkové autobusy různých soukromých společností se předhánějí v kreativitě nátěru i další výzdoby. Jejich interiér je velmi pohodlný a prostorný, není problém se na cestě dobře vyspat. Jízdné je přitom velmi nízké. Třeba z Kuala Lumpur dojedete do sousedního Singapuru zhruba za 5 hodin a v přepočtu za necelých 300 Kč.
Nový dálkový vlak národního dopravce KTM přijíždí od nového hlavního nádraží skrz bývalé hlavní nádraží v Kuala Lumpur. Železnice se mění k lepšímu, ale stále nabízí příliš málo vlaků bez návazností. Pro cestu z Kuala Lumpur do Singapuru potřebujete skoro celý den, navíc budete stejně potřebovat pro zbytek cesty autobus. Plánovaná vysokorychlostní trať by měla toto martyrium zkrátit na 90 minut.
Vlaková stanice Putrajaya / Cyberjaya leží na nové rychlostní trati z letiště do centra Kuala Lumpur. Zde byl plánován návazný monorail do zcela nově vznikajícího hlavního města Malajsie Putrajaya. Z projektu zbyly pouze tyto rampy v okolí stanice a most přes umělé jezero v novém městě. Nyní se sem staví nová linka MRT vedená skrz celou aglomeraci včetně centra Kuala Lumpur. Do centra Kuala Lumpur odtud dojedete zhruba za 25 minut.
Pozůstatek po plánovaném monorailu, který měl spojovat vlakovou stanici na trase letištní rychlodráhy s novým hlavním městem Malajsie Putrajaya. Most přes umělou vodní plochu protékající novým městem na zelené louce byl postaven ještě než se rozhodlo o pozastavení projektu. Nyní rozváží cestující v nové městě pouze autobusy.
Putrajaya – nové hlavní město Malajsie vzniklo na zelené louce na jižních předměstích Kuala Lumpur zhruba na půl cesty mezi centrem města a letištěm KLIA, jinak obřím přestupním uzlem celosvětového významu. Do nového města se už skoro 20 let stěhují vládní úřady i noví obyvatelé, zatím je tu však spíše mrtvo. V kontrastu s tím jsou luxusní bulváry, mosty, chodníky i parky včetně obří umělé vodní plochy i obří mešity. Do nového města měl dojet také monorail od zdejší poměrně vzdálené železniční stanice. Poté, co byl postaven most přes umělé jezero i dokončeno napojení na vlakové nádraží, však...
Detail mostu na uvažované trase monorailu ukazuje již připravené drážní těleso. Původní záměr zde tak má asi natrvalo slušně velký pomník. K novému hlavnímu městu Putrajaya nově míří z Kuala Lumpur stavba nadzemního automatického metra na normálních kolejích.
Dopravce Nadiputra v oblasti nových měst Putrajaya a Cyberjaya provozuje také rychlonabíjecí elektrobusy. Nabíjecí stanice leží na konečné u železniční stanice Putrajaya / Cyberjaya.
Detail rychlého nabíjení na konečné – elektrobusy vznikly v rámci mezinárodního projektu a není náhodou, že obsluhují také nové město Cyberjaya, kam se soustředí vědecko-výzkumné aktivity z celé Malajsie.
Plachta na autobusovém nádraží Putrajaya Central ukazuje základní síť autobusových linek v aglomeraci Kuala Lumpur. Každý sektor má svoji číselnou řadu a část linek z každé řady vždy zajíždí až do centra Kuala Lumpur na jeden z autobusových terminálů. Většinu linek provozuje městský dopravce Rapid bus označený logem RapidKL.
Detail hlavních přestupních bodů a terminálů autobusové dopravy v centru Kuala Lumpur. Na většině z nich lze přestoupit na některou z kolejových linek. V každém terminálu najdete i přehledné schéma linek včetně jízdních řádů jednotlivých linek nebo jejich skupin. Jízdní řád zde znamená výčet zastávek, rozsah provozu a orientační intervaly.
Od roku 2012 fungují v centru Kuala Lumpur bezplatné autobusové okružní linky GOKL, postupně se jejich počet zvýšil ze dvou na čtyři. Tři z nich jedou přes tuto turisticky významnou křižovatku Bukit Bintang. Na těchto linkách se svezete standardními autobusy značek Scania, Dennis Alexander, Higer nebo King Long.
Tam, kde nevedou koleje, zachraňují veřejnou dopravu autobusy. Ještě před dvaceti lety tu vládl poměrně velký chaos a nekvalitní a neatraktivní služby odrazovaly i stávající cestující. V roce 2003 však městská samospráva převzala dva největší dopravce a začala mohutně investovat pod hlavičkou Rapid KL do nových autobusů i nových tras. Dnes najdete v centru moderní nízkopodlažní klimatizované autobusy jednotného nátěru (Rapid KL) s poměrně srozumitelným informačním systémem a v samotném srdci města se můžete svézt dokonce zdarma čtyřmi okružními linkami pod značkou GOKL, sloužícími převážně...
4 bezplatné autobusové linky v centru města vozí jak turisty k hlavním atrakcím, tak i místní obyvatele, kteří chtějí ušetřit. Intervaly se pohybují od 5 do 10 minut a každá linka je označena i barvou – červená, modrá, fialová a zelená. Všechny autobusy GOKL mají tento růžový nátěr.
Městský dopravce Rapid bus používající značku RapidKL stejně jako městská kolejová doprava je největším dopravcem v aglomeraci a provozuje cca 1400 autobusů na cca 170 linkách. Vznikl v roce 2003, kdy město odkoupilo dva hlavní soukromé dopravce, neboť jejich ztráty a stav vozového parku již byl neúnosný a počet cestujících nebezpečně klesal. Linky jsou označeny podle typu, předponu BET mají expresní linky používající dálnice pro rychlé spojení centra a předměstí.
Autobusové nádraží roztroušené pod nadzemní kolejovou stanicí Pasar Seni v centru města. Většinou vozů dopravce Rapid bus tvoří zástupci značek MAN, Scania, Volvo, Dennis Alexander nebo King Long. Až do centra jsou vedeny i linky ze širokého okolí. Autobusy Rapid KL požívají také jednotný červenomodrokrémový nátěr.
Do centra města zajíždějí i někteří soukromí dopravci s podstatně horším vozovým parkem než dotovaný Rapid bus. Takto asi vypadaly i městské linky ještě tak před 10-15 lety, než je pod svá křídla převzala místní samospráva.
Další ukázka nelichotivého stavu autobusů některých soukromých dopravců provozujících linky z okolí Kuala Lumpur. I tato linka končí v centru u stanice LRT Plaza Rakyat.
Jedno z autobusových nádraží v centru města, kde jsou ukončeny jak některé městské linky Rapid KL, tak i příměstské nebo dálkové linky dalších dopravců zapojených do systému veřejné dopravy v aglomeraci. Na rozdíl od celkem kvalitního vozového parku městského dopravce je kvalita ostatních dopravců velmi různorodá.