Historické západofrancouzské město Le Mans se 150 000 obyvateli je proslulé především svým automobilovým závodištěm. Je to také další z francouzských měst, kam se vrátily tramvaje. Jejich nová éra začala v roce 2007, 60 let po ukončení původního tramvajového provozu. Zdejší síť má dvě linky, od roku 2016 k nim přibyla metrobusová linka BHNS s provozem speciálních vozidel po samostatné silnici. Le Mans bývá uváděno také jako vzor levného, ale funkčního dopravního řešení. Z Paříže se sem dostanete rychlovlakem TGV za necelou hodinu.

Nevelké, ale historické a členité město získalo po 60 letech od zrušení tramvajové dopravy novou podobu tramvajové sítě, a to otevřením první linky T1 v roce 2007 ze severozápadu na jih s větví na východ. První linka propojila univerzitní areály na severozápadě s historickým centrem, vlakovým nádražím a předměstími na jihu a východě. Na jižním konci linky T1 je proslulé automobilové závodiště, kvůli kterému jsou na zdejší tramvajovou dopravu kladeny v době pořádání závodů vysoké nároky. Současně s otevřením další větve na severovýchod vedoucí kolem zdejší nejznámější katedrály, byla v roce...
Do Le Mans se v roce 2007 vrátily po 60 letech tramvaje. Od roku 2014 přibyl tento úsek z centra na severovýchod a vznikla také druhá linka – T2. Trať vyjíždí z centra kolem místní katedrály.
Linka T1 vede z centra na severozápad do místního univerzitního kampusu. Odtud ze zastávky République klesá k mostu přes řeku Sarthe. Pro zdejší síť o délce 19 km je k dispozici 34 tramvají Alstom Citadis.
Zde překonává tramvaj nejstrmější stoupání ve směru od severu do historického jádra města, které leží v členitém terénu. Všechny tramvaje, jak původních 23, tak i dodatečných 11 pro linku T2, mají stejné barevné schéma systému SETRAM.
V tomto úseku v historickém centru města už jezdí obě linky T1 a T2, a to v souhrnném intervalu 3 minuty. I zde v historickém jádru jezdí tramvaje normálně pod trolejemi.
Křižovatka poblíž zastávky Préfecture, kde se od původní linky T1 odděluje nová linka T2 směrem na severovýchod, kam vedou koleje od roku 2014.
Obě tramvajové linky projíždějí také kolem hlavního vlakového nádraží ležícího západně od historického centra. Rychlovlakem TGV se sem dostanete z Paříže za necelou hodinu.
Jedna z 34 obousměrných pětičlánkových plně nízkopodlažních tramvají Alstom Citadis 302 projíždí kolem hlavního vlakového nádraží. Zde také začíná linka T3, což není tramvaj, ale speciální autobus.
Nyní je již tramvajová síť o délce 19 km a s 35 zastávkami stabilizovaná a neuvažuje se o dalším rozšiřování. Pro provoz dvou linek T1 a T2 je k dispozici 34 obousměrných pětičlánkových tramvají Alstom Citadis 302 v jednotném oranžovohnědém kabátě. Stejně barevné jsou i autobusy zdejší MHD, kterou organizuje a provozuje společnost SETRAM. Základní interval obou tramvajových linek je 6 minut, ve společném úseku v centru se obě linky skládají do tříminutového intervalu. Pro původní rozsah sítě v roce 2007 bylo pořízeno 23 tramvají, zbylých 11 přibylo dodatečně pro novou linku T2. Tramvaje jsou...
Plakát v tramvaji, informující o připravovaných změnách v síti MHD od září 2018, které přinesly kratší intervaly, přečíslování a úpravy tras některých autobusových linek. Nová čísla linek jsou seřazena podle důležitosti i frekvence, přičemž čím nižší číslo, tím kapacitnější a významnější linka.
Interiér tramvaje ladí s jednotným exteriérem a na vodorovných tyčích jsou zajímavým způsobem k dispozici letáky o připravované změně linkového vedení autobusů od září. Při každém nástupu do tramvaje je potřeba validovat si jízdenku.
Konečná zastávka linky T2 Bellevue - Hauts de Coulaines v nejnovějším úseku z roku 2014 na severovýchodě města. Všechny konečné jsou díky obousměrnosti tramvají formou kolejového přejezdu. Na linku T2 zde navazuje páteřní autobusová linka 4, jedna ze čtyř s provozem klasických kloubových autobusů a intervalem cca 12 minut.
Druhá konečná linky T2 „Espal – Arche de la Nature“ na východě města. Ještě před otevřením nové trati v roce 2014 jezdila v Le Mans pouze jedna linka (T1), která se na jihu větvila. I v Le Mans je běžně používáno zatravnění trati včetně automatického zavlažování.
Jižní konečná linky T1 „Antarés - MMArena“ u slavného automobilového závodiště. V době pořádání závodů je linka T1 posílena. Nedaleko této konečné leží zdejší jediná tramvajová vozovna.
Linka T1 překonává po tomto mostě místní řeku La Sarthe a pokračuje dál na sever do univerzitní čtvrti. Každá z linek má základní interval 6 minut.
Pohled od centra města na sever na trať pro linku T1 která směrem z centra výrazně klesá pro průjezd po mostě přes řeku La Sarthe.
Ke dvěma tramvajím je nutné jako páteř MHD připočíst ještě linku T3, což je speciální autobusová linka vyšší kvality (BHNS), která funguje od roku 2016 a spojuje vlakové nádraží v centru s předměstími na jihozápadě. 7 km dlouhá trasa se 14 zastávkami je oddělena od ostatního silničního provozu a na této lince potkáte 10 speciálních kloubových autobusů Iveco Crealis s plynovým pohonem a velmi neobvyklým designem. Základní interval linky je 7-9 minut. Kromě této autobusové linky je město obslouženo ještě dalšími 4 linkami s provozem kloubových autobusů, 8 linkami se standardními autobusy, dále...
Severní konečná linky T1 v univerzitním areálu. I zde najdete velké záchytné parkoviště, stejně jako na opačném konci této linky.
Detail ukončení tramvajové linky T1 u místní Univerzity. Obousměrnost tramvají umožňuje i operativní zkracování linek v případě výluk.
Od roku 2016 funguje linka T3, což je autobusová linka vyšší kvality (BHNS). Začíná v centru u hlavního vlakového nádraží a pokračuje na jihozápad po 7 km dlouhé trase. K dispozici je 10 těchto autobusů Iveco Crealis s neobvyklým designem.
Plynové metrobusy Iveco Crealis jezdí v celé trase linky T3 odděleny od ostatního provozu. 7 km dlouho trasu ujedou za 20 minut.
Autobusová silnice pro linku T3 a její metrobusy Iveco Crealis. Preference je takřka absolutní. Tyto speciální autobusy zde jezdí každých 7-9 minut.
Interiér autobusu Iveco Crealis ladí s exteriérem a díky použití pouze na lince T3 je tomu uzpůsoben i pevný informační systém. Na rozdíl od ostatních autobusových linek se do autobusů linky T3 může nastupovat všemi dveřmi.
Speciální nátěr, design čel i zakrytí kol dělá z autobusů na lince T3 něco zvláštního už na první pohled. Zde na jihozápadní konečné Allonnes – Bois Joli, jedna ze dvou zastávek s menším záchytným parkovištěm.
Detail speciálního designu vozidel i zastávek na metrobusové lince T3. I zde je na všech informačních tabulích zdůrazňována nutnost tarifní kázně sloganem „Je monte – je valide!“).
Vozový park dopravního systému SETRAM pro ostatní autobusové linky je složen výhradně z výrobků Iveco, resp. dříve Renault nebo Irisbus. Potkáte zde standardní i kloubové Agory, Citybusy, Citelisy i Urbanwaye. Kloubových autobusů je cca 45 (včetně 10 Crealisů pro linku T3), standardních cca 85. A k tomu ještě 5 midibusů Heuliez. Vše v jednotném oranžovohnědém nátěru. Část vozového parku je poháněna zemním plynem. Do autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi, do metrobusové linky T3 všemi.
Jízdní řád metrobusové linky T3. V období nejsilnějšího provozu je na lince interval 7-9 minut.
Standardní Citelis v barvách SETRAM na běžné autobusové lince MHD. Vozový park autobusů v Le Mans je složen téměř výhradně z výrobků Iveco, dříve Renault a Irisbus. Část autobusů jezdí na zemní plyn.
Typický městský označník v historickém jádru Le Mans. Od září 2018, kdy byla část linek přečíslována, je tu kromě dvou tramvajových a jedné metrobusové linky dalších 12 základních městských linek, z toho 4 páteřní s provozem kloubových autobusů.