Britská metropole se aktuálně připravuje na zprovoznění nového železničního tunelu přímo pod centrem Londýna, který propojí železniční tratě od východu a západu a výrazně urychlí cestování na největší londýnské letiště Heathrow. Projekt nesoucí název Crossrail také odlehčí přetíženému metru. V autobusové dopravě byla dokončena veliká obnova vozidel pomocí tisícovky nových Routemasterů. Hlavním cílem návštěvy však byl informační a navigační systém, který je ikonický v rámci metra a průkopnický v rámci pěší dopravy. Propracovaná navigace pomocí kvalitních map v ulicích pomáhá zvyšovat podíl pěších cest a hlavně zvyšuje pocit jistoty nejen pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele.

Projekt nového východozápadního železničního tunelu pod centrem Londýna, tzv. Crossrail měl být hotový už koncem roku 2018, na poslední chvíli byl ale oznámen nový termín, a to podzim 2019. Zbývá dokončit už jen nejdůležitější, a to centrální tunelovou část, aby mohly být propojeny vlaky od východu a západu do jedné fialové tzv. Elizabeth Line. Zatím jsou vlaky na obou dosud oddělených větvích označeny jako TFL Rail, ale už se tu můžete potkat s novými devítivozovými jednotkami o délce 200 metrů, které budou pod centrem Londýna jezdit v krátkém intervalu.
Nových Routemasterů jezdí v Londýně u různých dopravců už 1000. Dodávány byly v letech 2012 až 2017. Nový londýnský starosta však rozhodl v dalším nákupu těchto extravagantních a podle kritiků zbytečně předražených vozidel nepokračovat.
Nové hybridní Routemastery provozuje také odnož pařížského dopravního podniku RATP. Všechny autobusy mají jednotný vzhled bez ohledu na to, kdo je provozuje. Před pár lety byli zrušeni průvodčí, díky nimž měly tyto autobusy na některých linkách otevřené zadní plošiny. Zastávkové označníky jsou výrazně označeny písmenem, podle kterého najdete jednoznačně, odkud která linka odjíždí.
Jeden z alternativních autobusů k novým Routemasterům. Oč méně je na zastávkách konkrétních informací o jízdních řádech, o to větší péči tu věnují informacím o trasách nebo poloze jednotlivých zastávek.
Také nové Routemastery se občas oblékají do celovozových reklam. Kritika na tyto autobusy se snášela kromě vysoké ceny také na nedostatečnou klimatizaci nebo nedostatečný výkon hybridního pohonu. Tisíc kusů těchto unikátních vozidel je tedy konečné číslo.
I v Londýně, metropoli konzervativních Britů, se čas od času připravují změny linkového vedení. Jejich realizaci však předchází důkladná debata s veřejností, například i formou takového upozornění na zastávkách.
Detail zastávkového jízdního řádu autobusové linky, která jezdí nonstop. Konkrétní časy odjezdů jsou uváděny jen v obdobích s dlouhými intervaly, při hustotě londýnského provozu nemá příliš smysl být podrobnější. Ve výčtu zastávek jsou uváděny pouze ty nejdůležitější.
Nový železniční tunel mezi stanicemi Paddington a Liverpool Street včetně dvou větví směrem na východ bude mít 10 nových stanic, v centrálním úseku budou jezdit vlaky ve špičkovém intervalu 2,5 minuty. V podstatě nové metro by mělo odlehčit dnes přetíženým linkám Central Line a Piccadilly Line. Výrazně se také zkrátí cestovní doba na největší londýnské letiště Heathrow. Jelikož se v centru Londýna nové metro už dlouho nestaví, je toto opravdu revoluční projekt. Na ostatních linkách probíhá postupná modernizace stanic i vozidel – dokončena byla obnova vlaků pro velkoprofilové podpovrchové...
Na autobusových zastávkách s přístřeškem většinou nechybí ani speciální schéma linek, které z daného uzlu jezdí, a také podrobná mapa blízkého okolí, stejná jako na stojanech v ulicích pro pěší.
Přestupní superuzel ve Stratfordu severovýchodně od centra Londýna si vyžaduje i speciální navigaci na jednotlivé druhy dopravy, a že jich tu je. Originálním číslem jsou označena jednotlivá nástupiště, ať už v metru nebo na železnici nebo na automatické dráze DLR.
V přestupním superuzlu Stratford se potkává metro, klasické vlaky (regionální i dálkové), městská železnice Overground, automatická dráha DLR a také zárodek nového železničního spojení Crossrail (pod dočasným názvem TFL Rail).
Setkání úzkoprofilového metra na centrální červené lince s regionálním vlakem v přestupním uzlu Stratford. Již brzy díky novému spojení Crossrail získá i tato oblast rychlé kolejové spojení ze západem Londýna i letištěm Heathrow.
Největší projekt současnosti je tzv. Crossrail, nový železniční tunel pod centrem Londýna, který propojí západní koncová nádraží s východními a odlehčí tak přetíženým linkám metra a také zrychlí spojení na letiště Heathrow. Než bude dokončen centrální tunel, již existující západní a východní části jsou zatím označeny jako TFL Rail. Po dokončení tunelového úseku v roce 2019 bude tato linka pojmenována jako Elizabeth Line.
Pro novou linku Elizabeth Line využívající nový tunel pod centrem Londýna bude k dispozici 65 devítivozových jednotek Bombardier. Tyto 200 metrů dlouhé vlaky již jezdí na existujících větvích pod názvem TFL Rail. Původně měl být nový tunel otevřen na konci roku 2018, na poslední chvíli ale bylo jeho zprovoznění odloženo téměř o rok.
Stavební ohrada jedné z rozestavených centrálních stanic ukazuje rozsah nového železničního spojení Crossrail. Okrajové části už jsou zprovozněny, chybí pouze centrální podzemní úsek mezi stanicemi Paddington a Liverpool Street, resp. Stratford a Canary Wharf, kam povedou také nové odbočné tunely.
Prozatímní konečná stanice Liverpool Street východní větve nového vlakového spojení Crossrail. Po zprovoznění centrálního úseku dojde k odlehčení především u východozápadních linek metra Central a Piccadilly. A největší londýnské letiště Heathrow bude rychle dostupné také z východní části Londýna.
V autobusové dopravě byla dokončena obří dodávka 1000 nových patrových autobusů New Routemaster, které byly ušité Londýnu přímo na míru. Tyto extravagantní kulaté vozy byly dodávány v letech 2012 až 2017, po výměně londýnského starosty a po sílící kritice těchto atypických autobusů bylo rozhodnuto v jejich dodávkách již nepokračovat. Kritici nejčastěji zmiňují příliš vysokou cenu, málo efektivní hybridní pohon i nedostatečnou klimatizaci. Další obnova autobusů u jednotlivých dopravců zajišťujících linky pro organizátora Transport for London (TfL) tak bude pravděpodobně probíhat střízlivěji.
Některé stanice metra mají nástupiště i v poměrně ostrých obloucích, proto je namístě obligátní heslo „Mind the Gap“.
Klikatá stanice Bank úzkoprofilové červené centrální linky metra. Navigační systém je velmi propracovaný a využívá i stěny nástupiště za kolejištěm. Díky této navigaci se člověk ani v těch nejsložitějších stanicích neztratí.
Konečná stanice krátké linky „Waterloo and City“, která má jen dvě stanice. V období návštěvy probíhaly každoroční oslavy konce první světové války, symbol vlčích máků hrdě nosily i soupravy metra.
Detaily vlaku úzkoprofilového metra u nástupiště v oblouku. Čím více stísněné poměry v podzemí, tím více cestující ocení dostatečné osvětlení, vzornou čistotu i důkladný navigační systém.
TfL (Transport for London) provozuje také několik turistických center, kde si kromě získání informací můžete zakoupit jízdenky i nejrůznější propagační předměty s ikonickými symboly londýnského metra.
Digitální informační panely v stanicích metra informují také o aktuálním provozu a případných mimořádnostech na jednotlivých linkách metra. U tak obrovského a prastarého systému je skoro zázrak, když se zrovna nic neděje.
Hlavním cílem návštěvy Londýna ale bylo zmapovat zdejší navigační a informační systém, pomáhající se místním i turistům zorientovat při pohybu po městě. Londýn je proslulý nejen svým ikonickým systémem v metru včetně legendárních map a loga metra, ale v poslední době také unikátním systémem pro pěší, tzv. Legible London. Cílem tohoto projektu je odstranit bariéry pro pěší pohyb a ukázat, že pěšky je to mnohdy nejjednodušší a nejrychlejší varianta. Město protkané sítí podzemních linek totiž trpělo ztrátou orientace na povrchu, jelikož velká část cest se odehrává právě v podzemí.
Tabule pro ručně psané aktuální provozní informace slouží v době „míru a klidu“ jako prostor pro vtipné vzkazy provozních zaměstnanců k cestujícím, dokazující, že metro v Londýně není jen dopravní prostředek, ale součást života města i životního stylu Londýňanů.
Ani v Londýně se nebojí zobrazovat několik nejbližších odjezdů metra již u vstupů do metra nad eskalátory. Více po sobě jedoucí vlaků je kromě odlišení jednotlivých konečných vhodné i pro znázornění přibližného intervalu, díky čemuž si může cestující rozmyslet, jak moc chce spěchat.
Navigační systém Legible London, určený především pro zvýšení podílu pěších cest v Londýně, je vidět i v metru – už při východu z metra vás ve vestibulu směřuje správným výstupem. Zde ve stanici Oxford Street se kombinuje s historickými šipkami.
Kombinace totemu s informacemi pro pěší (Legible London) s výrazným prvkem upozorňujícím zdálky na vstup do stanice metra. Stojany s mapami jsou umístěny plošně v celém širším Londýně na hlavních pěších trasách. Cílem bylo naučit lidi chodit více pěšky a cestovat efektivněji.
Další ukázka informačního totemu s mapami blízkého i vzdálenějšího okolí u stanice metra. Mapy jsou vždy orientovány z pohledu diváka a jejich typickým designem se inspirovalo již mnoho světových měst.
Křižovatka ulici Oxford Street a Regent Street, kde dostali odvážně přednost chodci – semafory načas zastaví provoz ze všech větví křižovatky a chodci tak mohou přecházet i diagonálně. Realizátoři této změny tvrdí, že k omezení kapacity pro silniční dopravu nedošlo. Zároveň byla zklidněna Oxford Street a více prostoru zde dostali chodci.
V ulicích Londýna se tak postupně objevily totemy či obelisky s propracovanými mapami blízkého i širšího okolí, které jsou vždy orientovány z pohledu diváka a uživatel tak může chodit od jedné mapě ke druhé bez potřeby dalších směrovek či jiných nástrojů. Základem úspěchu jsou kvalitní mapy, zobrazující i jednotlivé přechody či významné budovy ve 3D grafice, která pomáhá spojit si mapu s realitou. Důraz je kladen také na navigaci ke stanicím metra, systém obelisků je propojen nejen v městskou dopravou, ale i se systémem sdílených jízdních kol.
Součástí map jsou vždy kružnice znázorňující docházkovou vzdálenost. Díky mapám se ukazuje, že pro mnoho cest je nejrychlejší pěší chůze a že nemá cenu na krátké vzdálenosti využívat spletité chodby metra. Výraznými prvky v mapách jsou 3D objekty významných budov, podle kterých se divák rychle zorientuje. V této nákupní čtvrti jsou součástí map i komerční názvy hlavních obchodů.
V rámci totemů s mapami jsou zobrazeny také směrovky na nejdůležitější cíle a časová pěší dostupnost nejbližších stanic metra. Díky mapám mohlo výrazně ubýt klasických turistických směrovek.
Součástí mapového navigačního systému Legible London je i síť stojanů sdílených bicyklů. V Londýně má návštěvník (snad i díky silnému organizátorovi TfL) výrazný pocit provázání jednotlivých druhů městské mobility.
Součástí TfL je také síť automatických linek DLR ve východní části Londýna. Všechny linky DLR mají tyrkysovou barvu a jelikož nemají tyto stanice turnikety, je nutné být při označování vstupu a výstupu kartou obezřetný. Rozsah systému kolejové dopravy dokládá tato mapa, kde vnitřní Londýn je ta malá bílá skvrna uprostřed.
Nádraží King´s Cross získalo v rámci celkové přestavby i novou vstupní halu ve směru od severozápadu a od sousedního nádraží St. Pancrass. Jezdí odtud hlavně dálkové vlaky směrem na sever a do Skotska. Moderní architektura se tu příkladně kloubí s historickou částí nádraží.
Nádraží Euston ležící kousek od dvojnádraží King´s Cross – St. Pancrass je pátým nejvytíženějším nádražím v Londýně. Vyjíždějí odtud vlaky směrem do Birminghamu a odtud by také měly v budoucnu jezdit vysokorychlostní vlaky směrem na severozápad  rámci plánovaného projektu „High Speed 2“, kde by měly rychlovlaky směrem Birmingham, Manchester, Sheffield a Leeds dosahovat rychlosti až 360 km/h.
Typická příměstská vlaková jednotka vyjíždějící severozápadním směrem z koncového nádraží Euston. Vlaky v Británii provozuje řada soukromých společností, jízdenku si ale můžete koupit centrálně prostřednictvím národního železničního správce National Rail na jakýkoli vlak.
Největší a nejrušnější nádraží v Anglii je Waterloo, které leží na jižním břehu Temže a míří sem vlaky od jihozápadu. K dispozici je celkem 24 nástupišť. Spolu se stanicemi metra a blízkým nádražím Waterloo East se prý jedná o nejrušnější nádražní uzel v Evropě.
Podle tvůrců systému Legible London je znát skokový nárůst spokojenosti s pohybem po městě i nárůst podílu pěších cest. V porovnání se známou mapou londýnského metra ukazuje tento systém mapové navigace úplně jiný náhled na Londýn a pohyb po něm. Pomohlo také speciálně upravené schéma metra se zobrazením pěších vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi. Složité a mnohdy hluboko uložené stanice metra totiž na krátké vzdálenosti nejsou tou nejrychlejší variantou a bohužel i autobusy pomalu se proplétající uličkami Londýna nebývají pro krátké vzdálenosti nejvhodnější. Základem úspěchu navigačního...
V příměstském vlaku směřujícím z nádraží St. Pancras kolem letiště Luton zjistíte také aktuální obsazenost jednotlivých vozů vlaku, v průběhu cesty se tak můžete přesunout do volnějších vagónů.
Recepce v sídle společnosti Transport for London, která se stará o celkovou mobilitu v Londýně a jeho širokém okolí. Centrála sídlí poblíž přestupního superuzlu Stratford. Z log na zdi představující jednotlivé druhy mobility si můžete udělat obrázek o záběru tohoto asi největšího organizátora dopravy na světě.