Sicilské přístavní město Messina má asi 250 000 obyvatel a leží na východním břehu tohoto jihoitalského ostrova poblíž úžiny, přes kterou Sicílii spojují s italskou pevninou četné trajekty včetně toho železničního. Město se rozkládá v úzkém pásu od severu k jihu podél mořského pobřeží obklopené strmými vyprahlými kopci. Od roku 2003 zde funguje jediná tramvajová linka, nesoucí číslo 28. Na ní se svezete nízkopodlažními tramvajemi Alstom Cityway přísně krabicovitého vzhledu. Místní tramvaje nemají ani atraktivní interval ani cestovní rychlost, přesto jsou tu hojně využívané. Linka spojuje severní a jižní předměstí a vede přes centrum kolem místního vlakového nádraží. Tramvaj tu doplňují autobusové linky, páteřní linka 1 s kratším intervalem částečně kopíruje tramvajovou trasu. Hlavními autobusovými uzly jsou vlakové nádraží a severní konečná tramvají. Město v poslední době hodně investovalo do obnovy vozového parku autobusů, nejnověji v podobě minielektrobusů BYD.

Novodobé tramvaje jezdí v Messině už téměř 20 let. V roce 2003 se sem tramvaje po více než 50 letech vrátily, a to v podobě jediné linky obsluhující všechny hlavní části města od severu na jih. Zhruba uprostřed trasy tramvaj zajíždí k místnímu vlakovému nádraží a dál se proplétá ostrými oblouky místním centrem, bržděna neexistující preferencí na semaforech. Tam, kde je tramvaj vedena na samostatném tělese, ji pro změnu brzdí až absurdní trasování kolejí, které na pobřeží trati směrem na sever z centra mají vždy před a za zastávkou podobu krátkých oblouků s velmi malým, až téměř nulovým...
Jediná tramvajová linka má číslo 28 a funguje od roku 2003. Trasa vede skrz centrum na sever a na jih podél pobřeží. Tato jižní konečná Gazzi byla zprovozněna v roce 2009 a hned za ní je místní vozovna.
Náměstí před vlakovým nádražím poblíž centra města zhruba uprostřed trasy tramvajové linky 28. Tramvaje se zde potkávají s místními autobusovými linkami. Veškerou MHD provozuje městský dopravní podnik ATM.
Tramvaj zajíždí za cenu mnohaminutového zdržení na několika semaforech bez preference až před budovu místního vlakového nádraží. I když jsou ve všední dny při intervalu 22 minut potřeba pouze 4 tramvaje, Messina jich má k dispozici 15.
Zastávkový mobiliář u vlakového nádraží. Netradiční přístřešky jsou doplněny již nefunkčními jízdenkovými automaty a nepříliš udržovaným informačním systémem. V této zastávce byl dokonce k dispozici elektronický informační panel.
Pětičlánková tramvaj Alstom Cityway na hlavním messinském náměstím Cairoli, které nabízí to nejlepší z architektury veřejného prostoru. Tramvaje stejného typu, jen o dva články delší, jezdí také v italském Turíně.
Výrazná konstrukce nad tramvajovou tratí poblíž zastávky na náměstí Cairoli. Tratě jsou většinou odděleny od okolního provozu, nicméně cestovní rychlost není kvůli četným semaforům bez jakékoli preference nijak závratná.
Další ukázka celkem zdařilé podoby mobiliáře s uměleckými prvky v centru města. Bohužel s údržbou už je to podstatně horší. Na trase linky 28 dlouhé necelých 8 km je 17 zastávek a jízdní doba linky 40 minut. Cestovní rychlost je tedy závratných 12 km/h.
Tramvaje na jediné (avšak s číslem 28) lince jezdí při špičkovém intervalu 22 minut čtyři, nicméně dopravce má k dispozici 15 vozidel Alstom Cityway, což jsou nízkopodlažní pětičlánkové krabice stejného typu jako v italském Turíně (jen o dva články kratší), nevábného šedivého vzhledu, který ještě zvýrazňuje nepříliš velká starost o očistu (k vidění byla ale i jedna zjevně zmodernizovaná v novém červeném nátěru). Podobně jsou na tom zastávky s možná kdysi funkčním a moderním mobiliářem, který je však zjevně již dlouho opomíjen jakoukoli péčí. Jednorázovou časovou jízdenku platnou 100 minut si...
Trať severně od centra vedená podél pobřeží až do konečné zastávky Museo se vyznačuje kombinací zastávek s bočními a ostrovními nástupišti, před kterými musí většinou tramvaj výrazně zpomalit kvůli velmi ostrým obloukům.
Modernizovaná tramvaj již v novém nátěru MHD, který používají i autobusy, v zastávce Dogana / Palazzo Reale poblíž centra na pobřežní trase směrem od severní konečné Museo.
Detail nesmyslně lomených oblouků před a za zastávkami v severním úseku trasy. Souběh s místní páteřní silnicí a potřeba vtěsnat sem zastávkové ostrůvky by šlo jistě vyřešit méně bolestně jako pro tramvaje, tak i cestující.
A zde pohled od zastávky na širou trať. Je otázka, zda je toto křivolaké vedení trasy vedeno snahou o vyřešení souběhu s místní silnicí a nebo potřebou co nejvíce zpomalit tramvaj při příjezdu do zastávek.
Další tramvajová zastávka v severním úseku trasy, kde mohla alespoň kolej ve směru do centra vést rovně bez zbytečných oblouků.
Severní konečná tramvaje Museo, kde na ni navazují četné autobusové linky rozvážející lidi do severních předměstí Messiny. Až na jednu výjimku mají autobusové linky většinou dlouhé intervaly s provozem 1, maximálně 2 vozidel. Právě pro tyto doplňkové linky slouží malé autobusy, vozy typu Menarinibus Vivacity o délce 8 byly pořízeny v roce 2017 v počtu 14 kusů.
Jeden z nejnovějších autobusů typu Iveco Urbanway navazuje na tramvaj v severní konečné Museo. Dvanáctimetrové autobusy jsou však používány hlavně pro páteřní linku 1.
Městskou dopravu, jak tramvajovou, tak autobusovou, provozuje místní dopravní podnik ATM. Autobusová flotila je již na pohled výrazně barevnější a modernější než ta tramvajová, vozový park se převážně skládá z malých autobusů Menarinibus Vivacity. Pro páteřní linku 1 jsou k dispozici i autobusy standardní délky. Potkáte tu Iveco Urbanway, Mercedes-Benz Citaro, Temsu, ale i 3 kloubové vozy (1 MAN a 2 Volva). Messina se v roce 2021 stala prvním sicilským městem s provozem elektrobusů, když pořídila 16 čínských minielektrobusů BYD, takže může rázem tvrdit, že 15 % vozového parku produkuje nulové...
Na rozdíl od ostatních cca 40 autobusových linek jezdí páteřní linka 1 každých 15 minut a na trase s jízdní dobou 105 minut je nasazeno 16 autobusů. Většinou standardní délky (Mercedes-Benz, Iveco, Temsa), v roce 2019 pro ni byly ale pořízeny i 3 kloubové vozy (2x Volvo, 1x MAN). Linka obsluhuje severní i jižní předměstí a ve městě víceméně kopíruje tramvajovou linku 28, která má oproti autobusu až dvojnásobně delší intervaly.
Messina se stala v roce 2019 prvním sicilským městem s provozem elektrobusů – dodáno bylo 16 čínských minibusů BYD a rázem tvoří elektrobusy 15 % vozového parku města.
Na jedné z doplňkových linek vyjíždějících od vlakového nádraží, byl zachycen i tento minibus Mercedes-Benz Sprinter. Doplňkové linky navazující na tramvaj nebo páteřní autobus č. 1 jsou většinou poměrně krátké, hlavní osídlení totiž řeší právě severojižní linky 28 a 1.
Další mercedesový minibus vyčkává na odjezd z centra poblíž tramvajové zastávky Villa Dante u místního městského parku a největšího messinského hřbitova. Messina má také dvě noční autobusové linky označené jako N1 a N2.
Detail informačního totemu tramvajových zastávek s již většinou nefunkčními displeji a se schématem trasy tramvaje s vyznačením přestupů i místních bodů zájmu.
Jízdenku na tramvaj si můžete koupit buď v trafice nebo v tomto jednoduchém automatu na mince přímo v tramvaji. Základní jízdenka platí 100 minut.
Messina je významným přístavem, odkud jezdí trajekty na italskou pevninu, která je odtud vzdálená cca 5 km. Přes vodu se dostanete také několika dálkovými vlaky, které se naloďují v přístavním terminálu na speciální trajekt s kolejemi.