Turistický magnet jižní Francie, hlavní centrum Azurového pobřeží, ztrojnásobil od poslední návštěvy délku své tramvajové sítě a vybudoval v podstatě novou podzemní kolejovou trasu pod centrem města. Podzemní stanice jsou celkem 4. Tramvaje zároveň spojily Nice se vzdáleným letištěm na západě. Spolu s faktem, že tramvaje přebraly práci velké části autobusů, došlo v září 2019 k reorganizaci autobusové sítě a vznikly páteřní linky s intervaly podobnými těm tramvajovým. Přibylo také elektrických autobusů, ať už na klasické lince 12 nebo na minibusu motajícím se historickým centrem města. Novou tvář také dostala regionální doprava pod značkou Zou!

Tramvajová doprava byla v Nice radikálně rozšířena v letech 2018-9, kdy přibyly k první lince z roku 2007 dvě zcela nové linky. Tou hlavní je linka 2 jezdící částečně podzemní východozápadní trasou ze starého přístavu směrem na západ podél mořského pobřeží až na místní obří letiště. Z něj pak vede odbočka hustě osídleným údolím řeky Var na sever do předměstí Saint-Isidore ještě s další krátkou odbočkou ke zdejšímu lokálnímu administrativnímu centru CADAM s velkým záchytným parkovištěm. Na nových linkách nenajdete trolejové vedení kromě samotného podzemního úseku pod centrem. Tramvaje jezdí na...
Nová podoba mola starého přístavu v historickém centru, kde ústí nový tramvajový tunel a kde od prosince 2019 končí druhá tramvajová linka, která odtud jezdí v intervalu 4-5 minut. Spolu s novou konečnou byly výrazně zklidněny i okolní ulice a mnohem více prostoru dostali pěší i cyklisté.
Z východní povrchové konečné Port Lympia pokračuje tramvajová linka 2 tunelem se 4 podzemními stanicemi pod historickým centrem a dále již na povrchu podél pobřeží k místnímu letišti. Nové tramvaje Alstom Citadis 405 se od těch původních liší designem i barvou.
Tunelová trasa pod centrem Nice pro linku 2. Je to jediný úsek, kde tramvaje odebírají elektřinu z trolejí. Všude jinde se jezdí na baterie. 4 podzemní stanice jsou umístěny poměrně mělce pod povrchem.
Vstup do jedné z podzemních stanic tramvajové linky 2 v historickém centru. Díky tomu nebylo nutné dělat větší zásahy do uliční úrovně a tramvaje jsou zde velmi svižné.
Západní vjezd do tramvajového tunelu pro linku 2 poblíž zastávky Centre Universitaire Méditerranéen. Díky východozápadní lince byly výrazně zredukovány zdejší autobusové linky.
Vstup do podzemní stanice Alsace-Lorraine v centru Nice citlivě zakomponovaný do místního parku. Na tramvaje zde navazuje z místních kopců jedna z páteřních autobusových linek č. 8.
Povrchový beztrolejový úsek tramvajové linky 2 z centra na západ směrem k místnímu letišti. Zdejší kdysi věčně ucpaný bulvár byl výrazně zklidněn a prostor zde dostala zeleň i cyklisté. Kapacitní automobilová třída zůstala o kousek vedle podél mořského pobřeží.
Linka 2 se na západním okraji větví – polovina spojů vede tudy k místnímu letišti a druhá polovina k administrativnímu centru CADAM. Zde se také připojuje třetí linka, která vede po nové trati od severu.
Tramvaje obsluhují oba terminály zdejšího obřího letiště, které leží poměrně daleko od centra Nice. Z centra sem jezdí linka 2 každých 8-9 minut a zajíždí sem také linka 3 z předměstí Saint-Isidore.
Trať mezi terminály 1 a 2 zdejšího letiště, kudy jezdí linky 2 a 3. I zde bez trolejí na baterie jen s částečným dobíjením při stání v zastávkách. Trať na letiště byla zprovozněna v prosinci 2018.
Nová východozápadní linka 2 má velmi krátké intervaly (4,5 minuty ve všední dny a o něco delší o víkendech), přičemž polovina tramvají jezdí na letiště a druhá polovina k administrativnímu centru CADAM. Třetí linka vedená z letiště na sever do předměstí Saint-Isidore jezdí v intervalu 13-14 minut. Pro potřeby nových linek bylo pořízeno celkem 34 nových sedmičlánkových tramvají Alstom Citadis 405, které jsou na rozdíl od původních stříbrných tramvají pro linku 1 tmavě červené. Původně jich bylo koupeno 19 pro linku 2, poté ještě 6 pro linku 3 a dalších 9 pro prodlouženou linku 2 pod centrem...
Interiér obousměrné sedmičlánkové tramvaje Citadis 405 od Alstomu, kterých bylo pro nové linky 2 a 3 pořízeno celkem 34. Naprostá většina jich jezdí na hlavní lince 2.
Jízdní řády nových tramvajových linek 2 a 3. Zde je uvedena pouze polovina spojů linky 2, druhá půlka vede na letiště. Linka 3 z letiště na sever do předměstí Saint-Isidore má oproti lince 2 výrazně delší intervaly.
Zastávky a palmy na zatravněné trati do předměstí Saint-Isidore na západě aglomerace, kterou používá linka 3. Ani zde troleje nenajdete. Tramvaje se mohou přidobít také během stání v zastávkách z pásu zabudovaného mezi kolejnicemi.
Konečná linka 3 v předměstí Saint-Isidore v hustě osídleném předměstí podél řeky Var. Linka 3 má 12 zastávek na jezdí v intervalu 13-14 minut.
Druhá větev východozápadní linky 2 končí zde u administrativního centra CADAM na západním okraji Nice, kde se také nachází vozovna pro linky 2 a 3 a velké záchytné parkoviště.
I v noci jsou nové tramvajové zastávky viditelné už z dálky díky tomuto prosvětlenému totemu ve tvaru písmene T. Takto jsou označeny i podzemní stanice v centru.
Na baterie projíždí krátké úseky v centru také původní linka 1 z roku 2007. Zde poblíž zastávky Masséna na ikonickém náměstí, které vzniklo nad původním korytem místní řeky Paillon.
A zde kratší verze tramvají na lince 1. Kvůli narůstající poptávce této linky, která jezdí během školního roku každé 3-4 minuty, bylo rozhodnuto o doplnění dalších dvou článků i u těchto 13 zbývajících kusů.
Konečná linky 1 Henri Sappia v kopcích na severním okraji města. Zde vjíždí tramvaje také do vozovny pro tuto linku. Na tramvaje tu navazuje páteřní autobusová linka 8.
Po zavedení dvou nových tramvajových linek už jsou kolejovou dopravou obslouženy další hlavní poptávané směry. V roce 2019 tak došlo k celkové reorganizaci autobusové dopravy, kdy výrazně ubylo především linek ve východozápadním směru. Vzniklo 5 páteřních linek s intervaly podobnými těm tramvajovým, z nichž některé navazují na tramvaje a rozvážejí lidi tam, kde koleje nevedou. Tyto páteřní linky jsou očíslovány od 5 do 9. Na lince 7 jezdí kloubové, na zbytku standardní autobusy. Další základní linky mají čísla od 11 do 23, doplňkové linky jsou očíslovány od 30 výše.
Kloubové autobusy potkáte už pouze na dvou linkách MHD. Kromě páteřní linky 7 je to také linka je 14 začínající na malém autobusovém nádraží Vauban. Flotila kloubových vozidel po velké redukci autobusové dopravy obnovována není, a tak zde potkáte i tyto starší Citelisy.
Po celkové reorganizaci autobusových linek po zavedení nové tramvajové linky 2 fungují jako páteř autobusové dopravy linky 6-9 navazující na tramvaje, stejně jako tato linka 6 svážející cestující z kopců k tramvaji č. 2 ze dvou směrů. Na většinu z nich jsou nasazeny autobusy standardní délky.
Jedny z nejnovějších autobusů jsou tyto Urbanwaye s rozšířenou okenní plochou. Jinak jsou pořizovány také vozy tuzemského výrobce Heuliez. Celkově byla ale autobusová flotila zredukována po významném rozšíření tramvajové dopravy v roce 2019.
Městské i příměstské autobusy Iveco a Heuliez v místních barvách na konečné CADAM, kde také končí tramvajová linka 2, resp. její polovina, která nejede na letiště. V pozadí je velké záchytné parkoviště.
V Nice se začínají objevovat také elektrobusy. První plnohodnotnou linkou je dvanáctka lemující mořské pobřeží v centru a směřující na západní okraj aglomerace. Pro ni bylo pořízeno 10 elektrobusů Heuliez s možností dobíjení na konečné přímo v centru města.
Minibusová linka proplétající se uličkami centra Nice a vedená také po pobřežní promenádě je již rovněž elektrifikovaná těmito tureckými vozítky Karsan Jest.
Midibusová linka 30 z vozidlem Heuliez křižuje tramvajovou linku 1 na náměstí Garibaldi a její jeden z úseků bez trolejí.  Polokružní linka obsluhuje kopcovitou čtvrť východně od starého přístavu.
Pro autobusovou linku 12, která vede jako jedna z mála podél mořského pobřeží, bylo v roce 2021 pořízeno 10 elektrobusů Heuliez. Nové turecké elektrobusy Karsan Jest jezdí od roku 2022 také na minibusové lince v historickém centru. Jinak jsou městské autobusy dopravce Lignes d´Azur obnovovány značkami Iveco a Heuliez. Ale potkáte tu také ještě staré kloubové Citelisy. Ty jezdí na páteřních linkách 7 a 14. Regionální doprava v celém départementu 06 nově nese souhrnný název Zou! A do nových barev se oblékly jak regionální autobusy, tak i regionální úzkorozchodné vlaky Provensálské železnice do...
Malý plynový Urbanway na doplňkové lince 33, která má konečnou vysoko v kopcích nad městem poblíž pevnosti Mont Boron s výhledy na členité pobřeží i celé město.
Na doplňkových linkách MHD jezdí i tyto minibusy Mercedes-Benz. Doplňkové linky jsou číslovány od 30 výše a jezdí hlavně do kopcovitých částí města dál od pobřeží. Linka 36 navazuje na tramvaj č. 1.
Malebná konečná páteřní linky 8 ve čtvrti Las Planas s výhledy na město. Nedaleko se nachází také konečná tramvajové linky 1 i s vozovnou. Tak vysoko jako autobusy zde už ale tramvaje nestoupají.
Pro vytíženou páteřní regionální linku 100 byly pořízeny kapacitní kloubové autobusy Mercedes-Benz Citaro. Linka spojuje Nice s Monakem a Mentonem na východním okraji francouzské části Azurového pobřeží.
Příměstská Setra na konečné linky 112 na autobusovém nádraží Vauban na východním okraji Nice. Také tato linka vede do Monaka, ale jinými ulicemi než páteřní stovka. Příměstské a regionální autobusy na sobě vozí novou značku místního integrovaného dopravního systému Zou!
V rámci integrovaného systému Zou! místního jižního regionu jezdí i tyto dálkové autobusy Scania Irizar. Pod značkou Zou! jsou zahrnuty i regionální vlaky.
Původní historická budova koncového nádraží úzkorozchodné Provensálské železnice již dnes svému účelu neslouží. Nové nádraží leží pár desítek metrů západněji. Začínají zde vlaky po malebné regionální trati do Digne-les-Bains.
Nové motorové jednotky Provensálské železnice na jejím koncovém nádraží v centru Nice daleko hlavního vlakového nádraží. Celkem byly pořízeny 4 v roce 2010.
Na úzkorozchodné trati Provensálské železnice jezdí ještě tyto staré motorové vozy z roku 1971. Všechny jsou oblečeny do nového nátěru regionálního dopravního systému Zou!
Hlavní vlakové nádraží v Nice nese název Thiers a projíždějí jím jak rychlovlaky TGV, tak i regionální dvoupatrové jednotky podél hustě osídleného Azurového pobřeží z Marseille až do italské Ventimiglie. Také na těchto vlacích je patrné logo regionální dopravy Zou!