Oslo (květen 2015)

Hlavní město Norska se rozkládá podél Oslo fjordu v kopcovité malebné, trochu severské krajině. Zástavba není tak hustá, ale i s aglomerací ležící v kraji Akershus má Oslo přes milion obyvatel. Před několika lety bylo v Oslu zavedeno mýto pro vjezd osobních aut do centra, výnosy z mýta jdou na rozvoj veřejné dopravy.

Hned za stanicí Majorstuen se vlaky metra noří do podzemí, aby projely pod centrem města ve společném úseku. 6 linek se tady sjíždí do souhrnného intervalu 3 minuty. Kromě tohoto centrálního úseku je většina tratí metra "T-Bane" povrchová.
Hlavní město Norska se rozkládá podél Oslo fjordu v kopcovité malebné, trochu severské krajině. Zástavba není tak hustá, ale i s aglomerací ležící v kraji Akershus má Oslo přes milion obyvatel. Před několika lety bylo v Oslu zavedeno mýto pro vjezd osobních aut do centra, výnosy z mýta jdou na rozvoj veřejné dopravy. Organizátorem dopravy je společnost Ruter, která si objednává služby u jednotlivých dopravců (6 autobusových, 1 železniční, 1 tramvajový, 1 provozující metro a také 3 lodní) a zastřešuje integrovaný systém včetně železnice. Dopravci provozující metro, tramvaje a část autobusů v...
Schéma stanic metra dosažitelných v příslušném směru na začátku společného centrálního tunelového úseku. Vpravo je možné vidět barevné tarifní zóny místního integrovaného systému pod dohledem organizátora Ruter. Celé Oslo je jedna zóna.
Páteří městské dopravy je metro, zde nazývané T-Bane. Většinou vede povrchově, pouze některé úseky v centru jsou podzemní. Hlavní tunel leží v centrálním úseku, kterým projíždí všech 6 linek metra. Linka 4 propojená s linkou 6 tvoří okruh v centru města. V roce 2012 proběhla změna linkového vedení metra, zřejmě v souvislosti s postupným dokončováním přestavby z horního odběru elektrického proudu na spodní pomocí třetí kolejnice. Zároveň byla také dokončena kompletní obnova vozového parku, který se dnes již výhradně skládá ze 110 třívozových průchozích jednotek MX3000 do firmy Siemens. První...
Pro lepší názornost jsou ve stanicích, kde se sjíždí všech 6 linek metra, tyto infopanely ukazující odjezdy jednotlivých linek do příslušných směrů.
Na většině linek jsou nové vlaky metra spojovány do dvou, pouze na nejstarší lince 1 vedené klikatou tratí do kopců ke skokanským můstkům Holmenkollen jezdí pouze třívozové soupravy. Jelikož předchozí soupravy metra byly dvouvozové (speciální pro tuto linku, vyrobené v roce 1993 a vyřazené již v roce 2010) a část zastávek ještě není přizpůsobena pro delší soupravy, neotvírá poslední vůz v těchto stanicích dveře. Na lince 1 také zůstalo mnoho úrovňových křížení i přes zavedení odběru proudu pomocí třetí kolejnice.
Městské autobusy v Oslu mají červenou barvu. Dominuje zde logo organizátora Ruter, který na jednotlivé linky vypisuje výběrová řízení. V systému je zapojeno celkem 6 dopravců včetně jednoho vlastněného městem Oslo.
Tramvajová doprava (v Oslu jsou tramvaje nazývány Trikken) zůstává stabilní a již se nehovoří o nahrazení tramvají autobusy. Plány na rozšíření tramvajové sítě, která dnes čítá 6 linek v intervalu 10 minut, jsou však dosti dlouhodobé. Struktura vozového parku už je léta stejná - cestující vozí 72 jednotek, buďto 40 dvoučlánkových jednosměrných tramvají řady SL79 (vyrobeny mezi roky 1982 a 1989) od firmy Düwag (první série byla vyrobena v Německu, druhá již v Norsku) a nebo 32 tříčlánkových obousměrných tramvají typu SL95 od firmy Ansaldobreda (vyrobeny mezi roky 1998 a 2006). Nasazení...
Souhrnný jízdní řád linek metra. Kvůli výluce nejezdí linka 3, proto ji nahrazuje linka 4, která jezdí dvakrát častěji.
Autobusová doprava klasicky doplňuje síť metra, železnice a tramvají a pro centrum města nemá příliš velký význam. Bez autobusů se ale neobejdou předměstí Osla a pak zejména vzdálenější a řídce osídlené oblasti kraje. Standardem městských červených autobusů je nízkopodlažnost. Najdete zde standardní, kloubové i patnáctimetrové autobusy. V rámci integrované dopravy zajíždí až do centra Osla i příměstské autobusové linky. Všechny linky podléhají procesu výběrových řízení vypisovaných organizátorem Ruter.
Aktuální linkové vedení metra v Oslu, kde je zanesena i dlouhodobá výluka linky 3. Poslední větší změny linkového vedení proběhly v roce 2012.
Železnice provozovaná norskými státními dráhami NSB tvoří významný doplněk k páteřní síti zdejšího metra a propojuje blízká i vzdálená předměstí Osla. Je také nejrychlejší možností jak cestovat z mezinárodního letiště (příměstským integrovaným vlakem to trvá přes 20 minut, expresní linkou "Flytoget" o pár minut méně, ale výrazně dráž). Příměstské linky jsou označeny číslem s předponou L, doplněny jsou také regionálními vlaky s předponou R. Na všech linkách platí také integrovaný tarif (kromě expresního vlaku na letiště), který je levnější než tarif státních drah (organizátor Ruter...
V síti metra potkáte už jen tyto bílé jednotky MX3000 od Siemensu, odvozené od vídeňského metra. Na všech linkách kromě nejstarší linky 1 jezdí tyto třívozové průchozí jednotky spřažené ve dvojících. S kompletní obnovou vozového parku souvisí dokončení přechodu z horního na spodní odběr elektrického proudu.
Po železničních kolejích se v rámci regionálních linek můžete svézt buď poměrně novými jednotkami Ansaldo nebo staršími elektrickými norskými vlaky vyrobenými mezi roky 1970 a 1993. Jednotlivé linky z 8 základních směrů se sjíždějí na hlavním nádraží "Oslo S" v centru města. Přestoupit tu můžete na metro, tramvaje i autobusy. Na letiště jezdí příměstské vlaky v půlhodinovém intervalu, expresní vlak "Flytoget" ale každých 10 minut.
Konečná linky 17 přímo u vjezdu do jedné ze dvou vozoven. Na tramvajové síti je provozováno 6 linek v jednotném intervalu 10 minut. Těchto tříčlánkových obousměrných částečně nízkopodlažních tramvají Ansaldo jezdí 32.
Interiér částečně nízkopodlažní tramvaje typu SL95 od firmy Ansaldo. Mezi roky 1998 a 2006 jich bylo do Osla dodáno 32. Další rozšíření nebo obnova vozového parku se nyní neplánuje. V Oslu se tramvajím tříká Trikken.
Výřez z mapy ukazuje klikatou linku metra č. 1 (vlevo nahoře), která je zároveň nejstarší linkou zdejší městské dráhy. Kopcovitá trať plná úrovňových přejezdů byla v souvislosti s obnovou vozového parku přestavěna z horního odběru proudu pomocí trolejí na spodní odběr z přívodní kolejnice. Mnoho úrovňových přejezdů ale na členité trati zůstalo.
Na lince 1 jezdí pouze třívozové soupravy z důvodu krátkých nástupišť. Původní dvouvozové soupravy však byly ještě kratší, proto na některých ještě nepřestavěných stanicích nemůžete vystupovat z posledního vozu.
110 nových jednotek MX3000 od Siemensu si vyžádalo kompletní přestavbu tratí na spodní odběr proudu. Nové vozy vystřídaly původní soupravy T1000 i novější T2000, vyrobené teprve v roce 1993, ale pro špatné zkušenosti vyřazené již v roce 2010.
Ve centru Osla se jezdí hlavně metrem a tramvajemi, ale u hlavního nádraží "Oslo S" najdete také pár autobusových linek. Ty městské mají červený nátěr. Samozřejmostí je nízkopodlažnost. Některé jsou poháněny plynem.
Na náměstí Jernbanetorget u hlavního nádraží stojí také tento výrazný souhrnný informační panel s odjezdy všech linek veřejné dopravy.
Nedávno byl také po výluce obnoven provoz tramvají před hlavním nádražím. Linka 19 patří k nejmalebnějším - vede daleko na jih podél Oslo fjordu. Kvůli ukončení ve stísněné čtvrti poblíž stanice Majorstuen zde mohou jezdit jen starší vozy typu SL79 od firmy Düwag. Novější italské vozy mají totiž vyšší nároky na prostor i únosnost tratí.
U hlavního nádraží najdete také výrazné infocentrum organizátora Ruter, které opravdu nelze přehlédnout. Věž slouží také jako upoutávka na největší nádraží norských státních drah o kousek dál.
Uvnitř mraveniště odbavovací haly hlavního nádraží najdete také elektronické schéma všech vlakových linek, které odtud vyjíždějí do osmi hlavních směrů. Všechny lokální vlaky jsou integrované. Cestou na letiště si však musíte dát pozor - v expresních vlacích Flytoget platí zvláštní jízdné.
Novější jednotka příměstských vlaků od italské firmy Ansaldo. Všechny vlaky provozují norské státní dráhy NSB. Hojně k vidění jsou ale také starší elektrické jednotky norské výroby.
Expresní elektrický vlak Flytoget, který jezdí v intervalu 10 minut mezi centrem Osla a letištěm. Z letiště se dá dojet také regionálním vlakem, který je sice jen o pár minut pomalejší, ale jezdí pouze jednou za půl hodiny. Oproti rychlovlaku je však výrazně levnější (platí na něm integrované jízdenky).
Odjezdy vlaků z letiště do centra Osla. Expresním vlakem za 20 minut, regionálním vlakem o pár minut déle, ale mnohem levněji. Příměstské vlaky jsou zařazeny do integrovaného systému a místní organizátor Ruter dorovnává státním dráhám ztrátu z uznávání integrovaných jízdenek. Pro cestu do centra Osla z letiště potřebujete čtyřpásmovou jízdenku.
Na letišti v Oslu slouží také tyto koubové speciální autobusy Solaris s dveřmi na obou bocích.