Hlavní město Norska leží v jižní části této vyspělé skandinávské země a samotné má jen cca 650 000 obyvatel. S aglomerací přes milion. Kromě metra tu MHD tvoří tramvaje a autobusy, pomáhají i příměstské vlaky a lodní linky spojující pevninu s blízkými ostrovy Oselského fjordu. Metro je vlastně takový souhrn povrchových příměstských železnic, který byl postupně přebudován na klasické metro díky společnému tunelu v centru. Vozový park metra už je kompletně vyměněn za nové bílé průchozí soupravy od Siemensu a připravuje se šestá linka. Celkovou výměnu vozového parku čeká také 6 tramvajových linek – staré dvoučlánkové Düwagy i novější italské Ansaldobredy už nyní postupně nahrazují kapacitnější a plně nízkopodlažní španělské CAFy. A pozadu nezůstávají ani autobusy – aktuálně už je téměř celá flotila vyměněna za elektrobusy. Opomenout nelze ani městskou lodní flotilu nedávno obohacenou o několik elektrolodí. Oslo je zkrátka město budoucnosti, které už dávno přiškrtilo auta v centru díky mýtnému, dalo více prostoru lidem v ulicích a teď z toho těží všichni.

Metro v Oslu je ve většině případů povrchové, jen v centru a několika krátkých okrajových úsecích se zavrtává pod zem. Původně to totiž byly vlakové nebo tramvajové linky – první vznikla ještě v 19. století do horské vesnice Holmenkollen. Ve 30. letech 20. století vznikla první podzemní stanice a původní oddělené kolejové systémy na západě a východě se spojily až teprve v roce 1995, kdy skrz dříve dokončené tunelové propojení v centru mohly začít jezdit vlaky metra od východu na západ. Západní linky byly totiž napájeny z troleje, východní ze spodní kolejnice. Čekalo se tedy na přepojení...
5 linek metra tu spojuje centrální tunel, který se pod zem zavrtává zde ve stanici Majorstuen. Následuje pak 5 společných podzemních stanic, kudy projíždí 5 linek v souhrnném intervalu necelé 2 minuty. I když systém rychlé kolejové dopravy funguje už více než 100 let, první průjezdné linky skrz centrum vyjely teprve až v roce 1995.
Schéma linkového vedení metra. Základní interval je 15 minut, linky 2 a částečně i 3 jezdí dvakrát častěji. Zajímavostí je okružní linka 5, která ale zároveň obsluhuje dva klasické koncové úseky. Aby to mohla udělat, musí projet centrálním tunelem dvakrát. Není tedy divu, že má ze všech linek nejdelší jízdní dobu – 72 minut.
První povrchová stanice Majorstuen západně centrálního tunelu. Původně byly všechny západní linky napájeny klasicky z trolejí, kdežto východní linky z třetí kolejnice. Dlouho trvalo, než byly oba systémy propojeny a teprve v roce 2014 byl poslední úsek s trolejí přepojen na napájení pomocí třetí kolejnice – konverze některých linek nebyl snadná a vyžádala si jejich uzavření na několik let. Metro jezdí až na horu tyčící se na obzoru kolem skokanských můstků Holmenkollen.
Jedna z podzemních stanic metra v centru Osla. Stanice nevynikají žádným okázalým designem, hlavní je funkčnost a dostatek kapacitních přístupů – to se týká hlavně stanice Jernbanetorget u hlavního nádraží.
Vozový park metra tvoří už delší dobu tyto moderní průchozí třívozové jednotky MX3000 od Siemensu, které jsou kromě linky 1 spřahovány do dvojic a od roku 2006 jich bylo dodáno 115. Zcela tak nahradily původní červenomodrobílé soupravy.
Krátké třívozové soupravy jezdí pouze na horské lince 1, která stoupá z centra města u hladiny moře až do výšky 500 metrů do horské oblasti se sjezdovkami, skokanskými můstky i četnými tratěmi pro běžecké lyžování. Toto je stanice Holmenkollen v blízkosti světoznámých skokanských můstků.
Za stanicí Holmenkollen se už trať sice tolik neklikatí, zato nabízí úchvatné výhledy do okolní krajiny. Většina stanic má krátká nástupiště, a tak se nastupuje pouze do prvních dvou vozů – původně zde totiž jezdily jen dvouvozové jednotky.
Trasa linky 1 nabízí daleké výhledy nejen na celé Oslo a místní fjord, ale i na okolní přírodu a hornatou krajinu, která Oslo obklopuje.
Nejvýše položená konečná stanice linky 1 Frognerseteren ve výšce asi 500 metrů nad mořem. Z centra Osla se sem dostanete za 35 minut. Tato stanice je oblíbenou destinací lyžařů-běžkařů, a to i za již poměrně teplého jarního počasí.
Během května bylo dole v Oslu už krásných 20 stupňů, ale na konečné linky 1 o půl kilometru výše byly ještě zbytky sněhu a s nimi i mnoho běžkařů.
Na 5 linkách metra, kterému tu říkají „T-bane“, jezdí 115 třívozových souprav MX3000 od Siemensu, které jsou až na speciální linku 1 spojovány vždy do dvojic. Tyto bílé jednotky podobné novému metru ve Vídni byly dodávány postupně od roku 2006 a nahradily původní červenomodré soupravy. Dnes už jsou všechny linky napájeny pomocí spodní kolejnice. Základní interval jednotlivých linek je 15 minut, dvě linky mají interval poloviční. Do většiny krajních úseků se i díky vedení dvou linek do některých z nich přes den jezdí po 7,5 minutách. Kromě propojujícího tunelu pod centrem funguje také severně...
Druhá konečná horské linky 1 jihovýchodně od Osla – Bergkrystallen, kam jezdí spolu s linkou 4 a kromě večerů a nedělí zde tvoří souhrnný interval 7,5 minuty. Ten je ostatně standardem i na většině ostatních koncových úseků kombinací polovičního intervalu linek 2 a 3 a nebo souběhu dvou linek. Třeba sem původně jezdila klasická tramvaj.
Podzemní stanice metra nenajdete jen v centru, ale i zde na konečné stanici linky 2 Ellingsrudasen. Tato stanice pod místním předměstským sídlištěm ukrytým v lesích daleko za městem leží ukrytá hluboko ve skále. Dlouhé východní linky byly postaveny většinou v 70. letech se spodní přívodní kolejnicí a zpravidla nahrazovaly původní tramvajové tratě.
Z hluboko položené konečné stanice linky 2 Ellingsrudasen vedou na povrch buďto dlouhé chodby, nebo se ven dostanete rychlým výtahem. Design nástupiště a přístupových chodeb kombinuje skálu a beton.
U vstupu do metra z haly hlavního nádraží najdete i tento obří displej s trasováním jednotlivých linek v daném směru a s aktuálními odjezdy. Na západ i na východ se můžete vydat do třech směrů, pak jsou tu ještě dvě severní trasy, které vzájemně propojuje i okružní stopa severně od centra.
Ve stanici Forskningsparken ležící na okružní lince metra můžete přestoupit na tramvaje. Už na tramvajové zastávce tak najdete nejbližší odjezdy metra a kudy se vydat do kterého směru. Na jednotlivé stanice metra se navádí i z jejich širokého okolí pomocí jednoduchých směrovek.
Přestupní stanice metra Forskningsparken, kterou podjíždí tramvajové linky 17 a 18 k místní nemocnici. Povrchová okružní trasa metra je obsluhována linkami 4 a 5, přičemž pětka vykoná kruh celý, ale za cenu jízdy po jeho jižní části dvakrát. I na severních stanicích okružní trasy nečekáte déle než 7,5 minuty.
Poslední trasou metra, kde byly troleje nahrazeny spodní kolejnicí, byl v roce 2014 úsek do jihozápadního předměstí Kolsas. Troleje odtud ale nezmizely úplně – až sem do stanice Bekkestua totiž sdílí koleje pro metro i tramvajová linka 13. Jede sem ale jen každý druhý spoj (kvůli neexistenci smyčky sem mohou jen obousměrné tramvaje). Sdílený úsek tramvaje a metra má ještě jednu společnou stanici (Jar) – kvůli rozdílné nástupní výšce ale musí mít tramvaj i metro vlastní nástupiště.
U stanice metra a zároveň tramvaje Bekkestua je i malý autobusový terminál, odkud odjíždějí městské i příměstské linky. Ty se od sebe na první pohled liší barvou vozidel – červené linky i vozy jsou ty městské. Na všech je ale jednotící logo Ruter.
Ukázka letáku k chystané výluce metra ve východní části Osla. Některé kopcovité úseky, kde most střídá tunel, ale není úplně snadné autobusem nahradit.
Jihovýchodní konečnou stanici linky 3 Mortensrud zastřešuje moderní konstrukce společného nástupiště s navazujícími autobusovými linkami. I takto jednoduchý přestup si tu mohou lidé užívat díky absenci turniketů. I když má linka 3 v západní části trasy interval 7,5 minuty, sem jezdí jen každý druhý vlak.
Velmi speciální linkou metra je jednička vedená do vysoko položené oblasti nad Oslem až do výšky 500 metrů nad mořem kolem světoznámého lyžařského a skokanského areálu Holmenkollen. Trať zde má velmi ostré oblouky, krátká nástupiště umožňující nástup pouze do prvních dvou vozů třívozové soupravy a především úchvatné výhledy na celé město, moře a okolní přírodu. Linku 1 využívají hojně lyžaři, a to i v době, kdy už mají dole v Oslu jaro. Jednička ve všední dny vede až na druhý konec Osla spolu s linkou 4, večer a v neděli ale končí už v centru. Oslo plánuje další linku metra do rozvojové...
Centrum dopravního světa – vyhlídková věž Ruter, symbolu veřejné dopravy v Oslu. Přímo v jeho srdci dominující náměstí u hlavního nádraží a křižovatky většiny tramvajových a mnoha autobusových linek. V její spodní části je infocentrum a také konferenční prostory. Ruter je místní organizátor městské mobility.
Zde u hlavního nádraží se také potkává většina tramvajových linek. Celkem jich tu jezdí 6 a číselně navazují na metro. Každá linka má svou barvu. I když jsou místní schémata graficky vysoce kvalitní, nenajdete zde žádné společné, kde by byla aspoň kolejová doprava. Stejně tak v případě výluk zůstává většina informací podle trvalého stavu.
Složitý přestupní uzel v centru Jernbanetorget u hlavního nádraží s mnoha i poměrně vzdálenými zastávkami si vyžaduje přehlednou mapku se zakreslením jednotlivých zastávek a také index linek, kde zastavují.
Nejstarší typ tramvají v Oslu, který byl pod označením SL79 vyráběn v letech 1982-9 firmami Düwag a ABB, již brzy doslouží a společně s novějšími italskými tramvajemi Ansaldobreda bude nahrazen novými tramvajemi CAF. Těchto dvoučlánkových tramvají dosud jezdí 40 a jedna z nich byla zachycena na lince 12 na nábřežní promenádě před místní obří radnicí.
Ukázka staršího typu zastávkových informací, který kombinuje tištěné informace formou samolepky včetně mapy sítě a okolí, a jednoduchý digitální panel s časy nejbližších odjezdů. Trasa k nové městské nemocnici byla otevřena v roce 1999 současně se zahájením provozu obousměrných italských tramvají.
Italské tramvaje SL95 od výrobce Ansaldobreda obývají norskou metropoli postupně od roku 1998. Už zanedlouho se všech 32 hromotluků odebere do věčných lovišť díky kompletní obnově vozového parku novými tramvajemi CAF. Zde na konečné linek 17 a 18 u místní nemocnice na západním okraji města, kam mohou jen obousměrné vozy.
Nová tvář tramvají v norském Oslu: CAF Urbos 100. Do roku 2024 jich bude dodáno 87 a nahradí všech 72 současných tramvají Ansaldobreda a Düwag. A ještě zbyde na zkrácení intervalů a rozšíření tras.
Setkání dvou nejnovějších typů tramvají ve smyčce Disen na severu města, kde výlukově končily tramvaje od centra, protože byl uzavřen krátký úsek v centru kvůli rekonstrukci mostu. Tramvaje v severní části tak byly odříznuté od jižné části sítě. Nová tramvaj vlevo nahradí i starší typ vpravo z 90. let a za pár let budou v Oslu jezdit už jen tramvaje CAF.
Plně nízkopodlažní interiér nových tramvají CAF včetně obrazovek ukazujících aktuální polohu v mapě či možnosti, na co přestoupit v příští zastávce. Nových tramvají bude o 16 víc než těch současných a zároveň mají oproti nejstarším dvoučlánkovým o třetinu vyšší kapacitu.
Nová pětičlánková tramvaj CAF klesá od nejsevernější konečné Kjelsas směrem k centru města. Všech 6 linek má základní interval 10 minut. V bezvýlukovém stavu jsou vzájemně propojeny linky 11+12+19 a také linky 17+18. Jediná linka 13 jedí zcela samostatně.
Tramvaje hrají v Oslu druhé až třetí housle. Funguje tu totiž pouze 6 linek, které většinou obsluhují koncové úseky po dvou. Tramvaje v podobě koňky začaly jezdit v Oslu už v roce 1875 a postupně se hojně rozšířily zejména ve východní části města. Po druhé světové válce však nastal jejich postupný útlum daný jednak přestavbou na metro a také tehdejším módním řešením v podobě náhrady levnými a operativními autobusy. Už se zdálo, že tramvaje v Oslu skončí nadobro, naštěstí na konci 70. let byl plán přehodnocen a díky nákupu dvoučlánkových tramvají Düwag byl tento dopravní prostředek zachráněn....
Hlavní tramvajová vozovna Grefsen na severu města, kde se také provádí veškerá údržba. Tady se v bezvýlukovém stavu vzájemně převlékají linky 17 a 18, které pak různými trasami vedou na druhou stranu Osla k nemocnici.
Pohled do útrob tramvajové vozovny Grefsen, kde je nyní aktuálním úkolem oživování nových tramvají CAF, kterých tu zatím jezdí cca 20, ale do roku 2025 by jich mělo být všech 87. Vozovna se také připravuje na opuštění starších typů, které se postupně přesunou do druhé vozovny na jihu města.
Další tramvaj SL79 na lince 12 u místního přístaviště před budovou bývalého Západního nádraží, které bylo koncovou stanicí železnice ve směru od západu, než byl v 80. letech zprovozněn železniční tunel pod centrem města. Linky 11, 12 a 19 jsou vzájemně provázány u stanice metra Majorstuen, kvůli příliš ostrým obloukům pro italské tramvaje tu dosud jezdily jen ty dvoučlánkové.
Detail zadních úzkých dveří dvoučlánkové tramvaje SL79. Tento typ zachránil tramvajovou dopravu v Oslu, která byla do té doby na zrušení vlivem rozšiřování sítě metra i tehdy populárních a levných autobusů.
V roce 1999 byla nevelká tramvajová síť výrazně rozšířena o úsek kolem univerzitního kampusu k místní nové nemocnici. Trať je zakončena kolejovým přejezdem, neobešla se tak bez obousměrných tramvají, které byly dodány od italské Ansaldobredy. I když tu jezdí ani ne čtvrtstoletí, kvůli jejich vlastnostem, hlavně problémům se skříní vozidla i překonáváním ostrých oblouků, bude po dodání nových tramvají CAF i tento typ kompletně vyřazen.
Interiér italské obousměrné tramvaje Ansaldobreda, která byla dodávána na přelomu tisíciletí. Byl to první typ bezbariérově přístupné tramvaje, i když jen v prostoru dveří. Všude dál už jsou schody.
Nejstarší typ tramvají v Oslu projíždí od jižní konečné Ljabru kolem druhé místní vozovny, kde zároveň sídlí i místní správce tramvajových tratí. Tramvaje v Oslu provozuje městská firma Sporveien Trikken, všude ale najdete hlavně logo organizátora dopravy Ruter.
Nově opravená smyčky na konci rychlodrážní trati pro linky 13 a 19 do jižního předměstí Ljabru. I zde je základní souhrnný interval 5 minut. Na lince 13 jezdí jednosměrné i obousměrné tramvaje – jen ty ale smí až na konec trasy do stanice Bekkestua, kam byly tramvaje prodlouženy po kolejích metra v roce 2014.
Nejnovější tramvajovou trať najdete v centru Osla. Jedná se vlastně o přeložku původní trati pro linky 13 a 19, která vedla severně od kolejiště hlavního nádraží. Trať nyní vede jižně od něj obklopená novou moderní zástavbou a s bližší obsluhou rozvojového území bývalé přístavní čtvrti u pobřeží fjordu.
Takto vypadá nová moderní zastávka sdružující přístřešek s označníkem. Nechybí ani displej s aktuálními odjezdy a veškeré tištěné informace jsou za tmy podsvětlené a skvěle čitelné.
Díky přeložce tramvajové trati pro linky 13 a 19 východně od centra vznikla v roce 2020 i využívaná zastávka Bjorvika obklopená novou zástavbou, kde se dá přestoupit na mnoho autobusových linek včetně těch příměstských.
Původní tramvajová trať vedená severně od kolejiště hlavního nádraží byla v roce 2020 opuštěna a přeložena do rozvíjející se oblasti jižně od něj. Nyní tuto stopu tvořenou z BKV panelů hojně využívají městské i příměstské autobusové linky. Kvůli přeložce tramvají ale zůstalo trochu stranou místní autobusové nádraží, i když leží poměrně blízko toho vlakového a k nejbližší stanici metra to také netrvá tak dlouho.
Jednoduchá síť tramvají v Oslu se skládá ze skupin linek, z nichž každá má základní interval 10 minut. Do koncových úseků se tak zpravidla jezdí po 5 minutách. Donedávna zde bylo jen 72 tramvají dvou typů – starší SL79, čili dvoučlánkové jednosměrné tramvaje dodávané v letech 1982-9 v počtu 40 kusů a novější částečně nízkopodlažní obousměrné tříčlánkové tramvaje Ansaldobreda (typ SL95), kterých bylo v letech 1999-2000 dodáno 32. Na linky 17, 18 a na polovinu spojů linky 13 mohou kvůli úvraťovým konečným jen obousměrné tramvaje, naopak na vzájemně provázané linky 11, 12 a 19 zas nemohou jezdit...
Linky 13 a 19 z centra stoupají malebnou kopcovitou tratí podél fjordu na jih, aby se pak rozjely po rychlodrážní trati do vzdáleného předměstí Ljabru. Tento úsek patří mezi nejzchátralejší, proto zde tramvaje jezdí velmi pomalu.
Linky 13 a 19 vás za pár minut dovezou z centrálního nábřeží až sem do kopců s rozlehlým parkem Ekeberg, odkud je skvělý výhled na mořský fjord i celé Oslo. Zdejší zastávka obsahuje starší typ označníku, jednoduchý odjezdový panel i starobylý betonový přístřešek se zatravněnou střechou.
Během návštěvy Osla byl přerušen provoz tramvají na krátkém, ale důležitém úseku mezi hlavním nádražím a severní částí sítě kvůli rekonstrukci mostu. Práci tak dostaly nejstarší kloubové autobusy Solaris, které zajišťovaly krátkou linku 91. Aby se toho pro cestující změnilo co nejméně, jezdily autobusy do nástupní zastávky po kolejích, i když to z hlediska šířky komunikace, vysokých obrubníků a blízkých trolejových sloupů znamenalo zvýšenou nutnost oprav karoserií těchto vozů.
Na tomto schématu najdete všechny městské autobusové linky v Oslu. I zde je linkové vedení co nejjednodušší a hodně se tu sází na přestupy, které zde ale díky promyšleným jízdním řádům opravdu fungují.
Oslo se stalo městem elektrobusů. Zatímco ještě v roce 2017 mělo jen 6 testovacích vozů na elektrický pohon, aktuálně jich má už cca 350. A to hlavně díky nejnovější dodávce 183 kloubových Solarisů s vysokokapacitními bateriemi. Novou flotilu provozuje dopravce Unibuss.
I když většinu elektrobusové flotily tvoří kloubové vozy, jsou pro méně vytížené linky k dispozici také elektrobusy standardní délky. Jedněmi z prvních byly vozy Solaris, zkoušely se tu ale také španělské Ebusco nebo Mercedesy. Poměrně velký podíl standardních elektrobusů mají aktuálně značky VDL a BYD.
Na linku 46 začínající u stanice metra Majorstuen nasazuje dopravce Elbuss elektrobusy BYD, které tu jezdí v počtu několika desítek kusů. Městské autobusové linky provozuje několik soukromých dopravců na základě veřejných soutěží, které pořádá organizátor Ruter. Všechny městské autobusy mají bez ohledu na dopravce červený nátěr.
Další ze 183 nejnovějších elektrobusů Solaris dopravce Unibuss na konečné páteřní linky 54 od vlakového nádraží Kjelsas na severu města. Pro nové elektrobusy vznikly zcela nové garáže. Zajímavostí je, že si vysoutěžený dopravce vybral pro něj efektivnější řešení ve formě elektrobusů dobíjených pouze v garážích bez nutnosti dobíjecích míst na trase.
Autobusové linky v jižním sektoru Osla vysoutěžil v roce 2022 dopravce Norgesbuss, který pořídil 109 elektrobusů VDL Citea, z velké části kloubových. Do konce roku by mělo do Osla dorazit pro oblast Oslo-východ dalších 137 elektrobusů, čímž by mělo být elektricky pokryto 95 % výkonů městských autobusových linek.
V Oslu jezdí také čínské kloubové elektrobusy BYD, zde konkrétně na lince před centrálním autobusovým nádražím v Oslu, které leží hned vedle hlavního vlakového nádraží. Do roku 2020 kolem jezdily i tramvaje, poté byly ale přeloženy na druhou stranu železničního kolejiště.
Malebné ostrovy Malmoya a Ulvoya těsně u pobřeží fjordu v jižní části Osla spojuje s jeho centrem autobusová linka 85. Ostrůvky jsou hustě obydlené a jejich pobřeží je osázeno rybářskými čluny. Před časem tu testovali autonomní minibusy, teď Ruter připravuje síť autonomních automobilů na zavolání pro rozvážení lidí v oblasti severovýchodně od centra Osla.
Oslo má asi padesátku městských autobusových linek, z nichž některé jezdí ve velmi krátkých intervalech. Jejich provoz zajišťuje pomocí cca 500 vozidel několik soukromých dopravců, které zasmluvňuje a koordinuje místní organizátor Ruter. V rámci soutěží na jednotlivé oblasti pak požaduje už jen bezemisní pohon, takže to vypadá, že do roku 2028 bude kompletně celá autobusová flotila poháněna elektřinou. Všechny městské autobusy jsou bez ohledu na dopravce červené a jsou označeny velkým logem Ruter. V poslední době počet elektrobusů raketově vzrostl spolu se soutěžemi na jednotlivé balíky...
Nejnovější kloubové elektrobusy Solaris jsou přívětivé i za tmy, bohatě osvětlený interiér je doplněn zelenou a červenou signalizací stavu otvírání a zavírání dveří.
Pocit bezpečí navozují ve tmě také zastávkové přístřešky, které mají skvěle osvětlené i tištěné informace. Nechybí ani LCD panel s aktuálními odjezdy. Díky tomu, že označníky nemusí být v čele zastávky, je možné je sdružovat s přístřešky.
Páteřní autobusové linky 30 a 31 projíždějí skrz centrum města od severovýchodu na jihozápad ve velmi krátkém souhrnném intervalu. I na tyto linky už jsou nasazovány pouze elektrobusy (kloubové).
Rozdíl mezi městskou a příměstskou autobusovou linkou poznáte hned díky barevnosti vozidel. V rámci cest po městě ale můžete bez obav využít obojí. Také na příměstských linkách se stále častěji prosazují elektrobusy, jako v tomto případě na severovýchodním předměstí u stanice metra Stovner.
Příměstské autobusové linky často zajíždějí až do centra Osla, jako v případě tohoto Crosswaye od Iveca poblíž nové zastávky Bjorvika v nové přístavní čtvrti v centru města.
Také na příměstských linkách v okolí Osla potkáte často kapacitní kloubové nebo patnáctimetrové autobusy. Zde u západní konečné metra č. 3 Kolsas. Jednalo se o poslední rekonstruovaný úsek, kde troleje nahradila spodní přívodní kolejnice.
Do centrálního městského přístaviště vplouvá nová elektroloď, která spojuje menší ostrovy uvnitř fjordu s pevninou. Lodní linky jsou označeny písmenem B. Elektrifikace lodní flotily pokračuje také předěláváním starších lodí na elektrický pohon.
Další typ lodi na pravidelných linkách do okolí Osla. Dvě linky spojují Oslo s druhým břehem fjordu, kde leží město Nesoddtangen. Tyto dvě lodě byly původně poháněny zkapalněným plynem, nyní už plují na elektřinu.
Elektrická loď používaná na linkách veřejné dopravy v okolí Osla se nabíjí v přístavu pomocí pantografu – jedno nabití trvá pouhých 8 minut. V plánu je vyzkoušet výměnné kontejnery s bateriemi, které by zkrátily čas dobití až na 6 minut, což zhruba odpovídá času na výměnu cestujících.
Jelikož je dopravní systém pod hlavičkou Ruter společný jak pro samotné Oslo, tak i pro celou aglomeraci kolem místního fjordu, zahrnuje také síť regionálních vlaků a autobusů. Základem příměstské železnice jsou místní linky L1 a L2 spojující největší města s Oslem západně i východně od něj. Do dalších měst a obcí pak jezdí regionální linky R, ještě dál regionální expresy RE a na letiště vzdálené od centra Osla asi 50 km jezdí dvě linky rychlovlaků Flytoget využívající dosud jediný vysokorychlostní úsek železnice v Norsku. Díky maximální rychlosti 210 km/h se z letiště do centra Osla...
Nová pěší lávka přes široké kolejiště hlavního nádraží, kolem kterého v poslední době vyrostla nová čtvrť z moderních kancelářských i obytných budov. Kousek odtud směrem k pobřeží fjordu je i nová knihovna či opera.
Nejtypičtější norská elektrická jednotka pro regionální i dálkovější vlaky uhání po pobřežní trati z Osla směrem na jih do města Ski a Moss. Některé vlaky jezdí až do švédského Göteborgu, bohužel časově i cenově jim konkurují autobusy, často provozované i stejným dopravcem jako vlaky. Zatímco centrum Osla se dopravních zácp dokázalo zbavit díky mýtnému, některé výpadovky z Osla ve špičkách trpí. Zde naštěstí nejsou součástí tohoto utrpení autobusy, které tu mají vlastní pruh.
Schéma železničních linek v okolí Osla. Zelené jsou lokální příměstské linky L1 a L2, červené regionální linky do vzdálenějších oblastí. Světlemodré jsou regionální expresy ještě dál. A dvě oranžové linky vás odvezou na místní letiště. Všechny vlakové linky se potkávají v tunelu pod centrem Osla, který tu funguje od roku 1980 a leží v něm zastávka Národní divadlo.
Velkoplošný panel s odjezdy vlaků v hale hlavního nádraží. Tudy projíždějí všechny vlaky v Oslu včetně dvou páteřních příměstských linek L1 a L2 s intervalem 15 minut. Nejbližší odjezdy do těchto hlavních směrů jsou zvýrazněny na ploše vlevo od hodin.
Vy – nová značka norských státních drah. Toto jsou moderní elektrické jednotky Stadler Flirt provozované v počtu 24 pětivozových vlaků na regionálních vlacích v okolí Osla
Na lokálních páteřních linkách L1 a L2, které v patnáctiminutovém intervalu obsluhují nejbližší aglomeraci Osla, potkáte tyto čtyřvozové italské jednotky Ansaldobreda z počátku tohoto století.
Síť regionálních vlaků pak doplňují regionální autobusy, které jsou v místní aglomeraci součástí integrovaného systému Ruter a poznáte je podle vesele zelené barvy. Bez obav s nimi můžete cestovat i v rámci Osla, pokud máte jízdenku na MHD. V rámci oselského fjordu je také několik obydlených ostrovů, které spojují s pevninou lodní linky značené písmenem B a číslem. Některé jezdí jen jednou denně, některé v krátkých intervalech. A většina lodních linek vyplouvá z přístaviště Akker brygge v centru Osla. Lodní linky také zkracují cestu mezi Oslem a blízkým městem Nesoddtangen na druhé straně...
Centrum Osla a letiště vzdálené 50 km od něj spojují tyto rychlovlaky Flytoget, které vás dokážou dostat na letiště za pouhých 19 minut. Jezdí po jediné norské vysokorychlostní trati až 210 km/h v intervalu 10 minut. Za rychlost a komfort si ovšem připlatíte – jedna cesta vyjde v přepočtu na 500 Kč. Jet můžete ale i o něco pomalejším regionálním vlakem. Těchto 16 třívozových jednotek Adtranz z konce 90. let mělo doplnit 8 nových vlaků CAF, které byly ale po necelém měsíci provozu pro konstrukční vadu odstaveny.
Nové letiště v Oslu leží 50 km od jeho centra od konce 90. let. Každých 10 minut odtud ale jezdí rychlovlaky Flytoget. Vedle klasických turniketů je i bezplatná brána pro malé děti. Každý druhý vlak Flytoget pokračuje pod centrem Osla až do západního předměstí Drammen.