Světová metropole dokáže při každé návštěvě překvapit množstvím dopravních novinek. Od poslední návštěvy před třemi roky při byla nová tramvajová linka T9, významně se rozšířila trasa vlakotramvaje T4 a o něco se prodloužila také již téměř okružní tramvajová linka T3. Prodlouženo bylo automatické metro M14 a zuřivě se staví i velké okružní příměstské metro spojující pařížská předměstí. Modernizace vozového parku probíhá jak v metru, u vlaků RER a Transilien, tak i v početné autobusové flotile, kde výrazně přibylo elektrobusů.

Nejvýraznější novinkou je zcela nová tramvajová linka T9, otevřená v dubnu 2021, která míří od vnitřního městského tramvajového okruhu na jih do předměstí Orly. Jižní tramvajová radiála zde nahradila vytíženou autobusovou linku 183. Na trase dlouhé přes 10 km je 19 zastávek a jezdí zde nové sedmičlánkové tramvaje Alstom Citadis 405. Všechny zastávky mají výrazný a komfortní mobiliář a celá linka včetně vozidel je již v nových barvách regionu Ile de France. Novou tramvajovou linku provozuje Keolis a počítá se s jejím prodloužením dál na západ k letišti Orly i na sever na Place d´Italie k...
Nejnovější pařížská tramvajová linka T9 začíná zde v přestupním uzlu Porte de Choissy, kde navazuje na okružní tramvajovou linku T3 a metro M7. Nová linka funguje od dubna 2021 a již zpočátku se těší velkému zájmu cestujících.
Nástupní zastávka nové radiální linky T9, která míří dál na jih do předměstí Orly. Linku provozuje Keolis s těmito 22 sedmičlánkovými tramvajemi Alstom Citadis 405. Linka jezdí ve špičkách každých 5 minut.
Interiér plně nízkopodlažní tramvaje Alstom Citadis 405 pro linku T9. Barevné osvětlení na stropě pomáhá navigovat směr výstupu před každou zastávkou. Stejný typ tramvají bude jezdit také na připravované lince T10.
Celá nová linka T9 včetně vozidel i zastávkového mobiliáře je již v nových barvách integrované dopravy Ile de France Mobilités. Každá zastávka má takto výrazný mobiliář a totemy sdružené s trolejovými sloupy, díky kterým jsou zastávky vidět i z velké dálky. Kolem nové trati se dál zahušťuje místní zástavba.
Dočasná jižní konečná Gaston Viens na předměstí Orly. Tramvají sem dojedete z druhé konečné za půl hodiny. Na trati je 19 zastávek. Odtud by se měly koleje dál prodloužit na západ až k nedalekému letišti Orly, kam již z druhé strany jezdí tramvajová linka T7.
Na jižní konečné nové tramvajové linky T9 navazuje zkrácená autobusová linka 183 k letišti Orly. Právě vytíženou linku 183 s dřívějším provozem kloubových autobusů nová tramvaj nahradila a v budoucnu nahradí i její zbytek k letišti.
Velkorysý mobiliář každé zastávky nové linky T9 obsahuje kromě kapacitních přístřešků, výrazných sloupů i elektronických panelů také jízdenkové automaty a další informační panely.
Okolí nové linky T9 doslova rozkvetlo, a to nejen díky přestavbě křižovatek i okolního veřejného prostoru, ale i zatravněním většiny kolejového svršku. Linka T9 má také novou samostatnou vozovnu v jižní části trasy.
Nová tramvajová linka T9 začíná u okružní tramvajové linky T3 ve stanici Porte de Choissy a měla by být prodloužena dál na sever směrem do centra na Place d´Italie. Dvojlinka T3a a T3b byla naposledy prodloužena v roce 2018 o více než 4 km a pomalu tak uzavírá celý městský okruh.
Nejnovější prodloužení tramvajové linky T3b, která spolu s linkou T3a obepíná vnitřní Paříž, je z roku 2018, kdy byla tato linka prodloužena o více než 4 km dále na západ do zastávky Porte de Asniéres. Nový úsek křižuje západní větev linky metra M13 a také nově prodloužené automatické metro M14.
Nová severní konečná automatického metra M14, které sem bylo prodlouženo v prosinci 2020 o téměř 6 km. V novém úseku jsou 4 stanice, na konci trasy lze přestoupit na linku M13 i na regionální vlaky směrem na sever.
Nejnovějším počinem v metru je prodloužení automatické linky M14 severním směrem v roce 2020. Současně s tím byly pořízeny nové automatické soupravy od Alstomu, kterých je objednáno celkem 94 a počítá se s nimi v rámci připravované automatizace linek M4 a M11. Na lince M4 se postupně staví dveřní stěny na nástupištích a linka se prodlužuje jižním směrem. Chystá se také obří projekt okružního metra v podobě linek M15 a M16, které propojí jednotlivé části rozrůstající se pařížské aglomerace. Také automatická linka M14 bude prodloužena na jih až k letišti Orly.
Automatické metro M14 se naposledy prodloužilo v roce 2020 ze stanice Saint Lazare, následně byla přidána ještě stanice Porte de Clichy. Chystá se další prodloužení o jednu stanici na sever k novému přestupnímu uzlu nového okružního metra kolem Paříže a také se plánuje velké prodloužení na jih k letišti Orly.
Díky prodloužení automatického metra M14 se na této lince objevily také nové soupravy MP14, již v modrých barvách IdFM. Zatím jezdí v počtu 14 souprav, celkem je ale objednáno 94 souprav od pěti- až po osmivozovou verzi, pro provoz na linkách M4 a M11 v rámci jejich plánované automatizace.
Nové automatické soupravy MP14 od Alstomu na prodlouženém úseku linky M14 se stanou tváří také linek M4 a M11. Nové stanice se nijak zvlášť svým vzhledem neliší od těch původních na lince M14.
Vlakotramvajová linka T4 na východě pařížské aglomerace se v roce 2019 rozrostla o novou větev do předměstí Clichy-sous-Bois a Montfermeil. Kvůli tomu bylo pořízeno 15 těchto nových vozidel Alstom Citadis Dualis.
Nové čtyřdílné vlakotramvaje Citadis Dualis jsou stejně jako jejich předchůdkyně na lince T4 provozovány SNCF, ale už jsou oblečeny do nového jednotného nátěru IdFM. Odtud z vlakového nádraží Aulnay-sous-Bois jezdí tramvaje linky T4 každých 4-5 minut.
Souběžně s novými tramvajemi jezdí v původní trase linky T4 také 15 vlakotramvají Siemens Avanto, které pamatují zahájení provozu této linky v roce 2006, jež využívá původní železniční spojku mezi dvěma radiálními tratěmi z Paříže na východ.
Dalším významným pokrokem poslední doby bylo prakticky zdvojnásobení vlakotramvajové linky T4 na východě aglomerace, kdy přibyla zcela nová větev východním směrem do rozvojových lokalit, kudy se staví také velké okružní metro kolem pařížské aglomerace. Na linku T4 tak v roce 2019 vyjely vedle stávajících vlakotramvají nové vozy Alstom Citadis Dualis. Nová větev byla krátce po jejím otevření prodloužena po jednokolejné trati skrz historické centrum obce Montfermeil a plánuje se dostavět další jednokolejnou trať pro zpáteční cestu z konečné, kde je i přestupní terminál na autobusy a další...
V zastávce Gargan zhruba uprostřed původní trasy linky T4 každá druhá tramvaj zahýbá do nové větve, která byla otevřena na konci roku 2019. Na novém úseku najdete 9 zastávek.
Silnou žlutou čarou je vyznačena linka T4 a její nový úsek východním směrem o délce přes 5 km. Tramvaje tudy jezdí každých 9-10 minut a jízdní doba z nové konečné k přestupní stanici na RER je 34 minut.
Interiér čtyřčlánkové částečně nízkopodlažní vlakotramvaje Alstom Citadis Dualis pro linku T4. Stejný typ tramvají jezdí také na lince T11.
Východní konečná nové větve linky T4 Hopital de Montfermeil na konci jednokolejného úseku, který byl dostavěn v srpnu 2020. Najdete tu malé parkoviště i možnost přestupu na autobus.
Těsně před novou konečnou linky T4 se tramvaj proplétá úzkou ulicí historické části obce Montfermeil po této jednokolejné splítce. Plánuje se dostavět ještě jednu jednokolejku o pár ulic dál severně od této pro zpáteční cestu.
Linka T4 přijíždí z nejnovějšího jednokolejného úseku do zastávky Arboretum, kde tato nová větev končila od prosince 2019 do srpna 2020.
Po průjezdu předměstím Clichy-sous-Bois stoupá nová trasa linky T4 do kopců vstříc své koncové stanici v městečku Montfermeil. V tomto kopcovitém úseku je také zdejší největší sídliště, jinak je okolní zástavba nízká.
Poblíž nové trati linky T4 v městečku Montfermeil vzniká také jedna z mnoha stanic obřího projektu okružního metra obsluhujícího tzv. Velkou Paříž neboli obří prstenec kolem vlastní Paříže. Okružní metro bude ve východní části rozděleno na linky 15 a 16, tudy povede jeho vzdálenější větev.
Jedna z nejsilnějších linek pařížského RER. Linka B je provozovaná společně SNCF a RATP těmito jednopodlažními soupravami a zajišťuje také spojení s letištěm Charlese de Gaulla. Soupravy mají už 3 různé nátěry – původní červenomodrobílý, tento novější, ale už i nejnovější světlemodrošedý IdFM.
Během návštěvy Paříže v létě 2021 se příměstské vlakové linky potýkaly s četnými výlukami a část linek RER vůbec nebyla v provozu. Tolik potřebné práce na modernizaci přetížené železniční sítě v Paříži se rozjely naplno.
Od roku 2009 jsou postupně dodávány tyto sedmičlánkové jednotky „Francilien“ od Bombardieru. Celkem jich na příměstských linkách Transilien kolem Paříže má jezdit úctyhodných 360, aktuálně je vyrobeno 320, ty nejnovější již v nových barvách IdFM.
Modernizace se týká také sítě vlakových linek, ať už páteřního „expresního metra“ RER, tak i příměstských linek Transilien označených písmeny a jezdících v krátkém intervalu. Modernizace tratí s sebou bohužel přinesla i řadu výluk a uzavírek soustředěných do letních prázdnin. Z obřího kontraktu na 360 sedmičlánkových jednotek pro linky Transilien od Bombardieru je dodáno už 320. Ty nejnovější již v modrošedých barvách IdFM. Takto se postupně oblékají i modernizované starší soupravy na linkách RER.
Příjemně barevný interiér plně průchozích jednotek Francilien od Bombardieru. Potkáte je na příměstských vlakových linkách označených písmeny, které vyjíždějí z Gare du Nord, Gare d´Est a Gare St. Lazare.
Sedmičlánkové elektrické jednotky Francilien už zaplavily skoro celý region kolem Paříže. Tyto jednotky bývají spřahovány po dvou a na nejsilnějších linkách jezdí i 8krát do hodiny.
Jednopodlažní elektrické jednotky na linkách Transilien v původním i novém barevném schématu vyjíždějí z Gare St. Lazare v centru Paříže. Těmito plně integrovanými vlaky se dostanete na severní předměstí za pár minut a dál odtud můžete pokračovat třeba některou z tramvajových linek.
Na lince RER „E“ potkáte tyto kapacitní dvoupatrové jednotky z druhé poloviny 90. let. Vozy stejného typu provozuje RATP i na lince A.
Paříž, to je především perfektní informační servis, ať už co do aktuálních odjezdů a navigace ve spleti chodeb pařížského metra, nebo v podobě široce dostupných map a schémat jednoho z největších světových dopravních systémů.
Na obrazovkách u vstupů do stanic metra se rychle dozvíte nejen nejbližší odjezdy, ale také informace o aktuálním provozu na jednotlivých linkách. V případě mimořádnosti je tak možné rychle zvolit alternativní cestu.
Přehledné informace o trase linky metra jsou doplněny také možností přestupů na další linky metra a vlaků. Zde na příkladu nově prodloužené automatické linky metra M14.
Postupná automatizace pneumatikové linky metra M4 přináší také stavbu dveřních stěn mezi kolejištěm a nástupištěm. Na tuto novinku upozorňují i interaktivní informační obrazovky v postupně rekonstruovaných stanicích.
Soupravy metra MF77, kterých bylo vyrobeno od roku 1978 do 1986 skoro 200, procházejí od roku 2018 modernizací pro provoz na lince 7. V rámci tohoto se také převlékají do nových barev IdFM.
Interiér čerstvě modernizované soupravy MF77 na lince 7. Tyto stroje jezdí na linkách 7, 8 a 13. Jejich modernizace na lince 13 proběhla už před více než 10 lety a od roku 2024 by je tam měly postupně nahradit nové soupravy MF19.
A ještě detailní vnější pohled na bok modernizovaných souprav MF77 na lince 7, kde je provozováno 72 pětivozových jednotek.
Během letních prázdnin byl kvůli rekonstrukci stanic i mostních objektů uzavřen turisticky oblíbený kus linky 6, který vede v jižní části centra nad zemí a řeku Seinu překonává po mostě poblíž Eifellovky. Metro bylo nahrazeno autobusy různých typů i délek v nepříliš atraktivním intervalu.
Pneumatikové většinou nadzemní metro M6 neodmyslitelně patří k Paříži. Během léta byla ale kvůli modernizaci tato linka provozována pouze v části trasy. Soupravy MP73 vyrobené v roce 1974 dodnes jezdí téměř v plném počtu – z 50 vyrobených jich jezdí 45.
Naznačený vyloučený úsek nadzemního pneumatikového metra M6, kdy probíhala během léta 2021 jeho částečná modernizace. Tato linka se chystá na dodání modernějších souprav MP89, které původně jezdily na lince 1 a dnes jezdí na lince 4.
Severní část vnitřního městského okruhu metra tvoří taktéž částečně nadzemní linka M2, na které jezdí postupně od roku 2007 tyto nové průchozí soupravy MF01. Dodnes bylo těchto jednotek dodáno 173 a jezdí na linkách 2, 5 a 9.
V jižní části trasy linky M5 je krátký nadzemní úsek kvůli přejezdu přes řeku Seinu poblíž Gare d´Austerlitz. Zde v obloukové stanici Quai de la Rapée se metro také na chvilku vynoří na denní světlo. I zde jezdí postupně od roku 2011 nové jednotky MF01 v počtu 52 kusů.
Na již automatické lince M1 je v centru také jedna povrchová stanice, a to Bastile. Jinak rovná východozápadní linka se zde kroutí velmi ostrými oblouky. Původní soupravy MP89 byly v rámci automatizace nahrazeny novými MP05, které vypadají téměř shodně. Původní pneumatikové jednotky byly převeleny na linku 4 a po její automatizaci poputují na linku 6.
Paříž, to není jen metro nebo tramvaje, ale významnou roli i v samotném centru města hrají také autobusy. Aktuálně probíhá plnění ambiciózního plánu na obnovu pětitisícové flotily pařížského dopravního podniku RATP elektrobusy, hybridními nebo plynovými autobusy. Nejnovější zakázku na 800 elektrobusů si rovnoměrně rozdělily firmy Bolloré, Heuliez a Alstom. První dva jmenovaní už v Paříži provozují cca 150 elektrobusů, postupně bude dodáno v nejbližší době až 250 dalších. V Paříži jezdí také tisícovka hybridních autobusů, převážně klouboých od Heuliezu a Iveca (Urbanway). A další tisícovka je...
Z obří objednávky 800 elektrobusů do roku 2024 bylo k aktuálnímu počtu 50 těchto dvanáctimetrových elektrobusů Bluebus místního francouzského výrobce Bolloré objednáno dalších 109 kusů.
Flotila hybridních autobusů pařížského dopravního podniku RATP čítá už ca 1000 vozidel, mezi nimi jsou nejnovější tyto kloubové autobusy od Heuliezu. Zde na páteřní lince 80 v centru Paříže. Dalších 1000 kusů hybridních vozů je v plánu pořídit do roku 2024.
Elektrická midibusová linka 40, neboli Montmartrobus se proplétá úzkými strmými uličkami kopcovitého Montmartru v centru Paříže. Svezete se už druhou generací elektrobusů od firmy Gépébus. Toto číslo nese od roku 2019, kdy byla přečíslována z 88 a prodloužena jižním směrem.
Další z páteřních linek a s jedním z tisícovky hybridních autobusů, které byly a jsou i nadále pořizovány v modelech Iveco Urbanway a Heuliez již v nových barvách IdFM, před historickou budovou nádraží Gare du Nord.
Interiér hybridního Urbanwaye již v barevém provedení IdFM. Designéři věnovali zvláštní pozornost barevnosti a útulnosti interiéru. Výsledkem je kombinace světlemodrých sedadel se speciálním vzorem, bílých nebo nerezových tyčí i tmavě šedé podlahy ve dvou odstínech. Dbalo se i na správné osvětlení.
Zadní pohled na nový kloubový hybridní Urbanway od Iveca již v nových barvách IdFM.
Jeden z nejmenších typů nové rodiny zastávkového mobiliáře. Zastávky obsahují také elektronické odjezdové panely a na výrazném totemu většinou také najdete malé displeje u čísel linek ukazující čas nejbližšího odjezdu.
Další z francouzských elektrobusů Bluebus před muzeem v Louvru. Na obřím kontraktu na 800 nových elektrobusů se budou tyto vozy podílet jednou třetinou. Zbytek bude pořízen od firem Heuliez a Alstom.
Současnou rodinu pařížských elektrobusů tvoří také tyto dvanáctimetrové vozy Heuliez. Zde na náměstí Trocadéro na náhradní lince za metro M6.
A ještě jeden hybridní kloubový Urbanway převlečený již do modrošedého kabátku IdFM. Tímto nátěrem jsou opatřována všechna nová nebo rekonstruovaná vozidla bez ohledu na dopravce v celém regionu Ile de France.
Starší verze dvanáctimetrového elektrobusu Heuliez z roku 2017. Aktuálně tvoří flotilu pařížských elektrobusů už asi 200 vozidel, brzy přibydou další stovky kusů.
Nové kloubové autobusy Heuliez se vyznačují také průsvitným měchem kloubového spojení, který do interiéru autobusu přináší nezvykle mnoho denního světla.
V Paříži se modernizuje i na starších tramvajových linkách. Skoro již okružní dvojlinka T3a a T3b obepínající vnitřní Paříž byla prodloužena o pár kilometrů v severní části města, postupně za provozu probíhá modernizace zastávek na nejstarší linky T1, která již brzy oslaví třicátiny. A s tím přijde také konec legendárních tramvají TSF, které se odeberou do zaslouženého důchodu a postupně je nahradí nové tramvaje Alstom Citadis X05.
V létě 2021 bylo v pařížských ulicích k vidění ještě několik posledních kloubových autobusů Renault Agora, u nás dobře známých jako Citybus.
Nejstarší tramvajová linka T1 je v provozu již téměř 30 let s těmito tramvajemi TFS. Jejich éra však pomalu končí, chystá se nákup 37 nových tramvají Alstom Citadis X05. Nyní je ve špičce pro tuto linku potřeba 31 tramvají, které ujedou celou trasu zhruba za hodinu.
Nejstarší novodobá tramvajová linka T1 se sever od Paříže prochází modernizací zastávek, které jsou dočasně mimo provoz po jednotlivých etapách.
Vlakotramvajová linka T11 z roku 2017 provozovaná SNCF s 15 vozidly Alstom Citadis Dualis má být prodloužena o dalších 18 km východním směrem.