Severoněmecké přístavní město, česky Roztoky, leží na pobřeží Baltského moře a s 200 tisíci obyvateli je největším, ale ne hlavním městem spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Město leží na břehu řeky Warnow, která se ve vzdálené čtvrti Warnemünde vlévá do Baltského moře. A právě Warnemünde, jako turisticky vyhledávaný přístav do Skandinávíde i plážové letovisko, je s centrem Rostocku spojeno frekventovanou městskou vlakovou linkou S-Bahnu. Rostock samotný má na svoji velikost poměrně hustou tramvajovou síť, jejíž součástí je také krátký tunel pod hlavním nádražím. Tramvaje jsou doplněny autobusovými linkami, které provozuje společnost RSAG, neboli Roztocké tramvaje, a.s. Rostock má také nové regionální autobusové nádraží pro linky v rámci místního integrovaného systému VVW.

Tramvaje v Rostocku jezdí od roku 1881, tehdy ještě s animálním pohonem. Rozvětvená síť o délce 36 km s 6 linkami se sjíždí v centru, kde vedou tratě nevelkým historickým centrem, které je prošpikováno paneláky. Část linek jezdí od roku 2003 krátkým tunelem pod hlavním vlakovým nádražím, kde je i nové regionální autobusové nádraží. V roce 2006 byla otevřena spojovací trať západně od historického centra, díky které může přes hlavní nádraží jezdit více linek. 4 z 6 linek vedou na druhý břeh řeky Warnow do třech krátkých větví do sídliště Dierkow. Nejdelší trať odvádí roztocké tramvaje až...
Ač se to nezdá, tato tramvaj právě projíždí historickým centrem Rostocku. I v něm se nachází mnoho paneláků z 80. let minulého století. Tento typ tramvaje (Vossloh Tramlink) jezdí v Rostocku postupně od roku 2013 ve 13 exemplářích.
Hlavní tramvajová trať centrem vede také kolem této městské brány, kde se dá jet buď rovně do tunelu pod hlavním nádražím nebo doleva do východních sídlišť za řekou Warnow.
Zastávkové informace místního dopravce RSAG. Páteřní linky tu mají interval 10 minut, ostatní většinou 20. Většina koncových úseků tramvajové sítě je obsluhována v souhrnném 10minutovém intervalu. V Rostocku jezdí 6 tramvajových a 22 autobusových linek.
Kolem městské brány projíždí nejnovější typ tramvají Vossloh oblečený v reklamě na integrovaný systém VVW (Verkehrsverbund Warnow), jehož je Rostock centrem.
Základem tramvajové flotily je 40 částečně nízkopodlažních tramvají Düwag z první poloviny 90. let. Část z nich má už v roce 2024 nahradit dodávka 28 nových tramvají Stadler Tina. Dlouhá páteřní linka 1 směřující do severních sídlišť v blízkosti baltského pobřeží jezdí během všedních dnů v intervalu 10 minut.
Interiér nejstarších vozů Düwag, které byly v roce 1994 prvními nízkopodlažními tramvajemi v Rostocku. Až do roku 2015 tu s nimi jezdily ještě dvojice tramvají T6A2 s nízkopodlažními vleky Bombardier. Díky těmto vlekům dodaným začátkem nového tisíciletí je tramvajová doprava kompletně bezbariérově přístupná už od roku 2003.
Linkové vedení tramvají během výluky spojovací trati západně od centra. Právě tato trať je nejnovější – otevřena byla v roce 2006 a umožnila jet více linkám přes Hlavní nádraží. Z 6 linek jezdí linky 1 a 5 každých 10 minut, ostatní linky mají interval dvojnásobný. Oranžová dvojka jezdí jen ve špičkách.
Pětičlánkový Vossloh na hlavní třídě Lange Gasse v centru Rostocku. Páteřní linka 5 míří spolu s jedničkou po dlouhé severní trati do sídlišť v blízkosti baltského pobřeží v souhrnném intervalu 5 minut. Vychytávkou tohoto typu tramvaje je otočná sedačka pro cestující na zadní plošině.
Tramvaje v Rostocku stejně jako městské autobusy provozuje místní dopravní podnik RSAG. Celkem má k dispozici 53 nízkopodlažních tramvají. Největší a zároveň nejstarší flotila 40 tříčlánkových Düwagů z let 1994-6 už pomalu začíná dosluhovat a od roku 2024 by mělo část z nich nahradit dodávka 28 nových plně nízkopodlažních tramvají Stadler Tina. Od roku 2013 tu jezdí také 13 tramvají Vossloh Tramlink, které nahradily zbývající dvojice tramvají T6A2 z konce 80. let a vlečné nízkopodlažní vozy Bombardier z počátku nového tisíciletí. Vyřazené vlečné vozy B6A2 byly prodány do maďarského Szegedu a...
Od roku 2003 je tramvajová síť významně rozšířena o nový úsek včetně krátkého tunelu pod hlavním vlakovým nádražím. To se nachází na jižním okraji města a v běžném stavu tudy jezdí 4 linky v souhrnném špičkovém intervalu cca 5 minut.
Jižní východ z hlavního nádraží leží na straně odvrácené od centra, kde se nacházejí paneláková sídliště. Je tu také ukončeno několik městských a řada regionálních autobusových linek. Městské linky provozuje dopravce RSAG s autobusy v modrobílém nátěru. Městské linky jsou číslovány od 16 výše.
Jediná podzemní zastávka pod Hlavním nádražím. Jezdí se tu od roku 2003 a od roku 2006 je tudy vedeno ještě více linek díky nové propojovací trati západně od centra.
Severní vstup do hlavního nádraží s původní historickou budovou. I tady končí několik městských autobusových linek. Pěšky je to do centra města asi 15 minut – tramvají asi 4.
Jedna z páteřních autobusových linek, které jezdí v intervalu 10 minut, během přestávky u Hlavního nádraží. Zhruba dvě třetiny vozového parku linek MHD tvoří kloubové vozy. Tradičními dodavateli autobusů jsou tu Mercedes-Benz a MAN.
Prostor na nové autobusové nádraží nebylo tak těžké najít. Jižně od hlavního vlakového nádraží je mnoho volného prostoru. Odjíždět odtud budou městské i regionální linky.
V rámci nejnovější dodávky MANů z roku 2023 byly pořízeny také 3 elektrobusy – jeden v kloubové verzi a 2 standardní – od klasických autobusů je odlišuje i netradiční zelenobílý nátěr.
Nová odbavovací hala regionálního autobusového nádraží otevřeného v srpnu 2023 poblíž hlavního vlakového. Značka Rebus zahrnuje integrovanou autobusovou dopravu v rámci místního systému VVW v regionu na jih od Rostocku.
Městských autobusových linek napočítáte v Rostocku 22 a číslovány jsou od 16 výše. Nejpáteřnější linky mají ve všední dny interval 10 minut, mezi nimi je i speciální expresní linka X41 spojující sídliště na východě a na severozápadě pomocí tunelu pod širokým ústím řeky Warnow do Baltského moře. Část autobusových linek končí u hlavního nádraží a to buď z jeho severní nebo jižní strany. Na jižní straně byl v roce 2023 otevřeno nové autobusové nádraží sloužící i pro regionální linky – ty jsou zde zapojené do malého integrovaného systému VVW (Verkehrsverbund Warnow), ve kterém nově autobusové...
U nového autobusového nádraží vzniklo také tématické dětské hřiště.
Zástupci dvou základních typů autobusů MHD v malém terminálu u tramvajové zastávky Dierkower Kreuz, kde se hlavní trať z centra dělí na 3 větve do místních sídlišť. Odtud také vyjíždí expresní tangenciální autobusová linka X41 do sídlišť na severozápadě Rostocku.
Jedna ze tří tramvajových konečných na sídlišti Dierkow (Dierkower Allee), kam jezdí linky 3 a 4 v souhrnném intervalu 10 minut. Další trať na toto sídliště je obsluhována páteřní linkou 1 a poslední krátká větev je používána pouze linkou 2, která jezdí jen ve špičkách.
Za přestupním terminálem Dierkower Kreuz se tramvajová trať z centra dělí na 3 větve do různých míst zdejšího sídliště Dierkow na severovýchodním okraji města. Prostřední krátká trať je využívána linkou 2 pouze ve špičkách.
A ještě jednou klasická tramvaj Bombardier ze 40kusové dodávky z poloviny 90. let. Do té doby tady jezdily tramvaje T6A2, kterých bylo pořízeno 24 a k nim 6 vlečných vozů. Ty byly po vyřazení prodány do maďarského Szegedu. Nutno podotknout, že tehdy byla zdejší tramvajová síť mnohem kratší.
Na hlavní nádraží, kde se rekonstruuje zastřešení nástupišť, přijel regionální expres z Berlína, díky kterému ze německé metropole do Rostocku dostanete každé dvě hodiny zhruba za 2,5 hodiny. Část dálkových vlaků pokračuje ještě pár kilometrů na sever do významného přístavu Warnemünde. Díky levnému celostátnímu jízdnému na regionální vlaky byla dlouhá cesta v sobotu ráno přeplněným vlakem spíše utrpením.
Rostock má také svůj S-Bahn, který tvoří 3 linky provozované ve společném úseku Rostock – Warnemünde, kam míří v letní sezóně davy turistů i místních na tamní pláže. Souhrnný interval je ve špičkách i o letních víkendech pouhých 7,5 minuty a po cestě je také mnoho zastávek pro obsluhu místních čtvrtí.
Jeden ze dvou městských přívozů najdete ve čtvrti Warnemünde poblíž pobřeží Baltského moře, kde pomáhá pěším i autům dostat se z jednoho břehu řeky Warnow na druhý. Oba přívozy provozuje městský dopravce RSAG.
Centrum Rostocku s jeho vzdálenou čtvrtí Warnemünde u Baltského moře spojuje místní S-Bahn, který jezdí ve špičkovém intervalu 7,5 minuty, což je souhrn, který se pak na hlavním nádraží v Rostocku větví na 3 samostatné linky. Takto krátký interval je během turistické sezony i o víkendech a není divu – právě do Warnemünde míří davy turistů i místních na zdejší písečné pláže i proto, že odtud odjíždějí trajekty do Skandinávie. Do Warnemünde proto jezdí také dálkové vlaky. A zde je také jeden ze dvou přívozů provozovaných roztockým dopravním podnikem. Ten druhý spojuje sever historického centra...
Na linkách roztockého S-Bahnu nasazují Německé dráhy tyto nízkopodlažní elektrické pětivozové jednotky, které tu jezdí od roku 2013 v počtu 23. Zde v konečné stanici Warnemünde poblíž zdejší písečných pláží.
Do Warnemünde jezdí také dálkové vlaky IC. Hned u nádraží je totiž terminál pro trajekty směr Dánsko a Švédsko. Pro mnoho cestujících je ale tato stanice cílem díky proslulým písečným plážím a malebnému historickému městečku podél vodního kanálu řeky Warnow.