Jedenáctimilionová megalopole je největším městem Brazílie i celé jižní polokoule. Sao Paulo leží na náhorní plošině v nadmořské výšce cca 700 metrů asi 80 km od pobřeží Atlantského oceánu. Bouřlivý rozvoj osídlení je následován i poměrně rychlým, i když stále nedostatečným rozvojem sítě páteřní kolejové dopravy. I přes 5 linek metra, 1 linku monorailu a 7 linek velmi frekventovaných příměstských vlaků je značná část dopravní zátěže, a to i v centru, naložena na bedra autobusům. Ty věčně ucpanými ulicemi projíždějí většinou ve vyhrazených koridorech, ale je jich tolik (cca 16 000), že často zdržují samy sebe. Sao Paulo má také poměrně rozsáhlé dvě samostatné sítě trolejbusů.

Základem dopravy v jednom z největších měst světa je metro a příměstské vlaky. Zatímco síť metra o délce cca 90 km funguje spíše na kratší vzdálenosti a pokrývá hlavně samotné vnitřní město, příměstské vlaky na trasách o délce 260 km v intervalech podobných metru obsluhují stále hustěji osídlená předměstí (různé zdroje udávají velikost aglomerace mezi 16 a 20 miliony obyvatel). Metro se rozrůstá postupně od roku 1974 a ke třem základním linkám (1 - modrá, 2 - zelená a 3 - červená), přibyly v poslední době linka 4 (žlutá, automatická, od 2010), 5 (fialová, od 2002) a 15 (stříbrná, monorail, od...
Jeden z mnoha typů („L“) rekonstruovaného původního brazilského metra na nejstarší modré lince 1. Metro v Sao Paulu se vyznačuje perfektní čistotou jak vozů, tak stanic. Tento typ byl renovován Alstomem.
Schéma sítě kolejové dopravy obsahuje jak linky metra a příměstských vlaků, tak vybrané autobusové koridory propojující zejména jednotlivá předměstí mezi sebou. 5 linek metra, 1 linka monorailu, 7 linek příměstských vlaků. To je rychlý a spolehlivý základ dopravy v největším městě jižní polokoule.
Tento typ modernizovaného původního brazilského metra jezdí pouze na linkách 1 a 2, proto má nad dveřmi jen teploměry těchto linek. Všude ale najdete také schéma celé kolejové dopravy. Vzorné je také hlášení stanic, které probíhá i v angličtině.
Metro v Sao Paulu se rozrůstá postupně od roku 1974. Všechny nejstarší typy soupravy už byly modernizovány, od roku 1998 jsou dodávány také zcela nové soupravy. Modré sedačky jsou vyhrazeny pro invalidy a hůře pohyblivé.
V přestupní stanici „Sé“ v centru města byla instalována interaktivní výstava k 50. výročí zahájení stavby zdejšího metra. K vidění byla i maketa čela původní soupravy, se kterou zdejší systém začínal. Dnes jsou tyto nejstarší soupravy modernizovány s upravenými čely i interiérem.
Výstava k 50 letům metra ve stanici Sé nabízela také umělý tunel s výstavou archivních fotografií, plánů, projektů i jízdenek.
Novější soupravy metra nabízejí elektronické informace o aktuální stanici a směru včetně digitálního displeje na číslo dveří. Na schématu jsou tři nejstarší linky – 1, 2 a 3.
Zkosená čela jsou typická pro nejstarší soupravy metra. A nezapřela je ani celková modernizace na typ „I“ (Alstom) a „J“ (Bombardier). Ve vytížených stanicích v centru jsou nástupiště po obou stranách vlaku, na té straně, kde se více nastupuje, jsou pak takováto usměrňující zábradlí u každých dveří.
V severní části nejstarší linky metra č. 1 vedou koleje nad zemí. Tropické počasí občas zchladí poctivý tropický liják. Velká pozornost je tu věnována bezbariérovosti – přední dveře soupravy slouží právě pro vozíčkáře a další méně pohyblivé cestující.
Rozchod kolejnic na původních třech linkách je 1600 mm, na nových už 1435 mm. Původní linky používají spodní přívodní kolejnici, nové linky čerpají proud z troleje. Linky 4 a 5 jsou provozovány jinými společnostmi než zbytek, který provozuje státní dopravce. V centru je většina stanic podzemních, starší linky jsou mělce založeny, takže dobře přístupné. Mimo centrum vede metro často na povrchu nebo po nadzemních estakádách.
Jedna z vytížených stanic v centru s nástupišti na obou stranách koleje a s usměrňovacím zábradlím. Díky poměrně již rozvětvené síti zde však nejsou takové návaly jako v Rio de Janeiru.
Přestupní stanice Sé, kde se kolmo kříží modrá a červená linka metra. A přestup je zde poměrně jednoduchý – obě linky dělí pouze jedno nízké patro. Celý prostor spojuje tento svislý kruhový tubus, pouštějící sem denní světlo.
Žlutě laděný interiér nejnovější žluté linky metra č. 4, pro kterou dodal tyto automatické soupravy Hynudai-Rotem. Na rozdíl od původních tří linek metra postavila a provozuje tuto linku soukromá společnost ViaQuattro.
Ukázka typizované stanice metra žluté linky 4 s automatickým provozem a dveřními stěnami. Jelikož patří tato linka k nejnovějším, jsou její stanice položené už o něco hlouběji než původní tři linky.
Na jedné z přestupních stanic jsou nad mraveništěm, kde se v odpolední špičce rojí cestující ze všech směrů, tyto velkoplošné displeje, které kromě reklamy zobrazují také aktuální stav jednotlivých linek metra nebo šíří dopravní osvětu.
Jedna z nejnovějších souprav určených pro linky 1 a 3 má tento tyrkysový nátěr a vyrobila ji firma Alstom v roce 2008. Východozápadní červená linka vede mimo centrum po povrchu a ve východní části v souběhu s rovněž červenou vlakovou linkou 11, směřující dál na východní okraj aglomerace.
Užitečnou informací na automatické žluté lince metra č. 4 je také ukazatel aktuální obsazenosti jednotlivých vozů soupravy.
Jedno z dep metra poblíž stanice Tamanduateí, odkud jsou vypravovány linky 1, 2 a 3.
Druhá nejnovější fialová linka č. 5 byla otevřena v roce 2002 a je vedena do jihozápadní části města (většinou nad zemí) a se soupravami od výrobců Alstom a CAF ji provozuje soukromá společnost ViaMobilidade.
Přestupní stanice Santo Amaro linky č. 5 leží přímo nad vodním kanálem řeky Pinheiros. Podél této řeky pak vede vlaková linka č. 9, která se svými krátkými intervaly podobá spíše metru.
Nejnovější úsek zelené linky č. 2 do stanice Santa Madalena je laděn také do zelené barvy a stanice jsou podobné těm z automatické linky 4.
Na jednotlivých linkách metra potkáte celkem 11 typů šestivozových vlaků. Nejstarší brazilské vlaky Mafersa byly v posledních letech rekonstruovány, nové vlaky pro další linky dodaly firmy CAF, Alstom, Bombardier (monorail linka 15) a Hyundai-Rotem (automatická linka 4). Metro v Sao Paulu prý patří mezi nejčistší a nejhezčí na světě a i skutečný dojem z cestování to potvrzuje. Stanice jsou většinou prostorné, mnohdy i s velkoryse řešenými vstupy a vestibuly, mnoho stanic v centru má nástupiště na obou stranách vlaků pro zrychlení odbavení – pro to zde také slouží zábradlí směrující čekající k...
Aktuální východní konečná stanice linky monorailu, která funguje postupně do roku 2014 a vede pod číslem 15 od východní konečné linky metra č. 2 dále na východ. Původně sem místo monorailu mělo být prodlouženo BRT „Expresso Tiradentes“.
Na monorailové lince 15, která vede celá na této nadzemní estakádě, jezdí sedmivozové jednotky od Bombardieru. Již brzy bude prodloužena dále na východ.
Sem do budoucí stanice Jardim Planalto se jezdí automatické soupravy monorailové linky 15 obracet, ale již bez cestujících. Ve výstavbě je také druhá linka na jihozápadě města.
Velkou část interiéru soupravy monorailu zabírají kryty podvozků – pneumatiky se odvalují po betonové konstrukci a jak už to tak u těchto systémů bývá, jízda není ani příliš rychlá, ani příliš pohodlná.
Nadzemní estakáda pro monorailovou linku 15 je vedena nad ulicí, po které jezdí souběžná metrobusová linka 5110. Možná i proto je využití této kolejové linky poměrně nízké.
Západní konečná monorailu č. 15 u východní konečné metra č. 2. Zde je plánováno prodloužení o jednu stanici k vlakové lince č. 10. Dál na západ také pokračuje metrobus č. 5110, který se pak napojuje na nadzemní koridor BRT směřující do terminálu Mercado.
Jeden ze souběžných autobusů vedených pod estakádou monorailové linky č. 15. Po jejím prodloužení východním směrem do terminálu Sao Mateus bude snad část těchto autobusů zkrácena.
Nad stanicí Morumbi příměstské železniční linky 9 roste druhá linka monorailu. Pod číslem 17 povede od této vlakové stanice k místnímu vnitrostátnímu letišti Congonhas, kam se dnes dostanete jen autobusem.
A sem do terminálu Sao Mateus bude již brzy prodloužena monorailová linka 15. Zatím jí sem kopíruje metrobusová linka 5110. Terminál Sao Mateus je také zajímavý tím, že se zde potkávají dva oddělené trolejbusové systémy – jeden městský a jeden příměstský.
Příměstské vlaky slouží pro dopravu po městě i jeho širokém okolí. Funguje zde celkem 7 linek očíslovaných od 7 do 13, majících ve špičkách interval 3-5 minut. Do roku 2008 měly linky písmena od A do F. Každá linka má kromě čísla svou barvu a je i po ní pojmenovaná. Celou síť příměstských vlaků provozuje státní společnost CPTM, která v posledních letech obnovila většinu vozového parku novými osmivozovými jednopodlažními elektrickými jednotkami CAF, Alstom nebo Hyundai-Rotem. Na některých linkách potkáte i starší vlaky, ale ve výrazné menšině. Na lince 10 jezdí zpravidla staré hranaté...
Jedna z nových osmivozových elektrických jednotek CAF pro příměstskou železnici v okolí Sao Paula. Jednotky CAF byly dodávány v letech 2009-2017. Zdejší rozsáhlá síť má přes 260 km a zasahuje daleko do rozlehlé aglomerace. Oproti Rio de Janeiru se zde člověk i v okrajových čtvrtích cítí mnohem bezpečněji.
Centrální vlaková stanice Luz, která je dnes už využívána pouze pro příměstskou dopravu. Chystá se odtud také kolejový expres na místní mezinárodní letiště. Zatím je tam potřeba jet s přestupem zastávkovými vlaky.
Historické nádraží Luz s dvěma kolejemi pro každý směr. Projíždějí tudy vlakové linky od východu na západ.
Interiér historické haly stále funkčního nádraží Luz, které bylo v 90. letech přestavěno pro provoz rychlé a frekventované příměstské železnice.
Konečná stanice nejnovější linky 13 z roku 2018 poblíž mezinárodního letiště Guarulhos, které leží severovýchodně od města. Zatím sem jezdí pouze tyto zastávkové vlaky od nedaleké linky 12, v plánu je ale také přímé expresní spojení s centrálním nádražím Luz.
Mohutná stavba konečné stanice nejnovější nadzemní vlakové linky 13 u mezinárodního letiště Guarulhos. Tato linka byla jako první postavena čistě jako moderní příměstská železnice, ostatní linky jsou přestavěné z normální dráhy.
Historická koncová stanice Julio Prestes v centru Sao Paula nedaleko od nádraží Luz. Končí zde pouze západní „diamantová“ linka 8. Pro cestu na úplný konec této linky je potřeba přestoupit do návazné soupravy s delšími intervaly.
Na západním okraji diamantové linky 8 jezdí tyto staré brazilské jednotky z konce 70. let. Pro cestu až na konečnou je potřeba přestoupit, protože sem už není potřeba tak krátký interval.
Na západní „safírové“ lince 12 jezdí tyto starší soupravy CAF/Adtrans/Alstom z konce 90. let. Na linku 12 navazuje nejnovější linka 13 na letiště Guarulhos.
Hlavním nádražím je stanice Luz v centru s historicky cennou budovou – odtud vyjíždí také expresní linka 11 na východ souběžně s červenou linkou metra 3 a plánuje se zde i letištní expres na zdejší mezinárodní letiště Guarulhos. Zatím sem od roku 2018 vede krátká zastávková linka 13 navazující na linku 12 a několik přímých vlaků ve špičkách až z centra. Na druhé letiště Congonhas ležící blíže centru se již staví druhá linka monorailu, která bude mít číslo 17. Mezi linkami příměstské železnice vyniká ještě linka 9, která tvoří jihozápadní tangentu a spíše se svými parametry podobá metru. Jiná...
V mnoha úsecích příměstské železnice jsou koleje sdíleny také s nákladní dopravou, která často pokračuje i za hranice aglomerace. Vlakové soupravy systému CPTM jsou většinou osmivozové.
Setkání různých sérií vlaků CAF v místním depu poblíž stanice Presidente Altino. I nejnovější jednotky od Alstomu nebo Hynudai-Rotem, které navazují na obří dodávku španělských vlaků, jsou si velmi podobné.
Typická podoba nástupiště stanice příměstské železnice CPTM. Vlaky se tu velmi podobají metru i svým intervalem – ve špičkách jezdí každých 3-6 minut.
V podstatě městská vlaková linka č. 9 vede podél kanálu usměrňujícího koryto řeky Pinheiros, jejíž koridor je často využíván také pro vedení dálničního okruhu. V pozadí se tyčí slavný lanový silniční most.
Tyto hranaté španělské jednotky z poloviny 70. let potkáte pouze na „tyrkysové“ lince 10 směřující na jihovýchod do stanice Rio Grande da Serra. Koleje odtud vedou dál až do přístavního města Santos, osobní vlaky tam už ale nejezdí.
Omšelý interiér starých, ale přesto klimatizovaných jednotek na lince 10 s širokými dveřmi a plastovými sedačkami Fainsa důvěrně známými také z některých tramvají či vlaků v ČR.
Ještě původní modročervený nátěr nese tato stará španělská jednotka. Zde na konečné tyrkysové linky 10 ve stanici Rio Grande da Serra.
V Sao Paulu jsou také dva poměrně rozsáhlé vzájemně nezávislé trolejbusové provozy. Jedna síť o cca 10 linkách a cca 200 trolejbusech funguje v centru a jihovýchodně od něj a trolejbusy se pohybují v běžné uliční síti. Oproti velikosti v dobách největšího rozmachu se už jedná jen o zlomek sítě, která se tu postupně začala tvořit od roku 1949. Tuto síť provozuje město Sao Paulo prostřednictvím organizátora SPTrans, který vybírá dopravce na jednotlivé autobusové i trolejbusové linky. Souběžně s jednotlivými trolejbusovými linkami funguje i bezpočet linek autobusových.
Do terminálu Sao Mateus na jihovýchodním okraji města přijíždí městský trolejbus na lince 2290. Zde se městská trolejbusová síť potkává s příměstskou, vzájemně propojeny ale nejsou. Na městských linkách potkáte většinou tyto 15 m dlouhé nebo kratší dvanáctimetrové červené vozy.
Kapacitní patnáctimetrové trolejbusy Caio s podvozkem Volvo potkáte v jižní části centra Sao Paula, jehož městská síť čítá asi 10 linek. Oproti původnímu rozsahu sítě je to však jen zlomek. Tyto dlouhé trolejbusy mají dveře na obou stranách – někdy se zastavuje u nástupiště klasicky napravo, někdy nalevo – stejně to má většina autobusů používaných ve speciálních uličních koridorech.
Krátká okružní linka 2002 spojuje dva autobusové terminály v centru Sao Paula: Bandeira a Parque Dom Pedro II. Ve špičkách je ale lepší jít pěšky – trolejbusy v centru se tu topí v beznadějných zácpách.
Na lince 4113 vedené z centrálního náměstí Republiky jižním směrem ke stanici zelené linky metra 2 jezdí dvanácti- i patnáctimetrové trolejbusy Caio. Přes náměstí Republiky je vedena většina městských trolejbusových linek.
Druhá trolejbusová síť fungující do roku 1988 je spíše příměstská a tvoří ji tři speciální vyhrazené koridory v hustě osídleném tzv. ABC regionu jihovýchodně od Sao Paula. Těchto cca 80 trolejbusů na 10 linkách organizuje státní firma EMTU, organizující a tendrující také modrobílé autobusy v širokém okolí Sao Paula. Trolejbusy tu provozuje firma Metra. Zatímco na městské síti trolejbusů potkáte dvanácti- nebo patnáctimetrové červené autobusy převážně od výrobce Caio, obnovené cca v posledních 5-7 letech, příměstská síť EMTU obsahuje standardní i kloubové zelenobílé vozy, nejstarším, ještě...
Poměrně raritní trolejbus Ibrava z roku 2009 existující v jediném exempláři na konečné linky 2100 u katedrály Sé v centru města, pod kterou se také křižují linky metra 1 a 3. Vedení trolejbusů centrem města je poměrně nepřehledné, tratě jsou vedeny různými jednosměrnými ulicemi a linky se vzájemně prolínají, přičemž zde neexistují žádná schémata linkového vedení povrchové dopravy.
Standardní trolejbus městské sítě SPTrans na jižní konečné linky 408A. V jižní části města vedou trolejbusy poměrně kopcovitými čtvrtěmi s nízkou zástavbou.
Konečná stanice krátké okružní linky 2002 u terminálu Parque Dom Pedro II. Hned vedle je také terminál Mercado, kde jsou ukončeny dvě speciální autobusové linky využívající nadzemní koridor BRT. Souběžně s trolejbusovými linkami v centru je vedena řada autobusových linek.
Městská trolejbusová linka 3160 vedená jihovýchodně od centra až ke konečné stanici monorailové linky 15 využívá vyhrazeného koridoru uprostřed městského bulváru (ostatní městské trolejbusy se pohybují společně s ostatním provozem). Vzhledem k tomu, že zde jezdí jen dvanáctimetrové trolejbusy, které mají dveře jen na pravé straně, musí být zastávky na této lince uspořádány takto a nikoli ostrovním způsobem jako na jiných autobusových koridorech.
Konečná stanice v terminálu Penha linky 342M vedené souběžně s linkou 2290 z jihovýchodního terminálu Sao Mateus, kde se městské trolejbusy potkávají s příměstskými.
Příměstský trolejbusový provoz na rozdíl do toho městského je veden převážně ve vyhrazených koridorech a tato základní síť v regionu ABC jihovýchodně od Sao Paula je také na většině vozidel vyobrazena. Jezdí zde cca 10 linek a na nich cca 80 trolejbusů a zhruba stejný počet autobusů.
Tyto nejstarší standardní vysokopodlažní trolejbusy Marcopolo s podvozky Volvo pamatují zahájení provozu příměstských trolejbusových koridorů v roce 1988. Díky oddělení od ostatního provozu jsou zde trolejbusy nejen rychlé, ale i oblíbené, a tudíž ve špičkách věčně přetížené.
Městská trolejbusová síť SPTrans má linky očíslované čtyřmístnými kódy s dodatkovým dvojčíslím (např. 2002/10 je okružní linka v centru propojující hlavní autobusové terminály, nebo linka 2290/10 vyjíždí z centra daleko na jihovýchod do terminálu Sao Mateus, kde se potkává s příměstskou sítí). Příměstská trolejbusová síť EMTU pohybující se pouze ve vyhrazených koridorech, má linky očíslované od 284 do 290, některé linky s písmennými indexy značícími vedení pouze v části trasy, a k tomu ještě linka 487. Zatímco u městských trolejbusů SPTrans probíhá kontrola jízdenek u průvodčího ve voze,...
V příměstské trolejbusové síti EMTU jezdí cca 80 trolejbusů, z toho 20 těchto nejnovějších kloubových značky Caio s podvozky Mercedes-Benz z roku 2013. Všechny trolejbusy provozuje pro státní firmu EMTU dopravce Metra.
Nejstaršími kloubovými trolejbusy v příměstské síti jsou tyto kloubové vozy Marcopolo s podvozky Volvo z roku 1998. Zde na výjezdu z jižního terminálu Ferrazópolis, kde hned začíná vyhrazený koridor. Jezdí odtud linky jak do severovýchodní, tak do severozápadní části sítě.
Starší kloubové trolejbusy Marcopolo odpočívají poblíž konečné Sao Mateus na severovýchodě příměstské trolejbusové stě. Z cca 80 trolejbusů je cca 35 kloubových.
Nejstarší zástupce příměstských trolejbusů z počátku provozu této sítě v roce 1988 míří spolu s nejnovějším typem kloubových vozů po vyhrazeném koridoru na severozápadní konečnou Jabaquara, kde je návaznost na linku metra č. 1 do Sao Paula.
Na počátku 21. století bylo pořízeno cca 25 nízkopodlažních dvanáctimetrových trolejbusů Busscar. Zdejší trolejbusová síť je díky vedení pouze ve vyhrazených koridorech velmi rychlá a populární. Přetěžovaným trolejbusům v nedostatečném počtu tak musí pomáhat i autobusy.
Kloubová linka 286 v přestupním terminálu Santo André, kde lze přestoupit na příměstskou vlakovou linku 10 do Sao Paula. V odpolední špičce se zde pří čekání na trolejbusy tvoří dlouhé fronty a nepomáhá ani flotila cca 90 autobusů, které trolejbusům na zdejších linkách pomáhají.
Jeden z 25 novějších nízkopodlažních trolejbusů Busscar na výjezdu z terminálu Sao Mateus, kde se příměstské trolejbusy potkávají s městskými. Linky mají čísla od 284 do 290 + 487. Existují také kratší varianty některých linek s písmenným dodatkem.
Na trolejbusové síti EMTU pomáhají trolejbusům také tyto patnáctimetrové a kloubové autobusy. Jezdí na stejných linkách jako trolejbusy a využívají také vyhrazené koridory pro tyto linky.
Nový kapacitní kloubový autobus na trolejbusovém koridoru EMTU poblíž jižní konečné Ferrázopolis. V nácestných zastávkách se nastupuje předními dveřmi a kontrola probíhá přes turniket u řidiče, ve terminálech se nastupuje všemi dveřmi po vstupu do prostoru nástupiště, který je za turnikety.
Různé typy trolejbusů poblíž terminálu Santo André. Ten kloubový uprostřed byl přestavěn z původního autobusu.
Kromě kolejové nebo trolejové dopravy má v Sao Paulu velmi velký podíl také autobusová doprava. Městské autobusy organizuje SPTrans, který jednotlivé oblasti pravidelně tendruje, v příměstské dopravě fungují modrobílé autobusy státní společnosti EMTU nebo linky jednotlivých oblastních dopravců. Autobusů je v samotném Sao Paulu cca 16 000. Na městských linkách je ve voze kromě řidiče ještě průvodčí, který sedí u turniketu, kontroluje tarifní kázeň, prodává jízdenky a dává řidiči znamení k zavření dveří pro výstup. Nastupuje se předními dveřmi, vystupuje všemi ostatními. Zastávky jsou označeny...
Jeden z deseti dvoukloubových autobusů jezdících ve špičkách na lince 5105 v rámci BRT koridoru „Expresso Tiradentes“, který vede po nadzemní estakádě jižně od centra Sao Paula. Spolu s touto linkou vede koridorem také linka 5110, která pak pokračuje na jihovýchod mimo vyhrazený koridor.
Jihozápadní konečná „Sacoma“ autobusového koridoru „Expresso Tiradentes“, kde ve špičkách pomáhají tyto dvoukloubové autobusy, jinak tu jezdí jen dvoučlánkové, ale třínápravové s délkou 21 metrů.
V terminálu Sacoma navazují na linku 5105 na autobusovém koridoru BRT další autobusové linky. Páteřní linka má ve špičce interval cca 3 minuty a vede bez jakéhokoli zdržení po vyhrazeném nadzemním koridoru.
Severní terminál Mercado na kraji centra Sao Paula, odkud míří na jih po BRT koridoru „Expresso Tiradentes“ linky 5105 a 5110. V odpolední špičce se i zde tvoří dlouhé fronty a dostanete se až do několikátého vozidla. Odbavení probíhá přes turnikety před vstupem na nástupiště. I přesto jsou v těchto autobusech průvodčí pro nástup na nácestných zastávkách.
Jelikož se autobusy často pohybují ve vyhrazených koridorech uprostřed mnohapruhových silnic, mají městské autobusy dveře na obou stranách. Většina vozidel je alespoň částečně nízkopodlažních a mezi flotilou nebyl spatřen vůz vyrobený dříve než v roce 2007 (tento údaj mají všechny autobusy výrazně umístěn na boku). Autobusy mají různobarevný nátěr podle oblastí, odkud do centra směřují a jaké skupiny hlavních silničních tahů využívají – na jih tak třeba jezdí světle modré autobusy, na jihozápad tmavě červené nebo na jihovýchod tmavě zelené. Na mnoha místech jsou velké autobusové terminály, na...
Nový kapacitní dvoučlánkový autobus Caio s podvozkem Mercedes-Benz v terminálu Mercado vyjíždí na linku 5110, která pak pokračuje i mimo vyhrazený nadzemní koridor v souběhu s linkou monorailu č. 15.
Deset dvoukloubových autobusů je na koridoru „Expresso Tiradentes“ používáno pouze ve špičkách všedních dnů, mimo ně stačí jednokloubová vozidla.
Autobusový koridor „Expresso Tiradentes“ je veden po nadzemních estakádách, které jsou lemovány výrazným žlutým pruhem a jsou tak vidět i z velké dálky, hlavně z věčně ucpaných městských ulic.
Další kapacitní linkou s provozem dvoukloubových autobusů je 6451 směřující z terminálu Bandeira v centru Sao Paula na jihozápad. Všechny autobusy vedené tímto směrem mají tmavě červenou barvu. Celkem je možné v Sao Paulu napočítat jen asi 150 dvoukloubových autobusů.
Kapacitní linka 6451 využívá spolu s ostatními autobusy koridor směřující uprostřed městské avenidy 9. de Julho z centra na jihozápad. Tímto tunelem podjíždí asi nejznámější zdejší avenidu Paulista. Koridory uprostřed širokých městských tříd mají zastávky s ostrovními nástupišti a kvůli nim mají autobusy dveře i na levém boku.
Nejznámější saopaulská avenida Paulista má nově uprostřed cyklostezku, je lemována luxusními výškovými budovami a je cílem davů turistů. Pod ní vede také zelená linka metra č. 2.
Starší typ dloukloubového autobusu Volvo-Caio, tentokrát na lince 6425 směřující z terminálu Capelinha na jihozápadě města směrem k centru. V této oblasti nově vede také fialová linka metra č. 5.
Jednotlivé linky jsou očíslované čtyřmístnými kódy včetně dodatkového čísla za pomlčkou (většinou 10). Na čelním displeji se střídají obě konečné, případně další důležité body na trase, vždy u prvních dveří je plechová nebo elektronická tabulka s trasou a hlavními ulicemi, kudy linka projíždí. Potkáte tu standardní (12 m i 15 m), kloubové (18 m i 23 m), ale na vybraných linkách i dvoukloubové (26 m) autobusy většinou od brazilského výrobce Caio (s podvozky většinou Mercedes-Benz nebo Volvo. Dvoukloubových autobusů tu jezdí jen asi 150 (model Volvo-Caio) z let 2010-2012. Autobusy zastavují jen...
Novější typ dvoukloubového Volva s karoserií Caio po výjezdu z terminálu Capelinha na jihozápadě města. Do centra vás odtud dovezou dvě linky s mírně odlišnou trasou asi za 45-60 minut. Převážná většina trasy vede ve vyhrazených jízdních pruzích.
Výjezd dvoukloubového velikána z autobusového terminálu Capelinha. I tento typ vozidla má dveře na obou stranách pro možnost zastavování u ostrovních nástupišť uprostřed vyhrazených koridorů.
Garáže poblíž nadzemní estakády linky metra č. 5 nedaleko autobusového terminálu Capelinha. Zde je uskladněna také většina dvoukloubových autobusů v Sao Paulu, které jsou vypravovány právě hlavně na linky sem do jihozápadní části města.
Jeden z nejnovějších kapacitních 21metrových autobusů Mercedes-Benz Caio z roku 2017, které vycházejí z modelu CapaCity, akorát s brazilskou karoserií. Terminál Bandeira se nachází přímo v centru Sao Paula.
Detail přední části městského autobusu. Výrazně jsou označeny dveře s výsuvnou plošinou pro vozíčkáře, boční tabulka u prvních dveří informuje o trase linky. Výrazná je také informace o roku výroby autobusu – starší vozy než z roku 2007 tu na městských linkách nejezdily.
Kromě vyhrazených koridorů a BUSpruhů v rámci běžné uliční sítě tu najdete od roku 2012 i skutečný systém metrobusů BRT, tzv. Expresso Tiradentes, což je samostatná autobusová silnice mířící z autobusového terminálu Mercado jihovýchodním směrem od centra, která vede většinou po nadzemní estakádě s výrazným žlutým lemováním, viditelným z velké dálky zejména z věčně ucpaných silnic vedených okolo ní. Tato autobusová silnice se na jihu dělí na dvě větve, z druhé, východní větve pak autobusy pokračují dál po normálních ulicích v souběhu s novou linkou monorailu č. 15 (původně mělo BRT vést v celé...
Terminál Bandeira je, ač v centru města, obklopen zčásti opuštěnými budovami. Celková architektura města je velmi chaotická, ale i když se to tak nezdá, je tu bezpečněji než v turisticky vyhledávaném Riu. Tento terminál je také jedním z mála míst, kde si lze pořídit čipovou dopravní kartu Bilhete Único, kterou lze platit ve všech druzích veřejné dopravy.
V každém městském autobusu i trolejbusu je přítomen průvodčí, kolem kterého musíte projít při nástupu a který kontroluje váš průchod turniketem (pokud nemáte jízdenku, tak vám ji prodá). Také dohlíží na výstup cestujících a dává řidiči signály.
Po této avenidě směřující na sever vyjíždějí hlavně zelené autobusy. Zde ukázka jízdního řádu linek z této zastávky, kde je kromě trasy uvedeno také rozpětí intervalů v ranní a odpolední špičce. V Sao Paulu jezdí také noční linky zpravidla v intervalu 15 minut. Nechybí ani plánek okolí této zastávky.
Odpolední zácpa zelených autobusů mířících po vyhrazených jízdních pruzích uprostřed jedné z výpadovek na sever města. Autobusů je tu tolik, že zdržují samy sebe. Pravidelnosti nepomáhá ani nulová preference na semaforech.
Pro jízdu ve vyhrazených koridorech mířících z centra Sao Paula na všechny světové strany musejí mít autobusy dveře i na levém boku, aby mohly zastavovat na zastávkách uprostřed těchto koridorů.
Jedny z nejnovějších autobusů Caio standardní délky mají podvozky Volvo. Samozřejmostí je nízkopodlažnost a klimatizace.
Jeden z širokých bulvárů nasávajících auta do centra města, které je jimi pak ve špičkách přehlcené. I tento bulvár využívají autobusové linky pro cestu do centra města, často  souběhu s linkami vlaků a metra.
Určité náznaky autobusových koridorů fungují i jinde (např. na severu v příměstské oblasti obsluhované systémem EMTU nebo na jihu v rámci místní dopravy s provozem autobusů, které mají dveře na levém boku pro zastavování u vysokých nástupišť. Autobusové koridory jsou často zahlcené autobusy samými, hodně zdržuje také nulová preference na častých světelných křižovatkách – autobusy se tak většinou jen vezou na zelené vlně s ostatními vozidly, pokud ovšem nedojde ve špičkách k totálnímu ucpání celého města. Navíc silnice pro autobusy jsou často docela rozbité, vozidla tu musejí neskutečně trpět....
Tyto autobusy Caio využívají podvozků Mercedes-Benz. Každá oblast má svoji barvu, zde žlutou.
Jižně od stanice vlakové linky č. 10 Santo André (kde jezdí také příměstské trolejbusy EMTU) jezdí tato speciální příměstská linka, která také využívá autobusový koridor a má dveře i na levém boku. Nástupiště jsou tu vysoká podobně jako v Riu.
Z vnitrostátního letiště Congonhas se zatím lze dostat jen autobusem, už se sem ale staví nová linka monorailu č. 17. Autobus z tohoto menšího, ale centru mnohem bližšího letiště jezdí k modré lince metra č. 1.
Odtud ze severní konečné stanice metra č. 1 Tucuruvi vyjíždí speciální příměstské metrobusy státního provozovatele EMTU, které jezdí většinu ve vyhrazených koridorech s ostrovními nástupišti a dveřmi na obou bocích vozidla. Tyto linky vykazující určité známky BRT jezdí do severních předměstí, ale jsou zde nasazovány pouze standardní dvanáctimetrové autobusy s nástupem přes turniket okolo řidiče, tedy bez průvodčích.
A zde je severní konečná (terminál Taboao) metrobusového koridoru EMTU do města Guarulhos na severu aglomerace, poblíž konečné vlakové linky 13 u mezinárodního letiště Guarulhos.
Metrobusový koridor EMTU na severu je vyznačen i v mapách metra a vlaků, v rámci koridoru jezdí v různých trasách různě očíslované linky, pro neznalého návštěvníka je nutné nedříve zjistit, kam se lze kterou linkou vlastně dostat.
Kromě páteřních linek obsluhovaných nízkopodlažními, většinou kloubovými autobusy, je tu také nespočet místních linek zajišťovaných většinou vysokopodlažními autobusy s mechanickou převodovkou. Mimo systém SPTrans, kde jsou ve vozech i průvodčí, zajišťují odbavení řidiči (je zde vždy také turniket). Čím dále od centra, tím více jsou vidět kromě regionálních modrobílých autobusů EMTU (těch je asi 4 500), i místní dopravci s vlastním tarifem i číslováním linek. Odbavení je založeno buď na čipových kartách, na kterých je něco nahráno nebo na nich máte nahraný patřičný obnos, ze kterého čerpáte,...
V okolí Sao Paula jezdí převážně tyto modré státní autobusy EMTU, které tato organizace také tendruje mezi jednotlivými dopravci. Čím dál od centra, tím různorodější je vozový park autobusů veřejné dopravy.
Jeden ze starších vysokopodlažních autobusů na autobusovém terminálu Taboao v příměstské, ale stále hustě osídlené oblasti Guarulhos.
Na zdejší poměry atypický nízkopodlažní autobus Neobus. V Sao Paulu převažují značky Caio a Marcopolo. Motory a podvozky dodávají většinou Mercedes-Benz nebo Volvo.
Na jižním předměstí poblíž končené příměstských autobusů Ferrázopolis jsou k vidění i tyto vysokopodlažní kloubové autobusy směřující dále na jih.
Jízdné je většinou jednotné bez ohledu na počet zastávek. V rámci jednoho druhu dopravy v systému SPTrans při cestování s čipovou kartou „Bilhete único“ je přestup zvýhodněn nebo do dvou hodin od prvního nástupu dokonce zdarma. V rámci metra i vlaků je opět jízdné jednotné – po vstupu přes turniket můžete jezdit, jak dlouho chcete a přestupovat v rámci metra a vlaků také. Pro častější cestování v rámci města je výhodné si pořídit čipovou kartu „Bilhete Único“, na kterou si lze u automatů nebo na přepážkách ve stanicích a terminálech dobít potřebný obnos. Získat takovou kartu lze ale pouze na...