Sofie (květen 2014)

Bulharské hlavní město je počtem obyvatel podobné Praze. Neleží však uprostřed země, ale na jejím západním okraji, ohraničená z jihu pohořím Vitoša, na jehož vrcholcích je ještě v květnu sníh. I když nejchudší země EU, přesto je její poměrně čerstvou součástí. A je to vidět i navenek, například příchodem evropských dotací a tím pádem i postupným zvelebováním veřejné infrastruktury. I když sami Bulhaři přiznávají, že velká část evropských peněz se vytratí v různých korupčních strukturách, přeci jen tu dochází ke hmatatelnému pokroku. Nejvíc je to vidět v sofijské MHD.

Serdika. Jediná přestupní stanice mezi dvěma linkami metra. Ve skutečnosti jsou však obě linky spojené na západě města a tvoří velkou smyčku přes zdejší sídliště.
Bulharské hlavní město je počtem obyvatel podobné Praze. Neleží však uprostřed země, ale na jejím západním okraji, ohraničená z jihu pohořím Vitoša, na jehož vrcholcích je ještě v květnu sníh. I když nejchudší země EU, přesto je její poměrně čerstvou součástí. A je to vidět i navenek, například příchodem evropských dotací a tím pádem i postupným zvelebováním veřejné infrastruktury. I když sami Bulhaři přiznávají, že velká část evropských peněz se vytratí v různých korupčních strukturách, přeci jen tu dochází ke hmatatelnému pokroku. Nejvíc je to vidět v sofijské MHD.
Od roku 2012 funguje také druhá linka metra - přestupní chodba ve stanici Serdika v centru města je řešena tímto stísněným tunelem. Sofijské metro se postupně rozvíjí od roku 1998 a nyní se staví nové stanice na východě města.
Městskou dopravu na území Sofie organizuje městský podnik "Centrum městské mobility", které koordinuje jak veřejnou, tak i individuální dopravu (například řeší parkování). Dopravu si objednává od samostatných dopravců provozujících metro, elektrickou povrchovou dopravu a autobusy. Kromě jednoho městského autobusového dopravce jezdí na linkách MHD také tři další soukromí dopravci. Městský koordinátor zaměstnává také revizory nebo četné prodejce jízdních dokladů. Jeho součástí je i dispečink dohlížející nad provozem MHD. Do systému se postupně zapojují také příměstské autobusové...
Na mezinárodní letiště již brzy dojede severní větev linky metra M1. Vlevo na obrázku je budoucí prosklenné nástupiště. Zatím sem jezdí autobusy, hlavní jsou linky 84 a 384. Na letištní spoje nasazuje sofijská MHD ty nejnovější vozy - turecká Connecta od Mercedesu. Jezdí jich tu odhadem asi 100.
Milionové město postupně rozvíjí systém metra, jehož první úsek byl otevřen teprve v roce 1998. Velký pokrok nastal v roce 2012, kdy byla zprovozněna za přispění EU druhá linka metra. Ve skutečnosti je sofijské metro ve tvaru jedné trasy tvořící smyčku na západě města - obě linky jsou vzájemně propojeny. Výstavba však pokračuje dál, co nevidět by mělo být dokončeno napojení na letiště ležící na východě města a buduje se také jižní větev dnešní linky M1. V plánech je třetí, východozápadní, zelená linka, která chybí k důstojnému základu městské mobility. Metro si po nesmělých začátcích...
Velkolepé rozvojové plány s metrem v Sofii jsou vidět na tomto schématu. Město plánuje postavit zcela novou třetí (zelenou) linku, která by nahradila silné tramvajové a trolejbusovo-autobusové radiály zejména v jihozápadním a severovýchodním sektoru města. To modré a červené je již postaveno (kromě koncových větví červené linky na východě). Na mapě je také vidět propojení červené a modré linky ve stanici Obelya.
V metru se setkáte jak s původními ruskými vozy 81-71, které čekaly 8 let v depu (než se zprovozní první úsek), tak i s novějšími nástupci, opět z ruského závodu v Mytišči. Prostor metra je od okolí oddělen turnikety, držitelé předplatních jízdenek mají čipové karty. Čtečky jízdních dokladů umějí přečíst i papírové jízdenky, ovšem před vstupem je nutné takovou jízdenku nechat načíst personálem u vstupu, aby jí následně turniket rozpoznal. Papírovým jízdenkám tu ale pomalu zvoní hrana, město přechází na plně elektronické jízdné a postupně vybavuje i povrchovou dopravu novými odbavovacími...
Již v roce 1990, tedy 8 let před zprovozněním prvního úseku metra, bylo dodáno 48 vozů typu 81-71 z ruské Mytišči složených do 8 šestivozových souprav.
Sofie je jediným bulharským městem s provozem tramvají. Zdejší poměrně rozsáhlá síť jsou vlastně dva samostatné provozy - koleje úzkého rozchodu 1009 mm, po kterých jezdí většina linek a pak normálněrozchodná část tvořící dnes 3 linky, která se začala budovat teprve v roce 1987. Na úzkém rozchodu jezdí linky čísel 1 až 19, normální rozchod mají linky 20, 22 a 23. Celkem je v provozu 15 linek. Tramvajové tratě, ač bez preference na křižovatkách, jsou v poměrně slušném stavu, modernizuje se postupně také vozový park. V posledních 20 letech především ojetými tramvajemi s Německa (Bonn, Halle,...
Původní ruské vozy pro Sofii se příliš neliší od stejného typu dodávaného dlouhá léta do Prahy. Tyto vozy však čekaly 8 let, než svezly první cestující.
Zdejší tramvajovo-trolejbusový dopravce deponuje tramvaje ve třech vozovnách, většinou stojí pod širým nebem. Místním zvykem je přidělení tramvají jednotlivým řidičům. Každý řidič má zkrátka přidělenu tramvaj a pokud má zrovna dovolenou nebo je nemocný, tato tramvaj zůstává v depu. Také se stává, že v průběhu dne v rámci střídání směn řidičů část tramvají zatáhne do vozovny a jiné tramvaje z téže vozovny vyjedou. Žádná snaha o stejnokroj tu není, řidiči si zdobí sebe, svou kabinu i tramvaj podle svého vkusu. Řidič je také zodpovědný za čistotu své tramvaje nebo za vybavení informačními...
Stanice Obelya, kde se mění modrá linka na červenou. Zde je metro vedeno nad povrchem v zakrytém tubusu, ostatně také jako ve velké části linky M1 na východě města. Toto jsou nové ruské soupravy, opět vyrobené v Mytišči. Poblíž je také depo metra.
Základní síť tramvají doplňují již od roku 1941 trolejbusy, které operují hlavně na velkých sídlištích. I přes nedávnou velkou obnovu vozového parku novými trolejbusy Škoda 26Tr a 27Tr s karoserií Solaris tu stále potkáte plno modrých kloubových trolejbusů Ikarus s výzbrojí Ganz. Předpokládá se, že část z nich po vyřazení v Sofii zachrání některé z dalších skomírajících trolejbusových provozů v Bulharsku. Trolejbusové linky jsou číslovány stejně jako tramvaje (a ostatně i autobusy) od jedničky výše, jednotlivé druhy dopravy jsou odděleny barvou. V Sofii jezdí 9 linek (čísla 1 až 11)....
Zejména novější stanice metra jsou příjemně architektonicky ztvárněny. Nové ruské soupravy typu 81-74 byly do Sofie dodávány od roku 2005. Mají různou barvu a v roce 2013 byla dodána již 40. souprava.
Autobusová doprava funguje po celém městě a často míří i za jeho hranice. Hlavní městský dopravce (Stoličen Avtotransport) má většinu linek, některé linky zejména na okrajích města provozují soukromí dopravci. Nyní se připravuje nový tendr na provozovatele jednotlivých linek, který by mohl pomoci snížit velmi vysoké stáří vozového parku. Nejstarší autobusy Ikarus jezdí hlavně v severovýchodní části města, dále se můžete svézt již skoro muzejními ojetými Mercedesy, dodanými v 90. letech hlavně z Německa. V ulicích Sofie však už nepotkáte staré bulharské Čavdary ani jejich novější kloubové...
V novějších soupravách najdete nad každými dveřmi elektronickou tabuli s naznačením aktuální stanice a směru jízdy. Na schématu je také naznačeno, kde je jaký typ nástupiště.
V novém tisíciletí už se autobusy obnovovaly novými vozy, například v roce 2003 padesáti tureckými kloubovými Mercedesy Conecto, v roce 2005 šedesáti nízkopodlažními standardními tureckými vozy BMC a naposledy bylo dodáno 100 nízkopodlažních Mercedesů Conecto, již s novou karoserií podobnou modelu Citaro. Tyto nejnovější vozy jezdí hlavně na letiště. I když dostupnost jízdenek je v Sofii poměrně slušná (trafiky nebo samostatné prodejny jízdenek najdete na všech významných zastávkách a jednotlivou jízdenku vám prodá i řidič autobusu), výjimkou je sofijské letiště, na jehož dvou (od sebe...
Modernizovaná bulharská dvoučlánková tramvaj "Sofia" již v nových sofijských barvách na konečné na jihu města pod malebnou kopcovitou tratí vedoucí dál na jih. Toto je asi nejběžnější typ tramvaje v Sofii.
Sofijská MHD má poměrně slušnou zastávkovou infrastrukturu. Všechny zastávkové označníky patří zdejšímu koordinátorovi, který se o ně docela dobře stará. Na naprosté většině z nich najdete platné jízdní řády i schémata sítě MHD. Část zastávek je také vybavena elektronickými označníky s informacemi o aktuálních příjezdech. Bohužel stavební hledisko zastávek pokulhává, často se do tramvají, trolejbusů i autobusů nastupuje z vozovky, buď kvůli neukázněným parkujícím autům nebo kvůli neochotě řidičů zajet až k chodníku a nebo prostě uspořádáním kolejí vůči uličnímu prostoru. Ale zde na Balkáně...
Tříčlánková jednosměrná bulharská tramvaj T8M vznikla modernizací z původních dvoučlánkových vozů a dosazením středního nízkopodlažního článku. Na tyto modernizace pak navázala výraznější rekonstrukce podobných tramvají ve spolupráci s českým Inekonem.
Sofií prochází také páteřní železniční trať z Rumunska dále na východ k Černému moři. Po této ose ještě stále jezdí hodně vlaků a vlaky obecně jsou v Bulharsku poměrně levné. V okolí Sofie funguje několik lokálních tratí, asi nejčetnější spojení je do cca 30 km vzdáleného Perniku, kam jezdí zhruba každou hodinu elektrické nízkopodlažní jednotky od Siemensu. Bohužel způsob údržby vozů i tratí pod vedením státních železnic není nejlepší, proto poměrně nové vozy trpí pod nájezdy vandalů a při malé snaze o vozy pečovat vypadají zanedbaně a někdy i odpudivě. I nepochopení ze strany státních drah...
Původní nátěr sofijských tramvají byl oranžový. Poblíž stanice metra NDK jižně od centra vjíždí tramvaje do krátkého podzemního úseku vedeného pod stejnojmenným palácem kultury, velmi podobným tomu pražskému u stanice metra Vyšehrad.
I když je Sofie poměrně nudné město ležící na rovině, z jihu je obklopeno vysokými horami, dosahujícími až 2000 m n. m. Do pohoří Vitoša se můžete dostat i pomocí městské dopravy. Vyjíždí sem několik autobusových linek, a to na různá místa. Některé linky vás dovezou k dolním stanicím sedačkových lanovek. Některé jsou v provozu ale pouze v sezóně (zimní nebo letní) a platné informace o jejich provozu zjistíte mnohdy až přímo na místě. Lesy na úpatí Vitoše i zdejší starobylé vesničky jsou lákadlem místních obyvatel toužících po rekreaci především o víkendu. Proto jsou také zdejší autobusové...
Z německého Bonnu přišlo v 90. letech 13 tříčlánkových obousměrných tramvají Düwag GT8. Dnes jezdí část z nich na normálněrozchodné lince 23, která je na své východní konečné ukončena kolejovým přejezdem.
Linka 23, vedoucí po poměrně nové trati do sídliště na východě města, bude zanedlouho prodloužena o pár zastávek k současné konečné stanici metra M1. Metro se odtud však prodlouží na letiště.
Konečná linky 20 u tramvajovo-trolejbusového depa Iskar na východě města. Na normálněrozchodné lince 20 jezdí české tramvaje T6B5, které byly dodány začátkem 90. let v počtu 37 kusů.
Doménou Balkánu jsou toulaví psi. Většinou jsou neškodní, pokud nejsou ve smečce. Někteří by také rádi cestovali...
Asi nejhezčí sofijská tramvajová zastávka leží v jižní kopcovité části města nad serpentinami vynášejícími tramvaje o několik desítek metrů výše. Jezdí zde linka 10. Po prodloužení metra odtud zmizely linky 12 a 18 a opuštěna byla také jedna tramvajová větev vedoucí na jihovýchod.
Nejstarší typ bulharské tramvaje Sofia. Tento dvoučlánkový kostitřas drží pohromadě už jen silou vůle a potkáte ho nejčastěji na lince 19. Tyto výjimečné vozy byly do Sofie dodávány od roku 1979. Sofijští řidiči a řidičky mají vždy přidělenu "svoji" tramvaj, proto bývá řidičské stanoviště často přizpůsobeno vkusu a potřebám jednotlivých řidičů.
Interiér nejstaršího typu tramvaje "Sofia". Z těchto vozů vznikly v 90. letech nejrůznější modernizace včetně tříčlánkových tramvají s nízkopodlažním článkem.
Po první dodávce ojetých tramvají z východoněmeckého Halle v roce 1999, pokračovala výpomoc ze "západu" v roce 2010 dodávkou dalších 20 motorových (T4D) a 20 vlečných (B4D) vozů. Jezdí na úzkorozchodných linkách.
Sofijské tramvaje mají jednu raritu - vozí v sobě poštovní schránky. Tento způsob zasílání korespondence překvapivě funguje (osobně vyzkoušeno). Do Sofie bylo dodáno v roce 1990 a poté ještě v roce 1999 celkem 57 českých tramvají T6A2.
Legendární starý autobus Čavdar nyní slouží jako pohotovostní vůz rychlé údržby tramvajových tratí.
Vedle hlavního vlakového nádraží se můžete svézt tramvají komplexem podjezdů a tunelů pod rozsáhlým železničním kolejištěm. Tudy vedou tramvajové linky na sever a severozápad. Po otevření linky metra M2 došlo v této oblasti k přeložení jedné ze sídlištních tramvajových tratí, aby nebyla v souběhu s novým metrem.
Dvoučlánková modernizovaná tramvaj Sofia poblíž stanice metra Obelia na západě města. Linka 6 zde kromě sídliště vede dosud nezastavěným rozvojovým územím.
Na lince 8 zajišťující obsluhu velkého sídliště Ljulin jezdí původně obousměrně bulharské tramvaje, jejich obousměrnost se dnes už nepoužívá, proto jsou i schody ke dveřím na levém boku zaslepeny.
I na první pořádnou modernizaci tramvajového vozového parku již došlo - s pomocí EU bylo v roce 2014 pořízeno 20 nízkopodlažních pětičlánkových tramvají Pesa Swing. Jezdí na úzkorozchodných tratích.
Depo Krasna Poljana je domovem jak pro nové tramvaje Pesa, tak i pro české vozy T6A2 nebo starší ojeté tramvaje z Halle. Část dodaných vozů z Halle slouží na náhradní díly. V depech jsou tramvaje odstavovány pod širým nebem.
Schématické znázornění sítě MHD najdete i v některých vozech - zde v tramvajích T4D původem z Lipska, které mají speciální prosvětlené reklamní plochy nad okny.
Na normálněrozchodné lince 22 jezdí hlavně ojeté tramvaje T4D+B4D dodané z německého Lipska v roce 2010 v počtu 15 souprav. Vozy jsou udržovány v původním nátěru.
České vozy T6B5 kontrastují svou širokou skříní s úzkými vozy T4D nebo Düwag. Tyto tři typy jezdí na normálněrozchodné síti tvořené linkami 20, 22 a 23. Všechny ostatní linky jezdí na rozchodu 1009 mm.
Pěší zóna na centrálním bulváru Vitoša, kde najdete ještě zbytky po zrušené tramvajové trati. Rekonstruovaný úsek pěší zóny už však s kolejemi nepočítá. Dalo by se to připodobnit k našemu Václavskému náměstí.
V Sofii fugnuje 9 trolejbusových linek. Trolejbusy zde jezdí od roku 1941 a obsluhují především sídliště na západě, jihu a východě města, kde většinou doplňují ostatní druhy dopravy.
V poslední době se blýská sofijským trolejbusům na lepší časy. Probíhá velká dodávka nových trolejbusů Škoda 26Tr a 27Tr s karoserií Solaris. Krátkých vozů bude celkem 50, kloubových 30.
Základem sofijských trolejbusů jsou však tyto kloubové Ikarusy 280T, dodávané od roku 1985. Potkáte je na většině linek. Jezdí jich tu ještě zhruba 80, s příchodem nových trolejbusů z ČR dochází k postupnému vyřazování.
Část trolejbusových Ikarusů prošla modernizací karoserie, u zadních dveří byl vytvořen nízkopodlažní prostor. 16 Ikarusů prošlo ještě výraznější modernizací i s úpravou vzhledu čel.
Z rakouského Innsbrucku bylo do Sofie dodáno v roce 2006 osm ojetých kloubových trolejbusů Gräf&Stift.
Konečná autobusů na jižním okraji velkého sídliště Mladost na jihovýchodě města. Již brzy by do těchto končin měla dojet jižní větev červené linky metra M1.
Velkou část vozového parku v Sofii tvoří tyto kloubové autobusy Mercedes-Benz (původem většinou z Hamburku) nebo s karoserií Heuliez. Jsou už velmi staré, ale drží, i když za doprovodu silného řevu motoru. Řidiči se v zastávkách příliš nesnaží zajíždět k hraně chodníku.
Nepříliš atraktivní interiér starých kloubových Mercedesů. V Sofii se jezdí na spotřebu, proto řidiči autobusů velmi často vyřazují za jízdy na neutrál a jezdí pomalu. I když jsou všechna vozidla sledována pomocí GPS, kvůli zácpám jsou stanoveny poměrně volné jízdní doby, navíc pro řidiče je určující pouze odjezd z konečné.
Na linkách na severovýchodě města jezdí dost často tyto červené Ikarusy. Staré, ale nezničitelné.
Kvalitní zastávková infrastruktura u Hlavního nádraží. Kromě tištěných informací o tarifu či revizorech nebo jízdních řádů se poměrně často dozvíte i aktuální příjezd spoje.
Klasický označovač papírových jízdenek. S postupným příchodem čipových karet bude již brzy tato forma odbavování zrušena.
Autobusová konečná poblíž konečné tramvaje č. 22 na severovýchodě města. Lidé už vědí, kde uprostřed velké asfaltové plochy mají čekat.
Ukázka rekonstrukce asfaltového povrchu vozovky. Kvůli uzavírce půlky tohoto významného bulváru nastal v okolí dopravní kolaps. A tak není divu, že někteří nervóznější řidiči objížděli kolonu ještě po horkém asfaltu nebo po přilehlých trávnících. Se zastavováním si také MHD nedělá starosti, prostě vypustí cestující na ještě horký asfalt, po kterém se prohánější válcovačky.
Klasický Ikarus 280 na konečné uprostřed sídliště Ljulin V. Autobusy vozí zdejší obyvatele buď na nejbližší tramvaj č. 8, k metru a nebo rovnou do centra města. Zdejší sídliště bylo jako první obslouženo metrem v roce 1998. Jelikož je ale velmi rozsáhlé, velkou část lidí vozí autobusy.
Turecký autobus BMC poblíž nové konečné stanice metra M1 na východě města. Tyto autobusy jsou v Sofii hojně rozšířené. V roce 2005 jich bylo dodáno 60. Jednalo se o první nové nízkopodlažní autobusy v Sofii.
Konečná linky 93 poblíž dolní stanice sedačkové lanovky do pohoří Vitoša. Prastarý turecký Merecedes soukromého dopravce se při návozu početných turistů do velmi strmého kopce pořádně zapotil.
Do pohoří Vitoša jižně od Sofie vede několik lanovek. Tato stará sedačková začíná poblíž konečné stanice autobusu č. 93 "Dragalevci". Pozor ale na provozní dobu, lanovka jezdí pouze v hlavní turistické sezóně.
Obrovské kolejiště hlavního nádraží v Sofii je dnes využíváno pouze minimálně. Relativně hodně vlaků jezdí pouze na hlavní trati na východ k Černému moři a pak na lokální trati do nejbližšího většího města Pernik.
Velkolepá nádražní hala nyní prochází rekonstrukcí. Měly by se v ní objevit i nové obchody a další služby. U nádraží je kromě vstupu do metra také stanoviště tramvají a autobusů MHD i autobusové nádraží pro dálkové linky.
Již nepoužívané ruské eskalátory vedou na nástupiště hlavního nádraží. Osobní železniční vagony Bulharských železnic nejsou také v nejlepším technickém ani vizuálním stavu.
Toto bude nová stanice metra v úseku vedoucím na zdejší letiště. Stanice bude ležet přímo na křížení s hlavní železniční tratí vedoucí ze Sofie k Černému moři. Na železnici vznikne také nové nádraží. Jen tarifní integrace bude asi v době otevření nového uzlu chybět.