Toulky Švýcarskem - Ženeva, Basilej (srpen 2004)

Ženeva a Basilej - dvě různorodá a hlavně různými jazyky hovořící města na západě země, ležící obě u hranic s okolními státy. Ženeva leží na rozhraní Švýcarska a Francie a Basilej je hraničním přechodem jak do Francie, tak do Německa.

Starší tramvaj na konečné zastávce nové trati do severní části Ženevy. Intervalem této linky (8-9 minut nebo 10-11 minut ve všední den a 12-13 nebo 14-15 minut v neděli) je patrné, že Francie je na dosah. Tyto prapodivné intervaly, které u nás známe už jen z malých měst, jsou totiž ve Francii celkem běžné a normální. Jsme ve Švýcarsku, a tak se zde ještě brzy vstává, takže rozsah provozu MHD je celkem přijatelný, i když s noční dopravou to zde slavné taky není.
Ženeva - druhé největší město Švýcarska. Francouzsky hovořící i smýšlející...v Ženevě potkáte tramvaje, trolejbusy, autobusy i lodě přes Ženevské jezero.
Tramvajová zastávka na novém úseku na mostě a v kopci. Francouzská elegance se tu nezapře, ať už v architektonickém ztvárnění přístřešků, tak v barevném provedení povrchů vozovky, trati a chodníků. S barvami si tu opravdu umí pohrát.
První spatřený francouzský autobus ve Švýcarsku. Obstarožní Renault Citybus u hlavního ženevského nádraží. Monstrózní ocvelůová konstrukce zastávky MHD působí provizorním dojmem, ale spíš to byl architektonický záměr. Jednotlivé linky MHD jsou barevně odlišeny i na jízdních řádech, některé autobusové linky jsou označeny písmenem a intervaly jsou na většině z nich stejně podivné jako u tramvají.
V Ženevě se můžete svézt nejen tramvajemi a autobusy, ale i trolejbusy, které zde asi v nedávných dobách začaly vytlačovat tramvaje. Někde se jim to povedlo, pár tramvajových tratí však bylo zachováno a tramvaje se teď možná vracejí do veřejného života. Nicméně trolejbusová síť je tu hojně rozprostřena.
Jeden z mnoha typů basilejských tramvají. Konečná zastávka Aesch. Tato linka dále pokračuje na hranici s Francií. Na tuto linku s intervalem 7,5 minuty jsou vypravovány soupravy složené ze staré a novější tramvaje. Ta novější má nově vložený nízkopodlažní střední článek. Skládací dveře se tu vyklápějí ven.
Basilej - třetí největší město Švýcarska leží na hranicích s Německem a Francií. Nachází se zde rozáhlý tramvajový systém, mírně zasahující i na území okolních států.
Vložený nízkopodlažní článek, kde bez problému přichytíte i jízdní kolo, bez kterého by to nebylo Švýcarsko. Linku 11 doplňuje linka 11E, jezdící pouze ve špičkách pracovních dnů. Intervaly i rozsah provozu se tu hodně podobají třeba Praze.
Klasická dvojsouprava linky 11 právě míří přes most nad kolejištěm basilejského nádraží ve Švýcarské části. Část tramvají je opatřeno tímto nátěrem, druhá část tramvají je tmavě zelená.
Dvě předsazené výhybky před křižovatkou. Takové uspořádání kolejových rozvětvení, urychlujících provoz, je tu celkem běžné.
Zastávka linky 8 přímo uprostřed křižovatky aneb nic není nemožné. Odpolední špička vrcholí a lidé vystupují z nejnovějšího typu tramvaje v Basileji. Stále tu však můžete vidět i letité tramvajové stařenky.
I vlečné vozy jsou tu běžné. Některým vlečňákům tohoto typu byla poněkud násilně implantována nízkopodlažní plošina a ještě jedny dveře uprostřed.Ošklivé, ale bezbariérové.